Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Volný pohyb osob a pracovníků na území EU

Volný pohyb osob a pracovníků na území EU

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pat
Šetření:08. 04. 2010 - 11. 04. 2010
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):13 / 13.41
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníků, který bude součástí seminární práce, je zjistit jaký mají lidé názor na volný pohyb osob a pracovníků v rámci EU, zda to považují za výhodu, či jestli někdy v členské zemi již pracovali nebo to mají v úmyslu.

Odpovědi respondentů

1. Vídíte volný pohyb osob a pracovníků mezi členskými státy jako pozitivum či negativum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určítě pozitivum, otvírá to více možností2678,79 %81,25 %  
nevím412,12 %12,5 %  
negativum, ztrací se tak kulturní zvzklosti a země je plná přistěhovalců39,09 %9,38 %  

Graf

2. Bojíte se masové migrace obyvatelstva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, ale nerad/a bych se dožil/a toho, že se ve vlastní zemi nedomluvím1442,42 %43,75 %  
ano, ale když je to v míře, může to obohatit naší kulturu1133,33 %34,38 %  
ne, jsem velice kosmopolitní824,24 %25 %  

Graf

3. Myslíte si, že Vám přistěhovalci berou možnost na získání lepší práce ve vaší zemi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2163,64 %65,63 %  
ano1236,36 %37,5 %  

Graf

4. Souhlasíte s tím, že státy jako Německo či Rakousko plně otevřou svůj pracovní trh pro občany ČR až v roce 2011?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne nesouhlasím, EU má být bez bariér jak je tvrzeno1442,42 %43,75 %  
ne nesouhlasím, náš trh jsme taky neuzavřeli, tak proč by měli oni927,27 %28,13 %  
ano souhlasím, chrání si svůj trh před přílivem levné pracovní síly618,18 %18,75 %  
ano souhlasím, avšak doba od roku 04 do 11 se mi zdá příliš dlouhá412,12 %12,5 %  

Graf

5. Máte zkušenosti s prací v některé z členských zemí EU?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2575,76 %78,13 %  
ano824,24 %25 %  

Graf

6. Souhlasíte s tím, že státy EU mají správně zajištěný sociální systém - systém starobních důchodů, zdravotní pojištění a zdravotní péči i pro pracovníky či obyvatele z původně jiné země EU?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1545,45 %46,88 %  
spíše nesouhlasím1030,3 %31,25 %  
spíše souhlasím515,15 %15,63 %  
souhlasím26,06 %6,25 %  
nesouhlasím13,03 %3,13 %  

Graf

7. Myslíte si, že jsme jako občané státu EU dostatečně informovaní o možnostech jak vycestovat do jiného statu EU za prací, či za životem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2575,76 %78,13 %  
nevím412,12 %12,5 %  
ano412,12 %12,5 %  

Graf

8. Odstěhoval/a byste se někdy do jiné země EU?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2575,76 %78,13 %  
ne824,24 %25 %  

Graf

9. Co by bylo důvodem pro tento čin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdokonalení se v cizím jazyce1751,52 %53,13 %  
poznání jiné kultury1545,45 %46,88 %  
vyšší plat1339,39 %40,63 %  
změna prostředí1339,39 %40,63 %  
rodina/ partner1133,33 %34,38 %  
neodstěhoval/a bych se721,21 %21,88 %  
špatné životní podmínky515,15 %15,63 %  

Graf

10. V případě odchodu do zahraničí, bylo by to na celý život či s planém se po určité době navratit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
po pár letech bych se vrátil/a1957,58 %59,38 %  
neodstěhoval bych se721,21 %21,88 %  
nikdy bych se nevrátil/a412,12 %12,5 %  
ve stáří bych se vrátil/a39,09 %9,38 %  

Graf

11. Představte si že začínáte nový život v cizí zemi, co by bylo pro vás nejtěžší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odtrhnout se od rodiny1442,42 %43,75 %  
ztráta pocitu domova1339,39 %40,63 %  
jazyková bariéra1236,36 %37,5 %  
sehnat si dobře placenou práci1236,36 %37,5 %  
nalézt vhodné bydlení1030,3 %31,25 %  
nalézt si partnera/ přatelé824,24 %25 %  
ztotožnit se s kulturními zvyklostmi412,12 %12,5 %  
zvyknout si na novou měnu39,09 %9,38 %  

Graf

12. Myslíte si, že by vám váš nový zaměstnavatel v jiné zemi EU uznal vaše dosavadní kvalifiace (pracovní, vzdělání, kurzy)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1648,48 %50 %  
nevím1339,39 %40,63 %  
ne412,12 %12,5 %  

Graf

13. Ve kterém věkovém intervalu se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18_252884,85 %87,5 %  
26_35412,12 %12,5 %  
36_5013,03 %3,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

, P.Volný pohyb osob a pracovníků na území EU (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://volny-pohyb-osob-a-pracovniku-na-uzemi-eu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.