Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Trávení volného času dospělých

Trávení volného času dospělých

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Margita Sobotová
Šetření:18. 10. 2013 - 31. 10. 2013
Počet respondentů:379
Počet otázek (max/průměr):16 / 12.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku. Otázky jsou určeny pro potřeby bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena27772,89 %73,09 %  
Muž10327,11 %27,18 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let17646,32 %46,44 %  
31 - 45 let10327,11 %27,18 %  
46 - 60 let5414,21 %14,25 %  
20 - 35 let328,42 %8,44 %  
36 - 50 let102,63 %2,64 %  
51 - 65 let51,32 %1,32 %  

Graf

3. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec23862,63 %62,8 %  
Nezaměstnaný6216,32 %16,36 %  
OSVČ4712,37 %12,4 %  
V domácnosti, na rodičovské dovolené318,16 %8,18 %  
V domácnosti, na rodičovské dovolené20,53 %0,53 %  

Graf

4. Nejvyšší dokončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední, střední odborné s maturitou17646,32 %46,44 %  
Vysokoškolské17546,05 %46,17 %  
Základní, odborné bez maturity184,74 %4,75 %  
Střední, střední odborné s maturitou112,89 %2,9 %  

Graf

5. Jste spokojen(a) s množstvím volného času?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano (mám dostatek volného času)otázka č. 6, Spíše ano (přivítal/a bych více volného času)otázka č. 6, Spíše ne (mám velmi málo volného času)otázka č. 6, Ne (nemám žádný volný čas) → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano (přivítal/a bych více volného času)17044,74 %44,85 %  
Spíše ne (mám velmi málo volného času)11329,74 %29,82 %  
Ano (mám dostatek volného času)8923,42 %23,48 %  
Ne (nemám žádný volný čas)82,11 %2,11 %  

Graf

6. Volný čas využívám především k:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svým zájmům27774,46 %73,09 %  
Pasivnímu odpočinku9525,54 %25,07 %  

Graf

7. Co je nejčastější náplní Vašeho volného času (vyberte maximálně 3 možnosti):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PC + internet21357,26 %56,2 %  
Četba novin, knih, časopisů15140,59 %39,84 %  
Setkávání s přáteli14538,98 %38,26 %  
Sport14037,63 %36,94 %  
Cestování8522,85 %22,43 %  
Sledování televize8322,31 %21,9 %  
Kultura (návštěva divadel, koncertů, malování, hra na nástroj apod.)6918,55 %18,21 %  
Ruční práce, kutilství, chovatelství6918,55 %18,21 %  
Další formy vzdělávání – kurzy, kroužky, semináře, přednášky5414,52 %14,25 %  
Setkávání s přáteli102,69 %2,64 %  

Graf

8. Věnujete se ve svém volném čase zájmové vzdělávací aktivitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18850,54 %49,6 %  
Ne18449,46 %48,55 %  

Graf

9. Upřednostňujete v rámci volného času spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Samostudium12766,49 %33,51 %  
Organizované zájmové vzdělávání6433,51 %16,89 %  

Graf

10. Vzdělávacím aktivitám se věnuji spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nahodile9750,79 %25,59 %  
Pravidelně9449,21 %24,8 %  

Graf

11. Co je pro vás hlavním impulsem k této aktivitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snaha zlepšit osobní rozvoj14174,21 %37,2 %  
Snaha zlepšit své pracovní uplatnění4925,79 %12,93 %  

Graf

12. Zúčastnil/a jste se za posledních 12 měsíců ve volném čase nějaké organizované zájmové vzdělávací aktivity – lekce, kurz, seminář, přednáška?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17190 %45,12 %  
Ne1910 %5,01 %  

Graf

13. Jakého typu byla tato vzdělávací aktivita – pokud jich bylo více, zaškrtněte všechny možnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jazykové vzdělávání7841,27 %20,58 %  
Pohybová a sportovní výchova6031,75 %15,83 %  
Vědeckotechnické vzdělávání, informační technologie5126,98 %13,46 %  
Kulturní a estetická výchova4624,34 %12,14 %  
Zdravotní výchova - zdravý životní styl, výživa apod.4423,28 %11,61 %  
Náboženská a duchovní výchova – astrologie, meditace, numerologie apod.2312,17 %6,07 %  
Enviromentální - ekologická výchova apod.178,99 %4,49 %  

