Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vy a umění

Vy a umění

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Zavadilová
Šetření:26. 01. 2021 - 12. 02. 2021
Počet respondentů:142
Počet otázek (max/průměr):25 / 24.01
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. V tomto dotazníku se budeme zabývat otázkami o umění a vašem vztahu k němu. 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Je možné, že ne na všechny otázku budete hned vědět odpověď. Nebojte se tedy k otázkám vracet a své odpovědi upravit.

Pokud nebudete znát některý z pojmů nebo umělců uvedených v dotazníku, nezoufejte. Můžete využít své vyhledávače a Wikipedii.

Odpovědi respondentů

1. Jak často navštěvujete během normálních podmínek nějakou kulturní instituci (muzeum, divadlo, koncert, ...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát ročně8962,68 %62,68 %  
několikrát měsíčně3323,24 %23,24 %  
vůbec1510,56 %10,56 %  
několikrát týdně53,52 %3,52 %  

Graf

2. Jak velkou váhu přikládáte umění ve svém životě?

1 - žádnou váhu; 10 - umění je můj život

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
73121,83 %21,83 %  
82316,2 %16,2 %  
62215,49 %15,49 %  
10149,86 %9,86 %  
5149,86 %9,86 %  
9139,15 %9,15 %  
285,63 %5,63 %  
474,93 %4,93 %  
374,93 %4,93 %  
132,11 %2,11 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.62
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:3.72
Směrodatná odchylka:1.93
Medián:7
Modus:7

Graf

3. Kde se informujete o současném dění v umění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný zdroj informací7150 %50 %  
instagramy umělců5337,32 %37,32 %  
média jako ČT, Refex5337,32 %37,32 %  
neinformuji se3524,65 %24,65 %  
web Czechdesign.cz64,23 %4,23 %  
média jako Blesk, Aha53,52 %3,52 %  

Graf

4. Myslíte si, že české školství a hodiny hudební a výtvarné výchovy dostatečně informují žáky o historii umění i současných umělcích?

1 - výuka je více než dostatečná; 10 - výuka dost pokulhává

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
82920,42 %20,42 %  
52215,49 %15,49 %  
102014,08 %14,08 %  
71913,38 %13,38 %  
3128,45 %8,45 %  
6128,45 %8,45 %  
4107,04 %7,04 %  
9107,04 %7,04 %  
164,23 %4,23 %  
221,41 %1,41 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.6
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:4.51
Směrodatná odchylka:2.12
Medián:7
Modus:8

Graf

5. Jaké pocity by ve vás mělo umění ideálně vzbuzovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
radost11077,46 %77,46 %  
klid8962,68 %62,68 %  
povzbuzení8056,34 %56,34 %  
nostalgie7452,11 %52,11 %  
uvědomění si sebe sama7351,41 %51,41 %  
láska5941,55 %41,55 %  
smutek5538,73 %38,73 %  
euforie5135,92 %35,92 %  
něha4733,1 %33,1 %  
zneklidnění3927,46 %27,46 %  
soucit3423,94 %23,94 %  
strach2416,9 %16,9 %  
únava107,04 %7,04 %  
všechny21,41 %1,41 %  
Nezáleží tolik jaké, ale jak silné10,7 %0,7 %  
Úplně kurva všechno z toho tyvole10,7 %0,7 %  
Mělo by ve mně vzbudit silný pocit. Na konkrétní emoci nezáleží. 10,7 %0,7 %  
celkově musí vzbuzovat emoce10,7 %0,7 %  
Asi jakákoli enoce je správná, ale především mě musí přinutit se nad ním pozastavit a zamyslet se10,7 %0,7 %  
Na toto plně nedokážu odpovědět, dle mne by spíše mělo vyvolávat otázky a nutit nás k zamyšlení se, než nějaký konkrétní pocit, ten i dle mého názoru dost závisí na konkrétní oblasti umění a jeho poddruhu... Promiň, lépe to nezvládnu... 10,7 %0,7 %  
všechny z výše uvedených - záleží na druhu, situaci10,7 %0,7 %  
Pocit, že objevuji něco nového, něco co jsem před tím neznala, co mi pomůže objevit nový pohled na svět10,7 %0,7 %  
Všechny výše uvedené10,7 %0,7 %  
V nějaké míře všechno 10,7 %0,7 %  
záleží10,7 %0,7 %  
Všechny! Hlavně ať jsou intenzivní.10,7 %0,7 %  
Asi vše s výjimkou strachu, stresu atp.10,7 %0,7 %  
Uvolňující pocity.10,7 %0,7 %  
Všechny možnosti asi kromě únavy10,7 %0,7 %  
jakékoli spojené s estetickým prožitkem - vzhledem k různorodosti děl je těžko vybrat konkrétní pocitovou škálu10,7 %0,7 %  
Jakékoliv10,7 %0,7 %  
při širších znalostech si lépe vyberu jaký pocit chci posílit10,7 %0,7 %  
Od všeho něco10,7 %0,7 %  
ten, který autor zamýšlel.10,7 %0,7 %  
od všeho něco, každé dílo je jiné10,7 %0,7 %  
mělo by vzbuzovat širokou škálu pocitů, možná i takové, jaké neumíme pojmenovat10,7 %0,7 %  
Jakoukoliv emoci10,7 %0,7 %  
jakékoliv, které autor zamýšlel uměním sdělit10,7 %0,7 %  
prostě by mě mělo oslovit10,7 %0,7 %  
Nezalezi na typu, ale na intenzite pocitu10,7 %0,7 %  
Každé dílo jiné emoce10,7 %0,7 %  
Krása, inspirace10,7 %0,7 %  
Všechno, dle záměru autora/naladění konzumenta10,7 %0,7 %  
Souznění10,7 %0,7 %  

Graf

6. V jakém poměru posloucháte českou a zahraniční hudbu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše zahraniční hudbu5941,55 %41,55 %  
českou i zahraniční hudbu ve stejném poměru5135,92 %35,92 %  
pouze zahraniční hudbu1913,38 %13,38 %  
spíše českou hudbu117,75 %7,75 %  
pouze českou hudbu21,41 %1,41 %  

