Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vysokoškolské studium při zaměstnání

Vysokoškolské studium při zaměstnání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Janáč
Šetření:03. 01. 2017 - 18. 01. 2017
Počet respondentů:97
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:66,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

pokud jste studoval(a) nebo studujete vysokou školu při zaměstnání, prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku. Ten bude vyhodnocen v rámci mé diplomové práce "Studium při zaměstnání v kontextu života dospělého", která je součástí mého studia na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha.

Cílem dotazníku je:

 • zjistit Vaši motivaci ke studiu,

 • zjistit Vaše zkušenosti se studiem a pocity v jeho průběhu,

 • zjistit, jaký dopad má studium při zaměstnání na osobní život.

Předem děkuji za spolupráci a za čas, který odpovědím věnujete.

Petr Janáč

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6162,89 %62,89 %  
muž3637,11 %37,11 %  

Graf

2. Váš věk při zahájení studia?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
191414,43 %14,43 %  
201010,31 %10,31 %  
2588,25 %8,25 %  
2377,22 %7,22 %  
2466,19 %6,19 %  
2655,15 %5,15 %  
1855,15 %5,15 %  
2255,15 %5,15 %  
3533,09 %3,09 %  
3733,09 %3,09 %  
ostatní odpovědi 21
6
47
40
44
45
36
38
28
29
43
31
34
39
41
46
1996
30
3131,96 %31,96 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.47
Minimum:18
Maximum:45
Variační rozpětí:27
Rozptyl:61.96
Směrodatná odchylka:7.87
Medián:24
Modus:19

Graf

3. Rodinný stav v době VŠ studia:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
partnerský vztah, bezdětný(á)3940,21 %40,21 %  
bez partnera / partnerky3030,93 %30,93 %  
v manželství, min. 1 dítě2222,68 %22,68 %  
samoživitel(ka)44,12 %4,12 %  
v manželství, bezdětný(á)44,12 %4,12 %  
partnerský vztah, min. 1 dítě33,09 %3,09 %  
Rozvedený11,03 %1,03 %  
pes11,03 %1,03 %  
u rodičů11,03 %1,03 %  

Graf

4. Nejvyšší dokončené (resp. probíhající) vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [bakalářskéotázka č. 6, magisterskéotázka č. 5, doktorskéotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bakalářské4647,42 %47,42 %  
magisterské4142,27 %42,27 %  
doktorské1010,31 %10,31 %  

Graf

5. Moje rozhodnutí pokračovat navazujícím magisterským studiem ovlivnili (posílili) z velké části spolužáci.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně nesouhlasím3060 %30,93 %  
spíše nesouhlasím1326 %13,4 %  
spíše souhlasím510 %5,15 %  
rozhodně souhlasím24 %2,06 %  

Graf

6. Typ vysoké školy, kterou jste studoval(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veřejná nebo státní7375,26 %75,26 %  
soukromá2424,74 %24,74 %  

Graf

7. Ke studiu na vysoké škole jsem se přihlásil(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1 roku po maturitě4546,39 %46,39 %  
více než 10 let po maturitě2727,84 %27,84 %  
více než 3 roky po maturitě1212,37 %12,37 %  
více než 1 rok po maturitě77,22 %7,22 %  
více než 5 let po maturitě66,19 %6,19 %  

Graf

8. Ke studiu na vysoké škole jsem se přihlásil(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z vlastního zájmu8385,57 %85,57 %  
z podnětu zaměstnavatele77,22 %7,22 %  
z legislativních důvodů44,12 %4,12 %  
z jiných důvodů33,09 %3,09 %  

Graf

9. Studovaný obor koresponduje se zaměstnáním (pracovní pozicí), které jsem měl(a) v době zahájení studia.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím3131,96 %31,96 %  
spíše souhlasím2626,8 %26,8 %  
rozhodně nesouhlasím2424,74 %24,74 %  
spíše nesouhlasím1616,49 %16,49 %  

