Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vplyv dlhodobej nezamestnanosti

Vplyv dlhodobej nezamestnanosti

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Kokindova
Šetření:06. 04. 2011 - 13. 04. 2011
Počet respondentů:88
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Prajeme Vám príjemný deň. Radi by sme Vás poprosili o vyplnenie tohto dotazníka,ktorého účelom je získanie informácii na spracovanie našej seminánej práce na tému Psychologické dopady nezamestnanosti.  

Odpovědi respondentů

1. Ste resp. boli ste dlhodobo nezamestnaný (viac ako 1 rok)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6978,41 %78,41 %  
ano1921,59 %21,59 %  

Graf

2. Poznáte niekoho vo vašom okolí, kto je resp. bol dlhodobo nezamestnaný( viac ako 1 rok)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8090,91 %90,91 %  
ne89,09 %9,09 %  

Graf

3. Všimli ste si resp. postrehli ste na sebe alebo svojich známych zmenu správania v čase dlhodobej nezamestnanosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno, ovplyvnilo to ich/moje správanie7180,68 %80,68 %  
nie, k žiadnej zmene nedošlo1719,32 %19,32 %  

Graf

4. Počas dlhodobej nezamestannosti sú podľa vás najčastejšie vnímateľné známky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
depresií3742,05 %42,05 %  
izolácie od spoločnosti3236,36 %36,36 %  
alkoholizmu1112,5 %12,5 %  
týrania členov domácnosti44,55 %4,55 %  
nedostatku peňazí :)11,14 %1,14 %  
závisí to od toho v akom spoločenstve žije daná os11,14 %1,14 %  
skeptizmus11,14 %1,14 %  
individuálne11,14 %1,14 %  

Graf

5. Má podľa Vás dlhodobá nezamestnanosť vplyv na rozpad manželstiev resp. rozchod dlhodobých partnerstiev?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6877,27 %77,27 %  
ne2022,73 %22,73 %  

Graf

6. Vnímate dlhodobú nezamestnanosť ako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
problém spoločenský6573,86 %73,86 %  
problém blízkeho okolia nezamestnaného1213,64 %13,64 %  
problém jednotlivca1112,5 %12,5 %  

Graf

7. Ovplyvní nezamestnanosť Vášho blízkeho vzťah k nemu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7585,23 %85,23 %  
ano1314,77 %14,77 %  

Graf

8. Ak áno, ako?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Je mi ho ľúto a chcela by som, aby si našiel prácu a netrpel. Človek, ktorý nemá, čo robiť sa izoluje do seba, cíti sa bezvýznamným..

Koli financiam to znizi pocet aktivit, ktore by mohol so mnou vykonavat vo volnom case a hlavne ak ostane izolovany doma tak nebude moct konverzovat s niekym kto je vysoko aktivny v zivote.

Neviem, ale myslím si, že áno.

Nijak

tak nedokáže sa tesiť somnou, po čase je nerovzny a neuvedomuje si to, ubližuje okolu svojím negatívnym zmýšľaním, správanim.

určite nie zámerne, ale osobně sa trochu trápím že blízkemu nezamestnanému nemožem pomocť, občas mu vyčítám nízku iniciativu a náchylnosť k pesimizmu, na strane druhej to chápem, tiež by som z toho stavu nebola nadšená. viem, že nie vždy človek za to može.

9. Mýslíte si , že nezamestnanosť sa výrazné zvýšila v dôsledku hospodárskej krízy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7484,09 %84,09 %  
ne1415,91 %15,91 %  

Graf

10. Máte pocit, že situácia sa postupne:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stabilizuje3337,5 %37,5 %  
neviem posúdiť3034,09 %34,09 %  
zhoršuje 2528,41 %28,41 %  

Graf

11. Neustála účasť dlhodobo nezamestnaného v domácnosti ( nikam nechodí, nepracuje):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvyšuje napätie v rodine8293,18 %93,18 %  
nevplýva na rodinu55,68 %5,68 %  
je pozitívna11,14 %1,14 %  

