Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Volný čas zaměstnaných žen

Volný čas zaměstnaných žen

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Fiala
Šetření:30. 01. 2013 - 16. 02. 2013
Počet respondentů:187
Počet otázek (max/průměr):30 / 29.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážená paní, slečno

vyplněním dotazníku pomůžete diplomové práci, jejímž cílem je zmapovat otázky týkající se volného času zaměstnaných žen. 

Za Vaši pomoc a čas, který strávíte při vyplňování dotazníku, Vám děkuji.

Bc. Eva Fialová, UTB Zlín

 

(Volný čas je čas, který zbývá poté, co odečteme čas nutný ke splnění pracovních povinností a čas nutný ke splnění povinností vztahujících se k domácnosti.)

Odpovědi respondentů

1. Bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město nad 5 tisíc obyvatel12667,38 %67,38 %  
obec do 5 tisíc obyvatel6132,62 %32,62 %  

Graf

2. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vdaná8444,92 %44,92 %  
svobodná7037,43 %37,43 %  
rozvedená/vdova2111,23 %11,23 %  
druh/družka126,42 %6,42 %  

Graf

3. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské11762,57 %62,57 %  
středoškolské s maturitou4725,13 %25,13 %  
středoškolské189,63 %9,63 %  
základní52,67 %2,67 %  

Graf

4. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-39 let12566,84 %66,84 %  
40-49 let4121,93 %21,93 %  
50 a více2111,23 %11,23 %  

Graf

5. Počet dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezdětná8444,92 %44,92 %  
2 děti6836,36 %36,36 %  
1 dítě2111,23 %11,23 %  
3 děti147,49 %7,49 %  

Graf

6. Zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaná16990,37 %90,37 %  
samostatně podnikající/OSVČ168,56 %8,56 %  
zaměstnaná a pobírající starobní důchod21,07 %1,07 %  

Graf

7. Charakter práce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převažuje duševní práce15985,03 %85,03 %  
převažuje fyzická práce2814,97 %14,97 %  

Graf

8. Pracovní provoz :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednosměnný15582,89 %82,89 %  
včetně víkendu2915,51 %15,51 %  
dvousměnný158,02 %8,02 %  

Graf

9. Uveďte prosím, kolik hodin volného času máte v pracovní dny v souhrnu za týden (počítejte volný čas ve dnech, kdy jste v zaměstnání, v časovém úseku jednoho týdne):

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
103619,25 %19,25 %  
203317,65 %17,65 %  
52010,7 %10,7 %  
152010,7 %10,7 %  
25105,35 %5,35 %  
3094,81 %4,81 %  
863,21 %3,21 %  
1263,21 %3,21 %  
252,67 %2,67 %  
4042,14 %2,14 %  
ostatní odpovědi 3
4
6
7
1
28
16
35
42
44
48
88
4800
22
32
80
26
13
10.0
45
3820,32 %20,32 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:14.9
Minimum:3
Maximum:40
Variační rozpětí:37
Rozptyl:72
Směrodatná odchylka:8.49
Medián:13
Modus:10

Graf

10. Uveďte prosím, kolik hodin volného času máte o víkendu v souhrnu:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
103619,25 %19,25 %  
202915,51 %15,51 %  
241910,16 %10,16 %  
48126,42 %6,42 %  
12126,42 %6,42 %  
16105,35 %5,35 %  
894,81 %4,81 %  
494,81 %4,81 %  
673,74 %3,74 %  
1573,74 %3,74 %  
ostatní odpovědi 18
5
30
25
3
28
7
2
40
11
64
52
14
34
35
36
6.0
3719,79 %19,79 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:16.59
Minimum:4
Maximum:48
Variační rozpětí:44
Rozptyl:88.36
Směrodatná odchylka:9.4
Medián:15
Modus:10

Graf

11. Do jaké míry souhlasíte s výrokem: Volný čas je pro zaměstnanou ženu důležitý.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plně souhlasím14778,61 %78,61 %  
souhlasím3719,79 %19,79 %  
nesouhlasím21,07 %1,07 %  
naprosto nesouhlasím10,53 %0,53 %  

