Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Všeobecné vnímání ekologie českou veřejností

Všeobecné vnímání ekologie českou veřejností

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Dušek
Šetření:25. 08. 2010 - 23. 09. 2010
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění tohoto anonymního dotazníku, který slouží pro potřeby mé bakalářské práce: Všeobecné vnímání ekologie českou veřejností. Cílem tohoto dotazníku je získat informace o úrovni znalostí a vzdělání české veřejnosti v oblasti ekologie.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Prosím, nevyhledávejte správné odpovědi na internetu ani v knihách! Je vysoce důležité, aby odpověď vycházela čistě z Vašich osobních znalostí.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3970,91 %70,91 %  
muž1629,09 %29,09 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
241018,18 %18,18 %  
2047,27 %7,27 %  
2647,27 %7,27 %  
2247,27 %7,27 %  
1735,45 %5,45 %  
2935,45 %5,45 %  
2535,45 %5,45 %  
2835,45 %5,45 %  
3523,64 %3,64 %  
3723,64 %3,64 %  
ostatní odpovědi 36
30
40
34
sedmnáct
padesát
15
56
52
16
19
33
23
21
39
1730,91 %30,91 % 

Graf

3. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1425,45 %25,45 %  
1018,18 %18,18 %  
základní35,45 %5,45 %  
bakalářské23,64 %3,64 %  
vysokoškolské23,64 %3,64 %  
Bc.23,64 %3,64 %  
základní, studuji SOŠ11,82 %1,82 %  
Středoškolské s maturitou11,82 %1,82 %  
VOŠ11,82 %1,82 %  
elektroprumyslovka s maturitou11,82 %1,82 %  
ostatní odpovědi SOU
gymnázium
vš - mgr
VS
Střední škola s maturitou
Vyšší odborné
maturita na gymplu, teď student VŠ
maturita
bakalářský stupeň VŠ
úplné střední
vysokoškolské bakalářské
středoškolské
kvarta (základní)
Středoškolské (gymnazium)
2x maturita
bc
vyučení
SŠ maturita
1832,73 %32,73 % 

Graf

4. Zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student1221,82 %21,82 %  
student VŠ23,64 %3,64 %  
studentka23,64 %3,64 %  
MATEŘSKÁ23,64 %3,64 %  
nezaměstnaný23,64 %3,64 %  
programátor23,64 %3,64 %  
zdravotnický záchranář11,82 %1,82 %  
střední management11,82 %1,82 %  
koordinátor11,82 %1,82 %  
státní sféra11,82 %1,82 %  
ostatní odpovědi soc. pracovnice
studuji VŠ
Technik
zaměstnanec
office manager
příprava výroby
osvč
duchovní
právník
policista
check-in agent
kontrolor
ID
není
státní sektor
instruktorka
sociolog
administrativa
konzultant IT
-
lektorka FJ
studuji vysokou školu
bankovnictví
student VŠE
zaměstnanec, kancelář
učitel
studentka VŠ
státní zaměstnanec
administrativní
2952,73 %52,73 % 

Graf

5. Příjmová skupina (hrubá mzda v Kč)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bez příjmů1832,73 %32,73 %  
Do 12 0001323,64 %23,64 %  
12 001 - 24 0001120 %20 %  
24 001 - 36 0001018,18 %18,18 %  
Nad 36 00035,45 %5,45 %  

Graf

6. Kraj (bydliště)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1323,64 %23,64 %  
Jihomoravský59,09 %9,09 %  
Středočeský47,27 %7,27 %  
MORAVSKOSLEZSKÝ47,27 %7,27 %  
Královehradecký35,45 %5,45 %  
Ústecký23,64 %3,64 %  
Ostrava23,64 %3,64 %  
moravskoslezký23,64 %3,64 %  
Zlín23,64 %3,64 %  
zlínský23,64 %3,64 %  
ostatní odpovědi Plzeňský
Peaha
Vysočina
pce
hl.m.Praha
jihočeský
liberecký
Pardubický
Praha
střeočeský
Olomoucký
JM
Karlovarský
HK
ústecký (žetec)
1629,09 %29,09 % 

Graf

7. Velikost obce (v počtu obyvatel)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nad 90 0002443,64 %43,64 %  
500 - 5 0001120 %20 %  
15 000 - 50 000916,36 %16,36 %  
5 000 - 15 000814,55 %14,55 %  
50 000 - 90 00023,64 %3,64 %  
Do 500 11,82 %1,82 %  

Graf

8. Jaký obor/obory jste studovali (př.: medicína, truhlařina, ekologie, právo, ekonomie, zámečnictví…)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

architektura

automatizační technika

cestovni ruch

cestovní ruch, ekonomie

cukrářka

český jazyk a literatura

ekologie

ekonomie

ekonomie

ekonomie

ekonomii a dopravu

elektronika

elektrotechnika

farmacie, speciální chovy

Fotograf, ekonomika

gymnázium

gymnázium

gymnázium

humanitní obor - management pro veřejný sektor

humanitní vědy

inf. technologie

Informatika + ekonomie

IT

IT

jen to, co zahrnuje středoškolská biologie

keramický průmysl

lingvistika

logistiku

management matematika

marketing a obchod

nová média, knihovnictví, sdělovací technika

Pedagogika

podniková ekonomika a mngment

POHOSTINSTVÍ

právě studuji textilní fakultu

právo

religionistika

sociální komunikace

sociální práce

sociální vědy

sociologie

SŠ sociální = humanitní obor VŠ - ČZU = zootechnika

strojírenství

strojírenství

strojírenství a elektrotechnika

studuji momentálně Sociální pedagogiku

teologie

účetnictví, informatika

urgentní medicína, všeobecné gymnázium

VŠ ZEMĚDELSKÁ-chovatelství a ekonomika chovu hosp. zvířat ve velkokapacitních chovech. Druhá VŠ- pedagogická.

Všeobecné gymnázium

všeobecné gymnázium

Všeobecně vzdělavácí

zdravotnictví

zemědělství, ekonomie

9. Studovali jste během Vašeho studia předmět Ekologie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3970,91 %70,91 %  
ano1629,09 %29,09 %  

Graf

10. Co Vás napadne jako první, když se řekne ekologie?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ekoterorismus

ekoterorismus, ochrana zivotniho prostred

informace o tom jak šetřit živ. prostředí a planetu

Když se řekne ekologie, jako první mě napadne ekologie, že.

krajina

Máte na mysli ekologii nebo ekologismus? PS: to není otázka na Vás, to je to první co mě napadne, spousta lidí totiž oba termíny zaměňuje.

