Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výběr vysoké školy

Výběr vysoké školy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Jelínková
Šetření:04. 04. 2020 - 21. 04. 2020
Počet respondentů:236
Počet otázek (max/průměr):33 / 15.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj, prosím o vyplnění mého dotazníku, který se zabývá tím, podle čeho se studenti rozhodují o výběru vysoké školy a jak moc uvažují o svém budoucím uplatnění. Proto je určen pro studenty a absolventy vysokých škol. Vyplněný ho máte za chviličku a mně to moc pomůže při psaní bakalářské práce, děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena17373,31 %73,31 %  
Muž6326,69 %26,69 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2312954,66 %54,66 %  
30 a víc6025,42 %25,42 %  
24-294719,92 %19,92 %  

Graf

3. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Studentem vysoké školyotázka č. 4, Absolventem vysoké školyotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studentem vysoké školy15565,68 %65,68 %  
Absolventem vysoké školy8134,32 %34,32 %  

Graf

4. Jaký typ školy studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veřejná9661,94 %40,68 %  
Státní4529,03 %19,07 %  
Soukromá149,03 %5,93 %  

Graf

5. Jaký typ školy máte vystudovaný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Státní3845,78 %16,1 %  
Veřejná3339,76 %13,98 %  
Soukromá1214,46 %5,08 %  

Graf

6. Na jakém stupni vysoké školy jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bakalářský12278,71 %51,69 %  
Magisterský3120 %13,14 %  
Doktorský21,29 %0,85 %  

Graf

7. Jakého stupně vzdělání jste dosáhl(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Magisterský5364,63 %22,46 %  
Bakalářský2226,83 %9,32 %  
Doktorský78,54 %2,97 %  

Graf

8. Jaký obor studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomický7749,68 %32,63 %  
Pedagogický a tělovýchovný1610,32 %6,78 %  
Technický138,39 %5,51 %  
Lékařský106,45 %4,24 %  
Filozofický, sociální a teologický106,45 %4,24 %  
Právnický53,23 %2,12 %  
Přírodovědecký31,94 %1,27 %  
Zemědělský a veterinární21,29 %0,85 %  
Humanitní 21,29 %0,85 %  
Umělecký21,29 %0,85 %  
Ekonomicko-umělecký21,29 %0,85 %  
Technicko-umělecký - architektura10,65 %0,42 %  
Ochrana obyvatelstva + Tělesná výchova a sport10,65 %0,42 %  
Cestovní ruch 10,65 %0,42 %  
Ekonomicko-technicky10,65 %0,42 %  
Ekonomicko-pedagogický10,65 %0,42 %  
filologický10,65 %0,42 %  
Ekonomický a Právní10,65 %0,42 %  
Politologie10,65 %0,42 %  
Lingvistický10,65 %0,42 %  
Společenskovědní10,65 %0,42 %  
Architektura10,65 %0,42 %  
Jazykový a kulturní, spadá pod filozofickou fakultu10,65 %0,42 %  
marketing10,65 %0,42 %  

Graf

9. Jaký obor máte vystudovaný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pedagogický a tělovýchovný1619,51 %6,78 %  
Ekonomický1417,07 %5,93 %  
Technický1315,85 %5,51 %  
Přírodovědecký78,54 %2,97 %  
Filozofický, sociální a teologický78,54 %2,97 %  
Lékařský67,32 %2,54 %  
Právnický56,1 %2,12 %  
Umělecký22,44 %0,85 %  
farmacie11,22 %0,42 %  
Zemědělský a veterinární11,22 %0,42 %  
Ekonomicko-humanitní11,22 %0,42 %  
Soudobe dejiny11,22 %0,42 %  
jazykovědný11,22 %0,42 %  
zdravotnický11,22 %0,42 %  
LF, PedF, FF11,22 %0,42 %  
Architektura 11,22 %0,42 %  
muzeologie, historie11,22 %0,42 %  
Obchodně-podnikatelský11,22 %0,42 %  
Mám dvě na Evangelické teologické fakultě sociální a pastorační práci a na pedagogické fakultě speciální pedagogiku11,22 %0,42 %  
Chemicko-technologický11,22 %0,42 %  