Graf

12. Do jaké míry souhlasíte s výrokem: Pro zaměstnanou ženu je důležité mít část svého volného času výhradně pro sebe a své aktivity.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plně souhlasím14074,87 %74,87 %  
souhlasím4021,39 %21,39 %  
nesouhlasím42,14 %2,14 %  
naprosto nesouhlasím31,6 %1,6 %  

Graf

13. Máte problém najít si volný čas výhradně pro sebe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy9751,87 %51,87 %  
téměř vždy3920,86 %20,86 %  
téměř nikdy2211,76 %11,76 %  
nikdy168,56 %8,56 %  
vždy136,95 %6,95 %  

Graf

14. Způsob trávení volného času:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
má práce je duševně náročná-věnuji se více klidovým činnostem8746,52 %46,52 %  
má práce je duševně náročná-věnuji se více fyzickým aktivitám7339,04 %39,04 %  
má práce je fyzicky namáhavá-věnuji se více klidovým činnostem2312,3 %12,3 %  
má práce je fyzicky namáhavá-věnuji se více fyzickým aktivitám42,14 %2,14 %  

Graf

15. Co je pro Vás nejvíce charakteristické?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
volný čas věnuji rodině, ale část si nechávám pro sebe a své aktivity9952,94 %52,94 %  
volný čas věnuji rodině a činnostem, které souvisí s mou prací2814,97 %14,97 %  
volný čas si striktně uchovávám pro sebe a své aktivity2312,3 %12,3 %  
rodina je pro mne vším, ve volném čase se věnuji rodině a takovým činnostem, které přináší potěšení i užitek pro rodinu2211,76 %11,76 %  
práce je můj koníček, ve volném čase proto studuji a zdokonaluji se v činnostech souvisejících s mou prací158,02 %8,02 %  

Graf

16. Které z níže uvedených aktivit Vám přináší největší uspokojení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klidové činnosti (četba, sledování TV, internet, umělecká činnost)11259,89 %59,89 %  
aktivity, při kterých se setkávám s lidmi (rodinná setkání, přátelská setkání, oslavy, posezení)8344,39 %44,39 %  
sport, fyzicky namáhavá činnost8042,78 %42,78 %  
klidové činnosti přinášející mimořádný zážitek (např. divadelní představení)5931,55 %31,55 %  
práce pro rodinu, dům, zahradu (pletení, šití, zavařování, práce na úpravách domu/zahrady)5931,55 %31,55 %  
aktivity zvyšující hodnotu na trhu práce (např. jazykový kurz, školení)2211,76 %11,76 %  
sport přinášející adrenalinový či mimořádný zážitek147,49 %7,49 %  
charitativní činnost105,35 %5,35 %  
jiné105,35 %5,35 %  

Graf

17. Které z níže uvedených aktivit by Vám nepřineslo žádné uspokojení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sport přinášející adrenalinový či mimořádný zážitek7137,97 %37,97 %  
aktivity zvyšující hodnotu na trhu práce (např. jazykový kurz, školení)4222,46 %22,46 %  
jiné3920,86 %20,86 %  
charitativní činnost2412,83 %12,83 %  
sport, fyzicky namáhavá činnost2312,3 %12,3 %  
práce pro rodinu, dům, zahradu (pletení, šití, zavařování, práce na úpravách domu/zahrady)1910,16 %10,16 %  
aktivity, při kterých se setkávám s lidmi (rodinná setkání, přátelská setkání, oslavy, posezení)115,88 %5,88 %  
klidové činnosti přinášející mimořádný zážitek (např. divadelní představení)105,35 %5,35 %  
klidové činnosti (četba, sledování TV, internet, umělecká činnost)84,28 %4,28 %  

Graf

18. Jste spokojená s množstvím volného času a způsobem, jakým jej využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám málo volného času, ale se způsobem jeho využití jsem spokojená6735,83 %35,83 %  
mám málo volného času a se způsobem jeho využití nejsem spokojená4725,13 %25,13 %  
mám dostatek volného času a se způsobem jeho využití jsem spokojená3317,65 %17,65 %  
naprosto spokojená2111,23 %11,23 %  
mám dostatek volného času, ale se způsobem jeho využití nejsem spokojená1910,16 %10,16 %  