Mnoho povyku a skutek utek.

neefektivní využívání peněz

ochrana prostředí

ochrana prostředí

ochrana přírody

ochrana přírody

ochrana přírody

ochrana přírody

ochrana přírody

ochrana přírody

ochrana přírody, aktivity zelených

ochrana přírody, zkoumání rovnováhy ekosystémů

ochrana životního prostředí

ochrana životního prostředí

ochrana životního prostředí

ochrana životního prostředí

ochrana životního prostředí

ochrana životního prostředí

ochrana životního prostředí, technologie v souladu s přírodou

ochrana životního prostředí, vztahy mezi organismy, trvale udržitelný rozvoj

Pece o prirodu Ekofanatici

Péče o životní okolí.

pomoc a chápání přírody

příroda

příroda

příroda

přírodní prostředí

ROSTLINY

správné zacházení s přírodou

Starost o životní prostředí

šetrné k přírodě

trideni odpadu

třídění odpadu

tříděný odpad

věda o ekosystému přírody

věda o přírodě

věda o životním prostředí, vztazích mezi organizmy a mezi organizmy a jejich prostředím

Věda, která se zabývá vztahem organismů a prostředí, a vztahů mezi organismy navzájem. Pak se může dále dělit např. na agroekologii aj. Do ekologie patří i vztah člověka k přírodě....

vzájemné vztahy jednotlivých členů nějakého celku, obvykle myšleno v přírodě

Zamyslím se, jestli má mluvčí na mysli ekologii jako vědu nebo ekologický aktivismus / terorismus/ vydírání / lobing.

zelená

zelená

že se výraz ekologie používá v jiném významu, než mu náleží

Životní prostředí

životní prostředí

Životní prostředí

životní prostředí a jeho ochrana

životní prostředí, příroda, ochránci

Životní prostředí, recyklace, biopotraviny, Mexický záliv, ...

11. Považujete ekologii za vědeckou disciplínu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4174,55 %74,55 %  
ne1425,45 %25,45 %  

Graf

12. Stručně napište, co zkoumá nebo čím se zabývá ekologie?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

biosystemy ochrana zivotniho prostredi

dopad lidské činnosti na životní prostředí

Dopadem lidské činnosti na znečištění prostředí, novými metodami výroby/funkce/postupu, který by byl k přírodě méně drastický než ten dočasný.

dopadem vlivu člověka na životní prostředí

dopady a vlivy naseho pocinani na zivotni prostredi

Dopady hospodářství na přírodu Měření emisí, škodlivých látek v přírodě

dopady lidské činnosti na životní prostředí a přírodu

ekoligie se zabývá vztahy zvířat, rostlin a prostředí mezi sebou

Ekologie zkoumá vzájemné vztahy živých organismů mezi sebou a vzhledem k okolnímu prostředí.

ekosystémy

jak recyklovat, jak se chovat aby jsme zili ve zdravějším prostředí atp.

jak spolu koexistují v různých krajinných prostředích člověk a jeho výtvory, příroda živá

monitoruje stav životního prostředí, ekosystémů a jejich poškození či zlepšení, příčinu kterou na tom nese člověk a dopady na přírodu

nevím

nevím

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí včetně nakládání s odpady + obnovitelné zdroje.

ochrana životního prostředí, vztahy mezi organismy, souvislosti a změny ovlivňující podmínky pro život všech druhů organismů. K otázce č. 11: ekologii považuji za interdisciplinární vědní obor, nikoli za vědeckou disciplínu, což by sice mohlo zavánět slovíčkařením, ale pro podstatu ekologie je důležitá celá řada samostatných vědních disciplín.

ochranou přírody, dopady lidského chování na budoucnost kvality života na Zemi

ochranou přírody, životního prostředí, atd.

ochranou životniho prostredi

Ochranou životního prostředí, řešení škod

ochranou životního prostředí, zkoumá vztahy v přírodě

Péčí o životní prostředí.

Podmínky života na Zemi ve všech souvislostech.

přírodním prostředím

přírodou

přírodu a dopady lidského chování na ni

teď - záchrana planety!

udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí

věda o životním prostředí, vztazích mezi organizmy a mezi organizmy a jejich prostředím

viz odpověď na ot. 10 zkoumá vztahy, které vznikají v ekosystémech. zkoumá udržitelnost zdrojů, zabývá se biodiverzitou, ochranou přírody..... toho je...

vlivy společnosti, prumyslu a zemedelstvi na životní prostredi a prirodu

vzájemné vztahy jednotlivých členů nějakého celku

vztah člověka k prostředí ve kterém žije, snaha o vyvíjení nových zdrojů energie,..

vztahem člověka (jeho zásahy) v přírodě, ale i vztahy mezi jednotlivými "organismy" v přírodě, principy a zákonitostmi v přírodě

vztahem organismů a prostředí, ochranu životního prostředí

vztahy mezi lidmi a přírodou

vztahy mezi organismy a a vztahy mezi prostředím a organismy

vztahy mezi organismy, vztahy mezi orgnismy a okolím vztahy člověka k přírodě

vztahy mezi organizmy a prostředím

vztahy mezi živočichy, člověkem a prostředím; zabývá se i klimatem, působením chemických látek na prostředí i na člověka.

Zabývá se ochranou přírody a životního prostředí.

zabývá se vztahy mezi organismy a mezi organismy a prostředím

Zkoumá vztahy mezi organizmy a prostředím a mezi organizmy vzájemě.

znečištění životního prostředí, možnosti jak tomuto znečištění předejít.

životní prostředí

životní prostředí

životním prostředím

Životním prostředím

životním prostředím

ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM, VLIVY NA NĚJ A NÁSLEDKY.

Životním prostředím.

