Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Virtuální realita pro manažery

Virtuální realita pro manažery

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Šťovíček
Šetření:20. 02. 2010 - 06. 03. 2010
Počet respondentů:28
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V rámci své diplomové práce analyzuji aplikační potenciál virtuální reality pro využití v manažerské praxi. Dotazník slouží jako výchozí podklad pro další výzkum. Děkuji všem respondentům za jejich pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1657,14 %57,14 %  
Muž1242,86 %42,86 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24517,86 %17,86 %  
25310,71 %10,71 %  
22310,71 %10,71 %  
1827,14 %7,14 %  
4027,14 %7,14 %  
2127,14 %7,14 %  
2327,14 %7,14 %  
3713,57 %3,57 %  
3213,57 %3,57 %  
4413,57 %3,57 %  
ostatní odpovědi 16
17
36
19
27
34
621,43 %21,43 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.65
Minimum:17
Maximum:40
Variační rozpětí:23
Rozptyl:44.32
Směrodatná odchylka:6.66
Medián:24
Modus:24

Graf

3. Jaké je Vaše současné nebo nejvyšší dosažené studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola1139,29 %39,29 %  
Magisterské studium VŠ828,57 %28,57 %  
Bakalářské studium VŠ828,57 %28,57 %  
Jiné pomaturitní zaměření13,57 %3,57 %  

Graf

4. Máte osobní zkušenost s virtuální realitou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1450 %50 %  
ne1450 %50 %  

Graf

5. Znáte virtuální prostředí SecondLife?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne - nevím o co se jedná1035,71 %35,71 %  
Ne - ale slyšel(a) / četla(a) jsem o něm1035,71 %35,71 %  
Ano - vyzkoušel(a) jsem ho725 %25 %  
Ano - pravidelně ho využívám13,57 %3,57 %  

Graf

6. Socílání sítě (facebook, twitter, linkedin, ...) hrají v mém životě důležitou roli?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1035,71 %35,71 %  
nesouhlasím828,57 %28,57 %  
spíše nesouhlasím621,43 %21,43 %  
nevím27,14 %7,14 %  
souhlasím27,14 %7,14 %  

Graf

7. Za jakým účelem využíváte sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikace s přáteli, kolegy apod.2175 %75 %  
Sdílení fotografií, videa, zážitků či myšlenek1450 %50 %  
Pracovní záležitosti, podnikání725 %25 %  
Zábava, hry, seznamování s novými lidmi517,86 %17,86 %  
Nevyužívám310,71 %10,71 %  

Graf

8. Vyzkoušel(a) jste nějakou manažerskou hru nebo vzdělávací simulaci? Pokud ano, napište prosím název, příležitost a krátký popis.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ne

ne

ne

ne

Ne.

OpenSimulator - realizace opensimu

9. Výuka v oblasti managementu a ekonomie prostřednictvím manažerkých her a simulací by pro mě byla podstatně atraktivnější než klasické studium.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1346,43 %46,43 %  
spíše souhlasím1035,71 %35,71 %  
spíše nesouhlasím27,14 %7,14 %  
nevím27,14 %7,14 %  
nesouhlasím13,57 %3,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Šťovíček, J.Virtuální realita pro manažery (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.