Graf

19. Co pro vás znamená volný čas a aktivity, které v něm děláte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnost setkávat se s přáteli8144,75 %43,32 %  
možnost dělat věci, které jsou v protikladu se zaměstnáním6837,57 %36,36 %  
seberealizace5731,49 %30,48 %  
možnost setkávat se s rodinou5731,49 %30,48 %  
možnost být sama5731,49 %30,48 %  
poznávání nových věcí4927,07 %26,2 %  
jiné158,29 %8,02 %  

Graf

20. Do jaké míry souhlasíte s výrokem: Děti trpí, jestliže se jejich matka věnuje i svým vlastním aktivitám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím11762,57 %62,57 %  
naprosto nesouhlasím5831,02 %31,02 %  
souhlasím105,35 %5,35 %  
plně souhlasím21,07 %1,07 %  

Graf

21. Do jaké míry souhlasíte s výrokem: Partneři by měli trávit veškerý volný čas společně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím12968,98 %68,98 %  
naprosto nesouhlasím4524,06 %24,06 %  
souhlasím84,28 %4,28 %  
plně souhlasím52,67 %2,67 %  

Graf

22. Do jaké míry souhlasíte s výrokem: Partneři by měli trávit většinu volného času společně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím10154,01 %54,01 %  
nesouhlasím6434,22 %34,22 %  
plně souhlasím158,02 %8,02 %  
naprosto nesouhlasím73,74 %3,74 %  

Graf

23. Do jaké míry souhlasíte s výrokem: Rodina by měla trávit veškerý volný čas společně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím14678,07 %78,07 %  
naprosto nesouhlasím2211,76 %11,76 %  
souhlasím126,42 %6,42 %  
plně souhlasím73,74 %3,74 %  

Graf

24. Do jaké míry souhlasíte s výrokem: Rodina by měla trávit většinu volného času společně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím12968,98 %68,98 %  
nesouhlasím3418,18 %18,18 %  
plně souhlasím189,63 %9,63 %  
naprosto nesouhlasím63,21 %3,21 %  

Graf

25. Který z níže uvedených faktorů je podle Vašeho názoru nejdůležitější proto, abyste mohla využívat svůj volný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrá organizace času7339,04 %39,04 %  
pomoc partnera a rodiny v domácnosti5227,81 %27,81 %  
podpora a pochopení ze strany partnera2915,51 %15,51 %  
dostatek peněz1910,16 %10,16 %  
dostatečná nabídka volnočasových aktivit63,21 %3,21 %  
svoboda a priority10,53 %0,53 %  
vše výše uvedené10,53 %0,53 %  
vhodné zaměstnání, které nezabere převážnou část dne10,53 %0,53 %  
zdravý postoj k sobě i k ostatním10,53 %0,53 %  
vše je správně :)10,53 %0,53 %  
donutit se zvednout zadek10,53 %0,53 %  
všechny odpovědi jsou správně10,53 %0,53 %  
lenost10,53 %0,53 %  

Graf

26. Který z níže uvedených faktorů, týkající se Vašeho zaměstnání, Vám nejvíce brání využívat Váš volný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
časová náročnost7741,18 %41,18 %  
duševní náročnost3016,04 %16,04 %  
dojíždění do zaměstnání2714,44 %14,44 %  
nutnost dalšího vzdělávání2111,23 %11,23 %  
fyzická náročnost115,88 %5,88 %  
vlastní pracovní ambice52,67 %2,67 %  
nic mi nebrání21,07 %1,07 %  
žádný21,07 %1,07 %  
žádná z uvedených10,53 %0,53 %  
dvanáctka hrubého10,53 %0,53 %  
časová fyzická a duševní náročnost10,53 %0,53 %  
jsem unavená tak, až jsem z toho líná10,53 %0,53 %  
nic mi nebrání, dělám si vše jak potřebuji10,53 %0,53 %  
nebrání mi, mám zkrácený úvazek10,53 %0,53 %  
nic10,53 %0,53 %  
zaměstnání mi nebrání využívat volný čas10,53 %0,53 %  
život v Moskvě a zima10,53 %0,53 %  
špatná pracovní doba10,53 %0,53 %  
workoholismus :-)10,53 %0,53 %  
práce mi nebrání10,53 %0,53 %  