13. Do jaké míry považujete za důležité zabývat se ekologií s ohledem na budoucnost lidstva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7 (velmi důležité)2443,64 %43,64 %  
51120 %20 %  
61018,18 %18,18 %  
247,27 %7,27 %  
435,45 %5,45 %  
1 (zcela nedůležité)23,64 %3,64 %  
311,82 %1,82 %  

Graf

14. Je podle Vás rozdíl mezi ekologií a ochranou životního prostředí? Do textového pole napište ano + o jaký rozdíl/y jde, či ne.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

+ ekologie - muze i jen popisovat vztahy druhů rost. i živ. k jejich bydlišti

ano - ekologie má širší pole působení (působiště organismů, vztahy...)

ano - ekologie se zabývá komplexněji vztahy organizmů a prostředí, ochranou prostředí se v užším slova smyslu může zdát třeba jen pouhé šetření vodou, energiemi, třídění odpadů...

ano - ekologie zkoumá globálně a do hloubky

ano - podle mě je asi ekologie obecnější pojem

ano ekologie je sirsi pojem zahrnujici ochranu ZP

Ano je zde rozdíl. Ekologie je vědecký obor zkoumající vztahy živých organismů. Ochrana životního prostředí je činnost do těchto vztahů aktivně zasahující.

ANO pojem ekologie cítím jako obecnou nauku (vědeckou disciplínu) a ochranu přírody už jako konkrétní činnost

ano, ekologie je asi širší pojem

ano, ekologie je teoretická, ochrana životního prostředí praktická, aplikovaná

Ano, ekologie je veda zabyvajici se vztahy v prirode, biosystemy Ochrana zivotniho prostredi je pouze jeji soucasti.

ano, ekologie je vědecká disciplína, která vytváří různé teorie, podle kterých může být prakticky využívána, ochrana životního prostředí je samotné použití v praxi na základě již známých a potvrzených fakt.

ano, ekologie je vědecký obor (viz výše), ochrana ŽP je činnost zabývající se kupodivu ochranou životního prostředí...

ano, ekologie řeší mimo jiné i ochranu životního prostředí

ano, ekologie zkoumá vztahy v přírodě, ochrana životního prostředí řeší jak přírodu chránit.

Ano, myslím, že ochrana živ. prostředí je pouze součást ekologie jako vědy. Ne všichni rádoby ochránci přírody jsou vzdělaní v oboru ekologie, a v tom může tkvít problém a možná určitý fanatismus, který se zde objevuje. Ekologie jako taková je mnohem širší a obsáhlejší a pro její pochopení je třeba znát souvislostí s jinými disciplínami...

ano, ochrana přírody je součásti ekologie

ano, viz. definice ekologie

Ano. Ekologie je věda zabývající se živ. prostředím.

Ano. Ekologie vztahy v přírodě zkoumá, ochrana životního prostředí je ovlivňuje.

ano. ochrana životního prostředí vykazuje konkrétní zásahy a výsledky své činnosti pro ochranu přírody, ekosystémů, složek ŽP..., ekologie je pouze módní nálepka, která za každou povodní, větším větrem nebo sněhovou nadílkou vidí blížící se konec světa způsobený činností člověka

asi ano, ale nevím jaké

ekologie je poznáním ŽP, ochrana je ochranou

ekologie je širší pojem (ochrana životniho prostredi je jakoby podmnožinou ekologie)

ekologie má více významů (vztahy mezi organismy např.), ochrana životního prostředí je konkrétnější termín

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

NE

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne, nebo malí

ne, nevnímám rozdíl, je to mému oboru vzdálené, nejsem v této oblasti moc obeznámen

nevím

nevím

No vidím v tom rozdíl minimální, ale ekologie se podle mého názoru také zabývá vztahy mezi organismy. Ale moc o tom nevím.

ochrana žp plyne ze zjištěné nerovnováhy, a souvislostí zjištěných

ochranu životního prostředí považuji za součást ekologie

15. V čem se podle Vás liší tzv. ekologické zemědělství od klasického (produkčního) zemědělství?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"ekologické" by nemělo používat pro pěstování rostlin pesticidy pro chov zvířat hormony a "urychlovače", produkce tohoto zemědělství by měla být zdravější bez používání chemikálií, ovšem v reálu je ekologické zemědělství pouze dražší, hůře prodejné a nedůvěryhodné - vždy bude někdo podvádět a prodávat klasické výrobky pod nálepkou ekologických

bez použití anorganických hnojiv a pesticidů, s využitím organického materiálu - hnůj, močůvka apod.

cenou :) zvirata ziji v rozumejsich podminkach nez ve velkochovech a nedopuji se antibiotiky a hormony. u plodin bych ocekaval duraz na ochranu krajiny proti erozi a mene hnojeni

drahé potraviny

eko zem. bere v úvahu své dopady

eko. zemědělství zohledňuje vztah zemědělství k životnímu prostředí, nevyužívá chemické prostředky

ekologické - šetrné ke zvířatům i přírodě

ekologické by mělo být šetrnější k přírodě a mělo by používat hnojiva a chemické prostředky jen v omezené míře nebo vůbec ne.

EKOLOGICKÉ JE BEZ POUŽITÍ ŠKODLIVIN

Ekologické narozdíl od klasického asi řeší dopad na životní prostředí.

ekologické nepoužívá chemické přípravky a je v souladu s přírodou.

ekologické nepoužívá umělá hnojiva a postřiky proti škůdcům.

ekologické podporuje místní farmáře, je proti dovážení surovin, nepoužívá škodlivá, chemická hnojiva a postřiky, ekologické bohužel zatím není dostatečně produktivní a cenově přístupné

Ekologické si myslím by mělo být šetrnější k přírodě. Nevím jestli ekologické = BIO? Že by to bylo bez zemědělství bez použití chemických substrátů...

ekologické zemědělství méně zatěžuje oklní prostředí

ekologické zemědělství nepoužívá průmyslová hnojiva apod., využívá pouze přírodních materiálů

ekologické zemědělství používá k ochraně rostlin a podpoře jejich růstu biologicky odbouratelné látky, které jsou k přírodnímu prostředí šetrné, a jsou biologicky odbouratelné

ekologické zemědělství přírodu "neznásilňuje", naopak šetrně využívá a řídí se principy, které v přírodě fungují, nepoužívá chemii

Ekologické zemědělství se nesnaží vytěžit maximum, např. nepoužívá pesticidy apod., které znehodnocují půdu. Ekologický zemědělec se k půdě staví jako ochránce. Produkční zemědělec se k půdě staví pouze jako konzument.