Graf

10. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám dlouhodobý zájem o tento obor9158,71 %38,56 %  
Dobrá uplatnitelnost v oboru (nízká míra nezaměstnanosti)6843,87 %28,81 %  
Výše očekávané budoucí mzdy4025,81 %16,95 %  
Potřeba vystudování oboru k výkonu mé vysněné práce3925,16 %16,53 %  
Vliv rodiny2314,84 %9,75 %  
Doporučení přátel138,39 %5,51 %  
Nedostal(a) jsem se na školu, kam jsem chtěl(a)127,74 %5,08 %  
Snadná příležitost k získání titulu95,81 %3,81 %  
Nevěděla jsem kam jinam21,29 %0,85 %  
Nevěděl jsem co chci přesně studovat, tak jsem si vybral školu s širším zaměřením10,65 %0,42 %  
Obor se mi celkem líbil, ale předtím jsem o něm nic nevěděla. 10,65 %0,42 %  
aktraktivita oboru10,65 %0,42 %  
Návaznost na středoškolský obor10,65 %0,42 %  
prestiž10,65 %0,42 %  
Nevěděla jsem co jiného10,65 %0,42 %  
Nedostatek financí na umělecký obor, na který jsem ovšem splnil talentové zkoušky. I tak se ovšem v budoucnosti hodlám věnovat této umělecké činnosti.10,65 %0,42 %  

Graf

11. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám dlouhodobý zájem o tento obor5870,73 %24,58 %  
Potřeba vystudování oboru k výkonu mé vysněné práce2732,93 %11,44 %  
Dobrá uplatnitelnost v oboru (nízká míra nezaměstnanosti)2631,71 %11,02 %  
Vliv rodiny1518,29 %6,36 %  
Výše očekávané budoucí mzdy1012,2 %4,24 %  
Nedostal(a) jsem se na školu, kam jsem chtěl(a)67,32 %2,54 %  
Snadná příležitost k získání titulu56,1 %2,12 %  
Doporučení přátel33,66 %1,27 %  
náhodou11,22 %0,42 %  
Vyřazovací metoda z papírového výtisku “ ucitelskych novin ”11,22 %0,42 %  

Graf

12. Kdybyste se měl(a) rozhodovat znovu, vybral(a) byste si jiný obor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12480 %52,54 %  
Ano3120 %13,14 %  

Graf

13. Kdybyste se měl(a) rozhodovat znovu, vybral(a) byste si jiný obor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5465,85 %22,88 %  
Ano2834,15 %11,86 %  

Graf

14. Jaký obor byste si vybral(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Filozofický, sociální a teologický718,92 %2,97 %  
Ekonomický718,92 %2,97 %  
Umělecký410,81 %1,69 %  
Pedagogický a tělovýchovný38,11 %1,27 %  
Právnický38,11 %1,27 %  
Přírodovědecký38,11 %1,27 %  
Lékařský25,41 %0,85 %  
Technický25,41 %0,85 %  
Policejní12,7 %0,42 %  
Žurnalistiku 12,7 %0,42 %  
Ekonomický, ale s přesahem do marketingu nebo jiných oboru, ne přímo ekonomii jako studují nyni12,7 %0,42 %  
Netuším.12,7 %0,42 %  
Zemědělský a veterinární12,7 %0,42 %  
Marketing12,7 %0,42 %  

Graf

15. Jaký obor byste si vybral(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Technický621,43 %2,54 %  
Lékařský414,29 %1,69 %  
Umělecký414,29 %1,69 %  
Ekonomický310,71 %1,27 %  
Právnický310,71 %1,27 %  
Pedagogický a tělovýchovný27,14 %0,85 %  
Vojenský 13,57 %0,42 %  
zdravotnický, jiný obor13,57 %0,42 %  
Žádný, nešel bych studovat vůbec 13,57 %0,42 %  
Chemicko-technologický13,57 %0,42 %  
žurnalistika13,57 %0,42 %  
Filozofický, sociální a teologický13,57 %0,42 %  

Graf

16. Zajímal(a) jste se při výběru vysoké školy jaká je uplatnitelnost daného oboru na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10467,1 %44,07 %  
Ne5132,9 %21,61 %  

Graf

17. Zajímal(a) jste se při výběru vysoké školy jaká je uplatnitelnost daného oboru na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 19, Neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4555,56 %19,07 %  
Ne3644,44 %15,25 %  

Graf

18. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
44038,1 %16,95 %  
33230,48 %13,56 %  
21514,29 %6,36 %  
5 (velmi ovlivnilo)1211,43 %5,08 %  
1 (vůbec neovlivnilo)65,71 %2,54 %  

Graf

19. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32044,44 %8,47 %  
41022,22 %4,24 %  
1 (vůbec neovlivnilo)715,56 %2,97 %  
5 (velmi ovlivnilo)613,33 %2,54 %  
224,44 %0,85 %  