Graf

7. Představte si svět neovlivněný pandemií. Jak často byste za normálních okolností chodili na koncerty klasické hudby?

1 - každý týden; 5 - vůbec

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
56545,77 %45,77 %  
43826,76 %26,76 %  
32920,42 %20,42 %  
274,93 %4,93 %  
132,11 %2,11 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.18
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.75
Směrodatná odchylka:0.86
Medián:4
Modus:5

Graf

8. A jak často na koncerty kapel hrajících v žánrech metal, rock, jazz, indie, pop etc.?

1 - každý týden; 5 - vůbec

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
44330,28 %30,28 %  
53927,46 %27,46 %  
33726,06 %26,06 %  
21711,97 %11,97 %  
164,23 %4,23 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.71
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.96
Směrodatná odchylka:0.98
Medián:4
Modus:4

Graf

9. Jak se k hudbě dostáváte v současné pandemické době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
využívám internetových služeb (Spotify, AppleMusic, Youtube)12386,62 %86,62 %  
mám sbírku CD, která si pouštím3826,76 %26,76 %  
kupuji si lístky na on-line koncerty53,52 %3,52 %  
neposlouchám hudbu32,11 %2,11 %  
radio32,11 %2,11 %  
itunes store a zásoba mp3 z mládí10,7 %0,7 %  
neplacené streamy 10,7 %0,7 %  
Stahuji10,7 %0,7 %  
vinylové desky10,7 %0,7 %  
rádio v autě10,7 %0,7 %  
Hudbu stahuji10,7 %0,7 %  
zato manželovi pořád něco někde hraje10,7 %0,7 %  
rozhlas, televize10,7 %0,7 %  
televize10,7 %0,7 %  
CD? opravdu? v 21. století? mám takovou věc, říká se jí počítač.10,7 %0,7 %  
Hraju si sám na hudební nástroj10,7 %0,7 %  
vinyl10,7 %0,7 %  
mám sice i CD, ale převládají MP310,7 %0,7 %  
Internet 10,7 %0,7 %  
mimo CD hlavně LP desky na gramofonu10,7 %0,7 %  

Graf

10. Hrajete vy sami na nějaký hudební nástroj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7754,23 %54,23 %  
ano6545,77 %45,77 %  

Graf

11. Na jaký?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kytara69,23 %4,23 %  
Klavír69,23 %4,23 %  
piano23,08 %1,41 %  
Violoncello23,08 %1,41 %  
housle23,08 %1,41 %  
kytara, klavír23,08 %1,41 %  
viola, saxofon11,54 %0,7 %  
Kytara, basa a občas ňáký další píčoviny11,54 %0,7 %  
Bicí11,54 %0,7 %  
Cello11,54 %0,7 %  
ostatní odpovědi Klavír, kytara, harfa
klávesy, zpěv
Klavír, ukulele
viola
foukací harmonika
Na violu a na klavír a ještě umím na kytaru a trochu na zobcovku a možná ještě na něco, třeba na ukulele
Kytara, klavír, flétna
Kontrabas
kytara, saxofón
piano, kytara, zpěv :)
piano, akordeon
Klavír, flétna, kytara
flétna, kytara
Ukulele
housle, kytara, piano, flétna
elektrická kytara
Saxofon
Ukulele & klavír
Klavír, klarinet
kytara, ukulele
Akordeon, ukulele, klavír
Co se zrovna povaluje po dome
Baskytara
Ukelele, kytara, baskytara
flétna
klávesy
housle, viola
Klavír, syntetizer, melodica
Mandolina
Píšu texty
kytara, klávesy
Pricna fletna, klavir, kytara
kalimba, klavír
Flétna zobcová
Zobcová flétna, klávesy
flétna, housle
Kytara, amatérsky klavír, banjo
Akordeón, bandeleón
Klavír, kytara
Klavír, housle, příčná flétna, ukulele, kytara, klarinet
Kytara bicí
4163,08 %28,87 % 

Graf

12. Jak často se koukáte na filmy a seriály?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát týdně5538,73 %38,73 %  
každý den4531,69 %31,69 %  
několikrát měsíčně3021,13 %21,13 %  
několikrát ročně107,04 %7,04 %  
vůbec21,41 %1,41 %  

Graf

13. Koukáte se na zahraniční tvorbu v originálním znění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, s originálním zvukem a titulky v originálním jazyce5538,73 %38,73 %  
ano, pouze s originálním zvukem4833,8 %33,8 %  
ne, mám český dabing4028,17 %28,17 %  
ne, mám český dabing a titulky v originálním jazyce128,45 %8,45 %  
jak kdy32,11 %2,11 %  
S originálním zvukem a s titulky v mém rodném jazyce10,7 %0,7 %  
Když originálu nerozumím, tak anglicky10,7 %0,7 %  
Cca půl napůl originál s titulky v originálním jazyce anebo dabing10,7 %0,7 %  
Mad men nebo IT crowd v originále s titulkami, jinak spíš dabing10,7 %0,7 %  
jak kdy, ale většinou orig. znění a cz titulky10,7 %0,7 %  
jak u čeho10,7 %0,7 %  
V originálním jazyce s titulky, pokud nerozumim, nebo dabing10,7 %0,7 %  
S originálním zvukem a titulky v českém jazyce10,7 %0,7 %  
ano, s originálním zvukem a titulky v českém jazyce10,7 %0,7 %  
originální zvuk + titulky v českém jazyce10,7 %0,7 %  
Nebo v originálním znění s českými titulky10,7 %0,7 %  
dabing nebo české titulky10,7 %0,7 %  
Originální zvuk + české titulky 10,7 %0,7 %  
Nejraději originální zvuk a české titulky. Kdyby bylo možné, bral bych originální zvuk a dvojjazyčné titulky.10,7 %0,7 %  
Občas10,7 %0,7 %  
záleží jestli si film/seriál pouštím jako kulisu k práci nebo mu chci věnovat plnou pozornost10,7 %0,7 %  
Často mam iriginální zvuk a české titulky10,7 %0,7 %  
různě, jak to zrovna je10,7 %0,7 %  
s orginálním zvukem a českými nebo anglickými titulky10,7 %0,7 %  
Originální zvuk (jen angličtina) a české titulky, jinak český dabing10,7 %0,7 %  
Záleží na filmu. Na nové filmy většinou v originále, ale mám oblíbené filmy s dabingem, na který jsem zvyklá od mala, takže si je ráda pustím s tím dabingem.10,7 %0,7 %  
s originálním zvukem a českými titulky10,7 %0,7 %  
originálně pouze pro účel výuky cizího jazyka10,7 %0,7 %  
s originálním zvukem a titulky 10,7 %0,7 %  
Podle nalady poustim v ruznych jazycich.10,7 %0,7 %  
Ano, s originálním zvukem a titulky v češtině10,7 %0,7 %  
Sleduji slovenskou TV10,7 %0,7 %  
v původním znění s českými titulky10,7 %0,7 %  

