Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak jste chytří???

Jak jste chytří???

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Jadrný
Šetření:18. 10. 2010 - 01. 11. 2010
Počet respondentů:138
Počet otázek (max/průměr):6 / 2.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zabere pouze pár sekund.

Zjistění volební účasti v komunálních volbách 2010 mezi středoškoláky a středoškolsky vzdělanými lidmi.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Vysokoškolské → konec dotazníku, Středoškolskéotázka č. 2, Základní → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské9669,57 %69,57 %  
Vysokoškolské3626,09 %26,09 %  
Základní64,35 %4,35 %  

Graf

2. Kde jste získal středoškolské vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Gymnáziumotázka č. 3, Střední odborná školaotázka č. 4, Obchodní akademieotázka č. 4, Jindeotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gymnázium4445,83 %31,88 %  
Střední odborná škola3536,46 %25,36 %  
Obchodní akademie1414,58 %10,14 %  
Jinde33,13 %2,17 %  

Graf

3. Byl jste volit v komunálních volbách 2010? (15. - 16. 10.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3068,18 %21,74 %  
Ne1431,82 %10,14 %  

Graf

4. Byl jste volit v komunálních volbách 2010? (15. - 16. 10.)(ostatní SŠ)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3465,38 %24,64 %  
Ne1834,62 %13,04 %  

Graf

5. Důvod Vaší absence u voleb?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Časové důvody738,89 %5,07 %  
Nezájem volit633,33 %4,35 %  
Nebydlím v místě trvalého bydliště15,56 %0,72 %  
studium v jiném městě15,56 %0,72 %  
výběr 8 členů z 8 kandidátů15,56 %0,72 %  
trvalé bydliště v jiném městě, než opravdu bydlím15,56 %0,72 %  
nic15,56 %0,72 %  

Graf

6. Proč jste šel k volbám? Jaké byli Vaše hlavní motivy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ovlivnění politické situace v obci ve Váš prospěch (volba Vámi zvolené strany/kandidátů)3587,5 %25,36 %  
Volba menšího zla (aby nevyhrál někdo koho nemám rád)922,5 %6,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kde jste získal středoškolské vzdělání?

  • odpověď Gymnázium:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Byl jste volit v komunálních volbách 2010? (15. - 16. 10.)
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Byl jste volit v komunálních volbách 2010? (15. - 16. 10.)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

2. Kde jste získal středoškolské vzdělání?

3. Byl jste volit v komunálních volbách 2010? (15. - 16. 10.)

4. Byl jste volit v komunálních volbách 2010? (15. - 16. 10.)(ostatní SŠ)

5. Důvod Vaší absence u voleb?

6. Proč jste šel k volbám? Jaké byli Vaše hlavní motivy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

2. Kde jste získal středoškolské vzdělání?

3. Byl jste volit v komunálních volbách 2010? (15. - 16. 10.)

4. Byl jste volit v komunálních volbách 2010? (15. - 16. 10.)(ostatní SŠ)

5. Důvod Vaší absence u voleb?

6. Proč jste šel k volbám? Jaké byli Vaše hlavní motivy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jadrný, J.Jak jste chytří??? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://volebni-ucast-2010.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.