Graf

10. Vysokoškolské studium vnímám jako možnou cestu k lepšímu zaměstnání nebo pracovní pozici.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím4546,39 %46,39 %  
spíše souhlasím3940,21 %40,21 %  
spíše nesouhlasím1010,31 %10,31 %  
rozhodně nesouhlasím33,09 %3,09 %  

Graf

11. Během studia jsem často porovnával(a) teoretické poznatky s vlastními praktickými zkušenostmi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4142,27 %42,27 %  
rozhodně souhlasím3030,93 %30,93 %  
spíše nesouhlasím2020,62 %20,62 %  
rozhodně nesouhlasím66,19 %6,19 %  

Graf

12. Pocit, že praxe je od přednášené teorie hodně odlišná, jsem měl(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často3940,21 %40,21 %  
velmi často2828,87 %28,87 %  
výjimečně2424,74 %24,74 %  
nedokážu posoudit66,19 %6,19 %  

Graf

13. Ke studiu na vysoké škole jsem nastupoval(a) s tím, že chci dosáhnout magisterského vzdělání (Mgr., Ing.).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím4243,3 %43,3 %  
spíše souhlasím3030,93 %30,93 %  
spíše nesouhlasím1313,4 %13,4 %  
rozhodně nesouhlasím1212,37 %12,37 %  

Graf

14. V průběhu studia jsem opakovaně zažíval pocit, že „na to nestačím“, „to nezvládnu“, „jsem na to už starý“ apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím2929,9 %29,9 %  
spíše souhlasím2525,77 %25,77 %  
spíše nesouhlasím2323,71 %23,71 %  
rozhodně nesouhlasím2020,62 %20,62 %  

Graf

15. Před prvním zkouškovým obdobím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem vůbec netušil(a), co mě čeká4041,24 %41,24 %  
jsem byl(a) velmi nervózní3536,08 %36,08 %  
jsem byl(a) klidný(a), věřil(a) jsem si1818,56 %18,56 %  
žádné konkrétní pocity si nepamatuji44,12 %4,12 %  

Graf

16. Kvůli studijním povinnostem jsem měl (mám) méně času na své koníčky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím5051,55 %51,55 %  
spíše souhlasím3334,02 %34,02 %  
spíše nesouhlasím99,28 %9,28 %  
rozhodně nesouhlasím55,15 %5,15 %  

Graf

17. V průběhu studia jsem byl(a) z časových důvodů nucen(a) omezit styky s přáteli.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3637,11 %37,11 %  
spíše nesouhlasím2929,9 %29,9 %  
rozhodně souhlasím2626,8 %26,8 %  
rozhodně nesouhlasím66,19 %6,19 %  

Graf

18. Alespoň někdy jsem pociťoval(a) výčitky, když studijní povinnosti narušily moje plány s rodinou nebo přáteli.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3839,18 %39,18 %  
rozhodně souhlasím2525,77 %25,77 %  
spíše nesouhlasím2424,74 %24,74 %  
rozhodně nesouhlasím1010,31 %10,31 %  

Graf

19. V průběhu studia jsem nejméně 1x vážně pomýšlel na jeho předčasné ukončení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně nesouhlasím3435,05 %35,05 %  
rozhodně souhlasím2828,87 %28,87 %  
spíše souhlasím2020,62 %20,62 %  
spíše nesouhlasím1515,46 %15,46 %  

Graf

20. S tím, co o průběhu studia dnes vím, bych se k němu přihlásil(a) znovu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4647,42 %47,42 %  
rozhodně souhlasím2929,9 %29,9 %  
spíše nesouhlasím1515,46 %15,46 %  
rozhodně nesouhlasím77,22 %7,22 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Ke studiu na vysoké škole jsem se přihlásil(a):

 • odpověď do 1 roku po maturitě:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 6 - 19 > na otázku 2. Váš věk při zahájení studia?
 • odpověď více než 10 let po maturitě:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 36 - 47 > na otázku 2. Váš věk při zahájení studia?