Graf

12. Myslíte si , že dlhodobá nezamestnanosť (viac ako 1rok) znižuje vaše šance do budúcnosti získať uspokojujúce zamestnanie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno5562,5 %62,5 %  
Nesúvisí to s tým2123,86 %23,86 %  
Nie1213,64 %13,64 %  

Graf

13. Myslíte si, že chudoba vyvolaná trvalým vylúčením z trhu práce vedie k finančnej závislosti na štáte alebo rodine?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8192,05 %92,05 %  
ne77,95 %7,95 %  

Graf

14. Dlhodobo nezamestnaní nemajú prístup k súkromným inštitúciám(banky, poisťovne atď.) a preto sa s prosbou o pomoc musia obrátiť na štátne inštitúcie. Vyvoláva to podľa Vás pocity ktoré vedú k hanbe, závislosti a pasivite?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6270,45 %70,45 %  
ne2629,55 %29,55 %  

Graf

15. Dlhodobo nezamestnaní sú z dôvodu nedostatku finančných zdrojov neschopní žiť poďľa spoločensky uznávaných noriem a hodnôt. Vedie podľa Vás tento aspekt k vylúčeniu zo sociálneho okolia?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6270,45 %70,45 %  
ne2629,55 %29,55 %  

Graf

16. Je podľa Vás väčšia nezamestnanosť v miestach s menej rozvinutou infraštruktúrou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7989,77 %89,77 %  
ne910,23 %10,23 %  

Graf

17. Ako hodnotíte vaše sebavedomie na stupnici od 1-5(1- najmenej sebavedomý):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
44146,59 %46,59 %  
33640,91 %40,91 %  
266,82 %6,82 %  
544,55 %4,55 %  
111,14 %1,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.48
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.57
Medián:4
Modus:4

Graf

18. Ako hodnotíte sebavedomie dlhodobo nezamestnaných na stupnici od 1-4(1-najmenej sebavedomí):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25764,77 %64,77 %  
11415,91 %15,91 %  
3910,23 %10,23 %  
455,68 %5,68 %  
533,41 %3,41 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.09
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.44
Směrodatná odchylka:0.66
Medián:2
Modus:2

Graf

19. Ste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5865,91 %65,91 %  
muž3034,09 %34,09 %  

Graf

20. Vek:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 rokov4450 %50 %  
15-20 rokov3539,77 %39,77 %  
31-40 rokov77,95 %7,95 %  
41 a viac22,27 %2,27 %  

Graf

21. V akom kraji Slovenskej Republiky žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prešovský5259,09 %59,09 %  
Trenčiansky1415,91 %15,91 %  
Bratislavský1314,77 %14,77 %  
Košický66,82 %6,82 %  
Banskobystrický11,14 %1,14 %  
Trnavský11,14 %1,14 %  
Žilinský11,14 %1,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ste resp. boli ste dlhodobo nezamestnaný (viac ako 1 rok)?

2. Poznáte niekoho vo vašom okolí, kto je resp. bol dlhodobo nezamestnaný( viac ako 1 rok)?

3. Všimli ste si resp. postrehli ste na sebe alebo svojich známych zmenu správania v čase dlhodobej nezamestnanosti?

4. Počas dlhodobej nezamestannosti sú podľa vás najčastejšie vnímateľné známky:

5. Má podľa Vás dlhodobá nezamestnanosť vplyv na rozpad manželstiev resp. rozchod dlhodobých partnerstiev?

6. Vnímate dlhodobú nezamestnanosť ako:

7. Ovplyvní nezamestnanosť Vášho blízkeho vzťah k nemu?

9. Mýslíte si , že nezamestnanosť sa výrazné zvýšila v dôsledku hospodárskej krízy?

10. Máte pocit, že situácia sa postupne:

11. Neustála účasť dlhodobo nezamestnaného v domácnosti ( nikam nechodí, nepracuje):

12. Myslíte si , že dlhodobá nezamestnanosť (viac ako 1rok) znižuje vaše šance do budúcnosti získať uspokojujúce zamestnanie?