Graf

20. Vybral(a) byste si tento obor i přes vysoké riziko nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9460,65 %39,83 %  
Ano6139,35 %25,85 %  

Graf

21. Vybral(a) byste si tento obor i přes vysoké riziko nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4656,79 %19,49 %  
Ano3543,21 %14,83 %  

Graf

22. Zajímal(a) jste se při výběru vysoké školy o možné dosažitelné mzdě po jejím absolvování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 24, Neotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8051,61 %33,9 %  
Ne7548,39 %31,78 %  

Graf

23. Zajímal(a) jste se při výběru vysoké školy o možné dosažitelné mzdě po jejím absolvování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 25, Neotázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5365,43 %22,46 %  
Ano2834,57 %11,86 %  

Graf

24. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33744,58 %15,68 %  
42934,94 %12,29 %  
2910,84 %3,81 %  
5 (velmi ovlivnilo)78,43 %2,97 %  
1 (vůbec neovlivnilo)11,2 %0,42 %  

Graf

25. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31242,86 %5,08 %  
2621,43 %2,54 %  
4621,43 %2,54 %  
5 (velmi ovlivnilo)310,71 %1,27 %  
1 (vůbec neovlivnilo)13,57 %0,42 %  

Graf

26. Jakou hrubou měsíční mzdu v budoucnu očekáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41 000 - 50 000 Kč4629,68 %19,49 %  
31 000 - 40 000 Kč3925,16 %16,53 %  
51 000 - 60 000 Kč3120 %13,14 %  
Více než 80 000 Kč159,68 %6,36 %  
Méně než 30 000 Kč138,39 %5,51 %  
61 000 - 70 000 Kč106,45 %4,24 %  
71 000 - 80 000 Kč10,65 %0,42 %  

Graf

27. Myslíte si, že po absolvování vysoké školy naleznete snadno práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12480 %52,54 %  
Ne3120 %13,14 %  

Graf

28. Očekáváte, že budete pracovat v oboru, který studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Neotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13788,39 %58,05 %  
Ne1811,61 %7,63 %  

Graf

29. Proč ne?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obor slouží pouze k rozšíření obzorů110 %0,42 %  
Chci se věnovat jinému oboru než studuji. 110 %0,42 %  
mam v planu zmenit obor na magisterskem studiu (ale v ramci stejne skoly)110 %0,42 %  
Chci změnit obor na nějaký příbuzný110 %0,42 %  
Učit na SŠ není nějak moc lukrativní, spíš když už učit (učím rád), tak mít vlastní podnikání, nebo doučování apod., prostě sám na sebe110 %0,42 %  
Nezajímá me 110 %0,42 %  
Ekonomický obor mě zajímá, studuji ovšem mezinárodní vztahy a v této sféře pracovat rozhodě nechci110 %0,42 %  
Nechci dělat ve státní správě.110 %0,42 %  
Spíše nevím, ale asi ne, kvůli nutnosti vysoké specializace v oboru.110 %0,42 %  
Jen doplním ot. 27; pokud budu hledat práci na základě vystudovaného oboru, najdu práci snadno. Nicméně se jím nechci zabývat, protože nutně nechci být pod zaměstnavatelem a stejně tak nehodlám někde překládat knihy či tlumočit. 110 %0,42 %  

Graf

30. Splnilo uplatnění na trhu práce vaše očekávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6175,31 %25,85 %  
Ne2024,69 %8,47 %  

Graf

31. Pracujete v oboru, který máte vystudovaný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 33, Neotázka č. 32].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5770,37 %24,15 %  
Ne2429,63 %10,17 %  

Graf

32. Proč ne?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dodělal jsem jinou VŠ15,88 %0,42 %  
Protože jsem se v oboru zklamala, nebaví mne.15,88 %0,42 %  
protože v jiném oboru jsou lepší nabídky15,88 %0,42 %  
v blízkosti môjho trvalého pobytu nie je dopyt15,88 %0,42 %  
Nemám praxi, škola je mi k ničemu15,88 %0,42 %  
osobní důvody15,88 %0,42 %  
Nabídka lepší práce15,88 %0,42 %  
Obor mne prestal zajimat, nasel jsem zalibu jinde.15,88 %0,42 %  
Mám jiný obor, který mě víc baví a naplňuje15,88 %0,42 %  
Není v tom oboru práce skoro vůbec. Musí se dělat náročné výběrové řízení, jsem buď nezaměstnaný anebo dělám v jiném oboru na pozicích, kde není potřeba žádná vysoká škola, viz picker v Amazonu 15,88 %0,42 %  
ostatní odpovědi okolnosti mě zavály jinam
Mám práci, která je můj koníček
Vystudovala jsem veřejnou správu a jelikoz jsem z malého města, tato pozice už byla obsazena.
Rodičovská dovolená
Mám v studovaný i jiný obor, který mě baví víc.
Vystudovala jsem VŠ na pobízení rodičů, ale teď dělám práci, která mě baví...
V mém kraji není uplatnění
741,18 %2,97 % 

