Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Volby, volební hlas

Volby, volební hlas

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Zejdová
Šetření:19. 10. 2013 - 02. 11. 2013
Počet respondentů:322
Počet otázek (max/průměr):11 / 11.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

s blížícími volbami vzniká mnoho otázek, které mohou ovlinit naši budoucnost.

Co jsou ale volby? Rozhodování o budoucnosti a směru, kterým se bude pohybovat náš život. Zde vniká další důležitá otázka: má mít volební hlas všech voličů stejnou váhu? Příkladem je lekář, který zachraňuje lidské životy a kriminálník, který se momentálně ocitl na svobodě.

Tímto bych Vás chtěla poprosit o názor k této problematice. Anketa je anonymní, výsledky použiji do svého sociologického výzkumu a k návrhu na změnu volebního práva.

Děkuji za spolupráci a Váš čas,

Eliška Zejdová

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena20764,09 %64,29 %  
Muž11635,91 %36,02 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-3523773,37 %73,6 %  
36-604313,31 %13,35 %  
Do 183611,15 %11,18 %  
Od 6072,17 %2,17 %  

Graf

3. Stupeň ukončeného vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské vzdělání14544,89 %45,03 %  
Vysokoškolské vzdělání13541,8 %41,93 %  
Základní vzdělání4313,31 %13,35 %  

Graf

4. Bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město nad 40 000 obyvatel16651,39 %51,55 %  
Město do 40 000 obyvatel9429,1 %29,19 %  
Vesnice do 3 000 obyvatel6319,5 %19,57 %  

Graf

5. Jsou si všichni lidé rovní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18557,28 %57,45 %  
Ne13842,72 %42,86 %  

Graf

6. Má mít volební hlas všech voličů stejnou váhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano27484,83 %85,09 %  
Ne, odstupňovat podle dosaženého stupně vzdělání278,36 %8,39 %  
Ne, odstupňovat podle výše příspěvků do státní kasy206,19 %6,21 %  
Ne, odstupňovat podle výše odpracovaných let20,62 %0,62 %  

Graf

7. Myslíte si, že po snížení věkové hranice trestní zodpovědnosti by měli mít i tito lidé volební právo? (17 let)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16952,32 %52,48 %  
Ano15447,68 %47,83 %  

Graf

8. Mají mít volební právo i ti, co již pět a více let nepracují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano26481,73 %81,99 %  
Ne5918,27 %18,32 %  

Graf

9. Má mít stejnou váhu hlas člověka žijícího mimo a v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano22469,35 %69,57 %  
Ne9930,65 %30,75 %  

Graf

10. Je správné, aby ve volbách kandidovaly strany, jež se v minulosti dopustily teroru nebo masových vražd?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne27785,76 %86,02 %  
Ano4614,24 %14,29 %  

Graf

11. Chtěli byste, aby bylo veřejně známo, kdo co a koho volil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, rozvrátilo by to společnost17453,87 %54,04 %  
Ano, nemám obavy veřejně svůj názor prezentovat7723,84 %23,91 %  
Je mi to jedno4714,55 %14,6 %  
Ne, hrozilo by mi nebezpečí od voličů protistran257,74 %7,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Stupeň ukončeného vzdělání:

4. Bydliště:

5. Jsou si všichni lidé rovní?

6. Má mít volební hlas všech voličů stejnou váhu?

7. Myslíte si, že po snížení věkové hranice trestní zodpovědnosti by měli mít i tito lidé volební právo? (17 let)

8. Mají mít volební právo i ti, co již pět a více let nepracují?

9. Má mít stejnou váhu hlas člověka žijícího mimo a v České republice?

10. Je správné, aby ve volbách kandidovaly strany, jež se v minulosti dopustily teroru nebo masových vražd?

11. Chtěli byste, aby bylo veřejně známo, kdo co a koho volil?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Stupeň ukončeného vzdělání:

4. Bydliště:

5. Jsou si všichni lidé rovní?

6. Má mít volební hlas všech voličů stejnou váhu?

7. Myslíte si, že po snížení věkové hranice trestní zodpovědnosti by měli mít i tito lidé volební právo? (17 let)

8. Mají mít volební právo i ti, co již pět a více let nepracují?

9. Má mít stejnou váhu hlas člověka žijícího mimo a v České republice?

10. Je správné, aby ve volbách kandidovaly strany, jež se v minulosti dopustily teroru nebo masových vražd?

11. Chtěli byste, aby bylo veřejně známo, kdo co a koho volil?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zejdová, E.Volby, volební hlas (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://volby-volebni-hlas.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.