Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > VŠ studium a využívání počítačů

VŠ studium a využívání počítačů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Švejcarová
Šetření:13. 11. 2011 - 24. 11. 2011
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.76
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,
tento dotazník je součástí seminární práce na předmět psychologie v ekonomické praxi.  

Tímto bych Vás ráda požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který obsahuje 15 otázek.
Dotazník je anonymní. Vámi poskytnuté informace využiju pouze pro potřeby zpracování seminární práce.
Předem Vám děkuji za ochotu a čas, který věnujete vyplnění dotazníku.
 

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7271,29 %71,29 %  
Muž2928,71 %28,71 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-225756,44 %56,44 %  
23-253029,7 %29,7 %  
26 - 3087,92 %7,92 %  
25 - 3065,94 %5,94 %  

Graf

3. Studuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jinou VŠ6968,32 %68,32 %  
nestuduji1918,81 %18,81 %  
ZČU1312,87 %12,87 %  

Graf

4. Považujete počítač za nutnou výbavu studenta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9594,06 %94,06 %  
ne65,94 %5,94 %  

Graf

5. V místě studia většinou používám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
notebook7473,27 %73,27 %  
vlastní stolní počítač1312,87 %12,87 %  
školní počítač109,9 %9,9 %  
ani jedno43,96 %3,96 %  

Graf

6. Denně strávím u počítače průměrně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v rozsahu 3. až 6. hodin4140,59 %40,59 %  
v rozsahu 1. až 3. hodin3130,69 %30,69 %  
více jak 6. hodin2827,72 %27,72 %  
méně než 1. hodinu.10,99 %0,99 %  

Graf

7. Připojení k internetu v místě studia mám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní4645,54 %45,54 %  
pouze v rámci školní sítě3433,66 %33,66 %  
od nájemce/ kolejí2019,8 %19,8 %  
nemám 10,99 %0,99 %  

Graf

8. Počítač používám pro:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komunikace na internetu (e-mail, IM, chat, fórum, facebook...)9095,74 %89,11 %  
vyhledání důležitých informací na internetu v rámci studijních povinností8691,49 %85,15 %  
vypracování školních dokumentů8590,43 %84,16 %  
internet všeobecně (zprávy, informace, nakupování, inzerce, apod...)8388,3 %82,18 %  
sledování filmů/seriálů7680,85 %75,25 %  
poslech hudby7478,72 %73,27 %  
vyhledání pracovních příležitostí na internetu5255,32 %51,49 %  
hraní her3840,43 %37,62 %  
nic11,06 %0,99 %  

Graf

9. Kolik let používáte počítač a internet ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4. roky a více9998,02 %98,02 %  
3. roky21,98 %1,98 %  

Graf

10. Myslíte si, že umíte velmi dobře pracovat s počítačem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Umím to, co potřebuji ke svému studiu.5558,51 %54,46 %  
Ano, umím pracovat s počítačem na velmi vysoké úrovni.3638,3 %35,64 %  
Umím jen základní dovednosti.33,19 %2,97 %  

Graf

11. Jste schopni s pomocí internetu nalézt veškeré informace, které potřebujete pro vaše studium.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7681,72 %75,25 %  
ne1212,9 %11,88 %  
nevím55,38 %4,95 %  

Graf

12. Je komunikace po internetu srovnatelná s kvalitami komunikace tváří v tvář, která se odehrává v reálném světě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, není srovnatelná. Komunikace po internetu je ve mnoha případech méně kvalitní. 7787,5 %76,24 %  
Ano, je srovnatelná. 66,82 %5,94 %  
Ne, není srovnatelná. Komunikace po internetu je v mnoha případech kvalitnější. 55,68 %4,95 %  

Graf

13. Používáte při komunikaci na internetu přezdívku (Nick) ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, někdy přezdívku používám. 5866,67 %57,43 %  
Ano, vždy přezdívku používám.2022,99 %19,8 %  
Ne, nikdy přezdívku nepoužívám.910,34 %8,91 %  

Graf

14. Ke komunikaci na internetu používáte.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e-mail (elektronická pošta)8896,7 %87,13 %  
facebook8087,91 %79,21 %  
chaty (xchat, xko, ICQ, IRC, … )5156,04 %50,5 %  
skype4549,45 %44,55 %  
home page, blog, ( osobní stránky)88,79 %7,92 %  
elektronické konference66,59 %5,94 %  
twitter44,4 %3,96 %  

Graf

15. Měníte někdy svou identitu, jestliže komunikujete po internetu? Pokud ano, jak se prezentuje s cizí nebo se smyšlenou identitou, napište prosím, jaké důvody vás k tomu vedou (vedly)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1028,57 %9,9 %  
neměním 617,14 %5,94 %  
paran2412,86 %0,99 %  
anonymita12,86 %0,99 %  
Rád bych, ale je tu málo místa na smysluplnou odpo12,86 %0,99 %  
Jiný test psychologického rázu.12,86 %0,99 %  
Neměním, jen používám přezdívky...12,86 %0,99 %  
smyslena identita, nechci tvorit spojitost identit12,86 %0,99 %  
prezentuji se prezdivkou,pod kterou jsem znama 15l12,86 %0,99 %  
ochrana soukromí, hra12,86 %0,99 %  
ostatní odpovědi jsem jako žena
rámci ochrany osobních informací
Nikdy neměním svou identitu.
legrace; "sociologický" výzkum
před cca 8 lety - pro ochranu osobnosti a osob.dat
ano, z důvodu zneužitelnosti
lkbn
uzavřená zájmová komunita, umělecký pseudonym
Pouze pro zábavu
Chci zůstat anonymní
osobní ochrana
1131,43 %10,89 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Studuji

4. Považujete počítač za nutnou výbavu studenta?

5. V místě studia většinou používám:

6. Denně strávím u počítače průměrně

7. Připojení k internetu v místě studia mám:

8. Počítač používám pro:

9. Kolik let používáte počítač a internet ?

10. Myslíte si, že umíte velmi dobře pracovat s počítačem?

11. Jste schopni s pomocí internetu nalézt veškeré informace, které potřebujete pro vaše studium.

12. Je komunikace po internetu srovnatelná s kvalitami komunikace tváří v tvář, která se odehrává v reálném světě?

13. Používáte při komunikaci na internetu přezdívku (Nick) ?

14. Ke komunikaci na internetu používáte.

15. Měníte někdy svou identitu, jestliže komunikujete po internetu? Pokud ano, jak se prezentuje s cizí nebo se smyšlenou identitou, napište prosím, jaké důvody vás k tomu vedou (vedly)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Studuji

4. Považujete počítač za nutnou výbavu studenta?

5. V místě studia většinou používám:

6. Denně strávím u počítače průměrně

7. Připojení k internetu v místě studia mám:

8. Počítač používám pro:

9. Kolik let používáte počítač a internet ?

10. Myslíte si, že umíte velmi dobře pracovat s počítačem?

11. Jste schopni s pomocí internetu nalézt veškeré informace, které potřebujete pro vaše studium.

12. Je komunikace po internetu srovnatelná s kvalitami komunikace tváří v tvář, která se odehrává v reálném světě?

13. Používáte při komunikaci na internetu přezdívku (Nick) ?

14. Ke komunikaci na internetu používáte.

15. Měníte někdy svou identitu, jestliže komunikujete po internetu? Pokud ano, jak se prezentuje s cizí nebo se smyšlenou identitou, napište prosím, jaké důvody vás k tomu vedou (vedly)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Švejcarová, Z.VŠ studium a využívání počítačů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vs-studium-a-vyuzivani-pocit.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.