Graf

27. Který z níže uvedených faktorů týkající se Vašeho rodinného života, Vám nejvíce brání využívat Váš volný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velká zaměstnanost pracemi v domácnosti6233,16 %33,16 %  
život bez partnera1910,16 %10,16 %  
péče o jiné členy rodiny (rodiče, prarodiče, partnera)168,56 %8,56 %  
péče o děti (doprovod na kroužky, atd.)147,49 %7,49 %  
nedostupnost výpomoci od prarodičů73,74 %3,74 %  
rodinné konflikty63,21 %3,21 %  
nic mi nebrání63,21 %3,21 %  
neochotnost partnera-péče o děti, péče o domácnost42,14 %2,14 %  
neochotnost partnera podpořit mé volnočasové aktivity31,6 %1,6 %  
nic31,6 %1,6 %  
nedostupnost placené výpomoci v domácnosti31,6 %1,6 %  
žádný31,6 %1,6 %  
nemocnost dětí31,6 %1,6 %  
studium31,6 %1,6 %  
nemám rodinu21,07 %1,07 %  
žádné z uvedených10,53 %0,53 %  
učení se do školy při zaměstnání10,53 %0,53 %  
po práci se mi nechce10,53 %0,53 %  
otravní příbuzní vyžadující návštěvy10,53 %0,53 %  
snaha uspět a být perfektní10,53 %0,53 %  
má skromnost, empatie a altruismus10,53 %0,53 %  
žádné10,53 %0,53 %  
zadna10,53 %0,53 %  
žádný takový faktor u mne nefiguruje10,53 %0,53 %  
občasná neochota něco podnikat10,53 %0,53 %  
nic mi nebrání využívat volný čas10,53 %0,53 %  
nebrání mi nic10,53 %0,53 %  
nic z toho10,53 %0,53 %  
nedostupnost placené služby-péče o děti10,53 %0,53 %  
časová náročnost v zaměstnání10,53 %0,53 %  
pozdní příchod ze zaměstnání10,53 %0,53 %  
vzdálenost rodiny10,53 %0,53 %  
v rodinném životě mi nebrání nic10,53 %0,53 %  
život v Moskvě a zima10,53 %0,53 %  
zatím nic10,53 %0,53 %  
výpomoc v rodinném podnikání10,53 %0,53 %  
žádný z uvedenýc faktorů mi nebrání10,53 %0,53 %  
nedokáži se odpoutat od pracovních povinností10,53 %0,53 %  
partnera nemám, nikdo mi nebrání10,53 %0,53 %  
dojíždění 10,53 %0,53 %  
nedostatek finančních prostředků10,53 %0,53 %  
málo času, práce- škola-rodina, nejde vše dělat pořádně10,53 %0,53 %  
já sama, zbytek jsou jen výmluvy10,53 %0,53 %  
studium na UTB :-)10,53 %0,53 %  
nepochopení partnera, peníze10,53 %0,53 %  
vlastní lenost10,53 %0,53 %  
energie10,53 %0,53 %  
nedostupnost aktivit10,53 %0,53 %  

Graf

28. Co byste byla ochotna udělat proto, abyste měla více volného času a využívala ho podle svých představ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
věnovat méně času péči o domácnost8243,85 %43,85 %  
upravit pracovní dobu4825,67 %25,67 %  
najít další zaměstnání či brigádu s cílem získat více finančních prostředků pro své aktivity2312,3 %12,3 %  
zkrátit pracovní úvazek2111,23 %11,23 %  
investovat více finančních prostředků do svých vlastních aktivit na úkor domácnosti, či ostatních členů rodiny2010,7 %10,7 %  
změnit zaměstnání i za cenu nižšího finančního ohodnocení158,02 %8,02 %  
dávat děti na hlídání94,81 %4,81 %  
věnovat méně času rodičům, prarodičům73,74 %3,74 %  
věnovat méně času partnerovi73,74 %3,74 %  
půjčit si finanční prostředky10,53 %0,53 %  

