Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vředová choroba

Vředová choroba

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Raimundova
Šetření:12. 02. 2014 - 16. 02. 2014
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:87 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku z důvodu mé práce do soutěže s názvem středoškolská odborná činnost.

Odpovědi respondentů

1. Je vám více než 45 let ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6492,75 %92,75 %  
ano57,25 %7,25 %  

Graf

2. Jste ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4869,57 %69,57 %  
muž2130,43 %30,43 %  

Graf

3. Máte zkušenosti s vředovým onemocněním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5884,06 %84,06 %  
ano1115,94 %15,94 %  

Graf

4. Znáte někoho ve svém okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3855,07 %55,07 %  
ano3144,93 %44,93 %  

Graf

5. Víte co jsou vředy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5782,61 %82,61 %  
ne1217,39 %17,39 %  

Graf

6. Znáte nějaké příčiny vzniku vředové choroby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4463,77 %63,77 %  
ne2536,23 %36,23 %  

Graf

7. Víte jak poznáte vředové onemocnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3550,72 %50,72 %  
ne3449,28 %49,28 %  

Graf

8. Lze u zvýšeného výskytu vředů v rodinách předpokládat vliv genetiky (dědičnosti) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5681,16 %81,16 %  
ne1318,84 %18,84 %  

Graf

9. Způsobuje životospráva vředy ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6289,86 %89,86 %  
ne710,14 %10,14 %  

Graf

10. Kouříte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4565,22 %65,22 %  
ano2434,78 %34,78 %  

Graf

11. Pijete kávu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3753,62 %53,62 %  
ne3246,38 %46,38 %  

Graf

12. Užíváte analgetika(např.Ibalgin) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4869,57 %69,57 %  
ne2130,43 %30,43 %  

Graf

13. Jsou léky rizikovým faktorem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5579,71 %79,71 %  
ne1420,29 %20,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Znáte někoho ve svém okolí?

  • odpověď ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Máte zkušenosti s vředovým onemocněním?

6. Znáte nějaké příčiny vzniku vředové choroby?

  • odpověď ne:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Víte co jsou vředy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je vám více než 45 let ?

2. Jste ?

3. Máte zkušenosti s vředovým onemocněním?

4. Znáte někoho ve svém okolí?

5. Víte co jsou vředy?

6. Znáte nějaké příčiny vzniku vředové choroby?

7. Víte jak poznáte vředové onemocnění?

8. Lze u zvýšeného výskytu vředů v rodinách předpokládat vliv genetiky (dědičnosti) ?

9. Způsobuje životospráva vředy ?

10. Kouříte ?

11. Pijete kávu?

12. Užíváte analgetika(např.Ibalgin) ?

13. Jsou léky rizikovým faktorem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je vám více než 45 let ?

2. Jste ?

3. Máte zkušenosti s vředovým onemocněním?

4. Znáte někoho ve svém okolí?

5. Víte co jsou vředy?

6. Znáte nějaké příčiny vzniku vředové choroby?

7. Víte jak poznáte vředové onemocnění?

8. Lze u zvýšeného výskytu vředů v rodinách předpokládat vliv genetiky (dědičnosti) ?

9. Způsobuje životospráva vředy ?

10. Kouříte ?

11. Pijete kávu?

12. Užíváte analgetika(např.Ibalgin) ?

13. Jsou léky rizikovým faktorem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Raimundova, A.Vředová choroba (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vredova-choroba.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.