Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Volby do krajského zastupitelstva

Volby do krajského zastupitelstva

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Jaček
Šetření:23. 10. 2008 - 06. 11. 2008
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:30,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj všichni!

Žádám Vás o účast v průzkumu na téma "Volby do krajského zastupitelstva". Průzkum se zabývá:
- obecné otázky o výběru politické strany
- Váš názor na změny po volbách

Výsledky tohoto průzkumu budou sloužit jako podklady pro moji ročníkovou práci ze ZSV.
Předem všem děkuji za spolupráci.

Tomáš Jaček

Odpovědi respondentů

1. Vyberte Vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž4252,5 %52,5 %  
Žena3847,5 %47,5 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201113,75 %13,75 %  
211113,75 %13,75 %  
181113,75 %13,75 %  
2267,5 %7,5 %  
2467,5 %7,5 %  
1967,5 %7,5 %  
2556,25 %6,25 %  
2333,75 %3,75 %  
4333,75 %3,75 %  
1622,5 %2,5 %  
ostatní odpovědi 45
17
12
33
34
35
38
37
58
32
46
28
53
13
26
1620 %20 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.43
Minimum:17
Maximum:45
Variační rozpětí:28
Rozptyl:44.42
Směrodatná odchylka:6.66
Medián:21
Modus:20

Graf

3. Podle čeho si vybíráte politickou stranu, kterou volíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sympatický volební program6581,25 %81,25 %  
Ve straně mám známého člověka67,5 %7,5 %  
Tuto stranu volí i mně blízká osoba45 %5 %  
Sympatické tváře členů strany33,75 %3,75 %  
Volební kampaň strany (akce pro voliče, dárkové předměty, …)22,5 %2,5 %  

Graf

4. Využíváte preferenční hlasy (= možnost označit až 4 kandidáty)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale nevyužívám všechny3847,5 %47,5 %  
Ne, preferenční hlasy nevyužívám3240 %40 %  
Ano, všechny1012,5 %12,5 %  

Graf

5. Volíte stejnou politickou stranu ve volbách do krajského zastupitelstva a ve volbách do parlamentu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5771,25 %71,25 %  
Ne1417,5 %17,5 %  
Nejsem si jist911,25 %11,25 %  

Graf

6. Co myslíte, že se po těchto krajských volbách změní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic4050 %50 %  
Životní úroveň v kraji se sníží3341,25 %41,25 %  
Životní úroveň v kraji se zvýší78,75 %8,75 %  

Graf

7. Co si nejvíce přejete, aby se uskutečnilo po těchto krajských volbách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rekonstrukce pozemních komunikací a budování nových2733,75 %33,75 %  
Více peněz v kraji (školství, zdravotnictví,…)2430 %30 %  
Snížení nezaměstnanosti v kraji1113,75 %13,75 %  
Zlepšení dopravní obslužnosti (více autobusových a vlakových spojů)1012,5 %12,5 %  
Lepší ochrana přírodního a kulturního dědictví (Český ráj, Ještěd,…)810 %10 %  

Graf

8. Využili byste možnost zúčastnit se voleb prostřednictvím internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6480 %80 %  
Ne, i když internet běžně používám1620 %20 %  

Graf

9. Dostali jste volební lístky pro tyto volby v zákonem stanovené lhůtě (nejpozději 3 dny před volbami)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6277,5 %77,5 %  
Nevím, nejsem si jist1316,25 %16,25 %  
Ne56,25 %6,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyberte Vaše pohlaví.

2. Kolik je Vám let?

3. Podle čeho si vybíráte politickou stranu, kterou volíte?

4. Využíváte preferenční hlasy (= možnost označit až 4 kandidáty)?

5. Volíte stejnou politickou stranu ve volbách do krajského zastupitelstva a ve volbách do parlamentu?

6. Co myslíte, že se po těchto krajských volbách změní?

7. Co si nejvíce přejete, aby se uskutečnilo po těchto krajských volbách?

8. Využili byste možnost zúčastnit se voleb prostřednictvím internetu?

9. Dostali jste volební lístky pro tyto volby v zákonem stanovené lhůtě (nejpozději 3 dny před volbami)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyberte Vaše pohlaví.

2. Kolik je Vám let?

3. Podle čeho si vybíráte politickou stranu, kterou volíte?

4. Využíváte preferenční hlasy (= možnost označit až 4 kandidáty)?

5. Volíte stejnou politickou stranu ve volbách do krajského zastupitelstva a ve volbách do parlamentu?

6. Co myslíte, že se po těchto krajských volbách změní?

7. Co si nejvíce přejete, aby se uskutečnilo po těchto krajských volbách?

8. Využili byste možnost zúčastnit se voleb prostřednictvím internetu?

9. Dostali jste volební lístky pro tyto volby v zákonem stanovené lhůtě (nejpozději 3 dny před volbami)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jaček, T.Volby do krajského zastupitelstva (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://vplby-do-krajskeho-zastupitelstva.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.