Graf

14. Jak často byste za normálních okolností chodili do kina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát ročně9063,38 %63,38 %  
vůbec3021,13 %21,13 %  
několikrát měsíčně2114,79 %14,79 %  
několikrát týdně10,7 %0,7 %  

Graf

15. Sledujete spíš kultovní a mainstreamové filmy, nebo rádi sledujete tvorbu nezávislých umělců?

1 - pouze mainstreamová tvorba; 10 - pouze nezávislá tvorba

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
55035,21 %35,21 %  
32416,9 %16,9 %  
41913,38 %13,38 %  
61812,68 %12,68 %  
2128,45 %8,45 %  
885,63 %5,63 %  
164,23 %4,23 %  
753,52 %3,52 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.46
Minimum:2
Maximum:8
Variační rozpětí:6
Rozptyl:1.76
Směrodatná odchylka:1.33
Medián:5
Modus:5

Graf

16. Kolik knih ročně přečtete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-55538,73 %38,73 %  
30 a více2719,01 %19,01 %  
5-102719,01 %19,01 %  
10-202316,2 %16,2 %  
20-30107,04 %7,04 %  

Graf

17. Zajímáte o současnou českou i zahraniční literární scénu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znám několik současných autorů z Česka i zahraničí, ale moc se o knižní trh nezajímám7552,82 %52,82 %  
ne, neznám téměř žádné současné autory4330,28 %30,28 %  
ano, vím o většině novinek na knižním trhu2215,49 %15,49 %  
ano, sleduji blogy či instagramy o literatuře a neproklouzne mi žádná novinka107,04 %7,04 %  
Ani zajímám, ale nečerpám z výše uvedených zdrojů10,7 %0,7 %  
sleduji literární dění prostřednictvím odborných časopisů, studií apod.10,7 %0,7 %  
sleduji facebooky o literatuře, žádné blogy ani instagram.10,7 %0,7 %  

Graf

18. Podle jakých kritérií si vybíráte knihy, které čtete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oblíbený autor10070,42 %70,42 %  
doporučení známých7653,52 %53,52 %  
kniha vám přinese nové informace7049,3 %49,3 %  
recenze na internetu5639,44 %39,44 %  
design obalu4833,8 %33,8 %  
u knihy si odpočinete4531,69 %31,69 %  
je to v povinné četbě3524,65 %24,65 %  
zaujala vás reklama na knihu2719,01 %19,01 %  
kniha byla ve slevě2114,79 %14,79 %  
kniha je zrovna „v módě“1611,27 %11,27 %  
knihu doporučil bookstagrammer, kterého sledujete128,45 %8,45 %  
doporučení prodavače74,93 %4,93 %  
Zajímá mě téma, kterému se kniha věnuje 10,7 %0,7 %  
Knihy v přijímačkám na VŠ10,7 %0,7 %  
Mnohdy ale jenom na ni narazím při studiích či praxi a chci si ji prostě přečíst, protože mne to zaujme10,7 %0,7 %  
je to tématika, která mě zaujme10,7 %0,7 %  
Vím, že se mi bude líbit10,7 %0,7 %  
recenze v odborném tisku10,7 %0,7 %  
co je zrovna v knihovně10,7 %0,7 %  
žánr, anotace10,7 %0,7 %  
dostupnost v knihovně10,7 %0,7 %  
zajímavé téma knihy10,7 %0,7 %  
knihy nečtu10,7 %0,7 %  
Obsah10,7 %0,7 %  
žánr, který čtu10,7 %0,7 %  
kniha je na téma, které mě zajímá10,7 %0,7 %  
Zanr, narocnost10,7 %0,7 %  

