Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vy a Váš líder

Vy a Váš líder

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucia Wallnerova
Šetření:25. 02. 2009 - 19. 04. 2009
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:12,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům


Prosím Vás o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý slúži ako výskumný materiál pre vypracovanie diplomovej práce na tému „Vedenie ľudí „. Dotazník prosím aplikujte na jedného z Vašich lídrov. Uisťujem Vás, že tento dotazník je anonymný. Ďakujem pekne za Vašu ochotu spolupracovať na získavaní potrebných údajov.

Odpovědi respondentů

1. Akého lídra preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ktorý sa Vás opýta na názory, rady a berie ich do úvahy.3744,58 %44,58 %  
Ktorý Vám povie čo máte robiť, ale vysvetlí Vám, aké ciele tým chce dosiahnuť.3238,55 %38,55 %  
Ktorý Vás poverí delegovaním určitej úlohy bez priameho dozoru.1315,66 %15,66 %  
Ktorý Vám priamo povie čo, kde a ako máte robiť bez akéhokoľvek vysvetlenia.11,2 %1,2 %  

Graf

2. Aký by mal byť vzťah medzi zamestnancom a lídrom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Založený na úcte a rešpekte, vzájomná pracovná spolupráca, ale iba v pracovnom prostredí.5363,86 %63,86 %  
Založený na priateľstve a dôvere, byť kamarátmi aj mimo pracovného prostredia, neustála komunikácia.2530,12 %30,12 %  
Vzťah absolútne striktný, komunikácia len ohľadne pracovných zadaní, šéf by mal byť absolútnou autoritou.44,82 %4,82 %  
Líder by mal byť do istej miery nepriateľom, zamestnanci by síce nemali k nemu pozitívny vzťah, ale by pracovali lepšie. 11,2 %1,2 %  

Graf

3. Do akej miery by mal byť zamestnanec zapojený do procesu rozhodovania v oblasti riešenia problémov.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Líder by mal spoločne so zamestnancami vypracovať riešenie problému.4149,4 %49,4 %  
Líder by mal prijať návrh riešenia problému, ktorý bol vypracovaný skupinkou zamestnancov a slobodne sa rozhodnúť.1416,87 %16,87 %  
Líder by mal zvážiť návrh riešenia problému od každého zamestnanca zvlášť a slobodne sa rozhodnúť.1315,66 %15,66 %  
Problém by mal líder riešiť sám na základe informácii poskytnutých od zamestnancov.1214,46 %14,46 %  
Problém by mal riešiť líder na základe informácii, ktoré má v danej situácii. 33,61 %3,61 %  

Graf

4. Koho považujete za lepšieho lídra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezáleží na pohlaví.6881,93 %81,93 %  
Muža.1315,66 %15,66 %  
Ženu.22,41 %2,41 %  

Graf

5. Čo by ste zmenili na súčasnej situácii ohľadne vedenia ľudí vo vašej spoločnosti?Možete označiť viacej odpovedí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lepšia komunikácia5262,65 %62,65 %  
Vzdelávanie, tréningové programy vodcov3238,55 %38,55 %  
Mať lepší prehľad o cieľoch firmy2732,53 %32,53 %  
Priebežné hodnotenie1922,89 %22,89 %  
Väčšia sloboda v rozhodovaní1214,46 %14,46 %  

Graf

6. Do akej miery ste spokojný(á) so svojim lídrom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Celkom spokojný(á), až na isté chybičky3946,99 %46,99 %  
Mierne nespokojný(á)2530,12 %30,12 %  
Veľmi spokojný(á), nemenil(a) by som1518,07 %18,07 %  
Veľmi nespokojný(á), lídra je treba určite zmeniť 44,82 %4,82 %  

Graf

7. Ktorý štýl vedenia ľudí by Vám vyhovoval najlepšie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vedúci sa snaží o to, aby dobré výsledky sa stali záväzkom vo vzťahu k organizácii. Medzi pracovníkmi sa vytvára atmosféra vzájomnej dôvery a rešpektu(tímový štýl).4250,6 %50,6 %  
Vedúci kladie rovnaký dôraz na dobré pracovné výsledky ako na dobrú pracovnú morálku. 1619,28 %19,28 %  
Vedúci pripravuje také pracovné podmienky, ktoré vedú k vynikajúcim pracovným výsledkom podriadených pracovníkov, pričom na maximálnu mieru limituje vplyv medziľudských vzťahov na dosahované pracovné výsledky. 1518,07 %18,07 %  
Veľká starostlivosť o naplnenie potrieb podriadených pracovníkov, aby bola na pracovisku priateľská atmosféra. Tento štýl vedenia sprevádza komfortné tempo práce.910,84 %10,84 %  
Vedúci vynakladá iba toľko úsilia na pracovné výsledky podriadených pracovníkov, aby si udržal ich členstvo v organizácii a svoju pracovnú pozíciu. 11,2 %1,2 %  

Graf

8. Ktorými vlastnosťami by mal líder disponovať? (5- úplne súhlasím, 1- úplne nesúhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Úsilie4.1451.039
Inteligencia4.4341.209
Túžba po vedení3.3861.128
Čestnosť4.2651.135
Sebavedomie4.061.02
Mať znalosti o firme4.530.827

Graf

9. Ktoré faktory sú dôležité pri nadobúdaní moci nad ostatnými? (5- úplne súhlasím, 1- úplne nesúhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Schopnosť vyvolať v ľuďoch strach2.2291.598
Schopnosť ľudí odmeňovať3.7711.068
Disponovať jedinečnými znalosťami3.8551.304
Mať také vlastnosti, ktoré vzbudzujú v ľuďoch obdiv a snahu o jeho napodobovanie3.9761.349

