Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Volný pád ve snech

Volný pád ve snech

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Agáta Rücklová
Šetření:18. 11. 2018 - 29. 11. 2018
Počet respondentů:155
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.82
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, cílem tohoto dotazníku je analyzovat volný pád ve snech. Jak je vnímán, jaký má význam. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12178,06 %78,06 %  
Muž3421,94 %21,94 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 20 let7045,16 %45,16 %  
20 - 30 let5736,77 %36,77 %  
31 - 40 let138,39 %8,39 %  
41 - 50 let117,1 %7,1 %  
51 let a více42,58 %2,58 %  

Graf

3. Status:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student9158,71 %58,71 %  
Zaměstnaný5032,26 %32,26 %  
Jiný (mateřská dovolená, senior atd.)138,39 %8,39 %  
Nezaměstaný10,65 %0,65 %  

Graf

4. Zdají se Vám sny? (Nezáleží na pravidelnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, alespoň jeden si pamatuji13989,68 %89,68 %  
Ano, ale nepamatuji si je159,68 %9,68 %  
Ne10,65 %0,65 %  

Graf

5. Míváte sny o volném pádu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9762,58 %62,58 %  
Ne (přesto prosím v dotazníku pokračujte)4830,97 %30,97 %  
Nevím (přesto prosím v dotazníku pokračujte)106,45 %6,45 %  

Graf

6. Sen o volném pádu vnímáte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oboje7749,68 %49,68 %  
Špatné znamení7045,16 %45,16 %  
Dobré znamení85,16 %5,16 %  

Graf

7. Volný pád ve snu podle Vás znamená:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ztráta kontroly nad něčím podstatným11473,55 %73,55 %  
Úzkost, zranitelnost8252,9 %52,9 %  
Přílišná soustředěnost na jistou životní situaci2918,71 %18,71 %  
(Volný pád s někým dalším) hádky a konflikty s danou osobou149,03 %9,03 %  
Finanční ztráty, propuštění z práce117,1 %7,1 %  
Smrt v rodině a okolí117,1 %7,1 %  

Graf

8. Pokud se Vám zdá sen o volném pádu, padáte většinou:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z vysokého místa7559,06 %48,39 %  
Do propasti3124,41 %20 %  
Nevím2922,83 %18,71 %  
Z nízkého místa2015,75 %12,9 %  
S někým dalším43,15 %2,58 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Status:

  • odpověď Student:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 20 let na otázku 2. Věk:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi (Volný pád s někým dalším) hádky a konflikty s danou osobou na otázku 7. Volný pád ve snu podle Vás znamená:

5. Míváte sny o volném pádu?

  • odpověď Ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z nízkého místa na otázku 8. Pokud se Vám zdá sen o volném pádu, padáte většinou:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Status:

4. Zdají se Vám sny? (Nezáleží na pravidelnosti)

5. Míváte sny o volném pádu?

6. Sen o volném pádu vnímáte jako:

7. Volný pád ve snu podle Vás znamená:

8. Pokud se Vám zdá sen o volném pádu, padáte většinou:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Status:

4. Zdají se Vám sny? (Nezáleží na pravidelnosti)

5. Míváte sny o volném pádu?

6. Sen o volném pádu vnímáte jako:

7. Volný pád ve snu podle Vás znamená:

8. Pokud se Vám zdá sen o volném pádu, padáte většinou:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Rücklová , A.Volný pád ve snech (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://volny-pad-ve-snech.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.