Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Všeobecné povědomí o epigenetice

Všeobecné povědomí o epigenetice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Ouřadová
Šetření:07. 01. 2012 - 08. 01. 2012
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):14 / 11.27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je zjištění, jaké je všeobecné povědomí o novém oboru epigenetice. Výsledky budou použity pro účely našeho projektu v rámci výuky Lékařské biologie na 2.LF UK. Všem, co to vyplní, předem moc děkujeme!!!

Odpovědi respondentů

1. Už jste někdy slyšel/a o pojmu epigenetika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3863,33 %63,33 %  
ne2236,67 %36,67 %  

Graf

2. Kde jste tento pojem poprvé slyšel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve škole3489,47 %56,67 %  
v novinách/časopise25,26 %3,33 %  
na internetu12,63 %1,67 %  
jinde12,63 %1,67 %  

Graf

3. Kdy jste tento pojem poprvé slyšel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
minulý rok1744,74 %28,33 %  
tento rok (déle než 1 měsíc)923,68 %15 %  
více než před 2 lety821,05 %13,33 %  
před 2 lety410,53 %6,67 %  

Graf

4. Epigenetika je věda. Čím si myslíte že zabývá?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dědičnost ne-přímo vázaná na sekv. bází DNA (tj. ovlivnění exprese dašími faktory: methylace, acetylace, fosforylace, etc.)

dědičností nepodméněnou gen.inf

dědičností, která není vyjádřena nukleotidovou sekvencí dna

Dědičností, kterou neudává přímo DNA. A taky tím, jak lze ovlivnit funkci genů. třeba metylace, acetylace a podobně?

dědičnými faktory prostředí

Faktory mimo samotný genetický kód, které ovlivňí fenotyp.

Faktory ovlivňující buňku, nepůsobí však přímo na genom

Genetickými změnami nezávislými na změně sekvence nukleotidů

Histony, metylace...

Jak jiné vlivy než genetické ovlivňují organismus.

Je to podobor genetiky, ale zabývá se změnami, které nejsou způsobeny změnou v sekvencích DNA.

Modifikaci histonu, genu. Acetylaci, metylaci

ovlivněním exprese genu například methylací DNA, ...

presne nevim

Presunem casti genu?

Působením externích faktorů ma genofond populace?

rozdílnou expresí genu nezávislých na změně nukl. sekvencí

sleduje změny v genové expresi, (stejné geny, ale různý fenotyp)

Studium vlivů, které ovlivňují dědičné vlastnosti mimo DNA

studuje změny genové exprese beze změny pořadí nukleotidů v řetězci DNA

studuje zmeny v genoe expresi:D

Úprava genetické informace bez zmeny genetického kodu

veda studujuca faktory ovplyvnujuce fenotyp, kotre sa netykaju priamo DNA

vliv negenetických faktorů na genom - a z nich vyplývající rozdíly fenotypu (např. methylace DNA)

vlivem změny sekvence DNA na fenotyp

Vlivy, které působí na expresi genetické informace

Vnějsími vlivy na DNA

Zabývá se epigenetickými mechanismy regulace exprese genů, tj. methylace DNA, acetylace histonů.

Zabyva se postnatalni upravou genu, pri ktere se samotna geneticka informace nemeni, ale je aktivovana/deaktivovana a v konecnem dusledku se to projevi zvysenou/vyrazne znizenou transkripci genu.

zabývá se vlivem negenetických faktorů na projevu výsledného fenotypu. To znamená, že fenotyp není dán pouze geneticky ale i epigeneticky (např. methylace DNA, vliv prostředí...)

zákonitostmi, které jsou nadřazeny genům

zaoberá sa genovou expresí - jak sa daný gen prejavý v konečnom dôsledku na fenotype, kde jeden gen, môže kódovať mnoho proteínov, v závislosti na tom, ako bola regulovaná jeho exprese

zkoumá, jaký vliv na fenotyp mají i faktory,které nejsou přímo spjaty s geny v DNA

Změnami DNA podmíněné vnějším prostředím, které mohou nastat v průběhu života a mohou být předány dalším generacím. Změny jako např. metylace, acetylace, apod.

Zmenami genomu v závislosti od vonkajších vplyvov.

změnami v genové expresi podmíněnými vnějšími faktory

změnou fenotypu, která není dána změnou DNA

Změny ve fenotypu, které nejsou zakódované v DNA, ale vznikají jinak.

