Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Všeobecný ošetřovatel (zdravotní bratr) ve zdravotnictví

Všeobecný ošetřovatel (zdravotní bratr) ve zdravotnictví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Patrik Zelinka
Šetření:26. 01. 2012 - 05. 02. 2012
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

Jmenuji se Patrik Zelinka a jsem studentem 3. ročníku oboru ošetřovatelství při Západočeské univerzitě na Fakultě zdravotnických studií v Plzni. Touto cestou bych Vás chtěl oslovit a požádat o vyplnění mého dotazníku, který je součástí mojí bakalářské práce s názvem: „Všeobecný ošetřovatel ve zdravotnictví“. Za ochotu Vám předem děkuji!
___________________________________________________________________________
Pozn. : Všeobecný ošetřovatel = „zastarale zdravotní bratr“
 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4581,82 %81,82 %  
Muž1018,18 %18,18 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-25 let3054,55 %54,55 %  
26-35 let1323,64 %23,64 %  
36-50let1221,82 %21,82 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SZŠ2240 %40 %  
2036,36 %36,36 %  
VOŠ1323,64 %23,64 %  

Graf

4. Na které jednotce pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Standartní2952,73 %52,73 %  
JIP, ARO1527,27 %27,27 %  
nic23,64 %3,64 %  
Ambulance23,64 %3,64 %  
Pracuji v domově důchodců.11,82 %1,82 %  
domov důchodců11,82 %1,82 %  
stále studuji11,82 %1,82 %  
Dále studuji11,82 %1,82 %  
ještě studuji11,82 %1,82 %  
Nikde11,82 %1,82 %  
nepracuji11,82 %1,82 %  

Graf

5. Na kterém oddělení pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Interna1425,45 %25,45 %  
Chirurgie712,73 %12,73 %  
nic59,09 %9,09 %  
Psychiatrie59,09 %9,09 %  
Kardiologie35,45 %5,45 %  
Ortopedie35,45 %5,45 %  
Gynekologie23,64 %3,64 %  
Pracuji na oddělení se zvláštním režimem.11,82 %1,82 %  
Kardiochirurgie11,82 %1,82 %  
domov důchodců11,82 %1,82 %  
Plicní11,82 %1,82 %  
aro11,82 %1,82 %  
Oční11,82 %1,82 %  
Ortopedie a traumatologie11,82 %1,82 %  
Patologie11,82 %1,82 %  
RZS11,82 %1,82 %  
Dále studuji11,82 %1,82 %  
onkologie11,82 %1,82 %  
Angiologie11,82 %1,82 %  
Urologie11,82 %1,82 %  
novorozenci11,82 %1,82 %  
Spinální jednotka11,82 %1,82 %  
Nepracuji 11,82 %1,82 %  

Graf

6. Jaká je Vaše pozice na oddělení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sestra u lůžka3665,45 %65,45 %  
Vrchní, staniční sestra610,91 %10,91 %  
Sestra na ambulanci59,09 %9,09 %  
zdravotnický asistent11,82 %1,82 %  
Zdravotní bratr u lůžka11,82 %1,82 %  
záchranář11,82 %1,82 %  
Dále studuji11,82 %1,82 %  
Ošetřovatel11,82 %1,82 %  
nic11,82 %1,82 %  
žádná 11,82 %1,82 %  
nutriční11,82 %1,82 %  

Graf

7. Pracuje všeobecný ošetřovatel na vašem oddělení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2850,91 %50,91 %  
Ne (Pokud uvedete tuto možnost, pokračujte otázkou č. 11)2749,09 %49,09 %  

Graf

8. Myslíte si, že je všeobecný ošetřovatel pro vaše oddělení přínosem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2982,86 %52,73 %  
ne617,14 %10,91 %  

Graf

9. Máte pocit, že je všeobecný ošetřovatel zvýhodněný oproti všeobecné sestře?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2363,89 %41,82 %  
Ano - Autoritativně (větší autorita u pacientů, lékařů,……)616,67 %10,91 %  
Ano - Finančně38,33 %5,45 %  
Ano - Pracovně25,56 %3,64 %  
Není, je úplně na stejné pozici jako sestry12,78 %1,82 %  
Fyzicky12,78 %1,82 %  
nevím 12,78 %1,82 %  

Graf

10. Jste spokojen(a) se vzájemnou spoluprácí se všeobecným ošetřovatelem/ všeobecnou sestrou? (všeobecný ošetřovatel odpovídá na spokojenost se všeobecnou sestrou, všeobecná sestra odpovídá, zda je spokojena s všeobecným ošetřovatelem)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano (do vlastní odpovědi -viz. níže -můžete úvést důvod)2259,46 %40 %  
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel/a1437,84 %25,45 %  
Ne (do vlastní odpovědi -viz. níže -můžete úvést důvod)25,41 %3,64 %  
při vypomáháni při fyzické náročnosti12,7 %1,82 %  

Graf

11. Chtěl(a) byste na tomto oddělení nějakého/více všeobecných ošetřovatelů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4480 %80 %  
ne1120 %20 %  

