Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Všeobecný základní příjem

Všeobecný základní příjem

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Kolář
Šetření:26. 11. 2011 - 27. 11. 2011
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se zaobírá názorem veřejnosti na Všeobecný základní příjem a dopadem jeho zavedení na  platové výměry společnosti

Odpovědi respondentů

1. Zavedli byste v ČR Všeobecný základní příjem (dále jen VZP)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2560,98 %60,98 %  
ano1639,02 %39,02 %  

Graf

2. Lze u VZP určit jednoznačně částku pro vyplácení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3482,93 %82,93 %  
ano717,07 %17,07 %  

Graf

3. Zvýhodňuje VZP nejaké skupyny lidí před ostatními (podle platového výměru). možnost více odpovědí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 5, nezaměstnaníotázka č. 4, plat do 15 000 Kčotázka č. 4, plat 15 000- 20 000 Kčotázka č. 4, plat 20 000- 40 000 Kčotázka č. 4, plat 40 000 - víceotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1843,9 %43,9 %  
nezaměstnaní1126,83 %26,83 %  
plat do 15 000 Kč512,2 %12,2 %  
plat 40 000 - více49,76 %9,76 %  
plat 20 000- 40 000 Kč37,32 %7,32 %  

Graf

4. Proč si to myslíte ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

...

Dostávali by další peníze, i když by je prakticky nepotřebovali, stát by na tom tratil. ale zase je to forma diskriminace, když by přišli o nějakou výhodu, jen proto, že si umí vydělat peníze

Jestli jsem to dobře pochopil, tak každý dostává stejně peněz bez ohledu na "zručnost", "inteligenci" a "lenost".Nedovedu si představit že někdo kdo je nadprůměrně vzručný,inteligentní nebo pracovitý by měl pobírat stejný plat jako někdo komu se nechce pracovat a je líný.Dál si myslím že když se člověk narodí s talentem který může uplatnit v profesním životě,tak VZP ten talent jisté míry "zabije",další věc je že mě u vzp nenapadá nic co by mělo člověka nutit učit se a sebezdokonalovat.Jediné pozitivun které mě napadá je odstranění závisti mezi lidmy.

jsou nezaměstnaný. Nezaměstnaný co nechtějí mít práci, a nezaměstnaný co by práci chtěly mít ale žádnou nemohou najít. Tak proč by lidi co ani nechtějí pracovat měli dostávat stejné peníze jako pracující

lidé by neměli takovou motivaci shánět práci

Nelze jednoznačně určit platovou skupinu, která by tímto byla zvýhodněna - znevýhodněna, nicméně v současném stavu společnosti, podle mne není žádný právní ani mravní nárok, na jehož základě by mohlo docházet k vyplácení této dávky. Na druhé straně se ale nebráním myšlence, že při jiném státoprávním uspořádání a ekonomickém stavu by její zavedení mohlo být reálné. To, že jsem odpověděl, že zvýhodněnou skupinou by byli nezaměstnaní, je jen jedna možnost. Zvýhodněni by podle mne byli 1) lidé, kterým se pracovat nechce, tj. lidově - jsou "líni", 2) lidé, jejichž ekonomická situace je natolik dobrá, že se mohou živit "automatizovaným byznysem" a de facto nepracovat nemohou (např. úroky, renty atp.), což de facto souvisí s bodem 1. Status "výkonosti jednince" s tím nesouvisí, ale může být ovlivňujícím faktorem. V současném pojetí je vyplácení tohoto typu dávky jednoznačně podmíněno společenskou užitečností jedince. Tudíž, v současnosti je takový krok stejně nesmyslný, jako zavedení "daně z hlavy".

Nemají to jak zaplatit... :-)

Nemakaj

nevim

nevím

nevim,jestli je to spravne, ale asi by meli byt zvyhodneni ti, kteri pracuji a maji nejmensi plat, zrejme ne nezamestnani, kteri nepracuji.

Pokud vím, tak se jedná o to, že každá osoba, která dovršila 18 let by měla právo na základní plat, aniž by byla zaměstnaná.

prostě si to myslím

Protože lidé, kteří by normálně dosáhli platu pod 15000, by se tímto dostali na mzdu vyšší. ...+ nezaměstnaní (to snad ani nepotřebuje vysvětlení, to je přeci jasné) - nejde mi zmáčknout více odpovědí

protože lidé, kteří mají více peněz, nepotřebují ještě přidat peníze od lidí (daňových poplatníků), kteří mají většinou méně peněz než oni. Počítám s tím, že penáze od vlády jsou peníze z daní.

protože proto

protože ti už dostatečné příjmy mají

Přijde mi to logické :D

skupiny lidí s tvrdým "y" no to mě poser :D

Tito lidé mají dosti veliké příjmy i bez VZP. Dávat jim další peníze je podle mě zbytečné.

VZP je nezasloužený příjem pobíraný na úkor ostatních členů společnosti. Jako takový je výrazně demotivující. Mnohem lepším řešením je odstranění překážek v zaměstnávání (jako jsou minimální mzda, zákoník práce, vysoké daně a odvody,...)

who knows...

5. Znal jsem před dotazníkem pojem VZP

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2663,41 %63,41 %  
ano1536,59 %36,59 %  

Graf

6. Vaše dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou3585,37 %85,37 %  
Základní37,32 %7,32 %  
Vysokoškolské37,32 %7,32 %  

Graf

7. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-26 let3892,68 %92,68 %  
26-40 let24,88 %4,88 %  
0-18 let12,44 %2,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zavedli byste v ČR Všeobecný základní příjem (dále jen VZP)

2. Lze u VZP určit jednoznačně částku pro vyplácení

3. Zvýhodňuje VZP nejaké skupyny lidí před ostatními (podle platového výměru). možnost více odpovědí

5. Znal jsem před dotazníkem pojem VZP

6. Vaše dosažené vzdělání

7. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zavedli byste v ČR Všeobecný základní příjem (dále jen VZP)

2. Lze u VZP určit jednoznačně částku pro vyplácení

3. Zvýhodňuje VZP nejaké skupyny lidí před ostatními (podle platového výměru). možnost více odpovědí

5. Znal jsem před dotazníkem pojem VZP

6. Vaše dosažené vzdělání

7. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kolář, M.Všeobecný základní příjem (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vseobecny-zakladni-prijem.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.