Ekologické zemědělství se snaží produkovat bez používání chemických hnojiv a insekticidů, pesticidů. Snaží se pěstovat dle jiných zásad než konvenční zemědělství. V chovu zvířat se také obrací na welfare, nejen na užitek.

ekozemědělci více záleží na tom, co po něm zůstane

EZ musi dodrzovat prisnejsi normy a napr. ne tak intenzivne pudu/zvirata/rostliny vytezovat

hnojení, minimalizace herbicidů.

je šetrné k životnímu prostředí, tzn. nepoužívá chemická hnojiva, osetreni atd.

je trvale udržitelné, zabraňuje povodním, zajišťuje zdravé potraviny, podporuje zdravý ekosystém.

jiný přístup k půdě

kdysi jsem viděl film - klasické zemědělství vysazuje monokultury, ekologické se monokulturám brání a vysazuje smíšené kultury

kvalita na úkor kvantity, omezení chemie, u zvířat pohoda chovu

kvalitou plodů, pěstování bez chemikálií, plody rostou přírodní cestou, zdravější

lepší chuť, ochrana ŽP, menší výnosy

Názvem? =D Metodami a způsobem pěstování/sklízení plodin.

nehnojí se chemickými látkami

nepoužívá chemikálie

nepoužívá se tolik chemie

Nepoužívá se tolik chemie, vyšší ochrana životního prostředí

nepoužívají se chemikalie

netuším

nevím

nevím

nevím, čekala bych méně hnojiv, méně postřiků, případně lepší začlenění pole do krajiny.tedy ne obří lány, ale menší pole dělená remízky

nezatezuje zivot. prostredi, nepouziva podpurne prostredky

nezatěžuje životní prostředí

ochrana žp

používání takových látek , které méně nebo vůbec neškodí životní prostředí, produktům atp.

používáním chemických látek, hospodařením s půdou, ustájením zvířat, reprodukcí zvířat, ...

Používáním jiných postupů.

respektuje přirozené potřeby krajiny,půdy a tvorů (nenapadne ho rozorávat meze)

Tím že zasahuje do přírody více než klasické. Nízké výnosy ekozemědělství znamenají větší spotřebu půdy a práce.

Tím, že pěstuje BIO produkty.

tzv. "ekologické" zemědělství se na rozdíl od produkčního zemědělství snaží vyrábět potraviny bez pomoci chemických hnojiv, pomocí ohleduplného chování k životnímu prostředí, šetrnosti...

Tzv. ekologické zemědělství znamená (v porovnání se zemědělstvím klasickým) nevyužívání nejlepších dostupných postupů výroby. Děje se tak z ideologických a marketingových důvodů. Ve svém důsledku tato neefektivita vyžaduje pro stejnou výslednou produkci zábor větší plochy obdělávané půdy a větší spotřebu surovin, práce a energií. Takže vhodnější termín by asi bylo "neekologické zemědělství".

užívání hnojiv

V klasickém zemedělství se nikdo nedívá na to, jestli to neublíží prostředí

víc etiky, lepší svědomí, návrat ke kořenům

vynosy x udrzitelny rozvoj

16. Souvisí dle Vašeho názoru třídění odpadů s ekologií? Do textového pole napište ano + odůvodnění proč, či doplňte ne.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano je to prevence na znečišťování životního prostředí

ano znovupoužití papíru, skla, plastů = menší zátěž na životní prostředí

ano

ano

Ano

Ano

Ano

ano

ANO

ano

ano - kdo netřídí ničí ŽP

ano - neroztříděný odpad jinak skončí na skládkách

ano - ochrana žp

Ano - pomáhá šetřit zdoje.

ano - prostě souvisí

ano - tříděním odpadu šetříme životní prostředí.

ano - třídený odpad se neskládkuje a nespaluje - ale dále se využívá

ano - v konečném důsledku ano, nemusí se např. spalovat či jinak likvidovat, kdy by ovlivnil tento proces přírodní prostředí (fyzikální či chemické faktory)

Ano, ale jen do jisté míry - další zpracovávání již použitých plastů, papíru apod. může být stejně nešetrné vůči přírodě jako výroba nových výrobků

ano, ale nedokážu zformulovat odpověď :)

ano, člověk do přírody zasahuje

ano, díky ekologii víme, že je třeba třídit odpad

ano, ekologie je asi širší pojem, třídění odpadů spadá do ekologie

ano, jde o zpusob ochrany zdroju tim, ze recyklujeme pouzite

ano, je důležité pro to, aby se nedostávalo do ovzduší tolik škodlivých látek ze splaloven.

ano, je to jeden z hlavních "tahounů" ekologie

ano, je to ochrana životní prostředí

ano, je to praktický důsledek rozumného přístupu k udržitelnému životu

Ano, je to taky určitý typ ochrany přírody.

ano, některé odpadní materiály lze recyklovat, jiné lze kompostovat, další je zase třeba skladovat na skládce, určené pro nebezpečné odpady

Ano, odpad se dá dál použít.

ano, odpad se neválí na smetištích a šetří přírodní suroviny (papír- stromy)

ano, odpadky jsou taky součástí našeho životního prostředí

Ano, pokud člověk se snaží třídit odpad tak zmírňuje ekologickou stopu.

ano, protože se tím tolik neznečišťuje příroda

ano, recyklace alespoň částečně snižuje množství odpadu, který jsem schopni vyplodit, omezuje zahlcení planety odpadem - což by samozřejmě mělo katastrofální dopad na životní prostředí

Ano, souvisí. Je rozdíl, jestli plasty spálíme nebo je znovu použijeme. Otázkou je, zda forma třídění je vůbec ekologická! Když k těm kontejnerům musí přijet tolik aut a tak, možná by bylo lepší vše hodit do jednoho a pak mít linku, která to bude třídit :)

ano, šetří přírodu

Ano, šetří se tím obnovitelné zdroje

ano, třídění odpadu je jedním z největších pilířů ekologie

ano, třídění odpadů je známkou ekologického smýšlení

ano, tříděním odpadu chráním životní prostředí, a to spadá pod ekologii

ano, tříděním odpadu se šetří neobnovitelné zdroje

ano, velmi..je hloupost znovu nevyužít co se dá

Ano. To si logicky spojí i dítě!

Ano. Tříděný odpad se dá recyklovat, tím pádem ho bude potřeba vyrobit méně, nebude tolik splodin z továren, tolik vytěžených stromů...

asi jo

jiste, mela by to byt povinnost pro kazdeho. jedna se o vytvareni a udrzeni kultury lidi

ne

Ne, ekologie se zabývá vztahy mezi organizmy, nezabývá se věcmi, natož pak odpady...