Graf

12. Jaké má podle Vás všeobecný ošetřovatel přednosti oproti všeobecné sestře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Větší fyzická síla4276,36 %76,36 %  
Působí autoritativně (u pacientů, lékařů,.....)1934,55 %34,55 %  
Lepší orientace v práci s přístroji1221,82 %21,82 %  
Žádné814,55 %14,55 %  
Lépe zvládá manažerskou práci (staniční, vrchní,….. ose jednotky)23,64 %3,64 %  
vypadá reprezentativně11,82 %1,82 %  
mužský element v ryze ženském kolektivu11,82 %1,82 %  
to je velmi individuální -měl by být chytrý a empatický, stejně tak i sestry - ženy. Ne u všech tyto vlastnosti však najdeme.11,82 %1,82 %  

Graf

13. Jaký je největší klad všeobecného ošetřovatele? (lze vybrat pouze jedna možnost)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Větší fyzická síla3970,91 %70,91 %  
Žádný610,91 %10,91 %  
Působí autoritativně (u pacientů, lékařů,.....)35,45 %5,45 %  
Lépe zvládá manažerskou práci (staniční, vrchní,….. ose jednotky)35,45 %5,45 %  
Lepší orientace v práci s přístroji23,64 %3,64 %  
nic11,82 %1,82 %  
mužský element v ženském kolektivu11,82 %1,82 %  

Graf

14. Jaký by podle Vás měl být název pro muže, absolventa studia oboru všeobecná sestra?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdravotní bratr1221,82 %21,82 %  
Všeobecný bratr47,27 %7,27 %  
bratr47,27 %7,27 %  
Všeobecný ošetřovatel35,45 %5,45 %  
nevím35,45 %5,45 %  
ošetřovatel23,64 %3,64 %  
všeobecná sestra23,64 %3,64 %  
zdravotnický asistent23,64 %3,64 %  
Táta :-)11,82 %1,82 %  
Všeobecný ošetřovatel se mi zdá adekvátní11,82 %1,82 %  
ostatní odpovědi Paramedik
zdravotní bratr
Zdravotní bratr!
Všeobecný ošetřovatel!!
stejný jako pro ženu
zdrav. bratr
nevím,ale stávající název se mi nelíbí
všeobecný zdravotní bratr
Sestra
bratře
sire
zdravotnický asistent (jako pro všechny)
zdravotní sestra
Všeobecná sestra :-)
?
zdravotní asisent
ponechala bych to na všeobecné sestře
Všeobecná sestra-je to titul....nebo tedy všeobecný zdravotnický pracovník
zdravotní bratr, avšak oslovení je těžší vymyslet.
nevím
všeobecný sestroš :D
2138,18 %38,18 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Na které jednotce pracujete?

5. Na kterém oddělení pracujete?

6. Jaká je Vaše pozice na oddělení?

7. Pracuje všeobecný ošetřovatel na vašem oddělení?

8. Myslíte si, že je všeobecný ošetřovatel pro vaše oddělení přínosem?

9. Máte pocit, že je všeobecný ošetřovatel zvýhodněný oproti všeobecné sestře?

10. Jste spokojen(a) se vzájemnou spoluprácí se všeobecným ošetřovatelem/ všeobecnou sestrou? (všeobecný ošetřovatel odpovídá na spokojenost se všeobecnou sestrou, všeobecná sestra odpovídá, zda je spokojena s všeobecným ošetřovatelem)

11. Chtěl(a) byste na tomto oddělení nějakého/více všeobecných ošetřovatelů?

12. Jaké má podle Vás všeobecný ošetřovatel přednosti oproti všeobecné sestře?

13. Jaký je největší klad všeobecného ošetřovatele? (lze vybrat pouze jedna možnost)

14. Jaký by podle Vás měl být název pro muže, absolventa studia oboru všeobecná sestra?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Na které jednotce pracujete?

5. Na kterém oddělení pracujete?

6. Jaká je Vaše pozice na oddělení?

7. Pracuje všeobecný ošetřovatel na vašem oddělení?

8. Myslíte si, že je všeobecný ošetřovatel pro vaše oddělení přínosem?

9. Máte pocit, že je všeobecný ošetřovatel zvýhodněný oproti všeobecné sestře?

10. Jste spokojen(a) se vzájemnou spoluprácí se všeobecným ošetřovatelem/ všeobecnou sestrou? (všeobecný ošetřovatel odpovídá na spokojenost se všeobecnou sestrou, všeobecná sestra odpovídá, zda je spokojena s všeobecným ošetřovatelem)

11. Chtěl(a) byste na tomto oddělení nějakého/více všeobecných ošetřovatelů?

12. Jaké má podle Vás všeobecný ošetřovatel přednosti oproti všeobecné sestře?

13. Jaký je největší klad všeobecného ošetřovatele? (lze vybrat pouze jedna možnost)

14. Jaký by podle Vás měl být název pro muže, absolventa studia oboru všeobecná sestra?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zelinka, P.Všeobecný ošetřovatel (zdravotní bratr) ve zdravotnictví (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vseobecny-osetrovatel-zdravo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.