Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vy a vliv médií

Vy a vliv médií

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Sochová
Šetření:06. 05. 2011 - 11. 05. 2011
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jedná se o průzkum pro průřezové téma, tykající se člověka a využívání informací z médií. Budu ráda za pomoc.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Vždy zvolte pouze 1 možnost

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5066,67 %66,67 %  
muž2533,33 %33,33 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 59 let4560 %60 %  
méně než 25 let2533,33 %33,33 %  
60 a více let56,67 %6,67 %  

Graf

3. Sledujete aktuální dění v médiích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3648 %48 %  
ano2634,67 %34,67 %  
spíše ne56,67 %6,67 %  
jak kdy56,67 %6,67 %  
ne34 %4 %  

Graf

4. Jaká média upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet4560 %60 %  
televize2533,33 %33,33 %  
rozhlas (rádio)34 %4 %  
tisk22,67 %2,67 %  

Graf

5. Jak často se zajímáte o aktuální dění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně5168 %68 %  
1 - 2 krát týdně1722,67 %22,67 %  
vyjímečně79,33 %9,33 %  

Graf

6. Jaký druh informací nejčastěji sledujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktuální dění ze světa/z domova6080 %80 %  
sport68 %8 %  
kultura56,67 %6,67 %  
móda, životní styl a hobby45,33 %5,33 %  

Graf

7. Vstupují média do vašeho běžného života? (Mluvíte o událostech s okolím/vrstevníky, využíváte nějak informace?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano - občas4053,33 %53,33 %  
Ano - denně2634,67 %34,67 %  
Poze při závážných událostech810,67 %10,67 %  
Ne - nezajímá mě to11,33 %1,33 %  

Graf

8. Zajímáte se spíše o bulvární informace nebo seriózní zdroje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Seriózní zdroje5978,67 %78,67 %  
Neupřednostňuji ani jedno1520 %20 %  
Bulvár11,33 %1,33 %  

Graf

9. Čemu se nejčastěji věnujete na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhledávám zprávy3141,33 %41,33 %  
Komunikaci2837,33 %37,33 %  
Zábavě1621,33 %21,33 %  

Graf

10. Kde máte přístup k internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doma6890,67 %90,67 %  
Ve škole/práci79,33 %9,33 %  

Graf

11. Kolik hodin denně sledujete TV?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 2 hodiny3749,33 %49,33 %  
2-4 hodiny2533,33 %33,33 %  
vůbec 1114,67 %14,67 %  
5 a více hodin22,67 %2,67 %  

Graf

12. Kolik času strávíte denně na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 4 hodiny2837,33 %37,33 %  
2-4 hodiny2330,67 %30,67 %  
Méně než 2 hodiny2330,67 %30,67 %  
Nepoužívám internet11,33 %1,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jaká média upřednostňujete?

  • odpověď internet:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec na otázku 11. Kolik hodin denně sledujete TV?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

3. Sledujete aktuální dění v médiích?

4. Jaká média upřednostňujete?

5. Jak často se zajímáte o aktuální dění?

6. Jaký druh informací nejčastěji sledujete?

7. Vstupují média do vašeho běžného života? (Mluvíte o událostech s okolím/vrstevníky, využíváte nějak informace?)

8. Zajímáte se spíše o bulvární informace nebo seriózní zdroje?

9. Čemu se nejčastěji věnujete na internetu?

10. Kde máte přístup k internetu?

11. Kolik hodin denně sledujete TV?

12. Kolik času strávíte denně na internetu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

3. Sledujete aktuální dění v médiích?

4. Jaká média upřednostňujete?

5. Jak často se zajímáte o aktuální dění?

6. Jaký druh informací nejčastěji sledujete?

7. Vstupují média do vašeho běžného života? (Mluvíte o událostech s okolím/vrstevníky, využíváte nějak informace?)

8. Zajímáte se spíše o bulvární informace nebo seriózní zdroje?

9. Čemu se nejčastěji věnujete na internetu?

10. Kde máte přístup k internetu?

11. Kolik hodin denně sledujete TV?

12. Kolik času strávíte denně na internetu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sochová, N.Vy a vliv médií (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vy-a-vliv-medii.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.