Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vy a tanec

Vy a tanec

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Pavlíková
Šetření:01. 03. 2010 - 09. 03. 2010
Počet respondentů:181
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je součástí seminární práce na téma tanec do společenskovědního semináře, a proto bych byla ráda kdybyste vyplnili tento dotazník. Nezabere Vám to více než 2 minuty.

Odpovědi respondentů

1. Máš rád/a tanec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16892,82 %92,82 %  
ne137,18 %7,18 %  

Graf

2. Jaký styl tance preferuješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společenský tanec10256,35 %56,35 %  
jiná možnost7943,65 %43,65 %  
scénický tanec2212,15 %12,15 %  
břišní tance2212,15 %12,15 %  
hip hop2212,15 %12,15 %  
balet116,08 %6,08 %  

Graf

3. Věnuješ se tanci (kroužek, taneční škola apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13675,14 %75,14 %  
vícekrát týdně2413,26 %13,26 %  
1krát týdně2111,6 %11,6 %  

Graf

4. Chodil/a jsi do tanečních pokud ne, těšíš se na ně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano chodil/aotázka č. 5, ne nechodil/aotázka č. 6, těším seotázka č. 6, netěším seotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano chodil/a13373,48 %73,48 %  
ne nechodil/a3619,89 %19,89 %  
těším se94,97 %4,97 %  
netěším se31,66 %1,66 %  

Graf

5. Myslíš si, že pro tebe byly taneční přínosem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11788,64 %64,64 %  
ne1511,36 %8,29 %  

Graf

6. Jaký společenský tanec preferuješ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cha-cha7042,42 %38,67 %  
waltz6539,39 %35,91 %  
valčík5835,15 %32,04 %  
jive5633,94 %30,94 %  
polka3923,64 %21,55 %  
samba3621,82 %19,89 %  
rumba2917,58 %16,02 %  
tango2414,55 %13,26 %  
salsa2213,33 %12,15 %  
quickstep1911,52 %10,5 %  
blues169,7 %8,84 %  

Graf

7. Máš problém si jít třeba na plese nebo diskotéce zatancovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedělá mi to žádný problém10960,22 %60,22 %  
pokud si před tancem dám skleničku na posilnění, tak s tím problém nemám3117,13 %17,13 %  
záleží na situaci3117,13 %17,13 %  
dělá mi to velké problémy, raději netancuji105,52 %5,52 %  

Graf

8. Sleduješ taneční scénu u nás nebo v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8647,51 %47,51 %  
ano, občas8245,3 %45,3 %  
ano, často137,18 %7,18 %  

Graf

9. Myslíš si, že je tanec sport?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15987,85 %87,85 %  
ne2212,15 %12,15 %  

Graf

10. Jsi spokojen/a s nabídkou kurzů, kroužků, tanečních aktivit na Šumpersku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o tanec se až tak nezajímám8546,96 %46,96 %  
ano jsem spokojen/a, ale něco mi tu přesto chybí5027,62 %27,62 %  
ne nejsem spokojen/a2714,92 %14,92 %  
ano jsem zcela spokojen/a1910,5 %10,5 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13172,38 %72,38 %  
muž5027,62 %27,62 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 26 let15283,98 %83,98 %  
27 let a více2011,05 %11,05 %  
do 15 let94,97 %4,97 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký styl tance preferuješ?

  • odpověď jiná možnost:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Máš rád/a tanec?

10. Jsi spokojen/a s nabídkou kurzů, kroužků, tanečních aktivit na Šumpersku?

  • odpověď o tanec se až tak nezajímám:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Máš rád/a tanec?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máš rád/a tanec?

2. Jaký styl tance preferuješ?

3. Věnuješ se tanci (kroužek, taneční škola apod.)?

4. Chodil/a jsi do tanečních pokud ne, těšíš se na ně?

5. Myslíš si, že pro tebe byly taneční přínosem?

6. Jaký společenský tanec preferuješ?

7. Máš problém si jít třeba na plese nebo diskotéce zatancovat?

8. Sleduješ taneční scénu u nás nebo v zahraničí?

9. Myslíš si, že je tanec sport?

10. Jsi spokojen/a s nabídkou kurzů, kroužků, tanečních aktivit na Šumpersku?

11. Pohlaví

12. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máš rád/a tanec?

2. Jaký styl tance preferuješ?

3. Věnuješ se tanci (kroužek, taneční škola apod.)?

4. Chodil/a jsi do tanečních pokud ne, těšíš se na ně?

5. Myslíš si, že pro tebe byly taneční přínosem?

6. Jaký společenský tanec preferuješ?

7. Máš problém si jít třeba na plese nebo diskotéce zatancovat?

8. Sleduješ taneční scénu u nás nebo v zahraničí?

9. Myslíš si, že je tanec sport?

10. Jsi spokojen/a s nabídkou kurzů, kroužků, tanečních aktivit na Šumpersku?

11. Pohlaví

12. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pavlíková, K.Vy a tanec (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vy-a-tanec.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.