Nesouvisí s ekologií. Třídění má souvislost s ochranou životního prostředí (viz definice výše)

nevím

obecne vzato asi ano, recyklace pomaha udrzitelnemu hospodareni se zdroji

Souvisi*. Odpady se daji recyklovat a znovu vyuzit a ekonomika muze operovat s nizsimi naroky na nove prirodni zdroje. * u ekologie jako vedy bych pri striktnim pojeti rekl asi ne

Třídění odpadů s ekologií jakožko vědou nesouvisí.

17. Jaká je podle vás pracovní náplň ekologa (Kam chodí do zaměstnání - místo a jakou činnost během dne vykonává).

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Asi chodí do teréru a zároveň materiály sehnané v terénu sepisuje někde v kanceláři a zkoumá. Může chodit do škol přednášet např. o třídění odpadů (:

asi jak kterého :) může třeba učit, věděcky pracovat, být na ministerstvu, jako poradce u různých firem, dělat posudky

Dle mého je zaměstnancem či pracovníkem neziskové organizace, která se buď snaží o ekovýchovu mladších generací a názorně prezentuje kruté skutečnosti anebo např. se stará o dodržování ochrany životního prostředí a popřípadě se může také zabývat ekohospodářstvím.

dle obrazu v médiích chodí na protesty, ale spíš pracuje někde u počítače v kanceláři

Do kanceláře a řeší problémy životního prostředí případně vyráží do terénu.

do přírody, asi do laboratoře, zkoumá

do školy, na úřad, do vědeckého ústavu. podle svého zaměstnání vykonává pracovní činnost - je to široký obor

Ekolog kam chodí do zaměstnání? Do kanceláře a do krajiny v krajině asi něco měří (emise a spol)

Ekolog pozoruje, zaznamenává a vyhodnocuje vztahy mezi živými organismy v přírodě. Výzkum může být v terénu nebo v laboratoři.

Hm. Zrejme pracuje v nejakem biologickem ustavu. Pravdepodobne provadi ruzna mereni - napriklad kyselost vody apod.

hrabání v hlíně

jak kdo, někdo víc zkoumá a nechová se podle toho, jiný zkoumá méně, ale zato podle pozaného žije... :-)

Jak který :) dost by jich mohlo býtna úředch, povolovat a zakazovat projekty, dost jich bude trávit čas v terénu, zkoumat, kde co žije a jak tomu pomoct, aby se tomu žilo líp

jakykoliv prumyslovy podnik, hlida limity, stanovuje normy v podniku a hlida jejich dodrzovani, vyplnuje statistiky a hlasenky, pri nehode, skoronehode vytvari napravna opatreni

Každé ráno v šest stojí u píchaček v ekologičárně.

kecá kraviny

laboratoř - zkoumá různé produkty a také různými způsoby se snaží přesvědčit svět o své pravdě

monitoruje situaci, vyhodnocuje kriteria, pise studiu, mel by mit důl. roli v oblasti publicistiky resp. popularizace ekologie (za ucelem rozsireni environmental-friedly myslenek :-)))))

Může chodit do zaměstnání obecně asi kamkoli, jeho činnost např. někde v továrně: sleduje ekologický dopad činnosti továrny (např. posuzuje různá měření) a navrhuje řešení situace, nejvhodněji pro životní prostředí

Na úřadu a povoluje stavby

např. Povodí Moravy, Vltavy..... Šlechtitelský a zkušební ústav zemědělský, Spalovny odpadů a td. Jeho práce spočívá v uhlídání všech pravidel a zákonů spojených s ochranou živ. prostředí.

např.odběry z řek , přehrad...zda je čistá voda

Nedovedu si to představit.

nějaký biologický výzkumný ústav, zkoumá chování nějakého organizmu v nějakém prostředí

Nelze jednoznačně říci, může to být zuřivý demonstrant, stejně jako usedlý zemědělec.

nemám žádnou představu

netuším např. fond životního prostředí - ochrana životního prostředí, ve velkých společnostech dohled nad dodržováním ochrany ŽP

netuším

netuším, asi do školy

nevím

nevím

nevím, asi nějaký úřad

no tak to nevím

oblast vědecká - výzkum, oblast veřejné správy - kontrolní a správní činnost, oblast podnikatelských subjektů - kontrolní, poradenství, plánování rozvoje či řízení

Otázkou je, v jakém podoboru pracuje? Ekolog může sedět v kanceláři úplně stejně jako může pobíhat v terénu! Je zde administrativní činnost, výzkum, publikování, kontroly....

Popravdě netuším - jednak aktivní ochrana přírody, ale hlavně hledá možná řešení na určité ekologické problémy a ty se ve společnosti snaží prosazovat, ale skutečně nevím.

poučuje nebo učí ostatní jak byt "ekologický", spíš informuje společnost

práce v kanceláři - plánování aktivit souvisejících s ochranou životního prostředí

Práce v terénu, laboratoři i kanceláři. Individuálně.

Pracuje v terénu a v laboratoři, kontroluje vzorky pudy, vody a podobně.

představuji si ho v lese v pláštěnce, jak sbírá plastové lahve, což je určitě nesmysl - asi chodí do zaměstnání na nějaký úřad nebo do nějakého sdružení a během dne připravuje a realizuje činnosti související s ochranou prostředí.. moje představa je asi dost zkreslená

Rozmístění zeleně, zachování rázu krajiny, odborné posudky...

Různorodá - u soukromníka může fungovat třeba jako poradce ekologicko-ekonomických nástrojů, u státní sféry může navrhovat postupy pro získání dotací

se různí od pozice

sedí v kanclu a dělá hovno, občas vyjede ven, změří hluk nebo znečištění, zapíše do tabulky, založí...vrcholnou událostí je poté demonstrace před Temelínem nebo šplh na chladící věže. Plaší a straší koncem světa a pakliže má aspoň částečně dobré vyjadřovací schopnosti občas přednese nudnou přednášku o nutnosti třídit odpady a ekologické katastrofě, která nás nemine, jestliže se nezačne jednat TEĎ

Stará se o třídění odpadu apod.

studuje čistotu vody v přírodě, míru znečištění lesů, pomáhá s úklidem takovýchto lokalit, sleduje zprávy a protestuje

široké uplatnění - státní správa, koncepční řešení ochrany životního prostředí, analýzy rizik, ...