5. Je epigenetika řínosným vedním oborem (bylo díky ní dosaženo nějakých reálných pozitivních výsledků mimo vědeckou oblast) ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3797,37 %61,67 %  
ne12,63 %1,67 %  

Graf

6. Myslíte si, že je epigenetika vědním oborem, který bude mít v budoucnosti význam?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3386,84 %55 %  
nevím513,16 %8,33 %  

Graf

7. Chtěl/a byste se o tomto oboru dozvědět více?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5083,33 %83,33 %  
ne1016,67 %16,67 %  

Graf

8. Říká Vám něco Geno Type Diet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5286,67 %86,67 %  
ano813,33 %13,33 %  

Graf

9. Myslíte si, že jsou doporučení programu Geno Type Diet účinná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano787,5 %11,67 %  
ne112,5 %1,67 %  

Graf

10. Myslíte si, že je téma epigenetiky tak významné, že by patřilo do středoškolských osnov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
myslím si, že spíše patří do osnov vysokoškolských, zabývajících se problematikami příbuznými epigenetice.3863,33 %63,33 %  
ano1423,33 %23,33 %  
ne711,67 %11,67 %  
myslím si, že epigenetika nepatří do žádných osnov.11,67 %1,67 %  

Graf

11. Jste muž či žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4168,33 %68,33 %  
muž 1931,67 %31,67 %  

Graf

12. Kolik je vám let

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-295795 %95 %  
10-1923,33 %3,33 %  
30-3911,67 %1,67 %  

Graf

13. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5388,33 %88,33 %  
VŠ - bakalářské58,33 %8,33 %  
VŠ - magisterské23,33 %3,33 %  

Graf

14. Jste-li studen VŠ, jaké je zaměření vašeho studia?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
medicínské4475,86 %73,33 %  
jiné58,62 %8,33 %  
přírodní vědy35,17 %5 %  
technické35,17 %5 %  
ekonomické23,45 %3,33 %  
právnické11,72 %1,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Už jste někdy slyšel/a o pojmu epigenetika?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve škole na otázku 2. Kde jste tento pojem poprvé slyšel/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi minulý rok na otázku 3. Kdy jste tento pojem poprvé slyšel/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Je epigenetika řínosným vedním oborem (bylo díky ní dosaženo nějakých reálných pozitivních výsledků mimo vědeckou oblast) ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Myslíte si, že je epigenetika vědním oborem, který bude mít v budoucnosti význam?

5. Je epigenetika řínosným vedním oborem (bylo díky ní dosaženo nějakých reálných pozitivních výsledků mimo vědeckou oblast) ?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Už jste někdy slyšel/a o pojmu epigenetika?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve škole na otázku 2. Kde jste tento pojem poprvé slyšel/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Myslíte si, že je epigenetika vědním oborem, který bude mít v budoucnosti význam?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi minulý rok na otázku 3. Kdy jste tento pojem poprvé slyšel/a?

6. Myslíte si, že je epigenetika vědním oborem, který bude mít v budoucnosti význam?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi minulý rok na otázku 3. Kdy jste tento pojem poprvé slyšel/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Už jste někdy slyšel/a o pojmu epigenetika?

2. Kde jste tento pojem poprvé slyšel/a?

3. Kdy jste tento pojem poprvé slyšel/a?

5. Je epigenetika řínosným vedním oborem (bylo díky ní dosaženo nějakých reálných pozitivních výsledků mimo vědeckou oblast) ?

6. Myslíte si, že je epigenetika vědním oborem, který bude mít v budoucnosti význam?

7. Chtěl/a byste se o tomto oboru dozvědět více?

8. Říká Vám něco Geno Type Diet?

10. Myslíte si, že je téma epigenetiky tak významné, že by patřilo do středoškolských osnov?

11. Jste muž či žena?

12. Kolik je vám let

13. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. Jste-li studen VŠ, jaké je zaměření vašeho studia?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Už jste někdy slyšel/a o pojmu epigenetika?

2. Kde jste tento pojem poprvé slyšel/a?

3. Kdy jste tento pojem poprvé slyšel/a?

5. Je epigenetika řínosným vedním oborem (bylo díky ní dosaženo nějakých reálných pozitivních výsledků mimo vědeckou oblast) ?

6. Myslíte si, že je epigenetika vědním oborem, který bude mít v budoucnosti význam?

7. Chtěl/a byste se o tomto oboru dozvědět více?

8. Říká Vám něco Geno Type Diet?

10. Myslíte si, že je téma epigenetiky tak významné, že by patřilo do středoškolských osnov?

11. Jste muž či žena?

12. Kolik je vám let

13. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. Jste-li studen VŠ, jaké je zaměření vašeho studia?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ouřadová, P.Všeobecné povědomí o epigenetice (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vseobecne-povedomi-o-epigene.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.