Graf

29. Co byste nikdy nebyla ochotna udělat proto, abyste měla více volného času a využívala ho podle svých představ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
půjčit si finanční prostředky9952,94 %52,94 %  
změnit zaměstnání i za cenu nižšího finančního ohodnocení5227,81 %27,81 %  
věnovat méně času partnerovi4322,99 %22,99 %  
dávat děti na hlídání3820,32 %20,32 %  
najít další zaměstnání či brigádu s cílem získat více finančních prostředků pro své aktivity3418,18 %18,18 %  
investovat více finančních prostředků do svých vlastních aktivit na úkor domácnosti, či ostatních členů rodiny3317,65 %17,65 %  
věnovat méně času rodičům, prarodičům3016,04 %16,04 %  
zkrátit pracovní úvazek2010,7 %10,7 %  
věnovat méně času péči o domácnost126,42 %6,42 %  
upravit pracovní dobu63,21 %3,21 %  

Graf

30. Seřaďte níže uvedené výroky vzestupně od nejdůležitějšího

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Rodina, partner, přátelé2.4763.073
Zdraví2.1823.186
Láska3.4971.598
Zaměstnání4.151.625
Volný čas5.1552.291
Peníze5.0322.523
Být užitečná ostatním5.5083.127

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Počet dětí:

 • odpověď 2 děti:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 a více na otázku 4. Věk:
 • odpověď bezdětná:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodná na otázku 2. Rodinný stav:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi volný čas si striktně uchovávám pro sebe a své aktivity na otázku 15. Co je pro Vás nejvíce charakteristické?

7. Charakter práce:

 • odpověď převažuje fyzická práce:
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi má práce je fyzicky namáhavá-věnuji se více klidovým činnostem na otázku 14. Způsob trávení volného času:
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzická náročnost na otázku 26. Který z níže uvedených faktorů, týkající se Vašeho zaměstnání, Vám nejvíce brání využívat Váš volný čas?

14. Způsob trávení volného času:

 • odpověď má práce je fyzicky namáhavá-věnuji se více klidovým činnostem:
  • 8.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzická náročnost na otázku 26. Který z níže uvedených faktorů, týkající se Vašeho zaměstnání, Vám nejvíce brání využívat Váš volný čas?

16. Které z níže uvedených aktivit Vám přináší největší uspokojení?

 • odpověď aktivity, při kterých se setkávám s lidmi (rodinná setkání, přátelská setkání, oslavy, posezení):
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi druh/družka na otázku 2. Rodinný stav:
 • odpověď klidové činnosti (četba, sledování TV, internet, umělecká činnost):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi aktivity, při kterých se setkávám s lidmi (rodinná setkání, přátelská setkání, oslavy, posezení) na otázku 17. Které z níže uvedených aktivit by Vám nepřineslo žádné uspokojení?
 • odpověď sport, fyzicky namáhavá činnost:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnání=2 na otázku 30. Seřaďte níže uvedené výroky vzestupně od nejdůležitějšího

30. Seřaďte níže uvedené výroky vzestupně od nejdůležitějšího

 • odpověď Rodina, partner, přátelé=1:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdraví=2 na otázku 30. Seřaďte níže uvedené výroky vzestupně od nejdůležitějšího
 • odpověď Zdraví=1:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodina, partner, přátelé=2 na otázku 30. Seřaďte níže uvedené výroky vzestupně od nejdůležitějšího

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Bydliště:

2. Rodinný stav:

3. Vzdělání:

4. Věk:

5. Počet dětí:

6. Zaměstnání:

7. Charakter práce:

8. Pracovní provoz :

9. Uveďte prosím, kolik hodin volného času máte v pracovní dny v souhrnu za týden (počítejte volný čas ve dnech, kdy jste v zaměstnání, v časovém úseku jednoho týdne):

10. Uveďte prosím, kolik hodin volného času máte o víkendu v souhrnu:

11. Do jaké míry souhlasíte s výrokem: Volný čas je pro zaměstnanou ženu důležitý.

12. Do jaké míry souhlasíte s výrokem: Pro zaměstnanou ženu je důležité mít část svého volného času výhradně pro sebe a své aktivity.