Graf

19. Jakou roli hají knihy ve vašem životě? Popište váš vztah k nim.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Relax22,5 %1,41 %  
Knihy mi dovolují uniknout z reality.11,25 %0,7 %  
Přenesení do jiné reality, únik od starostí. Psaním dávám ven kus sebe sama11,25 %0,7 %  
Nejraději čtu takové knihy, které mě nutí dlouho po jejich přečtení přemýšlet, díky nim se zamyslím nad věcmi, které by mě normálně nenapadly nebo zjišťuji, že se autoři zamýšlejí nad podobnými věcmi, jako já.11,25 %0,7 %  
Skoro žádnou. V podstatě dost mrdám knihy. Ale zároveň nezpochybňuju jejich přidanou hodnotu. Určitě mi připadají důležité, ale nezajímám se o ně osobně.11,25 %0,7 %  
Velmi mě obohacují, zaráží, fascinují, dopřávají mi útěk z reality11,25 %0,7 %  
zásadní, je to forma relaxu11,25 %0,7 %  
Velkou. Baví mě víc než filmy, mohu do ní zapojit fantazii a navíc existuje nepřeberné množství žánrů. Miluju listovat již přečtenými knihami a pozastavit se nad oblíbenou částí11,25 %0,7 %  
zábava před spaním, aby se pak dobře spalo11,25 %0,7 %  
Knihy jsou krásné a je super si s nimi moci zpříjemnit život, věnuji se jim moc rád, jenom je občas složité si pro ně najít chvilku a občas potřebuji již zase jenom vypnout a tak na knihu i tak občas nedojde... :-(11,25 %0,7 %  
ostatní odpovědi Fantanzie, vlastní představa vyobrazení děje, svoboda při psaní vlastního děje, popis vlastních emocí. Poznání.
Láska, láska, láska!!!!!!!!!
jako student jsem téměř nečetl, teď nečtu vůbec
věřím, že se v nich skrývá vědění lidstva
Obrovskou, miluji vůni knih, miluji hru s jazykem, baví mě, jak se autoři dokáží vyjádřit, to vše mi dává i větší rozhled o životě.
Silnou, utvářeli mě, když jsem byla mladší, četla jsem pořád, teď už nemám na čtení čas a je mi to moc líto
Moc ráda si čtu, ale musim si najit čas a dobrou knizku
vztah mám pozitivní, tozvíjí představivost, ale čas kromě dovolených není a bez soustředění utíká kontext
Skvělé vyplnění času hlavně na dlouhé cesty
Kvůli času nečtu moc často, ale nedokáži si představit, že nemám zrovna nic rozečteného
Velký, moudrost života. K některým se vracím znova a znova.
velmi malou
Mám je rád, dříve jsem hodně četl a jednou se k nim vrátím...
Kniha je takový lepší a komplexnejší film, který si večer "pustím" v hlavě pro relax.
zásadní, čtením trávím velkou část volného času
Objevování, učení, někdy odpočinek, relax, jindy povinnost a nuda, znechucením
entertainment
Důležitý zdroj informací.
vzdělávací, informační, zábavnou
V dětství velkou, teď už malou
hodně velkou, literaturu jsem učila a stále se jí svým způsobem věnuji
miluju je, jsem naprostý knihomol
důležitou, ale nekupuju si je, jelikož mám málo místa a peněz
trávení volného času
Zklidnění, ukotvení.
skvělý odpočinek, relax, pohoda, mám je moc ráda, přináší klid a fantazii
inspirace, odpočinek, vzdělání
zdroj informací, večerní pohoda
Čtu hrozně ráda, ale poslední dobou na to nemám tolik času /sil. Před dítětem jsem četla opravdu hodně, a různé žánry.
Podložka pod skříň, zdroj tepla do kotle
Nyní jíž daleko menší než dříve
únik od reality, někdy pomoc pochopení reality
duševní strava
Skoro žádnou, ale jsou i knihy co se mi líbí
Nezastupitelný zdroj informací
velkou, bez knih by to prostě nebylo ono
poslední dobou jsem už na knihy příliš líná, čtu něco jen v případě, že mě to fakt zaujme (a to je bohužel už málokdy)
knihy jsou můj největší koníček
Je to něco, čemu bych ráda věnovala více času, ale mám jiné priority.
Prinasi radost
zdroj informací a "brousek" myšlení
Miluju čtení, miluju knížky. Jsou pro mě důležité a ráda se jimi obklopuji. Ráda se začítám do příběhů.
Jednoduše utíkám z reality
Obrovskou. Neusnul bych bez čtečky v ruce...
Jak to vyjádřit slovy... Knihy jsou můj svět. Dýchám písmena, slova a věty, bez nich bych nebyla živá, nebo alespoň ne tak, jak svůj život chápu. Knihy jsou klíč, který mi leží na dlani a mně zbývá jen najít klíčovou dírku, abych vstoupila. Čím více vím, tím více toužím vědět.
čtu ráda, ale bohužel na knihy nemám tolik času kolik bych si představovala
Velkou, nejradsi s nimi venku chodim
Mimo odbornou literaturu nehrají žádnou roli
Velkou roli
pozitivní
Většinou zdroj informací (encyklopedie, kuchařky...), odpočinek, vzdělání...
Driv velkou, nyni davam prednost spis vlastni tvorbe
V dřívější době hodně velkou - útěk od reality. Nyní jsou formou odpočinku.
odpočinek
Milujem knihy, sama rada píšem, inšipirujem sa nimi. Chcem byť spisovateľka
Mám radši jiné umění než literaturu. Není pro mne tak důležitá
Útěk od reality, zabití času při cestování
Miluju
Relaxace, uklidnění, zdroj informací, zábava
Vzdělání, zábava
Únik od vnějšího světa. Krása jazyka a stimulace fantazie a tvůrčího přemýšlení. Studium.
Obohacuji mě
Láska
Knihy jsou od malička takovým únikem z reality, v celkem brzkém věku jsem se naučila číst. Rovněž ráda rozvíjím svou představivost.
Knihy čtu rád, nicméně mám na ně jen málokdy čas.
Poznávací
Tu největší možnou. Kdyby začalo hořet uhořím s nimi
vzdelavani, informace, rozvoj fantazie, prozitek
Kniha mě provází celý život. Maminka byla knihkupec a vztah ke kniham ve mě vždy pěstovala. Domácnost bez knihovny není domácnost.
6986,25 %48,59 % 

Graf

20. Zabýváte se při výběru běžných produktů jejich vizuálním zpracováním? Např. při koupi hrnku, balení kávy, lampy, kartáčku na zuby, telefonu, diáře etc.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hledám kompromis mezi funkcí a estetikou10976,76 %76,76 %  
vzhled produktu je zásadní i na úkor výkonu, životnosti1711,97 %11,97 %  
ne, design produktu na mě nemá vliv, soustředím se na funkci1611,27 %11,27 %  

Graf

21. Má se podle vás umění líbit, nebo provokovat?

1 - umění se má pouze líbit; 10 - umění má pouze provokovat

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
55539,01 %38,73 %  
32114,89 %14,79 %  
41812,77 %12,68 %  
6149,93 %9,86 %  
1117,8 %7,75 %  
785,67 %5,63 %  
274,96 %4,93 %  
874,96 %4,93 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.47
Minimum:1
Maximum:7
Variační rozpětí:6
Rozptyl:1.9
Směrodatná odchylka:1.38
Medián:5
Modus:5

