Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Volnočasové aktivity věznů

Volnočasové aktivity věznů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Zelenková
Šetření:24. 10. 2011 - 31. 10. 2011
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou VOŠ sociálně-právni z důvodu seminární práce bych byla ráda kdybyste věnovali chvilku Vašeho času pro můj výzkum .Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7100 %100 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nad 25let685,71 %85,71 %  
Do 25let114,29 %14,29 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyučen s maturitou457,14 %57,14 %  
Vyučen228,57 %28,57 %  
Vysoká škola114,29 %14,29 %  

Graf

4. Váš status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec457,14 %57,14 %  
Mateřská dovolená114,29 %14,29 %  
nic114,29 %14,29 %  
MD114,29 %14,29 %  

Graf

5. Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí ve výkonu trestu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Ne ( Přejděte prosím na otázku č. 7 )otázka č. 6, Nevím ( Přejděte prosím na otázku č. 7 )otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne ( Přejděte prosím na otázku č. 7 )457,14 %57,14 %  
Ano342,86 %42,86 %  

Graf

6. V jaké výšií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 3 let685,71 %85,71 %  
Výjmečný trest114,29 %14,29 %  

Graf

7. Souhlasíte aby bylo ve věznicích pořádány tzv.volnočasové aktivity vězŃů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano (přejděte prosím na otázku č.9 )685,71 %85,71 %  
Nevím114,29 %14,29 %  

Graf

8. Využil/a jste volnočasosové aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne685,71 %85,71 %  
Nevěděla jsem o této aktivitě114,29 %14,29 %  

Graf

9. V jakém zaměření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce se dřevem - truhlařství685,71 %85,71 %  
Malování114,29 %14,29 %  

Graf

10. Sohlasil/a byste s prodejení výstavou těchto výrobků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7100 %100 %  

Graf

11. Zakoupil/a byste si tyto výrobky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano457,14 %57,14 %  
nevím342,86 %42,86 %  

Graf

12. V případě výrobků vyrobené vězni,byste chtěl/a aby šli do ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dětské domovy571,43 %71,43 %  
Školky228,57 %28,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zelenková, L.Volnočasové aktivity věznů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://volnocasove-aktivity-veznu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.