Teoreticky by měl ekolog zkoumat vztahy v přírodě (ať už "divoké" nebo při nějakém pokusu na pokusném poli). V reálu spíše sedí v kaneláři a vyplňuje žádosti o granty a dotace :-)

teren nebo instituce, urad ci firma, ktera se zabyva zpracovavanim napr. dopadu a vlivu urciteho jevu (napr. stavby) na ZP, nebo muze jit do terenu a sledovat napr. zmeny v prirodni krajine po nejakem externim vlivu

to je různé, podle toho, kde pracuje. Může pracovat v průmyslovém podniku stejně tak jako třeba v CHKO

to nevím. ekolog - akademik chodí do zaměstnání na VŠ. ekolog - praktik dělá nejspíš na CHKO nebo v NP, značnou část pracovní doby chodí po krajině, pozoruje, měří, atp.

v přírodě, zkoumá prostředí

zkoumá vztahy v přírodě. Kancelář má v nějaké vědecké instituci (univerzita, muzeum...) a nejvíc by měl pracovat v terénu, v různých prostředích - les, louka, rybník, město. Zjišťuje, jaké organismy se v prostředí vyskytují, jak velké jsou jejich populace a jak je ovlivňují jiné organismy a změny prosředí.

18. Napište, co je biomasa, uveďte 3 příklady biomasy a napište 3 příklady paliv vyrobených či složených z biomasy.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

aaa

biomasa - ekologické palivo dřevo, listí, šišky

biomasa - hmota organického původu sloužící k tepelnému zpracování. - dřevo - šťovík uteuša - kukuřičná vřetena - dřevní štěpka - palivové dříví - palivové pelety - bioplyn

biomasa - obnovitelný zdroj energie - jsou to části těl veškerých organismů paliva - rostlinná biomasa, biopalivo

biomasa - přírodní masa bionafta, bioplyn, brikety

biomasa = látky tvořící těla všech organismů, rostliny, sinice, živočichové paliva - dřevo, sláma, olej

biomasa = obnovitelný zdroj energie 1. dřevní odpad 2. biopalivo vyrobené z biomasy

Biomasa = produkt, který vznikne --> když pěstuji kukuřici, tak ta vypěstovaná organická hmota je vlastně biomasa. Biomasa je cokoli, co vznikne jako produkt, který chci. Paliva - napadá mě asi jen štěpka.

Biomasa je hmota organického původu. Knedlíky Moje 100 % cotton tričko Slivovice Štěpky Dřevní odpad Sláma

Biomasa je hmota těl rostlin a živočichů. Biomasa jako palivo to je potom hmota rostlin používaných jako zdroj energie (dřevo, odpady ze zemědělství, řasy,..) Paliva jsou například methanol vyráběný z obilí a třtiny, rostlinné oleje (resp. methylestery) z řepky, palivové dřevo,...

biomasa je obnovitelný zdroj energie, např. ze zbytků dřeva (hobliny, odřezky) se dělají pelety na topení, sláma, pěstují se i rostliny přímo na výrobu biomasy

Biomasa je organické palivo, př. - dřevo a dál nevím

biomasa je souhrn látek biologického původu, rostlinného nebo živočišného. rostlinná biomasa se používá jako palivo - dřevo rychlerostoucích stromů, řepka

biomasa je souhrn látek tvořící rostlinnou a živočišnou říši, např. kompost, siláž, dřevěný odpad, jako paliva lze použít bioplyn, dřevěné štěpky a slámu, bionaftu

Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Odpad z biomasy se používá pro výrobu tepla a el. energie. To se ale přiznám, že jsem si vygooglovala, moc jsem toho o biomase nevěděla.

biomasa je způsob využití obnovitelných zdrojů energie např. dřevo a jiné rostliny, nebo také např. hnůj. Příklad paliv - pelety ze slámy, obilí, dřevo

biomasa nevím, možná nějaký odpad dále využívaný.

Biomasa obecne je součet hmoty živých organismů ve sledované oblasti. V užším významu se pojem biomasa používá rovněž pro rostlinou hmotu využívanou (případně i záměrně pěstovanou) pro výrobu energie. Příklady: dřevo, sláma, odpady z výroby potravin. Dřevo a sláma se lisují do briket a pelet, případně se spalují rovnou, další suroviny se zpracovávají kvašením a destilací na metan, metanol apod.

biomasu tvori latky zivych rostlin ktere mohou slouzit jako ekologicke palivo, napr. stěpka

biomasu tvorime my vsichni, je vsude kolem nas a v nas. nejznamejsi je asi rostlinna biomasa pro energeticke ucely, pak vim, ze se zpravovava i zivocisna (metan) opet jako palivo a pak jeste potezebni zbytky pri zpracovavani dreva no a pak jeste repkovy olej do benzinu pro auta...

co vytvori priroda a priroda dokaze zlikvidovat, obnovitelne zdroje. peletky, metan,

dřevo

hmota přírodního původu, dnes chápána jako "palivo" či zdroj energie Paliva: dřevěné brikety, oleje, dřevo, piliny, štěpka, bioplyn

Humus? Hmota složená z rostlinných, živočišných mrtvých organismů + bakterie? bioplyn, brikety,bionafta

jé tím už se znemožnila Kateřina. Je to veškerá živočišná a rostlinná zbytková hmota. Dřevěný odpad-štěpky, piliny, kukuřičná a jiná sláma-lisované brikety, zbytky z koželužen.

Kateřinu Jacques jsem u Krause neviděl, takže nevím.

Latky prirodniho puvodu. - olej, metan, lih

Látky tvořící vše živé na planetě.

na to zeptejte Bursíkový

nějaký alternativní zroj, ale nevysvětlím to

nemám tušení

netuším

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím jistě, asi přírodní produkty , zelený odpad, tráva, větve, zbytky ovoce a zeleniny, řepka. Paliva nevím.

nevm

Nové palivo. Vlastně nevím..slaměný brikety?

organická hmota,

otop, jenž je původu organického, zemědělsky pěstovaný za účelem otopním či z biologického odpadu. Příklady nevím. Podle té mé definice by biomasa bylo i dřevo. Řepka olejná se snad využívá. Palivo je štěpka.

palivo ze zelených rostlin

Palivo, více se o to nezajímám

pelety, bioodpad, rostlinný olej

piliny, kůra, odpad z kukuřice

sestává z biologického materiálu, odpadů např. štěpka, piliny, palivo z řepkového oleje??

těla organismů, palivo - brikety, piliny, bioethanol

všechno živé, palivo: třeba dřevo

znám jenom peletky, slisovaná tráva?