Graf

33. Jste spokojen(a) s výší Vaší měsíční mzdy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6074,07 %25,42 %  
Ne2125,93 %8,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 13 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk:

 • odpověď 18-23:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagogický a tělovýchovný na otázku 8. Jaký obor studujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 000 - 50 000 Kč na otázku 26. Jakou hrubou měsíční mzdu v budoucnu očekáváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Potřeba vystudování oboru k výkonu mé vysněné práce na otázku 10. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bakalářský na otázku 6. Na jakém stupni vysoké školy jste?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomický na otázku 8. Jaký obor studujete?

3. Jste:

 • odpověď Absolventem vysoké školy:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Soukromá na otázku 5. Jaký typ školy máte vystudovaný?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Státní na otázku 5. Jaký typ školy máte vystudovaný?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Magisterský na otázku 7. Jakého stupně vzdělání jste dosáhl(a)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomický na otázku 9. Jaký obor máte vystudovaný?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagogický a tělovýchovný na otázku 9. Jaký obor máte vystudovaný?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Technický na otázku 9. Jaký obor máte vystudovaný?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 30. Splnilo uplatnění na trhu práce vaše očekávání?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 30. Splnilo uplatnění na trhu práce vaše očekávání?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 31. Pracujete v oboru, který máte vystudovaný?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 31. Pracujete v oboru, který máte vystudovaný?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 33. Jste spokojen(a) s výší Vaší měsíční mzdy?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 33. Jste spokojen(a) s výší Vaší měsíční mzdy?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobrá uplatnitelnost v oboru (nízká míra nezaměstnanosti) na otázku 11. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Potřeba vystudování oboru k výkonu mé vysněné práce na otázku 11. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vliv rodiny na otázku 11. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výše očekávané budoucí mzdy na otázku 11. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 13. Kdybyste se měl(a) rozhodovat znovu, vybral(a) byste si jiný obor?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 17. Zajímal(a) jste se při výběru vysoké školy jaká je uplatnitelnost daného oboru na trhu práce?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 17. Zajímal(a) jste se při výběru vysoké školy jaká je uplatnitelnost daného oboru na trhu práce?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 19. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 19. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 21. Vybral(a) byste si tento obor i přes vysoké riziko nezaměstnanosti?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 21. Vybral(a) byste si tento obor i přes vysoké riziko nezaměstnanosti?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 23. Zajímal(a) jste se při výběru vysoké školy o možné dosažitelné mzdě po jejím absolvování?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 23. Zajímal(a) jste se při výběru vysoké školy o možné dosažitelné mzdě po jejím absolvování?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 25. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodování?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám dlouhodobý zájem o tento obor na otázku 11. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Kdybyste se měl(a) rozhodovat znovu, vybral(a) byste si jiný obor?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bakalářský na otázku 7. Jakého stupně vzdělání jste dosáhl(a)?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30 a víc na otázku 2. Věk:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Veřejná na otázku 5. Jaký typ školy máte vystudovaný?
 • odpověď Studentem vysoké školy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18-23 na otázku 2. Věk:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Soukromá na otázku 4. Jaký typ školy studujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Státní na otázku 4. Jaký typ školy studujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Veřejná na otázku 4. Jaký typ školy studujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bakalářský na otázku 6. Na jakém stupni vysoké školy jste?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Magisterský na otázku 6. Na jakém stupni vysoké školy jste?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomický na otázku 8. Jaký obor studujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Filozofický, sociální a teologický na otázku 8. Jaký obor studujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lékařský na otázku 8. Jaký obor studujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagogický a tělovýchovný na otázku 8. Jaký obor studujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Technický na otázku 8. Jaký obor studujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobrá uplatnitelnost v oboru (nízká míra nezaměstnanosti) na otázku 10. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doporučení přátel na otázku 10. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám dlouhodobý zájem o tento obor na otázku 10. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal(a) jsem se na školu, kam jsem chtěl(a) na otázku 10. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Potřeba vystudování oboru k výkonu mé vysněné práce na otázku 10. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vliv rodiny na otázku 10. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výše očekávané budoucí mzdy na otázku 10. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Kdybyste se měl(a) rozhodovat znovu, vybral(a) byste si jiný obor?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Kdybyste se měl(a) rozhodovat znovu, vybral(a) byste si jiný obor?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 16. Zajímal(a) jste se při výběru vysoké školy jaká je uplatnitelnost daného oboru na trhu práce?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 16. Zajímal(a) jste se při výběru vysoké školy jaká je uplatnitelnost daného oboru na trhu práce?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 18. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 18. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 18. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 (velmi ovlivnilo) na otázku 18. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 20. Vybral(a) byste si tento obor i přes vysoké riziko nezaměstnanosti?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 20. Vybral(a) byste si tento obor i přes vysoké riziko nezaměstnanosti?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 22. Zajímal(a) jste se při výběru vysoké školy o možné dosažitelné mzdě po jejím absolvování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 22. Zajímal(a) jste se při výběru vysoké školy o možné dosažitelné mzdě po jejím absolvování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 24. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 24. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 000 - 40 000 Kč na otázku 26. Jakou hrubou měsíční mzdu v budoucnu očekáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 000 - 50 000 Kč na otázku 26. Jakou hrubou měsíční mzdu v budoucnu očekáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 000 - 60 000 Kč na otázku 26. Jakou hrubou měsíční mzdu v budoucnu očekáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 61 000 - 70 000 Kč na otázku 26. Jakou hrubou měsíční mzdu v budoucnu očekáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 30 000 Kč na otázku 26. Jakou hrubou měsíční mzdu v budoucnu očekáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více než 80 000 Kč na otázku 26. Jakou hrubou měsíční mzdu v budoucnu očekáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 27. Myslíte si, že po absolvování vysoké školy naleznete snadno práci?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 27. Myslíte si, že po absolvování vysoké školy naleznete snadno práci?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 28. Očekáváte, že budete pracovat v oboru, který studujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 28. Očekáváte, že budete pracovat v oboru, který studujete?

