Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vy a sociálne siete

Vy a sociálne siete

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominika Kudolániová
Šetření:03. 03. 2013 - 05. 03. 2013
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý deň, som študentka VŠKE v Brne a na predmete socioogia sme dostali povinnú úlohu vytvoriť ľubovolný dotazník na ľubovoľnú tému. Tému sociálne siete som si vybrala, pretože si myslím že ľudia akéhokoľvek veku tak podľahli sociálnym sieťam, že veľa krát nestíhajú svoje povinnosti kvôli premárnenému času na facebooku a podobne. Preto by som týmto dotazníkom chcela dosiahnuť aj to, aby sa respondenti zamysleli nad odpoveďami ktoré mi poskytnú a tiež aby sa zamysleli, či je táto odpoveď uspokojivá pre Vás osobne.. Ak by ste si našli čas na vyplnenie môjho dotazníka ktorý sa týka Vášho voľného času stráveného na sociálnych sieťach bola by som Vám veľmi vďačná, veľmi by ste mi tým pomohli.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Môj dotazník má 15 otázok a na jeho vyplnenie potrebujete cca 2 minutky

Odpovědi respondentů

1. Ste muž alebo žena

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8182,65 %82,65 %  
Muž1717,35 %17,35 %  

Graf

2. Koľko rokov máte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-306768,37 %68,37 %  
10-201919,39 %19,39 %  
Viac ako 301212,24 %12,24 %  

Graf

3. Máte účet na niektorej sociálnej sieti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno9596,94 %96,94 %  
nie33,06 %3,06 %  

Graf

4. Ak máte účet na sociálnej sieti na ktorej?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
facebook8788,78 %88,78 %  
iné77,14 %7,14 %  
pokec22,04 %2,04 %  
twitter22,04 %2,04 %  

Graf

5. Ako využívate tento účet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na komunikáciu s priateľmi6061,22 %61,22 %  
len tak si prezerám „kdo má čo nové“1919,39 %19,39 %  
kvôli škole1111,22 %11,22 %  
iné66,12 %6,12 %  
kvôli práci22,04 %2,04 %  

Graf

6. Koľko času trávite používaním sociálnej siete denne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 – 5 hodín4646,94 %46,94 %  
1 hodinu3939,8 %39,8 %  
5 hodín a viac77,14 %7,14 %  
celý deň (mám soc. Sieť nainštalovanú v telefóne)66,12 %6,12 %  

Graf

7. Máte na sociálnej sieti svoju fotografiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno9091,84 %91,84 %  
nie88,16 %8,16 %  

Graf

8. Uznávate stretnutie s človekom s ktorým ste sa zoznámili cez facebook alebo inú sociálnu sieť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie4040,82 %40,82 %  
áno3030,61 %30,61 %  
neviem2828,57 %28,57 %  

Graf

9. Koľko priateľov máte v zozname svojich priateľov na vami používanej sociálnej sieti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100-2004545,92 %45,92 %  
2 a viac2828,57 %28,57 %  
0-1002525,51 %25,51 %  

Graf

10. S koľkými priateľmi z tohto zoznamu ste denno denne v kontakte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-509091,84 %91,84 %  
50- 10088,16 %8,16 %  

Graf

11. Pridávate si do zoznamu priateľov aj ľudí, ktorých ste nikdy nevideli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie7475,51 %75,51 %  
niekedy1919,39 %19,39 %  
áno55,1 %5,1 %  

Graf

12. Ak ste uviedli áno, aký máte dôvod na pridanie cudzích ľudí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sympatie1041,67 %10,2 %  
nemám problém si „pokecať“ s hocikým1041,67 %10,2 %  
videla som ho niekde vonku416,67 %4,08 %  

Graf

13. Máte založený účet na viac ako 1 sociálnej sieti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie5253,06 %53,06 %  
áno4646,94 %46,94 %  

Graf

14. Máte vo svojom profile zobrazené svoje osobné údaje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
len niektoré ktoré považujem za nepodstatné6263,27 %63,27 %  
nie2222,45 %22,45 %  
áno1414,29 %14,29 %  

Graf

15. Považujete Vami používanú sociálnu sieť za užitočnú?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno7374,49 %74,49 %  
nie2525,51 %25,51 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ste muž alebo žena

2. Koľko rokov máte?

3. Máte účet na niektorej sociálnej sieti?

4. Ak máte účet na sociálnej sieti na ktorej?

5. Ako využívate tento účet?

6. Koľko času trávite používaním sociálnej siete denne?

7. Máte na sociálnej sieti svoju fotografiu?

8. Uznávate stretnutie s človekom s ktorým ste sa zoznámili cez facebook alebo inú sociálnu sieť?

9. Koľko priateľov máte v zozname svojich priateľov na vami používanej sociálnej sieti?

10. S koľkými priateľmi z tohto zoznamu ste denno denne v kontakte?

11. Pridávate si do zoznamu priateľov aj ľudí, ktorých ste nikdy nevideli?

12. Ak ste uviedli áno, aký máte dôvod na pridanie cudzích ľudí?

13. Máte založený účet na viac ako 1 sociálnej sieti?

14. Máte vo svojom profile zobrazené svoje osobné údaje?

15. Považujete Vami používanú sociálnu sieť za užitočnú?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ste muž alebo žena

2. Koľko rokov máte?

3. Máte účet na niektorej sociálnej sieti?

4. Ak máte účet na sociálnej sieti na ktorej?

5. Ako využívate tento účet?

6. Koľko času trávite používaním sociálnej siete denne?

7. Máte na sociálnej sieti svoju fotografiu?

8. Uznávate stretnutie s človekom s ktorým ste sa zoznámili cez facebook alebo inú sociálnu sieť?

9. Koľko priateľov máte v zozname svojich priateľov na vami používanej sociálnej sieti?

10. S koľkými priateľmi z tohto zoznamu ste denno denne v kontakte?

11. Pridávate si do zoznamu priateľov aj ľudí, ktorých ste nikdy nevideli?

12. Ak ste uviedli áno, aký máte dôvod na pridanie cudzích ľudí?

13. Máte založený účet na viac ako 1 sociálnej sieti?

14. Máte vo svojom profile zobrazené svoje osobné údaje?

15. Považujete Vami používanú sociálnu sieť za užitočnú?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kudolániová, D.Vy a sociálne siete (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vy-a-socialne-siete.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.