Graf

10. Ktoré metódy sú dôležité pre úspešné vzdelávania lídra? (5- úplne súhlasím, 1- úplne nesúhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Konkrétne v zamestnaní, na základe procesu: skúška – chyba (učenie sa na vlastných chybách)3.4461.307
Formálne vzdelávanie, prostredníctvom tréningov a kurzov3.5661.185
Skúsenosti nadobudnuté počas sledovania práce už skúseného lídra4.1330.982
Doplnkové čítanie3.2290.948

Graf

11. Čo vás ovplyvňuje k lepším výkonom? (5- úplne súhlasím, 1- úplne nesúhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Peniaze3.9160.969
Odmeny4.060.852
Pracovný postup4.0241.18
Priateľský prístup manažéra4.0360.951

Graf

12. V prípade, že Vás ovplyvňujú aj iné faktory, neváhajte sa vyjadriť.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
získávání zkušeností13,85 %1,2 %  
tužba po dosiahnutí výsledkov a ciela13,85 %1,2 %  
pocit, ze to co robim, je dolezite13,85 %1,2 %  
zmysluplne ciele13,85 %1,2 %  
zaujímavá pracovná úloha13,85 %1,2 %  
možnosť sebarealizácie, zdravý pracovný stres13,85 %1,2 %  
pochvala, podpora v rozvoji osobnosti13,85 %1,2 %  
vidina dobrych vysledkov13,85 %1,2 %  
úspech firmy na trhu13,85 %1,2 %  
kolektív13,85 %1,2 %  
ostatní odpovědi dobrý kolektív a súdržnosť v tíme
moznost ziskat nove poznatky
pomoc iným
Sebarealizacia, respekt, dobra atmosfera
hodnota prace, ktoru vykonavam.
dobre vztahy s ostatnymi zamestnancami.
touha být nejlepší
vyzva, ucenie sa
práce mě především musí bavit, zajímat mě.
pochvala, svěření náročných úkolů
Eedomi ze prace k necemu je
Možnost samostatně pracovat na zadaném úkole.
flexibilní pracovní doba
pochvala, podekovani lidra
nechci šéfa zklamat
tvorivosť
1661,54 %19,28 % 

Graf

13. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4959,04 %59,04 %  
Muž3440,96 %40,96 %  

Graf

14. V ktorej vekovej skupine sa nachádzate?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 307185,54 %85,54 %  
31-4578,43 %8,43 %  
45 a viac56,02 %6,02 %  

Graf

15. Aké je Vaše postavenie v organizácii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podriadený5667,47 %67,47 %  
Som aj nadriadený a zároveň aj podriadený 2530,12 %30,12 %  
Nadriadený22,41 %2,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Akého lídra preferujete?

2. Aký by mal byť vzťah medzi zamestnancom a lídrom?

3. Do akej miery by mal byť zamestnanec zapojený do procesu rozhodovania v oblasti riešenia problémov.

4. Koho považujete za lepšieho lídra?

5. Čo by ste zmenili na súčasnej situácii ohľadne vedenia ľudí vo vašej spoločnosti?Možete označiť viacej odpovedí.

6. Do akej miery ste spokojný(á) so svojim lídrom?

7. Ktorý štýl vedenia ľudí by Vám vyhovoval najlepšie?

8. Ktorými vlastnosťami by mal líder disponovať? (5- úplne súhlasím, 1- úplne nesúhlasím)

9. Ktoré faktory sú dôležité pri nadobúdaní moci nad ostatnými? (5- úplne súhlasím, 1- úplne nesúhlasím)

10. Ktoré metódy sú dôležité pre úspešné vzdelávania lídra? (5- úplne súhlasím, 1- úplne nesúhlasím)

11. Čo vás ovplyvňuje k lepším výkonom? (5- úplne súhlasím, 1- úplne nesúhlasím)

13. Pohlavie

14. V ktorej vekovej skupine sa nachádzate?

15. Aké je Vaše postavenie v organizácii?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Akého lídra preferujete?

2. Aký by mal byť vzťah medzi zamestnancom a lídrom?

3. Do akej miery by mal byť zamestnanec zapojený do procesu rozhodovania v oblasti riešenia problémov.

4. Koho považujete za lepšieho lídra?

5. Čo by ste zmenili na súčasnej situácii ohľadne vedenia ľudí vo vašej spoločnosti?Možete označiť viacej odpovedí.

6. Do akej miery ste spokojný(á) so svojim lídrom?

7. Ktorý štýl vedenia ľudí by Vám vyhovoval najlepšie?

8. Ktorými vlastnosťami by mal líder disponovať? (5- úplne súhlasím, 1- úplne nesúhlasím)

9. Ktoré faktory sú dôležité pri nadobúdaní moci nad ostatnými? (5- úplne súhlasím, 1- úplne nesúhlasím)

10. Ktoré metódy sú dôležité pre úspešné vzdelávania lídra? (5- úplne súhlasím, 1- úplne nesúhlasím)

11. Čo vás ovplyvňuje k lepším výkonom? (5- úplne súhlasím, 1- úplne nesúhlasím)

13. Pohlavie

14. V ktorej vekovej skupine sa nachádzate?

15. Aké je Vaše postavenie v organizácii?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Wallnerova, L.Vy a Váš líder (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vy-a-vas-lider.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.