6. Na jakém stupni vysoké školy jste?

 • odpověď Bakalářský:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doporučení přátel na otázku 10. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?

10. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?

 • odpověď Mám dlouhodobý zájem o tento obor:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 18. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 30 000 Kč na otázku 26. Jakou hrubou měsíční mzdu v budoucnu očekáváte?

12. Kdybyste se měl(a) rozhodovat znovu, vybral(a) byste si jiný obor?

 • odpověď Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lékařský na otázku 8. Jaký obor studujete?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 61 000 - 70 000 Kč na otázku 26. Jakou hrubou měsíční mzdu v budoucnu očekáváte?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 30 000 Kč na otázku 26. Jakou hrubou měsíční mzdu v budoucnu očekáváte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 18. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 (velmi ovlivnilo) na otázku 18. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Magisterský na otázku 6. Na jakém stupni vysoké školy jste?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám dlouhodobý zájem o tento obor na otázku 10. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?

16. Zajímal(a) jste se při výběru vysoké školy jaká je uplatnitelnost daného oboru na trhu práce?

 • odpověď Ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 18. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 18. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 (velmi ovlivnilo) na otázku 18. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 18. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?

17. Zajímal(a) jste se při výběru vysoké školy jaká je uplatnitelnost daného oboru na trhu práce?

 • odpověď Ano:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 19. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 19. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 25. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 23. Zajímal(a) jste se při výběru vysoké školy o možné dosažitelné mzdě po jejím absolvování?

20. Vybral(a) byste si tento obor i přes vysoké riziko nezaměstnanosti?

 • odpověď Ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 18. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?

22. Zajímal(a) jste se při výběru vysoké školy o možné dosažitelné mzdě po jejím absolvování?

 • odpověď Ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 24. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodování?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 24. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodování?

23. Zajímal(a) jste se při výběru vysoké školy o možné dosažitelné mzdě po jejím absolvování?

 • odpověď Ano:
  • 8.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 25. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodování?
 • odpověď Ne:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 17. Zajímal(a) jste se při výběru vysoké školy jaká je uplatnitelnost daného oboru na trhu práce?