Graf

22. Znáte některého z těchto hudebníků?

Označte ty hudebníky, které znáte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jaroslav Svěcený7351,41 %51,41 %  
2Cellos6243,66 %43,66 %  
Adam Plachetka3826,76 %26,76 %  
neznám ani jednoho z těchto hudebníků3423,94 %23,94 %  
Ivo Kahánek1913,38 %13,38 %  
Hilary Hahn1812,68 %12,68 %  
Semyon Bychkov1510,56 %10,56 %  
Terezie Vodička Kovalová149,86 %9,86 %  

Graf

23. A znáte některé z těchto hudebníků?

Označte ty hudebníky, které znáte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Elvis Presley13897,18 %97,18 %  
John Lennon13897,18 %97,18 %  
Madonna13796,48 %96,48 %  
Lady Gaga13494,37 %94,37 %  
Billie Eilish10775,35 %75,35 %  
Jaroslav Ježek10070,42 %70,42 %  
The Weeknd8056,34 %56,34 %  
Patti Smith3021,13 %21,13 %  

Graf

24. Souhlasíte se současným prezidentem ČR Milošem Zemanem, že „umělci vytvořili svá nejkrásnější díla tehdy, když byli hladoví”?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím6142,96 %42,96 %  
spíše nesouhlasím3423,94 %23,94 %  
nevím2920,42 %20,42 %  
spíše souhlasím1510,56 %10,56 %  
souhlasím32,11 %2,11 %  

