Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > vy a školství

vy a školství

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Mánková
Šetření:06. 04. 2009 - 20. 04. 2009
Počet respondentů:97
Počet otázek (max/průměr):8 / 4.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Chtěla bych vás studenty středních a vysokých škol požádat o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se tak nějak obecně vašeho života při studiu. Tím mám na mysli výběr vaší vysoké školy / fakulty / střední školy a poté způsobu ubytování.

Tento průzkum provádím kvůli zápočtu předmětu Počítačové dovednosti. Děkuji všem .

Odpovědi respondentů

1. Jste student jaké školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [vysoká školaotázka č. 2, střední školaotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká škola5556,7 %56,7 %  
střední škola4243,3 %43,3 %  

Graf

2. Jakou školu jste při svém rozhodování měli na prvním místě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiná1832,73 %18,56 %  
Karlova Univerzita1527,27 %15,46 %  
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně1221,82 %12,37 %  
Masarykova Univerzita610,91 %6,19 %  
Zapadočeská Univerzita23,64 %2,06 %  
Univerzita Palackého v Olomouci23,64 %2,06 %  

Graf

3. Dostali jste se na tu školu, kam jste chtěli?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4481,48 %45,36 %  
ne1018,52 %10,31 %  

Graf

4. Jaký obor z daných je vám nejbližší?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cizí jazyky2139,62 %21,65 %  
matematika1630,19 %16,49 %  
společenské vědy1426,42 %14,43 %  
žurnalistika23,77 %2,06 %  

Graf

5. Jakou školu jste při svém rozhodování měli na prvním místě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiná1638,1 %16,49 %  
Gymnázium1228,57 %12,37 %  
průmyslová škola819,05 %8,25 %  
obchodní akademie37,14 %3,09 %  
hotelová škola37,14 %3,09 %  

Graf

6. Dostali jste se na tu školu, kam jste chtěli?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4197,62 %42,27 %  
ne12,38 %1,03 %  

Graf

7. Bydlíte na koleji / intru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7880,41 %80,41 %  
ano1919,59 %19,59 %  

Graf

8. Kde by ste radši bydleli?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
privát947,37 %9,28 %  
intr / kolej736,84 %7,22 %  
doma s rodiči315,79 %3,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste student jaké školy?

 • odpověď střední škola:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Gymnázium na otázku 5. Jakou školu jste při svém rozhodování měli na prvním místě?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiná na otázku 5. Jakou školu jste při svém rozhodování měli na prvním místě?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Dostali jste se na tu školu, kam jste chtěli?
 • odpověď vysoká škola:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiná na otázku 2. Jakou školu jste při svém rozhodování měli na prvním místě?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Karlova Univerzita na otázku 2. Jakou školu jste při svém rozhodování měli na prvním místě?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Univerzita Jana Evangelisty Purkyně na otázku 2. Jakou školu jste při svém rozhodování měli na prvním místě?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Dostali jste se na tu školu, kam jste chtěli?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Dostali jste se na tu školu, kam jste chtěli?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi cizí jazyky na otázku 4. Jaký obor z daných je vám nejbližší?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi matematika na otázku 4. Jaký obor z daných je vám nejbližší?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi společenské vědy na otázku 4. Jaký obor z daných je vám nejbližší?

3. Dostali jste se na tu školu, kam jste chtěli?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi matematika na otázku 4. Jaký obor z daných je vám nejbližší?

4. Jaký obor z daných je vám nejbližší?

 • odpověď cizí jazyky:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Univerzita Jana Evangelisty Purkyně na otázku 2. Jakou školu jste při svém rozhodování měli na prvním místě?

6. Dostali jste se na tu školu, kam jste chtěli?

 • odpověď ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Gymnázium na otázku 5. Jakou školu jste při svém rozhodování měli na prvním místě?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední škola na otázku 1. Jste student jaké školy?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiná na otázku 5. Jakou školu jste při svém rozhodování měli na prvním místě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste student jaké školy?

2. Jakou školu jste při svém rozhodování měli na prvním místě?

3. Dostali jste se na tu školu, kam jste chtěli?

4. Jaký obor z daných je vám nejbližší?

5. Jakou školu jste při svém rozhodování měli na prvním místě?

6. Dostali jste se na tu školu, kam jste chtěli?

7. Bydlíte na koleji / intru?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste student jaké školy?

2. Jakou školu jste při svém rozhodování měli na prvním místě?

3. Dostali jste se na tu školu, kam jste chtěli?

4. Jaký obor z daných je vám nejbližší?

5. Jakou školu jste při svém rozhodování měli na prvním místě?

6. Dostali jste se na tu školu, kam jste chtěli?

7. Bydlíte na koleji / intru?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mánková, K.vy a školství (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vy-a-skolstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.