Graf

14. Kdo se podílel na jejím financování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sám/a12365,08 %32,45 %  
Někdo jiný (stát, profesní organizace apod.)2613,76 %6,86 %  
Byla zdarma2211,64 %5,8 %  
Zaměstnavatel189,52 %4,75 %  

Graf

15. Bez ohledu na předchozí účast ve vzdělávání dospělých uveďte překážku, která Vám brání v účasti na zájmovém vzdělávání dospělých, nebo ho omezuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem pracovně příliš zaneprázdněn/a8222,04 %21,64 %  
Nemám momentálně dostatek finančních prostředků8121,77 %21,37 %  
Na další vzdělávání nemám čas z důvodů péče o rodinu5113,71 %13,46 %  
Účast ve vzdělávacích kurzech pro mě nemá smysl4010,75 %10,55 %  
Mám příliš mnoho koníčků a na vzdělávání už mi nezbývá čas349,14 %8,97 %  
Není dost vhodných kurzů, nabídka neodpovídá mým požadavkům297,8 %7,65 %  
Nemám dost informací o vhodných vzdělávacích kurzech236,18 %6,07 %  
Mám obavy, že bych to nezvládl(a)143,76 %3,69 %  
Kvalita kurzů bývá poměrně nízká143,76 %3,69 %  
Na další vzdělávání nemám čas z důvodů péče o rodinu41,08 %1,06 %  

Graf

16. Informace o možnostech vzdělávacích aktivit získávám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na internetu29880,11 %78,63 %  
Od známých4311,56 %11,35 %  
Z reklamních vývěsek154,03 %3,96 %  
Z tisku133,49 %3,43 %  
Z reklamních vývěsek20,54 %0,53 %  
Z tisku10,27 %0,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jste:

 • odpověď Zaměstnanec:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnavatel na otázku 14. Kdo se podílel na jejím financování?

8. Věnujete se ve svém volném čase zájmové vzdělávací aktivitě?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizované zájmové vzdělávání na otázku 9. Upřednostňujete v rámci volného času spíše:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snaha zlepšit své pracovní uplatnění na otázku 11. Co je pro vás hlavním impulsem k této aktivitě?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Zúčastnil/a jste se za posledních 12 měsíců ve volném čase nějaké organizované zájmové vzdělávací aktivity – lekce, kurz, seminář, přednáška?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Enviromentální - ekologická výchova apod. na otázku 13. Jakého typu byla tato vzdělávací aktivita – pokud jich bylo více, zaškrtněte všechny možnosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jazykové vzdělávání na otázku 13. Jakého typu byla tato vzdělávací aktivita – pokud jich bylo více, zaškrtněte všechny možnosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náboženská a duchovní výchova – astrologie, meditace, numerologie apod. na otázku 13. Jakého typu byla tato vzdělávací aktivita – pokud jich bylo více, zaškrtněte všechny možnosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohybová a sportovní výchova na otázku 13. Jakého typu byla tato vzdělávací aktivita – pokud jich bylo více, zaškrtněte všechny možnosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědeckotechnické vzdělávání, informační technologie na otázku 13. Jakého typu byla tato vzdělávací aktivita – pokud jich bylo více, zaškrtněte všechny možnosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdravotní výchova - zdravý životní styl, výživa apod. na otázku 13. Jakého typu byla tato vzdělávací aktivita – pokud jich bylo více, zaškrtněte všechny možnosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Někdo jiný (stát, profesní organizace apod.) na otázku 14. Kdo se podílel na jejím financování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sám/a na otázku 14. Kdo se podílel na jejím financování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnavatel na otázku 14. Kdo se podílel na jejím financování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nahodile na otázku 10. Vzdělávacím aktivitám se věnuji spíše:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snaha zlepšit osobní rozvoj na otázku 11. Co je pro vás hlavním impulsem k této aktivitě?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelně na otázku 10. Vzdělávacím aktivitám se věnuji spíše:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kulturní a estetická výchova na otázku 13. Jakého typu byla tato vzdělávací aktivita – pokud jich bylo více, zaškrtněte všechny možnosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Samostudium na otázku 9. Upřednostňujete v rámci volného času spíše:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Další formy vzdělávání – kurzy, kroužky, semináře, přednášky na otázku 7. Co je nejčastější náplní Vašeho volného času (vyberte maximálně 3 možnosti):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byla zdarma na otázku 14. Kdo se podílel na jejím financování?
 • odpověď Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám obavy, že bych to nezvládl(a) na otázku 15. Bez ohledu na předchozí účast ve vzdělávání dospělých uveďte překážku, která Vám brání v účasti na zájmovém vzdělávání dospělých, nebo ho omezuje:

9. Upřednostňujete v rámci volného času spíše:

 • odpověď Samostudium:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Zúčastnil/a jste se za posledních 12 měsíců ve volném čase nějaké organizované zájmové vzdělávací aktivity – lekce, kurz, seminář, přednáška?

