Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Volný pohyb osob a pracovníků na území EU

Volný pohyb osob a pracovníků na území EU

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pat
Šetření:08. 04. 2010 - 11. 04. 2010
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):13 / 13.41
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníků, který bude součástí seminární práce, je zjistit jaký mají lidé názor na volný pohyb osob a pracovníků v rámci EU, zda to považují za výhodu, či jestli někdy v členské zemi již pracovali nebo to mají v úmyslu.

Odpovědi respondentů

1. Vídíte volný pohyb osob a pracovníků mezi členskými státy jako pozitivum či negativum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určítě pozitivum, otvírá to více možností2678,79 %81,25 %  
nevím412,12 %12,5 %  
negativum, ztrací se tak kulturní zvzklosti a země je plná přistěhovalců39,09 %9,38 %  

Graf

2. Bojíte se masové migrace obyvatelstva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, ale nerad/a bych se dožil/a toho, že se ve vlastní zemi nedomluvím1442,42 %43,75 %  
ano, ale když je to v míře, může to obohatit naší kulturu1133,33 %34,38 %  
ne, jsem velice kosmopolitní824,24 %25 %  

Graf

3. Myslíte si, že Vám přistěhovalci berou možnost na získání lepší práce ve vaší zemi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2163,64 %65,63 %  
ano1236,36 %37,5 %  

Graf

4. Souhlasíte s tím, že státy jako Německo či Rakousko plně otevřou svůj pracovní trh pro občany ČR až v roce 2011?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne nesouhlasím, EU má být bez bariér jak je tvrzeno1442,42 %43,75 %  
ne nesouhlasím, náš trh jsme taky neuzavřeli, tak proč by měli oni927,27 %28,13 %  
ano souhlasím, chrání si svůj trh před přílivem levné pracovní síly618,18 %18,75 %  
ano souhlasím, avšak doba od roku 04 do 11 se mi zdá příliš dlouhá412,12 %12,5 %  

Graf

5. Máte zkušenosti s prací v některé z členských zemí EU?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2575,76 %78,13 %  
ano824,24 %25 %  

Graf

6. Souhlasíte s tím, že státy EU mají správně zajištěný sociální systém - systém starobních důchodů, zdravotní pojištění a zdravotní péči i pro pracovníky či obyvatele z původně jiné země EU?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1545,45 %46,88 %  
spíše nesouhlasím1030,3 %31,25 %  
spíše souhlasím515,15 %15,63 %  
souhlasím26,06 %6,25 %  
nesouhlasím13,03 %3,13 %  

Graf

7. Myslíte si, že jsme jako občané státu EU dostatečně informovaní o možnostech jak vycestovat do jiného statu EU za prací, či za životem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2575,76 %78,13 %  
nevím412,12 %12,5 %  
ano412,12 %12,5 %  

Graf

8. Odstěhoval/a byste se někdy do jiné země EU?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2575,76 %78,13 %  
ne824,24 %25 %  

Graf

9. Co by bylo důvodem pro tento čin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdokonalení se v cizím jazyce1751,52 %53,13 %  
poznání jiné kultury1545,45 %46,88 %  
vyšší plat1339,39 %40,63 %  
změna prostředí1339,39 %40,63 %  
rodina/ partner1133,33 %34,38 %  
neodstěhoval/a bych se721,21 %21,88 %  
špatné životní podmínky515,15 %15,63 %  

Graf

10. V případě odchodu do zahraničí, bylo by to na celý život či s planém se po určité době navratit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
po pár letech bych se vrátil/a1957,58 %59,38 %  
neodstěhoval bych se721,21 %21,88 %  
nikdy bych se nevrátil/a412,12 %12,5 %  
ve stáří bych se vrátil/a39,09 %9,38 %  

Graf

11. Představte si že začínáte nový život v cizí zemi, co by bylo pro vás nejtěžší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odtrhnout se od rodiny1442,42 %43,75 %  
ztráta pocitu domova1339,39 %40,63 %  
jazyková bariéra1236,36 %37,5 %  
sehnat si dobře placenou práci1236,36 %37,5 %  
nalézt vhodné bydlení1030,3 %31,25 %  
nalézt si partnera/ přatelé824,24 %25 %  
ztotožnit se s kulturními zvyklostmi412,12 %12,5 %  
zvyknout si na novou měnu39,09 %9,38 %  

Graf

12. Myslíte si, že by vám váš nový zaměstnavatel v jiné zemi EU uznal vaše dosavadní kvalifiace (pracovní, vzdělání, kurzy)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1648,48 %50 %  
nevím1339,39 %40,63 %  
ne412,12 %12,5 %  

Graf

13. Ve kterém věkovém intervalu se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18_252884,85 %87,5 %  
26_35412,12 %12,5 %  
36_5013,03 %3,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

, P.Volný pohyb osob a pracovníků na území EU (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://volny-pohyb-osob-a-pracovniku-na-uzemi-eu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.