19. Co je biosféra?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

"prirodni obal Zeme" Souhrn vseho ziveho na planete.

"živý obal Země"

"živý obal Země", stejně jako hydrosféra zahrnuje všechnu vodu na Zemi, biosféra zahranuje vše živé.

aa

Biosféra je oblast (vrstva) zemského povrchu, kde žijí živé organismy. Kromě povrchu Země zasahuje cca 10 kilometrů nahoru do atmosféry a cca desítky až stovky metrů pod povrch. A samozřejmě k ní patří i voda v mořích a oceánech.

část atmosféry

část atmosféry

část atmosféry, kde je život

Část planety

Část planety Země, kde se vyskytuje nějaká forma života

část planety, kde se vyskytuje život

fauna

Je kolem země.

Je to oblast, kde se vyskytují rostliny a živočichové.

jedna ze sfér země - rostliny, živočichové

Jedno ze zemských pásem, naposledy jsem o ní četl na SŠ, takže nevím.

Každá sféra naší planety, ve které se vyskytuje život, tj. pedosféra, atmosféra, hydrosféra

Nejsvrchnější obal země, kde žijeme.

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

obal Země

oblast, kde se na zemi vyskytují živé organismy. Bráno vertikálně.

ovzdusi

Povrch země, včetně vody a vzduchu, kde může fungovat nějaká forma života

prostředí ve kterém žijí všechna zvířata, živočichové, rostliny a člověk

prostředí, kde se vyskytují živé organismy

Prostředí, v němž žijeme spolu s ostatními živými tvory.

rostlinný a živočišný obal země, tzv. "živý" obal země

Sféra obývaná živými tvory

sféra, v níž se nachází život. Živý obal Země...

soubor všech živých organismů na planetě

soubor živých organismů na planetě Zemi

soustava živých organismů, jsme její součástí

taky nevím

to je jako ve skole! biosfera= cast zemske sfery, cili prostor ktery obyvaji vsechny zive organismy na Zemekouli

veškerý ''živý'' obal země - fauna, flora, ..

vše živé na planetě

všechno živé na zemi

zemská vsrtva, ve které je život

zivy obal zeme

živé organizmy pokrývající povrch Země

život na Zemi - v doslovném překladu asi živý obal Země

životní sféra

živý obal země

živý obal země

živý obal země

živý obal země - pásmo, kde se vyskutují živé organismy

živý obal země - sféra, kde se vyskytují živé organismy

živý obal Země, část planety, kde je život

Živý obal země.

20. Co je ekosystém?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

!

.

= část biosféry - např. les, louka apod.

aa

cizí slovo? Nevím, jak bych to opsal česky jinak než systém, soustava uzavřená, vzájemně se ovlivňující, plná živých organismů, jejich vztahy...

část biosféry

část bisféry, ve které jsou určité složky, které jsou na sobě závislé a jsou spolu spojeny

část přírody, např. ekosystém lesu

Ekosystém je část biosféry tvořící relativně vymezený celek. K přenosu hmoty a energie do a z okolí sice vždy dochází, z hlediska zkoumání má ale převahu výměna uvnitř ekosystému. Příklady: jezero, určitý les,...

Ekosystém je systém vztahů organizmů v určité lokalitě...

jak vše na zemi funguje

je tvořen společenstvím organismů spolu s abiotickým prostředím

když to funguje spolu

les, řeka, umělý-pole, zahrada.

menší celek biosféry, na který zaměřujeme pozornost

Může to být v podstatě celá biosféra, ale konkrétněji jde o určitou část biosféry, která není uzavřená a komunikuje s okolím, např. les.

např. louka nebo část lesa

něco, co tak konvence nazývá

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

otevřený přírodní celek (např. ekosystém lesa)

prirodni okoli urcite oblasti - muze byt velice specigicka

propojený fungující systém někde v přírodě :)

prostředí, v němž je určité společenství organismů (les...)

prostředí, ve kterém žijí určité druhy rostlin či živočichů

přírodní systém včetně vzájemných vztahů jednotlivých prvků systému

Relativně stabilizovaný souhrn životních podmínek a jim odpovídajících živých tvorů na určitém území-

soubor vlivu a vztahu v zivotnim prostredi

Soubor živých organismů v určité oblasti.

souhrn vsech jedincu na danem uzemi a v danem case, kteri na sebe navzajem pusobi, ve smyslu, jako ze vsechno souvisi se vsim a kdyz narusite jednu jeho slozku, tak se to zesype cely a nebo nekde uplne jinde, kde to necekate

splečenství rostlin a živočichů na společném území

společesnství zvířat či rostlin

systém veškerých orgnismů

System vztahu mezi zivocichy a rostlinami na urcitem uzemi v ramci ktereho ziji a rozmnozuji se.

systém, kde ve vzájemném propojení a závislosti fungují živočiši, rostlinstvo a to v závislosti na danostech typu půda, podnebí atd.

to by mohl být ten systém rovnováhy v přírodě

To jsem ani ve škole nebrali.

to opravdu neumím jednoduše popsat. Záleží na situaci. Jedná se vlastně o ucelený vztah v přírodě, např. v lese, v rybníce apod.

Ucelená část přírody.

ucelený kus přírody (les)

unikátní prostředí ve kterém žijí živočichové, rostliny, zvířata, závislí na sobě, doplňující se a fungující v symbióze

Určitá část přírody, kde žijí organismy v nějakým společenství.

Určitá oblast biosféry, kde žijí určití živočichové a rostou určité rostliny. Např. ekosystém lesa, ekosystém hor, stepní ekosystém, pouště....

určitá oblast, která je specifická druhy, jaké se na ní vyskytují

Určité prostředí, které obsahuje určité rostliny a zvířata a podobně. Druh ekosystému je tvořen například určitou teplotou v daném prostředí, vlhkostí, složením pudy a dalšími vlivy, v nich se vytvoří různí živočichové a rostliny, kteří jsou vhodní pro toto prostředí.

určitý typ prostředí, vyznačující se společnými znaky, kde žijí navzájem reagující organismy - step, moře

vzájemná fungující propojenost přírody - lesů, organismů,..

vztahy v biosféře

zásady dodržování pro ochranu životního prostředí

Životní prostředí

životní prostředí

životní prostředí určitého živočicha nebo rostliny

21. Co je populace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

!