Graf

25. Myslíte si, že by si měli umělci v současné situaci najít nějaké zaměstnání, které je uživí (např. se nechají zaměstnat jako prodavači), nebo by je měl zajistit stát, aby se mohli nadále věnovat svým povoláním? Proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím53,55 %3,52 %  
.53,55 %3,52 %  
najít jiné zaměstnání21,42 %1,41 %  
Myslím si, že stát by měl podporovat umělce, protože bez umělců stát nedokáže fungovat.10,71 %0,7 %  
Měli by se snažit uživit se jinak 10,71 %0,7 %  
Ideálně by je měl podporit stát. Bohuzel nezijeme v idealnim svete, takze si budou nejspis muset najit "normalni" praci. 10,71 %0,7 %  
Myslím si, že by se jim mělo dostat pomoci10,71 %0,7 %  
Podle mě ne, kámo. Stát by měl podporovat kulturní instituce, ale ne nutně nezávislý umělce. Hlavní je se uživit. Pokud se uživíš uměním, tak seš šťastnej člověk, pokud ne, tak holt smůla.10,71 %0,7 %  
Měl by je zajistit stát, pokud je to pro ně nedostačující, tak brigádu v podobném odvětví. Ale primárně jsem zastánce toho, že stát by vůbec neměl zasahovat do povolení a zakázáno jednotlivých oborů.10,71 %0,7 %  
Myslím, že by si měli najít zaměstnání, pokud jsou schopni pracovat, nevím proč by je měl zajišťovat stát.10,71 %0,7 %  
ostatní odpovědi Dle mého názoru by se umělci měli pokusit sehnat si jinou práci. Stát sotva zvládá platit za podnikatele, samoživitelky apod. a jde o velké výdaje. No a pokud mají umělci zdravé ruce, zdravou hlavu, tak jim snad pár měsíců jiná práce vadit nebude...
zajímavá otázka - a nevím.
Myslím si, že by se o umělce stát mohl postarat, protože reprezentují naší zemi. Ale e těžké rozhodnout o tom, kdo si to zaslouží a také, kde na to vzít.
závisí na jejich osobní vůli a finanční situaci
Umělec je, ač pro mnoho lidí nepochopitelně, také zaměstnání, ti lidé dělají to, co je baví, živí je to, stejně jako třeba lékaře nebo kuchaře. Takže si myslím, že by se měl stát určitě postarat. Umění je lék, bez umění by to prostě nešlo.
Myslím, že by byl dobrý kompromis. Stát by například přispěl šedesáti procenty jihich běžného platu, ale imělci by zase měli pochopit, že je stát taky všechny neuživý. Takže si najít nějakou práci/brigádu by od noch bylo spravedlivé. Ale rozhodně netvrdím ať jdou dělat prodavače či skladníky. Je mnoho jiných pozic kde je potřeba posila
asi kombinace - částečný úvazek (prodavač, kurýr, ..) + podpora od státu, aby mohli aspoň zkoušet
Domnívám se, že současná situace jednak není jejich chyba a navíc ve chvíli, kdy budou nuceni se věnovat jiné práci, pak musí poklesnout kvalita jejich uměleckého výkonu, neboť se mu nebudou moci věnovat plně. Zároveň je nutno říci, že i umění, pomáhá ekonomice a jejímu rozvoji (tedy argument, že se jedná o volnočasovou aktivitu padá. Konkrétně například u divadla, každá koruna do něj investovaná přinese do ekonomiky korun 6 (nikoliv ovšem umělcům a pořadatelům, ale do ekonomiky jako celku, neboť ke sem třeba počítat také na umění navázané obory a provozy. Umění a kultura se také ve značné míře spolupodílí na edukaci obyvatelstva, rozvoji vzdělanosti a posunu společnosti dále, dalo by se v jisté nadsázce zahrnout ke škole, jelo její další stupeň (a bohužel v dnešní době pouze nadstavba, nikoliv součást). Krásným příkladem může být i Antické Řecko, kde kultura a umění bylo záležitostí celé Polis a obce dokonce dávali chudcimu obyvatelstvu příspěvek na vstupenky, aby i oni se mohli účastnit všech uměleckých událostí. A z Antického Řecka prakticky naše dnešní společnost vychází stejně jako náš republikový systém... Domnívám se tedy na základě těchto zmíněných i dalších faktů, že tady je řada na státu, neboť opačný postup má a hlavně bude mít své negativní dopady...
Umělec nemá vyšší hodnotu než ostatní, zaměstnání proto není nic ponižujícího. Avšak, nezajištění úhrady finanční ztráty státem v pořádku opravdu není
Oboje
Nevím??? Možná nějaká brigáda?
Tak stát asi nemá prostředky všechny zajistit... Ale na druhou stranu... Ja uz bych to vsechno otevrela, kultura chybi
spousta umělců se neživí jen uměním, ale má u toho i nějakou práci i bez současné situace, koho umění (třeba online jako Tři tygři) neuživí, ten určitě může jezdit třeba autobusem jako Kopta nebo pomáhat ve skladu
věřím v to, že stát by měl vyjádřit umělcům stejnou podporu jako například podnikatelům a vše jim kompenzovat - už jen kvůli tomu, aby se u nás umění začalo vnímat jako validní povolání
Nemyslím, že by stát měl podporovat natolik umělce, aby je nechal vyživovat. Ale jsem pro nějakou fin. kompenzaci, protože oni nejsou v této situaci dobrovolně. Stát na tom není finančně nejlépe a dávat peněžité náhrady každému prostě nezvládá, ale kompenzace by buď měla přijít podobná jako obchodníkům a hoteliérům, kteří škemrají o peníze, nebo ani těm nic nedat, ať se prostě uživí jinak. Lidé, když si vybírají práci, tak mají počítat s budoucností a s tím, že někdy třeba nebude.
Mel by je zajistit stát.
jen ať makaj, vyžírky
Záleží na typu umělce, myslím si ale, že pokud chce tvořit, najde si cestu, jak svá díla ukázat lidem a pokud lidi zaujmou, určitě by za pohled/poslech zaplatili, otázka ale je, kolik lidí by to udělalo a jestli by to danému umělci stačilo. Rozhodně by měl stát poskytnout minimální podporu k přežití umělců
Ne, měli by se věnovat umění a stát by je v tom měl podporovat. Pokud jim ale dává smysl někde pomáhat a rádi si dají pauzičku, nikdo jim nebrání. A k té předešlé otázce: Opravdu vymysleli svá nejlepší díla v hladu, ale ne všichni, třeba 60%, a rozhodně to neznamená, že je zbytečné na ně upustit korunku.
Měli by dostat od státu, aby se mohli živit tím, co umí a čím chce
Asi ano, není špatné když ukaží svou tvář a budou s "lidmi". Neříkám, že všichni, ale spousta umělců žije ve zlatých klecích a fotky na sociálních sítích z dovolené u moře v době pandemie jim popularitu u obyčejných lidí rozhodně nepřidají
Stát by jim měl samozřejmě poskytnout adekvátní podporu, která jim zajistí alespoň to, že v současné situaci uživí sebe a své rodiny a nebudou muset kvůli tomu měnit zaměstnání.
Stát by neměl umělce dotovat vůbec. Měli by si na sebe vydělat svojí vlastní prací, jako všichni ostatní.
Tohle je těžká otázka. Nemyslím zajistit, ale podpořit různé cesty, aby byla kultura zachována určitou měrou v době pandemie. Kultura je důležitá a je z mého pohledu nedílnou součástí života, protože bez ní nemáme co by pozvedalo naši duši, ale zároveň nelze "zajistit" pokračování všech umělců. Stejně tak nelze zajistit pokračování všech živnostníků. Mnoho umělců například učí, vedou online workshopy atd.
Myslím si, že by si měli najít jiné zaměstnání. Přeci jenom umění je pro nás lidi nadstandard k životu
Měli by si najít zaměstnání, stejně se tomu časem nikdo nevyhne
měl by je zajistit stát, protože stát je ten, kdo jim práce odebral svými opatřeními
Prezident Zeman je debil.... Stát by měl pomoci a zároveň by umělci mohli hledat i jiné kanály jak se ke svým příznivcům dostat. Jako příklad mohu uvést cirkus La Putyka,nebo třeba projekt Dramox atd
Stát by je měl povolit. Když jim znemožňuje výkon práce, tak by jim měl nějaký minimální přízpěvek umožňující přežít poskytnout. komu by tohle minimum nestačilo, tak ať jde pracovat a trochu si přivydělat. Samozřejmě když se rozhodnou pracovat a mají plný úvazek a plat nad minimální mzdou, tak přijdou o podporu za zákaz činnosti.
Pokud bude umělce život stát, měl by také živit hospodské, majitele prádelen, hotelů, obchodů se suvenýry a všechny ostatní, kteří kvůli pandemii ztratili uplatnění. A to z daní fakt nedáme. :)
Ať se starají sami. Chtějí kapitalismus, tak ať ho mají.
Najit si jinou praci na prechodnou dobu, tak jako vsichni
Ano, měli by si si najít dočasné zaměstnání. Neobvyklá situace si žádá neobvyklé činy.
Spíš by si měli hledat jinou práci, aspoň dočasně.
