Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Autismus

Autismus

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Fialková
Šetření:15. 03. 2011 - 19. 03. 2011
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník mi velice pomůže při vypracovávání mé maturitní práce týkající se autismu.

 

Předem děkuji za Váš čas strávený u vyplňování

 

Kateřina Fialková, 4PL, SŠOS JIHLAVA

Odpovědi respondentů

1. Víte, co je autismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4076,92 %76,92 %  
Trochu1019,23 %19,23 %  
Ne23,85 %3,85 %  

Graf

2. Znáte ve svém okolí nějakého autistu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3567,31 %67,31 %  
Ano1732,69 %32,69 %  

Graf

3. Viděli jste film Rain Man?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3465,38 %65,38 %  
Ne1834,62 %34,62 %  

Graf

4. V kolika letech si myslíte, že se autismus projevuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od útlého dětství4994,23 %94,23 %  
V pubertě23,85 %3,85 %  
Nevím11,92 %1,92 %  

Graf

5. Myslíte si, že jsou autisté naprosto soběstační?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3465,38 %65,38 %  
Nevím1121,15 %21,15 %  
Ano713,46 %13,46 %  

Graf

6. Myslíte si, že je tato choroba vyléčitelná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4586,54 %86,54 %  
Nevím611,54 %11,54 %  
Ano11,92 %1,92 %  

Graf

7. Pokud by se Vám narodilo autistické dítě, nechali byste si ho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3975 %75 %  
Nelze říci1121,15 %21,15 %  
Ne23,85 %3,85 %  

Graf

8. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let3065,22 %57,69 %  
do 20 let1328,26 %25 %  
31-40 let36,52 %5,77 %  

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3984,78 %75 %  
Muž715,22 %13,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co je autismus?

2. Znáte ve svém okolí nějakého autistu?

3. Viděli jste film Rain Man?

4. V kolika letech si myslíte, že se autismus projevuje?

5. Myslíte si, že jsou autisté naprosto soběstační?

6. Myslíte si, že je tato choroba vyléčitelná?

7. Pokud by se Vám narodilo autistické dítě, nechali byste si ho?

8. Váš věk

9. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co je autismus?

2. Znáte ve svém okolí nějakého autistu?

3. Viděli jste film Rain Man?

4. V kolika letech si myslíte, že se autismus projevuje?

5. Myslíte si, že jsou autisté naprosto soběstační?

6. Myslíte si, že je tato choroba vyléčitelná?

7. Pokud by se Vám narodilo autistické dítě, nechali byste si ho?

8. Váš věk

9. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Fialková, K.Autismus (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://volny-cas-zaku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.