16. Kvůli studijním povinnostem jsem měl (mám) méně času na své koníčky.

 • odpověď rozhodně souhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně souhlasím na otázku 18. Alespoň někdy jsem pociťoval(a) výčitky, když studijní povinnosti narušily moje plány s rodinou nebo přáteli.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk při zahájení studia?

3. Rodinný stav v době VŠ studia:

4. Nejvyšší dokončené (resp. probíhající) vzdělání:

5. Moje rozhodnutí pokračovat navazujícím magisterským studiem ovlivnili (posílili) z velké části spolužáci.

6. Typ vysoké školy, kterou jste studoval(a):

7. Ke studiu na vysoké škole jsem se přihlásil(a):

9. Studovaný obor koresponduje se zaměstnáním (pracovní pozicí), které jsem měl(a) v době zahájení studia.

10. Vysokoškolské studium vnímám jako možnou cestu k lepšímu zaměstnání nebo pracovní pozici.

11. Během studia jsem často porovnával(a) teoretické poznatky s vlastními praktickými zkušenostmi.

12. Pocit, že praxe je od přednášené teorie hodně odlišná, jsem měl(a):

13. Ke studiu na vysoké škole jsem nastupoval(a) s tím, že chci dosáhnout magisterského vzdělání (Mgr., Ing.).

14. V průběhu studia jsem opakovaně zažíval pocit, že „na to nestačím“, „to nezvládnu“, „jsem na to už starý“ apod.

15. Před prvním zkouškovým obdobím:

16. Kvůli studijním povinnostem jsem měl (mám) méně času na své koníčky.

17. V průběhu studia jsem byl(a) z časových důvodů nucen(a) omezit styky s přáteli.

18. Alespoň někdy jsem pociťoval(a) výčitky, když studijní povinnosti narušily moje plány s rodinou nebo přáteli.

19. V průběhu studia jsem nejméně 1x vážně pomýšlel na jeho předčasné ukončení.

20. S tím, co o průběhu studia dnes vím, bych se k němu přihlásil(a) znovu.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk při zahájení studia?

3. Rodinný stav v době VŠ studia:

4. Nejvyšší dokončené (resp. probíhající) vzdělání:

5. Moje rozhodnutí pokračovat navazujícím magisterským studiem ovlivnili (posílili) z velké části spolužáci.

6. Typ vysoké školy, kterou jste studoval(a):

7. Ke studiu na vysoké škole jsem se přihlásil(a):

9. Studovaný obor koresponduje se zaměstnáním (pracovní pozicí), které jsem měl(a) v době zahájení studia.

10. Vysokoškolské studium vnímám jako možnou cestu k lepšímu zaměstnání nebo pracovní pozici.

11. Během studia jsem často porovnával(a) teoretické poznatky s vlastními praktickými zkušenostmi.

12. Pocit, že praxe je od přednášené teorie hodně odlišná, jsem měl(a):

13. Ke studiu na vysoké škole jsem nastupoval(a) s tím, že chci dosáhnout magisterského vzdělání (Mgr., Ing.).

14. V průběhu studia jsem opakovaně zažíval pocit, že „na to nestačím“, „to nezvládnu“, „jsem na to už starý“ apod.

15. Před prvním zkouškovým obdobím:

16. Kvůli studijním povinnostem jsem měl (mám) méně času na své koníčky.

17. V průběhu studia jsem byl(a) z časových důvodů nucen(a) omezit styky s přáteli.

18. Alespoň někdy jsem pociťoval(a) výčitky, když studijní povinnosti narušily moje plány s rodinou nebo přáteli.

19. V průběhu studia jsem nejméně 1x vážně pomýšlel na jeho předčasné ukončení.

20. S tím, co o průběhu studia dnes vím, bych se k němu přihlásil(a) znovu.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Janáč, P.Vysokoškolské studium při zaměstnání (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://vs-studium-pri-zamestnani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.