27. Myslíte si, že po absolvování vysoké školy naleznete snadno práci?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lékařský na otázku 8. Jaký obor studujete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 000 - 60 000 Kč na otázku 26. Jakou hrubou měsíční mzdu v budoucnu očekáváte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobrá uplatnitelnost v oboru (nízká míra nezaměstnanosti) na otázku 10. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 (velmi ovlivnilo) na otázku 18. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výše očekávané budoucí mzdy na otázku 10. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 18. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?

28. Očekáváte, že budete pracovat v oboru, který studujete?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Filozofický, sociální a teologický na otázku 8. Jaký obor studujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lékařský na otázku 8. Jaký obor studujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Technický na otázku 8. Jaký obor studujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Potřeba vystudování oboru k výkonu mé vysněné práce na otázku 10. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 000 - 50 000 Kč na otázku 26. Jakou hrubou měsíční mzdu v budoucnu očekáváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Kdybyste se měl(a) rozhodovat znovu, vybral(a) byste si jiný obor?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám dlouhodobý zájem o tento obor na otázku 10. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Soukromá na otázku 4. Jaký typ školy studujete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doporučení přátel na otázku 10. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 30 000 Kč na otázku 26. Jakou hrubou měsíční mzdu v budoucnu očekáváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 16. Zajímal(a) jste se při výběru vysoké školy jaká je uplatnitelnost daného oboru na trhu práce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 20. Vybral(a) byste si tento obor i přes vysoké riziko nezaměstnanosti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 (velmi ovlivnilo) na otázku 18. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobrá uplatnitelnost v oboru (nízká míra nezaměstnanosti) na otázku 10. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 27. Myslíte si, že po absolvování vysoké školy naleznete snadno práci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 22. Zajímal(a) jste se při výběru vysoké školy o možné dosažitelné mzdě po jejím absolvování?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 000 - 60 000 Kč na otázku 26. Jakou hrubou měsíční mzdu v budoucnu očekáváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 18. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?

33. Jste spokojen(a) s výší Vaší měsíční mzdy?

 • odpověď Ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 19. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jste:

4. Jaký typ školy studujete?

5. Jaký typ školy máte vystudovaný?

6. Na jakém stupni vysoké školy jste?

7. Jakého stupně vzdělání jste dosáhl(a)?

8. Jaký obor studujete?

9. Jaký obor máte vystudovaný?

10. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?

12. Kdybyste se měl(a) rozhodovat znovu, vybral(a) byste si jiný obor?

16. Zajímal(a) jste se při výběru vysoké školy jaká je uplatnitelnost daného oboru na trhu práce?

18. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?

20. Vybral(a) byste si tento obor i přes vysoké riziko nezaměstnanosti?

22. Zajímal(a) jste se při výběru vysoké školy o možné dosažitelné mzdě po jejím absolvování?

24. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodování?

26. Jakou hrubou měsíční mzdu v budoucnu očekáváte?

27. Myslíte si, že po absolvování vysoké školy naleznete snadno práci?

28. Očekáváte, že budete pracovat v oboru, který studujete?

30. Splnilo uplatnění na trhu práce vaše očekávání?

31. Pracujete v oboru, který máte vystudovaný?

33. Jste spokojen(a) s výší Vaší měsíční mzdy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jste:

4. Jaký typ školy studujete?

5. Jaký typ školy máte vystudovaný?

6. Na jakém stupni vysoké školy jste?

7. Jakého stupně vzdělání jste dosáhl(a)?

8. Jaký obor studujete?

9. Jaký obor máte vystudovaný?

10. Proč jste se rozhodl(a) pro toto zaměření?

12. Kdybyste se měl(a) rozhodovat znovu, vybral(a) byste si jiný obor?

16. Zajímal(a) jste se při výběru vysoké školy jaká je uplatnitelnost daného oboru na trhu práce?

18. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodnutí?

20. Vybral(a) byste si tento obor i přes vysoké riziko nezaměstnanosti?

22. Zajímal(a) jste se při výběru vysoké školy o možné dosažitelné mzdě po jejím absolvování?

24. Jak moc to ovlivnilo Vaše rozhodování?

26. Jakou hrubou měsíční mzdu v budoucnu očekáváte?

27. Myslíte si, že po absolvování vysoké školy naleznete snadno práci?

28. Očekáváte, že budete pracovat v oboru, který studujete?

30. Splnilo uplatnění na trhu práce vaše očekávání?

31. Pracujete v oboru, který máte vystudovaný?

33. Jste spokojen(a) s výší Vaší měsíční mzdy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jelínková, K.Výběr vysoké školy (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://volba-oboru-na-vysoke-skole.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.