Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > všeobecné povědomí o pasivních domech

všeobecné povědomí o pasivních domech

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Švaříčková
Šetření:28. 06. 2015 - 06. 07. 2015
Počet respondentů:86
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní/pane, 
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění mého dotazníku. Tyká se všeobecného povědomí o pasivních domech. Chtěla bych jím oživit svou bakalářskou na stejné téma. Otázky jsou napsané tak, aby byly srozumitelné i pro laiky, dotazník může vyplnit každý. Prosím odpovídejte popravdě a upřímně. Dotazník je anonymní, získaná data budou využita čistě pro výzkumné účely.
Děkuji za pochopení 

Odpovědi respondentů

1. Víte, co jsou to pasivní domy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, slyšel/a jsem o nich, ale téma mě nezaujalo.otázka č. 2, Ano, četl/a jsem o tom i článek či nějakou publikaci nebo jsem se o téma jinak zajímal/a.otázka č. 2, Ne, nikdy jsem o nich neslyšel/a.otázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy jsem o nich neslyšel/a.3540,7 %40,7 %  
Ano, četl/a jsem o tom i článek či nějakou publikaci nebo jsem se o téma jinak zajímal/a.3540,7 %40,7 %  
Ano, slyšel/a jsem o nich, ale téma mě nezaujalo.1618,6 %18,6 %  

Graf

2. Kde jste se o pasivních domech dozvěděl/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu2854,9 %32,56 %  
v časopise, letáku či nějaké tištěné publikaci2447,06 %27,91 %  
z jiného zdroje1631,37 %18,6 %  
v televizi917,65 %10,47 %  

Graf

3. Navštívili jste někdy české stránky, které informují o pasivních domech například pasivnidomy.cz, veronica.cz?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3772,55 %43,02 %  
ano1427,45 %16,28 %  

Graf

4. Odradila by Vás od pořízení pasivního domu jeho cena?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2655,32 %30,23 %  
ne2144,68 %24,42 %  

Graf

5. Zkuste si představit, že stavíte energeticky úsporný dům. Seřaďte následující seznam důvodů ke stavbě takového domu podle důležitosti

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Získání dotací - z veřejných zdrojů. Dotace jsou ve výši 6,5% ceny průměrného rodinného domu.3.9071.456
Zlepšení komfortu - absence topení, stálá teplota uvnitř, méně starostí ve stáří.2.6051.472
Ekologické hledisko – snížení emisí oxidu uhličitého díky nespalování fosilních paliv potřebných na vytápění.3.5351.76
Energetická nezávislost - nezávislost na distributorech energií, náš stát bude méně závislý na dodávkách ropy, plynu, uhlí z okolních států.2.641.905
Finanční návratnost – každý rok nebudete muset utrácet za topení.2.3141.541

Graf

6. Uvažovali jste někdy o výstavbě energeticky úsporného domu nebo o přestavbě toho stávajícího?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy jsem o tom neuvažoval.3641,86 %41,86 %  
Ano, už mě to napadlo, ale v dohledné době to neplánuji.2832,56 %32,56 %  
Ano, ale po úvaze jsem se rozhodl k tomuto kroku nepřistoupit.89,3 %9,3 %  
Ne, tato tématika mě nezajímá.66,98 %6,98 %  
Ano, vážně o tom uvažuji.55,81 %5,81 %  
Ano, v takovém domě bydlím/zrovna ho stavím.33,49 %3,49 %  

Graf

7. Myslíte si, že by měl stát finančně podporovat výstavbu energeticky úsporných domů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5462,79 %62,79 %  
nevím1820,93 %20,93 %  
ne1416,28 %16,28 %  

Graf

8. Uveďte Váš věk.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let6777,91 %77,91 %  
30 - 50 let1517,44 %17,44 %  
do 20 let.22,33 %2,33 %  
nad 50 let22,33 %2,33 %  

Graf

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5058,14 %58,14 %  
středoškolské s maturitou3338,37 %38,37 %  
základní33,49 %3,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Víte, co jsou to pasivní domy?

  • odpověď Ano, četl/a jsem o tom i článek či nějakou publikaci nebo jsem se o téma jinak zajímal/a.:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Navštívili jste někdy české stránky, které informují o pasivních domech například pasivnidomy.cz, veronica.cz?

3. Navštívili jste někdy české stránky, které informují o pasivních domech například pasivnidomy.cz, veronica.cz?

  • odpověď ne:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, slyšel/a jsem o nich, ale téma mě nezaujalo. na otázku 1. Víte, co jsou to pasivní domy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co jsou to pasivní domy?

2. Kde jste se o pasivních domech dozvěděl/a?

3. Navštívili jste někdy české stránky, které informují o pasivních domech například pasivnidomy.cz, veronica.cz?

4. Odradila by Vás od pořízení pasivního domu jeho cena?

5. Zkuste si představit, že stavíte energeticky úsporný dům. Seřaďte následující seznam důvodů ke stavbě takového domu podle důležitosti

6. Uvažovali jste někdy o výstavbě energeticky úsporného domu nebo o přestavbě toho stávajícího?

7. Myslíte si, že by měl stát finančně podporovat výstavbu energeticky úsporných domů?

8. Uveďte Váš věk.

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co jsou to pasivní domy?

2. Kde jste se o pasivních domech dozvěděl/a?

3. Navštívili jste někdy české stránky, které informují o pasivních domech například pasivnidomy.cz, veronica.cz?

4. Odradila by Vás od pořízení pasivního domu jeho cena?

5. Zkuste si představit, že stavíte energeticky úsporný dům. Seřaďte následující seznam důvodů ke stavbě takového domu podle důležitosti

6. Uvažovali jste někdy o výstavbě energeticky úsporného domu nebo o přestavbě toho stávajícího?

7. Myslíte si, že by měl stát finančně podporovat výstavbu energeticky úsporných domů?

8. Uveďte Váš věk.

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Švaříčková, K.všeobecné povědomí o pasivních domech (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vseobecne-povedomi-o-pasivni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.