Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vlivy ovlivňující volbu povolání u žáků 9. tříd

Vlivy ovlivňující volbu povolání u žáků 9. tříd

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Doležalová
Šetření:20. 06. 2010 - 15. 07. 2010
Počet respondentů:140
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Žáci a žákyně 9. tříd základních škol

Chtěla bych Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku. Zajímá mě, co vede žáky a žákyně devátých tříd k tomu, že se rozhodnou právě pro tu školu či učební obor, pro kterou se rozhodli, a jak velký vliv mají na jejich rozhodování nejen rodiče a učitelé, ale také sliby a propagace středních škol a učilišť.

Odpovědi jsou anonymní. Za vyplnění děkuji, nemělo by Vám to zabrat více než 5- 10minut. Získaná data budou sloužit k vytvoření mé bakalářské práce na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Výsledky budou po vyhodnocení také veřejně přístupné na této adrese.

 

Odpovědi respondentů

1. Kdo Tě nejvíce ovlivnil při výběru školy či učiliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
můj vlastní zájem o obor8057,14 %57,14 %  
rodiče4532,14 %32,14 %  
kamarádi64,29 %4,29 %  
učitel42,86 %2,86 %  
výchovný poradce na škole21,43 %1,43 %  
Já sama bez zájmu o obor10,71 %0,71 %  
nic10,71 %0,71 %  
Nikdo, vybrala jsem si školu sama10,71 %0,71 %  

Graf

2. Jaký typ školy máš vybraný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborná škola7855,71 %55,71 %  
gymnázium4129,29 %29,29 %  
střední odborné učiliště1712,14 %12,14 %  
střední průmyslová škola21,43 %1,43 %  
Lyceum10,71 %0,71 %  
10,71 %0,71 %  

Graf

3. Byl pro Tebe někdo z rodiny vzorem při výběru školy a budoucího povolání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8460 %60 %  
ano5640 %40 %  

Graf

4. Byla pro Tebe rozhodující vzdálenost školy od Tvého bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4230 %30 %  
spíše ano4230 %30 %  
ano2920,71 %20,71 %  
ne2719,29 %19,29 %  

Graf

5. Jakého nejvyššího vzdělání bys chtěl(a) dosáhnout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské8661,43 %61,43 %  
středoškolské (s maturitou)4028,57 %28,57 %  
nevím - zatím jsem o tom neuvažoval(a)96,43 %6,43 %  
středoškolské (bez maturity)42,86 %2,86 %  
nástavba10,71 %0,71 %  

Graf

6. Jakého nejvyššího vzdělání bys měl(a) dosáhnout podle svých rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6848,57 %48,57 %  
středoškolské (s maturitou)4834,29 %34,29 %  
nevím - nemluvili jsme o tom1913,57 %13,57 %  
středoškolské (bez maturity)42,86 %2,86 %  
nic10,71 %0,71 %  

Graf

7. Přijímací řízení jsi považoval(a) za

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byl(a) jsem přijat(a) automaticky na základě prospěchu5136,43 %36,43 %  
přiměřené3726,43 %26,43 %  
lehké2920,71 %20,71 %  
těžké117,86 %7,86 %  
formalitu85,71 %5,71 %  
nebyl10,71 %0,71 %  
neproběhlo10,71 %0,71 %  
zadne nebylo10,71 %0,71 %  
nic10,71 %0,71 %  

Graf

8. Nejvíce můj názor na studium vyjadřuje tvrzení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chci studovat, abych se toho naučil(a) co nejvíce, bez ohledu na množství a obtížnost6949,29 %49,29 %  
chci studovat, abych se něco naučil(a), ale nemusí toho být moc4129,29 %29,29 %  
chci studovat, abych měl(a) papír; vše potřebné mě naučí praxe3021,43 %21,43 %  

Graf

9. Co pro Tebe při výběru školy bylo nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
abych tu školu zvládl(a)4330,71 %30,71 %  
abych sehnal práci, kterou bych se uživil(a)3424,29 %24,29 %  
abych se dostal(a) na školu2316,43 %16,43 %  
aby tam nebyla těžká matematika128,57 %8,57 %  
abych nemusel(a) dojíždět75 %5 %  
abych sehnal(a) práci75 %5 %  
abych nemusel(a) na internát42,86 %2,86 %  
nic32,14 %2,14 %  
zajem10,71 %0,71 %  
prestiž školy10,71 %0,71 %  
školu mi vybrali rodiče10,71 %0,71 %  
prestiž10,71 %0,71 %  
abych studovala něco, co mě baví10,71 %0,71 %  
aby mě dostatečně připravila pro studium na VŠ10,71 %0,71 %  
aby mě to bavilo10,71 %0,71 %  

Graf

10. Jakého jsi pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7654,29 %54,29 %  
muž6445,71 %45,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký typ školy máš vybraný?

  • odpověď střední odborná škola:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi aby tam nebyla těžká matematika na otázku 9. Co pro Tebe při výběru školy bylo nejdůležitější?

5. Jakého nejvyššího vzdělání bys chtěl(a) dosáhnout?

  • odpověď vysokoškolské:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi gymnázium na otázku 2. Jaký typ školy máš vybraný?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kdo Tě nejvíce ovlivnil při výběru školy či učiliště?

2. Jaký typ školy máš vybraný?

3. Byl pro Tebe někdo z rodiny vzorem při výběru školy a budoucího povolání?

4. Byla pro Tebe rozhodující vzdálenost školy od Tvého bydliště?

5. Jakého nejvyššího vzdělání bys chtěl(a) dosáhnout?

6. Jakého nejvyššího vzdělání bys měl(a) dosáhnout podle svých rodičů?

7. Přijímací řízení jsi považoval(a) za

8. Nejvíce můj názor na studium vyjadřuje tvrzení:

9. Co pro Tebe při výběru školy bylo nejdůležitější?

10. Jakého jsi pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kdo Tě nejvíce ovlivnil při výběru školy či učiliště?

2. Jaký typ školy máš vybraný?

3. Byl pro Tebe někdo z rodiny vzorem při výběru školy a budoucího povolání?

4. Byla pro Tebe rozhodující vzdálenost školy od Tvého bydliště?

5. Jakého nejvyššího vzdělání bys chtěl(a) dosáhnout?

6. Jakého nejvyššího vzdělání bys měl(a) dosáhnout podle svých rodičů?

7. Přijímací řízení jsi považoval(a) za

8. Nejvíce můj názor na studium vyjadřuje tvrzení:

9. Co pro Tebe při výběru školy bylo nejdůležitější?

10. Jakého jsi pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Doležalová, E.Vlivy ovlivňující volbu povolání u žáků 9. tříd (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://volba-povolani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.