12. Zúčastnil/a jste se za posledních 12 měsíců ve volném čase nějaké organizované zájmové vzdělávací aktivity – lekce, kurz, seminář, přednáška?

 • odpověď Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizované zájmové vzdělávání na otázku 9. Upřednostňujete v rámci volného času spíše:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdravotní výchova - zdravý životní styl, výživa apod. na otázku 13. Jakého typu byla tato vzdělávací aktivita – pokud jich bylo více, zaškrtněte všechny možnosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohybová a sportovní výchova na otázku 13. Jakého typu byla tato vzdělávací aktivita – pokud jich bylo více, zaškrtněte všechny možnosti
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnavatel na otázku 14. Kdo se podílel na jejím financování?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sám/a na otázku 14. Kdo se podílel na jejím financování?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kulturní a estetická výchova na otázku 13. Jakého typu byla tato vzdělávací aktivita – pokud jich bylo více, zaškrtněte všechny možnosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Někdo jiný (stát, profesní organizace apod.) na otázku 14. Kdo se podílel na jejím financování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snaha zlepšit své pracovní uplatnění na otázku 11. Co je pro vás hlavním impulsem k této aktivitě?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náboženská a duchovní výchova – astrologie, meditace, numerologie apod. na otázku 13. Jakého typu byla tato vzdělávací aktivita – pokud jich bylo více, zaškrtněte všechny možnosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Věnujete se ve svém volném čase zájmové vzdělávací aktivitě?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědeckotechnické vzdělávání, informační technologie na otázku 13. Jakého typu byla tato vzdělávací aktivita – pokud jich bylo více, zaškrtněte všechny možnosti

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Váš věk:

3. Jste:

4. Nejvyšší dokončené vzdělání:

5. Jste spokojen(a) s množstvím volného času?

6. Volný čas využívám především k:

7. Co je nejčastější náplní Vašeho volného času (vyberte maximálně 3 možnosti):

8. Věnujete se ve svém volném čase zájmové vzdělávací aktivitě?

9. Upřednostňujete v rámci volného času spíše:

10. Vzdělávacím aktivitám se věnuji spíše:

11. Co je pro vás hlavním impulsem k této aktivitě?

12. Zúčastnil/a jste se za posledních 12 měsíců ve volném čase nějaké organizované zájmové vzdělávací aktivity – lekce, kurz, seminář, přednáška?

13. Jakého typu byla tato vzdělávací aktivita – pokud jich bylo více, zaškrtněte všechny možnosti

14. Kdo se podílel na jejím financování?

15. Bez ohledu na předchozí účast ve vzdělávání dospělých uveďte překážku, která Vám brání v účasti na zájmovém vzdělávání dospělých, nebo ho omezuje:

16. Informace o možnostech vzdělávacích aktivit získávám:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Váš věk:

3. Jste:

4. Nejvyšší dokončené vzdělání:

5. Jste spokojen(a) s množstvím volného času?

6. Volný čas využívám především k:

7. Co je nejčastější náplní Vašeho volného času (vyberte maximálně 3 možnosti):

8. Věnujete se ve svém volném čase zájmové vzdělávací aktivitě?

9. Upřednostňujete v rámci volného času spíše:

10. Vzdělávacím aktivitám se věnuji spíše:

11. Co je pro vás hlavním impulsem k této aktivitě?

12. Zúčastnil/a jste se za posledních 12 měsíců ve volném čase nějaké organizované zájmové vzdělávací aktivity – lekce, kurz, seminář, přednáška?

13. Jakého typu byla tato vzdělávací aktivita – pokud jich bylo více, zaškrtněte všechny možnosti

14. Kdo se podílel na jejím financování?

15. Bez ohledu na předchozí účast ve vzdělávání dospělých uveďte překážku, která Vám brání v účasti na zájmovém vzdělávání dospělých, nebo ho omezuje:

16. Informace o možnostech vzdělávacích aktivit získávám:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sobotová, M.Trávení volného času dospělých (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://volnocqasove-vzdelalni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.