.

"Sobour" lidí

= soubor jedinců na určitém místě v určitém čase

aa

celkovy souhrn vsech jedincu napr. urciteho druhu nebo na urcitem miste v urcitem case

jedinci stejného živočišného druhu

jedinci vyskytující se v daném čase na daném místě

lidé, co obývají zemi

lidi

lidi

lidstvo

lidstvo

Lidstvo

lidstvo

lidstvo

lidští ''obyvatelé'' naší planety, dána přírůstkem a úbytkem

množina organismů, vyskytujících se někde, někdy?

množství jedinců jednoho druhu v ekosystému

Množství jedinců určitého druhu na určitém místě.

množství jedinců určitého druhu na vymezeném místě v konkrétní době?

Množství nějakého druhu.

nedokáži odpovědět

nevím

nevím, jak to vysvětlit

no musel bych se podívat na definici, takže vysoukám něco ze sebe - vždycky když se mluví o populaci, tak mi to přijde, že to jsou všichni žijící tvorové jednoho biologického druhu. A možná také všichni co se narodili v daném období (zase jeden biologický druh)

obyvatelé určitého území

obyvatelstvo

obyvatelstvo

obyvatelstvo

obyvatelstvo

osídlení určitým živočišným druhem na daném místě v daný čas

Počet "něčeho", například zvířet, lidí, atd.

počet jedinců stejného druhu v určitém místě

Populace je počet (součet) jedinců daného druhu ve zkoumané oblasti.

Populace je určitý (nebo i neurčitý) počet jedinců téhož druhu vyskytující se na určitém místě. Např. populace kaprů v jižních Čechách (Pak je ještě populace v genetickém slova smyslu, která je důležitá z hlediska výzkumu selekce a mutací...)

Skupina určitých organismů.

soubor jedinců

Soubor jedinců jednoho druhu

soubor jedinců stejného druhu

soubor jedinců téhož druhu

Soubor jedinců téhož druhu, kteří se vyskytují na stejném místě ve stejném čase

soubor jedinců určitého druhu

Soubor jedinců.

souhr všech lidí na Zemi

souhrn (počet) právě žijícího konkrétního druhu

Souhrn jedinců určitého druhu.

společenství lidí

společenstvi urciteho druhu (pr. lidska populace)

u lidí obyvatelstvo

určité společenství živočichů či rostlin

Vsichni zivocichove urcite druhu (ci urcitych druhu) kteri obyvaji nejake uzemi

výskyt organismů a jedinců příslušného druhu

zastoupení jednoho druhu v určité lokalitě...

Živočišní jedinci v prostředí a čase soustředění na určitém místě.

22. Co je sukcese?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

aa

Jak se vyvíjí a mění složení společenstev v ekosystému

následnost, návaznost? jak jdou "generace" za sebou... Znám jen apoštolskou sukcesi :-)

následování

nástupnictví

nemám tušení - něco s úspěchem?

netuším

netuším

netuším

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

Nevím

nevím

nevim

nevim

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

Nevím.

nevím. úspěch?

nevím...nějaká posloupnost, nebo následovnicví, nástupnictví...

Pokud vím, tak je to jakýsi vývoj... Na nějakém místě může nejprve vzniknout život na jisté úrovni, například jej počnou r-stratégové... ti tento prostor osídlí a postupně ho převeznou K-stratégové, kteří jsou lépe vybavení na delší přežívání apod. Příkladem jsou lesní požáry, kde se vlastně vše zničí a může znovu postupně být osídleno. Asi to neumím vysvětlit přesně.

posloupnost

posloupnost, ale v kontextu ekologie netuším

postupné obnovování volné krajiny v les

Postupný vývoj v dané oblasti.

Sukcese je posloupnost změn odehrávajících se v ekosystému na zkoumaném území.

Tak to nevim (resp. jsem kouknul na wiki a ted uz vim :-)

To bych si musel najít v Googlu. (A hned to taky udělám.)

to jsem nikdy neslyšela

to nevim, ale v sociologii se to nekdy a prenesene pouziva jako oznaceni dynamiky zmen v populaci

to nevím, to jsem nikdy neslyšel

Tohle je dotazník nebo test!

uspech?

úspěch???

úspěšnost ? :)

v podstatě vývoj společenstev v ekosystému

Vliv a změny při pěstování zemědělských plodin na půdní systém.

vývoj ekosystému (např. z mnoho let nesekané louky vznikne les)

vývoj jednotlivých druhů

vývoj ve složení společenstev v ekosystému

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Velikost obce (v počtu obyvatel)

  • odpověď Nad 90 000:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 6. Kraj (bydliště)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Dosažené vzdělání

4. Zaměstnání

5. Příjmová skupina (hrubá mzda v Kč)

6. Kraj (bydliště)

7. Velikost obce (v počtu obyvatel)

9. Studovali jste během Vašeho studia předmět Ekologie?

11. Považujete ekologii za vědeckou disciplínu?

13. Do jaké míry považujete za důležité zabývat se ekologií s ohledem na budoucnost lidstva?

14. Je podle Vás rozdíl mezi ekologií a ochranou životního prostředí? Do textového pole napište ano + o jaký rozdíl/y jde, či ne.

22. Co je sukcese?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Dosažené vzdělání

4. Zaměstnání

5. Příjmová skupina (hrubá mzda v Kč)

6. Kraj (bydliště)

7. Velikost obce (v počtu obyvatel)

9. Studovali jste během Vašeho studia předmět Ekologie?

11. Považujete ekologii za vědeckou disciplínu?

13. Do jaké míry považujete za důležité zabývat se ekologií s ohledem na budoucnost lidstva?

14. Je podle Vás rozdíl mezi ekologií a ochranou životního prostředí? Do textového pole napište ano + o jaký rozdíl/y jde, či ne.

22. Co je sukcese?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Dušek, O.Všeobecné vnímání ekologie českou veřejností (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vseobecne-vnimani-ekologie-ceskou-verejnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.