Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vy a vzdělání

Vy a vzdělání

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Novák
Šetření:17. 05. 2022 - 02. 06. 2022
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):13 / 10.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vítejte,

žádám Vás o vyplnění tohoto krátkého dotazníku pro účely maturitního studia.

Dotatník je zaměřen na zájem o studium po střední škole.

Předem velmi děkuji za Váš čas.

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené/ukončené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou6462,75 %59,26 %  
Odborné vzdělání s výučním listem2019,61 %18,52 %  
Základní vzdělání1817,65 %16,67 %  

Graf

2. Jste muž nebo žena?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6459,81 %59,26 %  
Muž4340,19 %39,81 %  

Graf

3. Kolik Vám je let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 224542,45 %41,67 %  
28+3028,3 %27,78 %  
22 - 282523,58 %23,15 %  
16 - 1865,66 %5,56 %  

Graf

4. Jako školu studujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nestuduji4038,83 %37,04 %  
Univerzita3130,1 %28,7 %  
Gymnázium/střední škola1514,56 %13,89 %  
Vyšší odborná škola1110,68 %10,19 %  
Odborné učiliště65,83 %5,56 %  

Graf

5. Pokud jste nepokračoval/a ve studiu, jaky byl důvod?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studuji4047,62 %37,04 %  
Nevyhovující školství2428,57 %22,22 %  
Zbytečné nároky na studenty1011,9 %9,26 %  
Nebavilo mě1011,9 %9,26 %  

Graf

6. Bylo pro Vás studium zábavné?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3947,56 %36,11 %  
ne2631,71 %24,07 %  
nevím1720,73 %15,74 %  

Graf

7. Bylo Vám vyšší studium doporučeno učiteli?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5264,2 %48,15 %  
ne2935,8 %26,85 %  

Graf

8. Měl/a-jste na konci studia zájem o vyšší rozvoj?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Měl/a jsem zájem6375 %58,33 %  
Neměl/a jsem zájem2125 %19,44 %  

Graf

9. Co Vás vedlo k pokračování ve studiu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracovní příležitosti3954,17 %36,11 %  
Rozvoj v oboru1520,83 %13,89 %  
Baví mě učit se1318,06 %12,04 %  
Prospěch v předešlém studiu56,94 %4,63 %  

Graf

10. Zvolil/a jste vyšší studium ve stejném oboru, jako je předešlé?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4162,12 %37,96 %  
ano2537,88 %23,15 %  

Graf

11. Bylo pro Vás vyšší studium přínosem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4366,15 %39,81 %  
ne2233,85 %20,37 %  

Graf

12. Přemýšlíte o pokračování ve studiu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4461,11 %40,74 %  
ne2838,89 %25,93 %  

Graf

13. Příjde Vám školství v ČR dostačující?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3544,3 %32,41 %  
ano2531,65 %23,15 %  
nevím1924,05 %17,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Měl/a-jste na konci studia zájem o vyšší rozvoj?

  • odpověď Měl/a jsem zájem:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozvoj v oboru na otázku 9. Co Vás vedlo k pokračování ve studiu?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Baví mě učit se na otázku 9. Co Vás vedlo k pokračování ve studiu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené/ukončené vzdělání?

2. Jste muž nebo žena?

3. Kolik Vám je let?

4. Jako školu studujete?

5. Pokud jste nepokračoval/a ve studiu, jaky byl důvod?

6. Bylo pro Vás studium zábavné?

7. Bylo Vám vyšší studium doporučeno učiteli?

8. Měl/a-jste na konci studia zájem o vyšší rozvoj?

9. Co Vás vedlo k pokračování ve studiu?

10. Zvolil/a jste vyšší studium ve stejném oboru, jako je předešlé?

11. Bylo pro Vás vyšší studium přínosem?

12. Přemýšlíte o pokračování ve studiu?

13. Příjde Vám školství v ČR dostačující?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené/ukončené vzdělání?

2. Jste muž nebo žena?

3. Kolik Vám je let?

4. Jako školu studujete?

5. Pokud jste nepokračoval/a ve studiu, jaky byl důvod?

6. Bylo pro Vás studium zábavné?

7. Bylo Vám vyšší studium doporučeno učiteli?

8. Měl/a-jste na konci studia zájem o vyšší rozvoj?

9. Co Vás vedlo k pokračování ve studiu?

10. Zvolil/a jste vyšší studium ve stejném oboru, jako je předešlé?

11. Bylo pro Vás vyšší studium přínosem?

12. Přemýšlíte o pokračování ve studiu?

13. Příjde Vám školství v ČR dostačující?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Novák, T.Vy a vzdělání (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://vy-a-vzdelani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.