Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vy a Jaro

Vy a Jaro

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Štěpánová
Šetření:03. 04. 2011 - 09. 04. 2011
Počet respondentů:161
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou gymnázia a moc Vás prosím o vyplnění krátkého a zcela anonymního dotazníku na téma: Vy a Jaro.Dotazník Vám zabere chviličku a mně to moc pomůže při mé seminární práci ze ZSV.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12074,53 %74,53 %  
muž4125,47 %25,47 %  

Graf

2. Jste ve věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 a více let10363,98 %63,98 %  
do 20 let5836,02 %36,02 %  

Graf

3. Máte rádi jaro?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14590,06 %90,06 %  
neutrální vztah116,83 %6,83 %  
ne53,11 %3,11 %  

Graf

4. Když se řekne jaro, co se Vám nejčastěji vybaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slunečné počasí, všechno rozkvétá a probouzí se po zimě12577,64 %77,64 %  
Máj, všechno zelené a kvetoucí, bzučící včely1911,8 %11,8 %  
jiné74,35 %4,35 %  
Velikonoce a všechno spojené s nimi53,11 %3,11 %  
jarní nákupy, chození po městě42,48 %2,48 %  
normální jako každé jiné období10,62 %0,62 %  

Graf

5. Jak na Vás jaro působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivně, plné energie, optimisticky10867,08 %67,08 %  
jak, kdy ( podle nálady, počasí, ale i jiných faktorů)4930,43 %30,43 %  
negativně, pesimisticky42,48 %2,48 %  

Graf

6. Stalo se Vám někdy, že na Vás padla taková ta jarní únava?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale jen málokdy10162,73 %62,73 %  
ne, nikdy3219,88 %19,88 %  
ano, neustále2213,66 %13,66 %  
jiné63,73 %3,73 %  

Graf

7. Barva, kterou máte nejčastěji spojenou s jarem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zelená9559,01 %59,01 %  
žlutá4930,43 %30,43 %  
jiná116,83 %6,83 %  
bíla63,73 %3,73 %  

Graf

8. Které jaro se Vám líbí více?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše to pozdní, když už je všechno zelené9056,25 %55,9 %  
takové to první,všechno teprve začíná rozkvétat a probouzet se6138,13 %37,89 %  
ani jedno95,63 %5,59 %  

Graf

9. Když se řekne jaro, které typické rostliny se Vám vybaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sněženka, bledule, narcis10162,73 %62,73 %  
tulipán, prvosenka, pampeliška4628,57 %28,57 %  
jiné148,7 %8,7 %  

Graf

10. Který z jarních měsíců je podle Vás ten nejkrásnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
květen7848,45 %48,45 %  
duben4829,81 %29,81 %  
červen169,94 %9,94 %  
březen148,7 %8,7 %  
ani jeden53,11 %3,11 %  

Graf

11. Slavíte takové ty typické jarní tradice jako jsou Velikonoce, Čarodějnice nebo 1.Máj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale jen některé9357,76 %57,76 %  
ano, všechny4729,19 %29,19 %  
ne, ani jednu z nich2012,42 %12,42 %  
ano, ale jen některé10,62 %0,62 %  

Graf

12. Máte písničku, která Vám připomene jaro a všechno s ním spojené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, žádná taková není10565,22 %65,22 %  
ano, je jich více3823,6 %23,6 %  
ano, ale jen jedna1811,18 %11,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Jste ve věku:

3. Máte rádi jaro?

4. Když se řekne jaro, co se Vám nejčastěji vybaví?

5. Jak na Vás jaro působí?

6. Stalo se Vám někdy, že na Vás padla taková ta jarní únava?

7. Barva, kterou máte nejčastěji spojenou s jarem?

8. Které jaro se Vám líbí více?

9. Když se řekne jaro, které typické rostliny se Vám vybaví?

10. Který z jarních měsíců je podle Vás ten nejkrásnější?

11. Slavíte takové ty typické jarní tradice jako jsou Velikonoce, Čarodějnice nebo 1.Máj?

12. Máte písničku, která Vám připomene jaro a všechno s ním spojené?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Jste ve věku:

3. Máte rádi jaro?

4. Když se řekne jaro, co se Vám nejčastěji vybaví?

5. Jak na Vás jaro působí?

6. Stalo se Vám někdy, že na Vás padla taková ta jarní únava?

7. Barva, kterou máte nejčastěji spojenou s jarem?

8. Které jaro se Vám líbí více?

9. Když se řekne jaro, které typické rostliny se Vám vybaví?

10. Který z jarních měsíců je podle Vás ten nejkrásnější?

11. Slavíte takové ty typické jarní tradice jako jsou Velikonoce, Čarodějnice nebo 1.Máj?

12. Máte písničku, která Vám připomene jaro a všechno s ním spojené?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štěpánová, N.Vy a Jaro (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vy-a-jaro.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.