Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Volba skladby bankovek při výběru z bankomatu

Volba skladby bankovek při výběru z bankomatu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Kaňová
Šetření:06. 12. 2013 - 13. 12. 2013
Počet respondentů:138
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Volba skladby bankovek při výběru z bankomatu

Odpovědi respondentů

1. 1. Které banky jste klientem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-Česká spořitelna4432,84 %31,88 %  
-ČSOB/ ERA3223,88 %23,19 %  
-Komerční Banka3223,88 %23,19 %  
-Jiná2216,42 %15,94 %  
-Air Bank1813,43 %13,04 %  
-GE Money Bank1712,69 %12,32 %  
-Fio Banka75,22 %5,07 %  
-Raiffeisenbank53,73 %3,62 %  
-ZUNO Bank32,24 %2,17 %  
-Equa Bank32,24 %2,17 %  
-UniCredit Bank10,75 %0,72 %  

Graf

2. 2. Využíváte při výběru službu Fastcash (rychlý výběr)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-neznám tuto službu7856,52 %56,52 %  
-občas2417,39 %17,39 %  
-ne2115,22 %15,22 %  
-ano1510,87 %10,87 %  

Graf

3. 3. Využíváte službu volby skladby bankovek při výběru hotovosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-bankomat službu neumožňuje5640,58 %40,58 %  
-ano4230,43 %30,43 %  
-občas2316,67 %16,67 %  
-ne1712,32 %12,32 %  

Graf

4. 4. Upřednostnil byste bankomat s možností služby volby skladby bankovek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-ano11684,06 %84,06 %  
-ne2215,94 %15,94 %  

Graf

5. 5. Souhlasíte s tvrzením, že služba volby skladby bankovek je časově náročnější a snižuje tím tak konfort klienta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-ne, nesouhlasím8259,42 %59,42 %  
-spíše nesouhlasím3726,81 %26,81 %  
-spíše souhlasím128,7 %8,7 %  
-ano, souhlasím75,07 %5,07 %  

Graf

6. 6. Ocenil byste tuto službu na bankomatu, ze kterého nejčastěji vybíráte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-Ano9165,94 %65,94 %  
-Bankomat službu již poskytuje3424,64 %24,64 %  
-Ne139,42 %9,42 %  

Graf

7. 7. Rozměňujete si bankovky s hodnotou 2 000 po výběru z bankomatu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-ano, občas5640,58 %40,58 %  
-ano, vždy4331,16 %31,16 %  
-ne, nikdy3928,26 %28,26 %  

Graf

8. 8. Kolikrát za měsíc vybíráte hotovost z bankomatu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-2-37050,72 %50,72 %  
-13827,54 %27,54 %  
-4 a vícekrát3021,74 %21,74 %  

Graf

9. 9. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-žena9165,94 %65,94 %  
-muž4734,06 %34,06 %  

Graf

10. 10. Spadáte do věkové kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-26-577352,9 %52,9 %  
-19-256144,2 %44,2 %  
-0-1842,9 %2,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. 4. Upřednostnil byste bankomat s možností služby volby skladby bankovek?

  • odpověď -ne:
    • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi -Ne na otázku 6. 6. Ocenil byste tuto službu na bankomatu, ze kterého nejčastěji vybíráte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1. Které banky jste klientem?

2. 2. Využíváte při výběru službu Fastcash (rychlý výběr)?

3. 3. Využíváte službu volby skladby bankovek při výběru hotovosti?

4. 4. Upřednostnil byste bankomat s možností služby volby skladby bankovek?

5. 5. Souhlasíte s tvrzením, že služba volby skladby bankovek je časově náročnější a snižuje tím tak konfort klienta?

6. 6. Ocenil byste tuto službu na bankomatu, ze kterého nejčastěji vybíráte?

7. 7. Rozměňujete si bankovky s hodnotou 2 000 po výběru z bankomatu?

8. 8. Kolikrát za měsíc vybíráte hotovost z bankomatu?

9. 9. Vaše pohlaví:

10. 10. Spadáte do věkové kategorie:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1. Které banky jste klientem?

2. 2. Využíváte při výběru službu Fastcash (rychlý výběr)?

3. 3. Využíváte službu volby skladby bankovek při výběru hotovosti?

4. 4. Upřednostnil byste bankomat s možností služby volby skladby bankovek?

5. 5. Souhlasíte s tvrzením, že služba volby skladby bankovek je časově náročnější a snižuje tím tak konfort klienta?

6. 6. Ocenil byste tuto službu na bankomatu, ze kterého nejčastěji vybíráte?

7. 7. Rozměňujete si bankovky s hodnotou 2 000 po výběru z bankomatu?

8. 8. Kolikrát za měsíc vybíráte hotovost z bankomatu?

9. 9. Vaše pohlaví:

10. 10. Spadáte do věkové kategorie:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kaňová, L.Volba skladby bankovek při výběru z bankomatu (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://volba-skladby-bankovek-pri-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.