Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi do 6let na Českolipsku

Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi do 6let na Českolipsku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Regina Tébrová
Šetření:29. 02. 2012 - 14. 03. 2012
Počet respondentů:17
Počet otázek (max/průměr):16 / 10.24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:38,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás tímto požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé diplomové práce. Téma diplomové práce je "Analýza možností trávení volného času pro segment rodina s dětmi na Českolipsku". Práce je zaměřená na rodiny s děmi do věku 6let včetně . Dotazník je zcela anonymní. 

 

Děkuji Vám za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Navštěvujete se svými dětmi zájmové kroužky? (např. plavání, hudebně-pohybové školičky, jazykové kurzy,...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano952,94 %52,94 %  
Ne847,06 %47,06 %  

Graf

2. Z jakého důvodu tyto kroužky nenavštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

časového

Dcera je 2 roky stará

nedostatek času a financí

nedostatek času, nízký věk dítěte, dostatek pohybu a aktivit v rámci rodiny

nízký věk dítěte

Většina kroužků je zaměřená na děti od 6 let. Chtěla jsem syna dát např. na plavání, ale nenašla jsem žádný kroužek. Našla jsem pouze plavecký oddíl, kde je nábor nových členů,ale podmínky pro přijetí a setrvání v něm mi připadali dosti tvrdé. Dále jsem zjišťovala fotbalový koružek a orientační běh,ale všude mi bylo sděleno, že se jedná o kroužky pro děti, které jsou starší. Měla jsem také zájem o horolezecký kroužek,ale pro tak malé dítě jsem také žádné informace nenalezla. Školkové děti mají možnost navštěvovat kroužky, které mého syna ničím nezaujaly.

volný čas

z časových důvodů

3. Jaké kroužky s Vašimi dětmi navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plavání777,78 %41,18 %  
hudebně-pohybové školičky444,44 %23,53 %  
dílny pro rodiče s dětmi222,22 %11,76 %  
jazykové kurzy222,22 %11,76 %  
cvičení pro rodiče s dětmi (jóga, zumba,...)222,22 %11,76 %  

Graf

4. Jak často tyto kroužky navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2x týdně666,67 %35,29 %  
1-2x za 14 dní222,22 %11,76 %  
1-2x za půl roku111,11 %5,88 %  

Graf

5. Jaký kroužek upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jazykové kurzy333,33 %17,65 %  
hudebně-pohybové školičky222,22 %11,76 %  
plavání222,22 %11,76 %  
dílny pro rodiče s dětmi111,11 %5,88 %  
cvičení pro rodiče s dětmi (jóga, zumba,...)111,11 %5,88 %  

Graf

6. Co Vás motivuje k návštěvě zájmových kroužků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozvoj dítěte888,89 %47,06 %  
kontakt dítěte s dalšími dětmi666,67 %35,29 %  
zaplnění volného času222,22 %11,76 %  
odpočinek od starostí všedního dne222,22 %11,76 %  

Graf

7. Je v okolí Vašeho bydliště dostatečně široká nabídka zájmových kroužků pro rodiny s malými dětmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, spíše anootázka č. 8, spíše neotázka č. 8, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano777,78 %41,18 %  
ne111,11 %5,88 %  
ano111,11 %5,88 %  

Graf

8. Jaký kroužek, případně jaké kroužky postrádáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

???

.

asi žádné

fd

máme dostatečný výběr

Motoristické

větší počet pohybových aktivit..širší nabídku

znakování miminek

9. Splňují prostory, ve kterých se kroužky konají, Vaše požadavky na vybavení? (zázemí, sociální zařízení, šatny,...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, spíše anootázka č. 10, spíše neotázka č. 10, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano666,67 %35,29 %  
spíše ano222,22 %11,76 %  
spíše ne111,11 %5,88 %  

Graf

10. Co v zařízeních postrádáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

proč nemužu dát nevim

V podstatě nic.

vybavení zázemí přímo na malé děti

11. Co by mělo být součástí zařízení, ve kterých se kroužky konají? Uveďte prosím vlastní požadavky:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

herna, toaleta, umývárna

myslím že nám nic nechybí

podle zaměření, např: židle (sedátka), podporující zdravý rozvoj páteře a kloubů, dostatek kvalitních pomůcek, saozřejmě sociální zařízení, kvalitní pedagog, prostory zbavené nebezpečných věcí (ostré rohy, těžké vratké předměty..)

Technické vybavení a odpovýdající prostory pro danou zájmovou činnost

toaleta s dětskými záchodky a umyvadly

věkově vhodné vybavení

vybavení dle druhu činnosti i zázemí pro tuto věkovou kategorii, šatna, místo kde se dá čekat před a místo po aktivitě..relaxace, např. herna, kavárna s dětským koutkem apod. dle možností

Zatím nemám žádný další požadavek.Vybavení pokládám za vyhovující.

12. Zájmové kroužky ve Vaší rodině navštěvuje s dětmi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše manželka/partnerka333,33 %17,65 %  
manželka/partnerka333,33 %17,65 %  
střídavě manžel/manželka, partner/partnerka222,22 %11,76 %  
spíše manžel/partner111,11 %5,88 %  

Graf

13. Místo Vašeho bydliště (uvádějte pouze město, obec,...):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nový Bor743,75 %41,18 %  
Česká Lípa318,75 %17,65 %  
Polevsko212,5 %11,76 %  
Holany16,25 %5,88 %  
Rousínov16,25 %5,88 %  
Jihlava16,25 %5,88 %  
Jablonné v Podj.16,25 %5,88 %  

Graf

14. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-30 let1058,82 %58,82 %  
31-40 let635,29 %35,29 %  
do 25 let15,88 %5,88 %  

Graf

15. Kolik dětí do věku 6let máte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11058,82 %58,82 %  
2529,41 %29,41 %  
jendo15,88 %5,88 %  
jedno15,88 %5,88 %  

Graf

16. Jaký je věk Vašeho dítěte (dětí)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2211,76 %11,76 %  
5211,76 %11,76 %  
4211,76 %11,76 %  
3211,76 %11,76 %  
11 dní a 22 měsíců15,88 %5,88 %  
2 roky15,88 %5,88 %  
sedmnáct měsíců15,88 %5,88 %  
3,515,88 %5,88 %  
9 měsíců15,88 %5,88 %  
3roky + 5 let15,88 %5,88 %  
6 a 315,88 %5,88 %  
5 let a 1,515,88 %5,88 %  
615,88 %5,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tébrová, R.Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi do 6let na Českolipsku (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://volnocasove-aktivity-rodiny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.