Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Volnočasové aktivity dětí šk.věku se zaměřením na zájmové vzdělávání

Volnočasové aktivity dětí šk.věku se zaměřením na zájmové vzdělávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Katka Strnadová
Šetření:08. 04. 2013 - 12. 04. 2013
Počet respondentů:11
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:26,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, dovolte mi, abych se představila: jmenuji se Kateřina Strnadová a jsem studentkou 3.ročníku Univerzity Karlovy, obor Sociální pedagogika. Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění mého dotazníku. Dotazník bude sloužit pouze k účelu mé bakalářské práce na téma Volnočasové aktivity dětí školního věku se zaměřením na zájmové vzdělávání a je anonymní. Zabere vám pouze několik málo minut a mně bude velice nápomocný. Na začátku vás poprosím o několik informací o Vaší osobě, které mi pomohou při vyhodnocení dotazníku.

 

Odpovědi respondentů

1. Jak byste popsali způsob trávení volného času Vašeho/Vaší syna/dcery v procentech ( volný čas je celkem 100%) :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kroužky, kurzy, soubory - %981,82 %81,82 %  
Pobyt venku s kamarády - %872,73 %72,73 %  
Počítač, videohry - %763,64 %63,64 %  
Televize, hudba - %654,55 %54,55 %  
Četba knih - %654,55 %54,55 %  
Domácí zvíře - %654,55 %54,55 %  
Pobyt v přírodě - %327,27 %27,27 %  
Spánek - %327,27 %27,27 %  
Jiné ...............................................................................................................19,09 %9,09 %  

Graf

2. Jakým zájmům se ve svém volném čase věnuje Váš/Vaše syn/dcera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Esteticko-výchovné činnosti (výtvarné, hudební, literární,...)545,45 %45,45 %  
Tělovýchovné, sportovní a turistické545,45 %45,45 %  
Jiné .............................................................................................................327,27 %27,27 %  
Pracovně-technické činnosti218,18 %18,18 %  
Přírodovědné činnosti218,18 %18,18 %  
Společenskovědní činnosti (společenská výchova, jazykověda, sběratelství,...)19,09 %9,09 %  
Jízda na koni19,09 %9,09 %  

Graf

3. Navštěvuje Váš/Vaše syn/dcera nějaké instituce zájmového vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
DDM a specializované stanice763,64 %63,64 %  
Sportovní kluby436,36 %36,36 %  
Základní umělecká škola a jazyková škola327,27 %27,27 %  
ne19,09 %9,09 %  
školní kroužky19,09 %9,09 %  

Graf

4. Pokud jste zvolili DDM, uveďte které a co Vás motivovalo k jeho výběru:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

Basketball, spining - vybrala si dcera

cena, dostupnost, výběr

DDM Modřany - Urbánkova, motivace - široký výběr zájmových činností, přijatelné ceny, dostupnost

Do DDM dochazi pouze o jarmich prazdninach na letni prim.tabor.

je stale doma

Nenavštěvujeme žádné kroužky v DDM.

Nevím

nezvolili

Zajímavé kroužky

že nabízel tento kroužek

5. Myslíte si, že je aktuální nabídka zařízení zájmového vzdělávání dostatečně bohatá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO763,64 %63,64 %  
NE436,36 %36,36 %  

Graf

6. Jaké kroužky, kurzy, oddíly, souboury Váš/Vaše syn/dcera navštěvuje?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Anglický a Ruský jazyk keramika

Basketball, spining a plavání

dětský pěvecký sbor, kroužek počítačů, plavání, florbal

Fotbal

hra na flétnu

Hudebně-taneční kroužek

keramika, karate, angličtina, tanec

Keramika, Tvořivost, Počítače, Fotografování

tenis, tanec, volejbal

zadne je stale doma

ZUŠ - hra na klávesy sokol Modřany

7. Napište kroužek, který je podle Vašeho mínění oblíbeným kroužkem Vašeho/Vaší syna/dcera a uveďte proč:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

basketball - již od mala se ji líbil

florbal - chodí na něj také jeho spolužáci a kamarádi

Fotbal

hra na flétnu

Hudebně-taneční kroužek, navštěvuje ho jako jediný

Keramika

Keramika - je tvůrčí

tenis, protože jí to baví a je úspěšná

Všechny jsou oblíbené, nenutím dítě chodit nikam, kam nechce a dělat něco, co ho nebaví. Alespoň co se zájmů týče :) zájmy si vybírá samo

zadny

ZUŠ - hra na klávesy - baví jí učit se nové skladby

8. Jak dlouho již Váš/Vaše syn/dcera navštěvuje DDM?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-4 roky545,45 %45,45 %  
1 rok a méně327,27 %27,27 %  
4-6 let218,18 %18,18 %  
1-2 roky19,09 %9,09 %  

Graf

9. Jste v DDM spokojení nebo byste navrhovali něco změnit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO436,36 %36,36 %  
NE327,27 %27,27 %  
nenavštěvujeme DDM19,09 %9,09 %  
nevym19,09 %9,09 %  
nenavštěvujeme žádné kroužky v rámci DDM19,09 %9,09 %  
zvýšit nabídku, snížit cenu19,09 %9,09 %  

Graf

10. Myslíte si, že by mohl(a) Váš/Vaše syn/dcera trávit svůj volný čas lépe? Pokud „ano“ uveďte jak:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO545,45 %45,45 %  
NE327,27 %27,27 %  
mohla by navštěvovat více kroužků19,09 %9,09 %  
Rekla bych ze jsem spokojena.19,09 %9,09 %  
Myslím si, že kloubíme tak nějak úspěšně všechno dohromady, je to asi hlavně tím, že na dítě mám čas a mám dostatek prostředků.. bez toho to bohužel nejde19,09 %9,09 %  
více se učit19,09 %9,09 %  
méně hrát počítačové hry19,09 %9,09 %  
méně počítače19,09 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Strnadová, K.Volnočasové aktivity dětí šk.věku se zaměřením na zájmové vzdělávání (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://volnocasove-aktivity-deti-sk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.