Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Volby a volební chování

Volby a volební chování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Pöschlová
Šetření:08. 11. 2011 - 12. 11. 2011
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


ráda bych požádala občany města Rudolfov o pár minut času, který věnují vyplnění tohoto dotazníku. Cílem průzkumu je zjistit informace o volebním chování obyvatel města Rudolfov. Výsledky průzkumu použiji do bakalářské práce.

Předem děkuji za vyplnění dotazníku.
 

Odpovědi respondentů

1. Volíte při volbách do zastupitelstva města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4483,02 %83,02 %  
ne916,98 %16,98 %  

Graf

2. Pokud ano, volíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sdružení nezávislých kandidátů2250 %41,51 %  
Místní organizace velkých politických stran1534,09 %28,3 %  
nezávislého kandidáta920,45 %16,98 %  

Graf

3. Rozhodujete se na základě volebních programů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodujícím faktorem jsou pro mě osoby na kandidátní listině2547,17 %47,17 %  
ano1732,08 %32,08 %  
ne1018,87 %18,87 %  
nejsem jestě plnoletá,nemohu volit 11,89 %1,89 %  

Graf

4. Jste spokojen(a) s politickou situací ve městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2750,94 %50,94 %  
ne1732,08 %32,08 %  
nezajímám se o ní815,09 %15,09 %  
teď ano11,89 %1,89 %  

Graf

5. Byl(a) jste spokojen(a) s vedením města v uplynulém volebním období 2006-2010?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 6, nevímotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2954,72 %54,72 %  
ne1630,19 %30,19 %  
nevím815,09 %15,09 %  

Graf

6. Pokud ne, byl to jeden z důvodů Vaší účasti při volbách do zastupitelstva města v roce 2010?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1062,5 %18,87 %  
ne637,5 %11,32 %  

Graf

7. Volíte do Senátu PČR, Poslanecké sněmovny PČR a zastupitelstva kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 8, volím pouze v některých z uvedených volebotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4177,36 %77,36 %  
ne1018,87 %18,87 %  
volím pouze v některých z uvedených voleb23,77 %3,77 %  

Graf

8. Pokud ne, proč nevolíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to zbytečné, nic nezměním880 %15,09 %  
kandidáty neznám, nevím koho volit110 %1,89 %  
volby se mě přímo netýkají110 %1,89 %  

Graf

9. Jste muž, žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2750,94 %50,94 %  
muž2649,06 %49,06 %  

Graf

10. Jaká jste věková skupina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-502445,28 %45,28 %  
18 -352241,51 %41,51 %  
51-65916,98 %16,98 %  

Graf

11. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské2547,17 %47,17 %  
vysokoškolské2547,17 %47,17 %  
základní35,66 %5,66 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Byl(a) jste spokojen(a) s vedením města v uplynulém volebním období 2006-2010?

  • odpověď ne:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Pokud ne, byl to jeden z důvodů Vaší účasti při volbách do zastupitelstva města v roce 2010?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Volíte při volbách do zastupitelstva města?

2. Pokud ano, volíte

3. Rozhodujete se na základě volebních programů?

4. Jste spokojen(a) s politickou situací ve městě?

5. Byl(a) jste spokojen(a) s vedením města v uplynulém volebním období 2006-2010?

6. Pokud ne, byl to jeden z důvodů Vaší účasti při volbách do zastupitelstva města v roce 2010?

7. Volíte do Senátu PČR, Poslanecké sněmovny PČR a zastupitelstva kraje?

9. Jste muž, žena?

10. Jaká jste věková skupina?

11. Nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Volíte při volbách do zastupitelstva města?

2. Pokud ano, volíte

3. Rozhodujete se na základě volebních programů?

4. Jste spokojen(a) s politickou situací ve městě?

5. Byl(a) jste spokojen(a) s vedením města v uplynulém volebním období 2006-2010?

6. Pokud ne, byl to jeden z důvodů Vaší účasti při volbách do zastupitelstva města v roce 2010?

7. Volíte do Senátu PČR, Poslanecké sněmovny PČR a zastupitelstva kraje?

9. Jste muž, žena?

10. Jaká jste věková skupina?

11. Nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pöschlová, J.Volby a volební chování (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://volby-a-volebni-chovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.