Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Volba středisek výchovné péče

Volba středisek výchovné péče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Potužáková
Šetření:28. 04. 2015 - 15. 05. 2015
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

 

předem Vám děkuji za vyplněný mého dotazníku. Dotazník je určen klientům středisek výchovné péče, nebo zájemcům o spolupráci se středisky výchovné péče.

Cílem výzkumu je zjistit, jaké faktory ovlivňují volbu klientů středisek výchovné péče při výběru střediska.

Dotazník se skládá z několika uzavřených i otevřených otázek. Na každou otázku prosím odpovězte pouze jednou odpovědí. Vyplnění dotazníku Vám zabere 10 – 15 minut.

Odpovědi respondentů

1. Když jste se rozhodovali o tom, do kterého střediska výchovné péče své dítě umístit, jak moc pro Vás byla důležitá cena služby za měsíc?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena pro nás nebyla rozhodující,250 %50 %  
cenu jsme zvažovali, ale rozhodla pověst daného střediska,250 %50 %  

Graf

2. Když jste se rozhodovali o tom, do kterého střediska výchovné péče své dítě umístit, byla pro Vás důležitá vzdálenost daného střediska od Vašeho domova?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzdálenost pro nás nebyla důležitá,250 %50 %  
vzdálenost střediska od našeho domova jsme zjišťovali, ale rozhodovali jsme se podle jiných kritérií,125 %25 %  
vzdálenost střediska od našeho domova pro nás byla rozhodující, nemáme možnost dojíždět s naším dítětem do vzdálenějších zařízení.125 %25 %  

Graf

3. Jak se Vaše dítě do střediska výchovné péče dopravuje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dovážíme syna/dceru do střediska osobním automobilem,250 %50 %  
syn/dcera dojíždí do střediska autobusem, vlakem, apod.250 %50 %  

Graf

4. Je pro Vás nebo pro Vaše dítě dojíždění do střediska výchovné péče obtížné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne,375 %75 %  
rozhodně ne.125 %25 %  

Graf

5. Uvítali byste od střediska výchovné péče výpomoc s dojížděním Vašeho dítěte do střediska?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím.250 %50 %  
ano,250 %50 %  

Graf

6. Pokud ano, jakou výpomoc v dopravě byste od střediska uvítali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informace o dostupné MHD do SVP266,67 %50 %  
zajištění dopravy střediskem266,67 %50 %  

Graf

7. Když jste se rozhodovali o tom, do kterého střediska výchovné péče své dítě umístit, bylo pro Vás důležité, jak rychle je středisko schopno dítě přijmout?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čekací lhůtu jsme zvažovali, ale rozhodující byla jiné kritéria,250 %50 %  
čekací lhůta pro nás byla důležitá, potřebovali jsme pomoc pro naše dítě ihned.125 %25 %  
čekací lhůta pro nás nebyla rozhodující,125 %25 %  

Graf

8. Pokud pro Vás čekací lhůta byla důležitá, uveďte, jak dlouho jste byli ochotni na příjem dítěte do zvoleného střediska čekat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
potřebovali jsme umístit naše dítě do střediska ihned,266,67 %50 %  
maximálně 2 měsíce,133,33 %25 %  

Graf

9. Když jste se rozhodovali o tom, do kterého střediska výchovné péče své dítě umístit, zajímali jste se o služby a programy pro děti, které střediska nabízejí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně zajímali, bylo pro nás velmi důležité znát, jak se s dětmi ve středisku pracuje.375 %75 %  
ano zajímali, ale rozhodující byla jiná kritéria,125 %25 %  

Graf

10. Zdají se Vám služby střediska výchovné péče dostačující?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano,250 %50 %  
spíše ano,250 %50 %  

Graf

11. Pokud ne, co byste od střediska výchovné péče uvítali navíc?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
větší spolupráci s rodinou dítěte1100 %25 %  
více odborných terapií1100 %25 %  
větší spolupráce se školou1100 %25 %  

Graf

12. Když jste se rozhodovali o tom, do kterého střediska výchovné péče své dítě umístit, zajímali jste se o kvalifikaci pracovníků, kteří ve středisku pracují s dětmi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalifikace pracovníků střediska je důležitá, nicméně nebyla pro nás rozhodující,375 %75 %  
o kvalifikaci pracovníků střediska jsme se nezajímali,125 %25 %  

Graf

13. Seznamovali jste se před umístěním Vašeho dítěte do střediska výchovné péče s webovými stránkami zvoleného střediska?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, bylo pro nás důležité se s webovými stránkami střediska seznámit.375 %75 %  
seznámili, ale nebyli rozhodující,125 %25 %  

Graf

14. Když jste se rozhodovali o tom, do kterého střediska výchovné péče své dítě umístit, byli jste si prohlédnout vybavení samotných středisek?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nebyli, střediska jsme si předem neprohlíželi, nebylo to pro nás důležité,250 %50 %  
ano byli, vybavení střediska je pro nás velmi důležité.125 %25 %  
ano byli, ale nebylo to pro nás rozhodující,125 %25 %  

Graf

15. Když jste se rozhodovali o tom, do kterého střediska výchovné péče své dítě umístit, zajímali Vás zkušeností jiných lidí s daným střediskem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně zjišťovali, bylo to pro nás velmi důležité.266,67 %50 %  
zkušenosti druhých lidí jsme zjišťovali, ale nebyli pro nás rozhodující,133,33 %25 %  

Graf

16. Jak jste se dozvěděli o středisku výchovné péče, ve kterém máte umístěné své dítě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z médií (webové stránky, internet, časopis, apod.)4100 %100 %  
od pracovníků OSPODu, či jiných odborníků,250 %50 %  
od bývalých klientů střediska,250 %50 %  
od našeho známého,125 %25 %  

Graf

17. Žijete s druhým rodičem dítěte, které chodí do střediska výchovné péče, ve společné domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, žiji se svým partnerem.250 %50 %  
ano,250 %50 %  

Graf

18. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vaše a druhého rodiče dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 4).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základní5125 %125 %  
středoškolské s maturitou4100 %100 %  
vyučení375 %75 %  
vysokoškolské250 %50 %  
Matky:125 %25 %  
Otce:125 %25 %  

Graf

19. Kvůli jakému problému jste se na středisko výchovné péče obrátili ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výchovné problémy dítěte,4100 %100 %  
užívání návykových látek,250 %50 %  
záškoláctví,125 %25 %  

Graf

20. Umístění mého dítěte do střediska výchovné péče bylo :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poprvé,4100 %100 %  

Graf

21. V jakém okrese ČR žijete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
okres Louny250 %50 %  
ores Most250 %50 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Potužáková, E.Volba středisek výchovné péče (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://volba-stredisek-vychovne-pec.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.