13. Myslíte si, že chudoba vyvolaná trvalým vylúčením z trhu práce vedie k finančnej závislosti na štáte alebo rodine?

14. Dlhodobo nezamestnaní nemajú prístup k súkromným inštitúciám(banky, poisťovne atď.) a preto sa s prosbou o pomoc musia obrátiť na štátne inštitúcie. Vyvoláva to podľa Vás pocity ktoré vedú k hanbe, závislosti a pasivite?

15. Dlhodobo nezamestnaní sú z dôvodu nedostatku finančných zdrojov neschopní žiť poďľa spoločensky uznávaných noriem a hodnôt. Vedie podľa Vás tento aspekt k vylúčeniu zo sociálneho okolia?

16. Je podľa Vás väčšia nezamestnanosť v miestach s menej rozvinutou infraštruktúrou?

17. Ako hodnotíte vaše sebavedomie na stupnici od 1-5(1- najmenej sebavedomý):

18. Ako hodnotíte sebavedomie dlhodobo nezamestnaných na stupnici od 1-4(1-najmenej sebavedomí):

19. Ste:

20. Vek:

21. V akom kraji Slovenskej Republiky žijete:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ste resp. boli ste dlhodobo nezamestnaný (viac ako 1 rok)?

2. Poznáte niekoho vo vašom okolí, kto je resp. bol dlhodobo nezamestnaný( viac ako 1 rok)?

3. Všimli ste si resp. postrehli ste na sebe alebo svojich známych zmenu správania v čase dlhodobej nezamestnanosti?

4. Počas dlhodobej nezamestannosti sú podľa vás najčastejšie vnímateľné známky:

5. Má podľa Vás dlhodobá nezamestnanosť vplyv na rozpad manželstiev resp. rozchod dlhodobých partnerstiev?

6. Vnímate dlhodobú nezamestnanosť ako:

7. Ovplyvní nezamestnanosť Vášho blízkeho vzťah k nemu?

9. Mýslíte si , že nezamestnanosť sa výrazné zvýšila v dôsledku hospodárskej krízy?

10. Máte pocit, že situácia sa postupne:

11. Neustála účasť dlhodobo nezamestnaného v domácnosti ( nikam nechodí, nepracuje):

12. Myslíte si , že dlhodobá nezamestnanosť (viac ako 1rok) znižuje vaše šance do budúcnosti získať uspokojujúce zamestnanie?

13. Myslíte si, že chudoba vyvolaná trvalým vylúčením z trhu práce vedie k finančnej závislosti na štáte alebo rodine?

14. Dlhodobo nezamestnaní nemajú prístup k súkromným inštitúciám(banky, poisťovne atď.) a preto sa s prosbou o pomoc musia obrátiť na štátne inštitúcie. Vyvoláva to podľa Vás pocity ktoré vedú k hanbe, závislosti a pasivite?

15. Dlhodobo nezamestnaní sú z dôvodu nedostatku finančných zdrojov neschopní žiť poďľa spoločensky uznávaných noriem a hodnôt. Vedie podľa Vás tento aspekt k vylúčeniu zo sociálneho okolia?

16. Je podľa Vás väčšia nezamestnanosť v miestach s menej rozvinutou infraštruktúrou?

17. Ako hodnotíte vaše sebavedomie na stupnici od 1-5(1- najmenej sebavedomý):

18. Ako hodnotíte sebavedomie dlhodobo nezamestnaných na stupnici od 1-4(1-najmenej sebavedomí):

19. Ste:

20. Vek:

21. V akom kraji Slovenskej Republiky žijete:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kokindova, E.Vplyv dlhodobej nezamestnanosti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vplyv-dlhodobej-nezamestnano.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.