Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vstupní drogy

Vstupní drogy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Vomela
Šetření:06. 03. 2013 - 13. 03. 2013
Počet respondentů:234
Počet otázek (max/průměr):15 / 11.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Prosím o vyplnění dotazníku, z kterého využiji informace pro moji dlouhodobou maturitní práci. Moc mi tím pomůžete. Je to o vstupních dogách jako je alkohol, kouření a marihuana. Je samozřejmě zcela anonymní.

Děkuji

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena16470,09 %70,09 %  
Muž7029,91 %29,91 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 a více let21391,03 %91,03 %  
15 - 17 let156,41 %6,41 %  
Méně než 15 let62,56 %2,56 %  

Graf

3. V kolika letech jste měl/a poprvé alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než ve14. letech9741,45 %41,45 %  
Ve 14. letech5623,93 %23,93 %  
V 15. letech4017,09 %17,09 %  
V 16. letech198,12 %8,12 %  
V 17. letech145,98 %5,98 %  
Déle než v 18. letech41,71 %1,71 %  
Nikdy jsem neměl alkohol20,85 %0,85 %  
V 18. letech20,85 %0,85 %  

Graf

4. Prodali Vám alkohol, když jste byl/a nezletilý/á ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19282,05 %82,05 %  
ne2811,97 %11,97 %  
nevím145,98 %5,98 %  

Graf

5. Jak často pijete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Každý denotázka č. 6, Jednou za týdenotázka č. 6, Jen o víkenduotázka č. 6, Párkrát za měsícotázka č. 6, Nepiji vůbecotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Párkrát za měsíc10143,16 %43,16 %  
Jednou za týden5021,37 %21,37 %  
Nepiji vůbec3916,67 %16,67 %  
Jen o víkendu3012,82 %12,82 %  
Každý den145,98 %5,98 %  

Graf

6. Proč pijete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Protože mi chutná13267,69 %56,41 %  
Pro zábavu12765,13 %54,27 %  
Uklidňuje mě3115,9 %13,25 %  
Abych zapadl do party52,56 %2,14 %  
Nepiji10,51 %0,43 %  

Graf

7. Kouříte cigarety?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 11, Příležitostněotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13959,4 %59,4 %  
Ano6527,78 %27,78 %  
Příležitostně3012,82 %12,82 %  

Graf

8. V kolika letech jste měl první cigaretu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než ve 14. letech4647,42 %19,66 %  
Ve 14. letech2525,77 %10,68 %  
V 15. letech1212,37 %5,13 %  
V 16. letech55,15 %2,14 %  
V 17. letech44,12 %1,71 %  
Déle než v 18. letech33,09 %1,28 %  
V 18. letech22,06 %0,85 %  

Graf

9. Proč kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chutná mi to5557,29 %23,5 %  
Kvůli stresu3738,54 %15,81 %  
Abych zapadl do party44,17 %1,71 %  

Graf

10. Kolik denně vykouříte cigaret?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101717,71 %7,26 %  
11515,63 %6,41 %  
01313,54 %5,56 %  
51111,46 %4,7 %  
2088,33 %3,42 %  
455,21 %2,14 %  
1244,17 %1,71 %  
1544,17 %1,71 %  
244,17 %1,71 %  
333,13 %1,28 %  
ostatní odpovědi 25
8
7
40
0.03
13
6
11
1212,5 %5,13 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.88
Minimum:0
Maximum:20
Variační rozpětí:20
Rozptyl:36.57
Směrodatná odchylka:6.05
Medián:5
Modus:10

Graf

11. Vadí Vám, když někdo při Vaší přítomnosti kouří?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10877,7 %46,15 %  
ne3122,3 %13,25 %  

Graf

12. Měl/a jste někdy marihuanu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15867,52 %67,52 %  
Ne7632,48 %32,48 %  

Graf

13. V kolika letech jste měl/a poprvé marihuanu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V 16. letech3723,13 %15,81 %  
V 15. letech3723,13 %15,81 %  
V 17. letech2213,75 %9,4 %  
Ve 14. letech1911,88 %8,12 %  
V 18. letech1710,63 %7,26 %  
Méně než ve 14. letech148,75 %5,98 %  
Déle než v 18. letech148,75 %5,98 %  

Graf

14. Jak často požíváte marihuanu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Denněotázka č. 15, Jen na pártyotázka č. 15, Párkrát za týdenotázka č. 15, Párkrát za měsícotázka č. 15, Zkusil/a jsem jen jednou → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zkusil/a jsem jen jednou9055,9 %38,46 %  
Párkrát za měsíc2716,77 %11,54 %  
Jen na párty2012,42 %8,55 %  
Párkrát za týden95,59 %3,85 %  
Denně95,59 %3,85 %  
Vůbec63,73 %2,56 %  

Graf

15. Proč kouříte marihuanu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvůli stavu po ní4869,57 %20,51 %  
Protože mi chutná1826,09 %7,69 %  
Abych zapadl do party34,35 %1,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. V kolika letech jste měl/a poprvé alkohol?

 • odpověď Méně než ve14. letech:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než ve 14. letech na otázku 13. V kolika letech jste měl/a poprvé marihuanu?

7. Kouříte cigarety?

 • odpověď Ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 12 - 40 > na otázku 10. Kolik denně vykouříte cigaret?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 4 - 10 > na otázku 10. Kolik denně vykouříte cigaret?
 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Vadí Vám, když někdo při Vaší přítomnosti kouří?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Vadí Vám, když někdo při Vaší přítomnosti kouří?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Kolik je Vám let?

3. V kolika letech jste měl/a poprvé alkohol?

4. Prodali Vám alkohol, když jste byl/a nezletilý/á ?

5. Jak často pijete alkohol?

6. Proč pijete alkohol?

7. Kouříte cigarety?

8. V kolika letech jste měl první cigaretu?

9. Proč kouříte?

10. Kolik denně vykouříte cigaret?

11. Vadí Vám, když někdo při Vaší přítomnosti kouří?

12. Měl/a jste někdy marihuanu?

13. V kolika letech jste měl/a poprvé marihuanu?

14. Jak často požíváte marihuanu?

15. Proč kouříte marihuanu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Kolik je Vám let?

3. V kolika letech jste měl/a poprvé alkohol?

4. Prodali Vám alkohol, když jste byl/a nezletilý/á ?

5. Jak často pijete alkohol?

6. Proč pijete alkohol?

7. Kouříte cigarety?

8. V kolika letech jste měl první cigaretu?

9. Proč kouříte?

10. Kolik denně vykouříte cigaret?

11. Vadí Vám, když někdo při Vaší přítomnosti kouří?

12. Měl/a jste někdy marihuanu?

13. V kolika letech jste měl/a poprvé marihuanu?

14. Jak často požíváte marihuanu?

15. Proč kouříte marihuanu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vomela, O.Vstupní drogy (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vstupni-drogy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.