myslím, že najít si provizorní práci není od věci, přece jen je umění složka života, která patří k blahobytu ve kterém žijeme, v krizi na umění nikdy čas nebyl a lidé, kteří se rozhodnou v tomto odvětví živit si toho musí být vědomi, ale podle mě by bylo správné aby stát přispíval nějakým peněžním příspěvkem
Spíš zajistit stát, těmto “běžným” zaměstnáním se nevěnují z nějakého důvodu
Nemám jasný názor
Nemyslím si, že by stát měl dotovat neprobíhající uměleckou činnost, spíše jsem pro řešení, kdy stát zajistí takovou ekonomickou úroveň občanů, aby běžný člověk měl finanční prostředky na kulturní život - a aby umělci třeba i prostřednictvím nových možností (on-line koncerty, nahrávky, on-line výstavy apod.) mohli vydělávat, pokud svou tvorbou či interpretací společnost zaujmou.
stát by měl zajistit jakousi základní podporu, nicméně živit všechny profesionální umělce se zdá nemožné - part time job se zdá jako dobrý kompromis
měli by si najít práci
ano, další zaměstnání
samozřejmě by bylo ideální, kdyby je zajistil stát, ale jelikož se to nestane, je jiné zaměstnání rozumnou volbou.
at si najdou práci, ziji si nad pomery
Jestliže si někdo zvolí svobodné povolání, bere na sebe riziko toho, že se zvolenou profesí neuživí. Na fyzické práci (nemá-li možnost např. překladateství nebo jiné kreativní činnosti) není nic ponižujícího!!!n
at zkusí pracovat jako běžní lidé
50 na 50....doba se prostě změnila a stát nemůže dotovat všechny, kteří jsou krizí postižení. Na druhou stranu ale umění nemůže zaniknout a potřebuje podporu, aby přežilo.
myslím, že každý by se měl snažit uživit sám a nečekat, co mu kdo dá, bez ohledu na to, jestli je umělec, nebo ne
Stát by je měl podpořit, ale měli by se snažit i něco najít sami. V plné míře stát všechny podporovat nemůže, na to nemá...
Ano měli by pracovat, protože chtějí jíst
Ano protoze se mi to libi
Bylo by to od státu pěkný, ale nemyslím si, že by měl stát dostatek prostředků k zajištění lidí, kterým jejich práce v této době dost nevynáší. Umělci na úkor jejich nadání, by se měli situaci přizpůsobit a doufat, že nebude trvat věčně.
stát by jim měl minimálně poskytnout nějakou podporu, pokud je nezajistí úplně
Myslím si, že stát by měl umělce podporovat více. Také si ale myslím, že pokud má umělce možnost, měl by se pokusit vydělat si sám.
To je složitá otázka. Může být složitější si najít právě teď nové zaměstnání. Také může být složité zajistit všechny lidi kteří teď nemají práci. Když už by stát pokrýval umělce možná by měl pokrýt i maséry a spoustu dalších. Je dobře že alespoň trochu fungují online koncerty a podobné.
I král v pohádce uměl šít boty nebo plést košíky.
Jak kdo chce
Kompromis?
Ideální by bylo aby je zajistil stat, ale jsou i důležitější profese, které potřebují financování od státu, takže spíše hledat práci
Ano
Ne, jsou, celý život se věnují umění a měli by se mu věnovat i dál.
Ano, měli by se věnovat povolání, které je uživí. V minulosti bylo minimum umělců s povolání, většinou vykonávali umění k jiné práci (často učitelské).
?
ano měli
...
Záleží, co umí
ideální by byla první varianta
Rozhodně by je měl zajistit stát. Stát jim brání v práci, takže stát by taky měl zařídit, aby měli z čeho žít.
Nebudu rozhodovat za umělce, dívají se na svět jinak než já.
makat jako ostatní
stát nezajistí pomalu ani sám sebe :D, nemáme jinou možnost než si najít brigádu...umění je bohužel to první co padá s ekonomikou, a prodeje citelně nejdou - měli by si najít dočasně něco, ale u toho provozovat stále umění (známí to tak mají)
Měli by se věnovat tvorbě, pokud je to možné. Pokud ne, tak se pokusit začlenit do pracovního procesu jinak. Protože je to příležitost vyzkoušet něco nového.
Stát by neměl umělce 100% dotovat, ale hlavně by jim neměl naprosto zakazovat činost. Pokud je potřeba, tak jen nějakými restrikcemi omezit a v tu chvili jsou na řadě aby stát pmohl poměrnou čast, kterou je omezil.
nevím, je to jejich věc jako každého z nás
najít si práci
Zajistit povolani
ano, nejsou nadlidé (krom toho, jak se pozná ten pravý umělec od toho kdo se jen vydává za umělce)
Myslím, že umělecké povolání je stejně hodnotné jako jiná povolání, nevidím důvod, proč by umělci neměli dostat podporu od státu.
Pokud nemají jiný zdroj příjmů než umění, měli by si najít dočasně nějaké zaměstnání (podobně jako to musí/museli udělat i lidé pracující v gastronomii a cestovním ruchu). Od státu by nicméně nějaký příspěvek dostat měli.
Měl by je stát nechat dělat to co dělají, poslanci také dělají pořád poslance a přitom si dělají co chtějí
Upřímně nevím.
Každý svého štěstí strůjcem
At si najdou zamestnani...
Myslím, že lidé mají k dispozici příliš málo času, než aby jím plýtvali na něco jiného, než je jejich poslání. Umění je obrazem vyspělosti civilizace, zničíme-li umění, zničíme sebe.
nedovedu si představit, jakým způsobem by měl stát umělce zabezpečovat
Měli by si najít jiné zaměstnání aspoň na určitou dobu, potřebují peníze a jiná než umělecká práce jim určitě neublíží.
Stát by je měl zajistit.
Měli by se obstarat sami. Je nerozumné vynakládat peníze z daní na obživu lidí, kteří jsou schopni pracovat
Svému povolání, protože vždy se dá najít cesta, jak pracovat.
Stát musí uvolnit opatření a nechat lidi dýchat a živit se tím, co umějí.
obojí
Ne
Stát, jelikož bez umění není život
Měli by si najít něco jiného
Raději zvolit přechodně jiné povolání, než spoléhat na slíbenou pomoc od státu, která s největší pravděpodobností nenastane
ano, stát není chůva, takže kompenzace by měli zajistit maximálně základní potřeby
Zaměstnání je snad normální pracovat také jsem musel změnit prifesi
měli by si najít zaměstnání
Stát. Do teď všichni platili daně a teď by mohl stát pomocí i jim
Zivim se umenim a neni problem sehnat penize jinak. Proc by mi mel stat neco davat? Umeni neni nezbytne. Bylo by to hezke, ale chvili preziju jinou praci.
Pokud by stát zajistil veškerá povolání, která nemohou být v době pandemie vykonávána, pak ano. V případě že by tvořili výjimku, pak ne. Bylo to nespravedlivé vůči ostatním, umělci jsou lidé jako všichni.
Měli by si najít zaměstnání. Pomoc od státu by chtěl jednoduše každý, a to není možné. Pak by to vyvolávalo otázky a rozpory typu “Proč on to dostal a já ne?”. To by bylo velmi nefér.
Je obvyklé dělat něco jiného, dokud nepřijde zajímavá nabídka.
Zajistit stát
Měl by je zajistit stát. Když člověk dělá to co ho v životě baví, práce je potom kvalitní.
Nemyslím si, že by měli být podporováni, je tu stále spousta další cest jak se zpropagovat a vydělat si pomocí umění
Spíše ne
Stát by měl zajistit přežití kultury. Bez kultury není společnost.
ano měli, ostatní tak taky musí učinit, pak se k tomu můžou vrátit
Dočasně zvolit jiné povolání.
Stát se nemůže postarat o každého jednotlivého člověka v době krize. Ti, jejichž povolání nejsou esenciální, by měli v době nutnosti pomoci tam, kde to třeba je, a uvolnit tak finance pro ty oblasti, kde jsou potřeba.
Měli by si zajistit i jiný druh příjmu.
Umělci nejsou, bohužel, jediní, kteří jsou bez práce a příjmu. Kulturu miluji, ale stejně tak vzdělání, vědění, čerstvý chleba... Nikdo z nás by neměl mít výhody, či nevýhody z podstaty své práce.
Ano, protože to dělá dělají i ostatní lidé
Stát by měl zajistit, aby se mohli věnovat svým povoláním
Ano, měli.
Stejné zacházení jako s jakýmkoliv OSVČ, ovšem ty podmínky zlepšit
Na jednu stranu je to velice smutné, že nemohou vydělávat svým zaměstnáním a pro ně samotné by asi bylo dobré najít si nějaký příjem.
Myslím, že umělci nemají o peníze velkou nouzi.
Neměli,mohou vše veřejně sdílet na soc.sítích a za peníze a měl by vše zajistit stát,jsme jen lidé
Myslím že by umělci měli hledat způsoby jak své umění prodat a dostat mezi lidi.
zajistit si zivobyti jinak
Zvláštně obecná otázka. Existují umělci, kteří potřebují k obživě "běžné" zaměstnání i v normální době.
12286,52 %85,92 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často navštěvujete během normálních podmínek nějakou kulturní instituci (muzeum, divadlo, koncert, ...)?