13. Máte problém najít si volný čas výhradně pro sebe?

14. Způsob trávení volného času:

15. Co je pro Vás nejvíce charakteristické?

16. Které z níže uvedených aktivit Vám přináší největší uspokojení?

17. Které z níže uvedených aktivit by Vám nepřineslo žádné uspokojení?

18. Jste spokojená s množstvím volného času a způsobem, jakým jej využíváte?

19. Co pro vás znamená volný čas a aktivity, které v něm děláte?

20. Do jaké míry souhlasíte s výrokem: Děti trpí, jestliže se jejich matka věnuje i svým vlastním aktivitám.

21. Do jaké míry souhlasíte s výrokem: Partneři by měli trávit veškerý volný čas společně.

22. Do jaké míry souhlasíte s výrokem: Partneři by měli trávit většinu volného času společně.

23. Do jaké míry souhlasíte s výrokem: Rodina by měla trávit veškerý volný čas společně.

24. Do jaké míry souhlasíte s výrokem: Rodina by měla trávit většinu volného času společně.

25. Který z níže uvedených faktorů je podle Vašeho názoru nejdůležitější proto, abyste mohla využívat svůj volný čas?

26. Který z níže uvedených faktorů, týkající se Vašeho zaměstnání, Vám nejvíce brání využívat Váš volný čas?

27. Který z níže uvedených faktorů týkající se Vašeho rodinného života, Vám nejvíce brání využívat Váš volný čas?

28. Co byste byla ochotna udělat proto, abyste měla více volného času a využívala ho podle svých představ?

29. Co byste nikdy nebyla ochotna udělat proto, abyste měla více volného času a využívala ho podle svých představ?

30. Seřaďte níže uvedené výroky vzestupně od nejdůležitějšího

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Bydliště:

2. Rodinný stav:

3. Vzdělání:

4. Věk:

5. Počet dětí:

6. Zaměstnání:

7. Charakter práce:

8. Pracovní provoz :

9. Uveďte prosím, kolik hodin volného času máte v pracovní dny v souhrnu za týden (počítejte volný čas ve dnech, kdy jste v zaměstnání, v časovém úseku jednoho týdne):

10. Uveďte prosím, kolik hodin volného času máte o víkendu v souhrnu:

11. Do jaké míry souhlasíte s výrokem: Volný čas je pro zaměstnanou ženu důležitý.

12. Do jaké míry souhlasíte s výrokem: Pro zaměstnanou ženu je důležité mít část svého volného času výhradně pro sebe a své aktivity.

13. Máte problém najít si volný čas výhradně pro sebe?

14. Způsob trávení volného času:

15. Co je pro Vás nejvíce charakteristické?

16. Které z níže uvedených aktivit Vám přináší největší uspokojení?

17. Které z níže uvedených aktivit by Vám nepřineslo žádné uspokojení?

18. Jste spokojená s množstvím volného času a způsobem, jakým jej využíváte?

19. Co pro vás znamená volný čas a aktivity, které v něm děláte?

20. Do jaké míry souhlasíte s výrokem: Děti trpí, jestliže se jejich matka věnuje i svým vlastním aktivitám.

21. Do jaké míry souhlasíte s výrokem: Partneři by měli trávit veškerý volný čas společně.

22. Do jaké míry souhlasíte s výrokem: Partneři by měli trávit většinu volného času společně.

23. Do jaké míry souhlasíte s výrokem: Rodina by měla trávit veškerý volný čas společně.

24. Do jaké míry souhlasíte s výrokem: Rodina by měla trávit většinu volného času společně.

25. Který z níže uvedených faktorů je podle Vašeho názoru nejdůležitější proto, abyste mohla využívat svůj volný čas?

26. Který z níže uvedených faktorů, týkající se Vašeho zaměstnání, Vám nejvíce brání využívat Váš volný čas?

27. Který z níže uvedených faktorů týkající se Vašeho rodinného života, Vám nejvíce brání využívat Váš volný čas?

28. Co byste byla ochotna udělat proto, abyste měla více volného času a využívala ho podle svých představ?

29. Co byste nikdy nebyla ochotna udělat proto, abyste měla více volného času a využívala ho podle svých představ?

30. Seřaďte níže uvedené výroky vzestupně od nejdůležitějšího

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fiala, A.Volný čas zaměstnaných žen (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://volny-cas-zamestnanych-zen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.