2. Jak velkou váhu přikládáte umění ve svém životě?

3. Kde se informujete o současném dění v umění?

4. Myslíte si, že české školství a hodiny hudební a výtvarné výchovy dostatečně informují žáky o historii umění i současných umělcích?

5. Jaké pocity by ve vás mělo umění ideálně vzbuzovat?

6. V jakém poměru posloucháte českou a zahraniční hudbu?

7. Představte si svět neovlivněný pandemií. Jak často byste za normálních okolností chodili na koncerty klasické hudby?

8. A jak často na koncerty kapel hrajících v žánrech metal, rock, jazz, indie, pop etc.?

9. Jak se k hudbě dostáváte v současné pandemické době?

10. Hrajete vy sami na nějaký hudební nástroj?

12. Jak často se koukáte na filmy a seriály?

13. Koukáte se na zahraniční tvorbu v originálním znění?

14. Jak často byste za normálních okolností chodili do kina?

15. Sledujete spíš kultovní a mainstreamové filmy, nebo rádi sledujete tvorbu nezávislých umělců?

16. Kolik knih ročně přečtete?

17. Zajímáte o současnou českou i zahraniční literární scénu?

18. Podle jakých kritérií si vybíráte knihy, které čtete?

20. Zabýváte se při výběru běžných produktů jejich vizuálním zpracováním? Např. při koupi hrnku, balení kávy, lampy, kartáčku na zuby, telefonu, diáře etc.?

21. Má se podle vás umění líbit, nebo provokovat?

22. Znáte některého z těchto hudebníků?

23. A znáte některé z těchto hudebníků?

24. Souhlasíte se současným prezidentem ČR Milošem Zemanem, že „umělci vytvořili svá nejkrásnější díla tehdy, když byli hladoví”?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často navštěvujete během normálních podmínek nějakou kulturní instituci (muzeum, divadlo, koncert, ...)?

2. Jak velkou váhu přikládáte umění ve svém životě?

3. Kde se informujete o současném dění v umění?

4. Myslíte si, že české školství a hodiny hudební a výtvarné výchovy dostatečně informují žáky o historii umění i současných umělcích?

5. Jaké pocity by ve vás mělo umění ideálně vzbuzovat?

6. V jakém poměru posloucháte českou a zahraniční hudbu?

7. Představte si svět neovlivněný pandemií. Jak často byste za normálních okolností chodili na koncerty klasické hudby?

8. A jak často na koncerty kapel hrajících v žánrech metal, rock, jazz, indie, pop etc.?

9. Jak se k hudbě dostáváte v současné pandemické době?

10. Hrajete vy sami na nějaký hudební nástroj?

12. Jak často se koukáte na filmy a seriály?

13. Koukáte se na zahraniční tvorbu v originálním znění?

14. Jak často byste za normálních okolností chodili do kina?

15. Sledujete spíš kultovní a mainstreamové filmy, nebo rádi sledujete tvorbu nezávislých umělců?

16. Kolik knih ročně přečtete?

17. Zajímáte o současnou českou i zahraniční literární scénu?

18. Podle jakých kritérií si vybíráte knihy, které čtete?

20. Zabýváte se při výběru běžných produktů jejich vizuálním zpracováním? Např. při koupi hrnku, balení kávy, lampy, kartáčku na zuby, telefonu, diáře etc.?

21. Má se podle vás umění líbit, nebo provokovat?

22. Znáte některého z těchto hudebníků?

23. A znáte některé z těchto hudebníků?

24. Souhlasíte se současným prezidentem ČR Milošem Zemanem, že „umělci vytvořili svá nejkrásnější díla tehdy, když byli hladoví”?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Zavadilová, M.Vy a umění (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://vy-a-umeni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.