Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vy, reklama a její efekty

Vy, reklama a její efekty

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Fiala
Šetření:04. 06. 2013 - 10. 06. 2013
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Cílem tohoto dotazníku je alespoň přibližně vysledovat kde se lidé nejčastěji setkávají s reklamou a jaký ma na ně vliv.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8675,44 %75,44 %  
muž2824,56 %24,56 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-256960,53 %60,53 %  
26-402521,93 %21,93 %  
17 a méně1412,28 %12,28 %  
41-6043,51 %3,51 %  
61 a více21,75 %1,75 %  

Graf

3. Denně strávíte u televize

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 hodiny6153,51 %53,51 %  
0 hodin4236,84 %36,84 %  
3-5 hodin108,77 %8,77 %  
6 hodin a více10,88 %0,88 %  

Graf

4. Jak reagujete na reklamy v televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sleduji dál, ale nevěnuji jim pozornost5951,75 %51,75 %  
Jdu pryč a vrátím se až po reklamách5043,86 %43,86 %  
Pozorně se dívám54,39 %4,39 %  

Graf

5. Rozhodl/a jste se někdy ke koupi produktu hned po reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9280,7 %80,7 %  
ano2219,3 %19,3 %  

Graf

6. Když nakupujete v obchodech, věnujete větší pozornost produktům, které znáte z televize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5245,61 %45,61 %  
nevím o tom3228,07 %28,07 %  
ano3026,32 %26,32 %  

Graf

7. Vadí Vám reklamy mezi pořady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7162,28 %62,28 %  
ne4337,72 %37,72 %  

Graf

8. Vadí Vám reklamy uprostřed filmů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10592,11 %92,11 %  
ne97,89 %7,89 %  

Graf

9. Kolik hodin denně strávíte na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-5 hodin5750 %50 %  
6 hodin a více3429,82 %29,82 %  
1-2 hodiny2320,18 %20,18 %  

Graf

10. Všímáte si reklam na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale pouze okrajově4741,23 %41,23 %  
ne, nevěnuji jim pozornost4135,96 %35,96 %  
ne, používám AdBlock nebo jinou alternativu2320,18 %20,18 %  
ano, zajímají mě32,63 %2,63 %  

Graf

11. Rozhodl/a jste se někdy ke koupi produktu díky internetové reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8070,18 %70,18 %  
ano3429,82 %29,82 %  

Graf

12. Objevil/a jste někdy zajímavé internetové stránky jen díky internetové reklamě na jiném webu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, párkrát8070,18 %70,18 %  
ne3127,19 %27,19 %  
ano, často32,63 %2,63 %  

Graf

13. Jak vnímáte vloženou reklamu na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jako něco, co by tam nemělo být6254,39 %54,39 %  
jako součást stránky5245,61 %45,61 %  

Graf

14. Jak byste porovnali televizní a internetovou reklamu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetová mi vadí méně6557,02 %57,02 %  
vadí mi oba druhy stejně2824,56 %24,56 %  
televizní mi vadí méně1614,04 %14,04 %  
nevadí mi ani jeden druh reklamy54,39 %4,39 %  

Graf

15. Všímáte si reklamy na billboardech u dálnic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7464,91 %64,91 %  
ne4035,09 %35,09 %  

Graf

16. Myslíte si, že je taková reklama nebezpečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, odvádí pozornost8574,56 %74,56 %  
ne2925,44 %25,44 %  

Graf

17. Jak se chováte v prostředí obchodního centra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohybuji se v obchodech, se kterými mám zkušenosti6254,39 %54,39 %  
sleduji výlohy, vystavené produkty a akce4236,84 %36,84 %  
prozkoumávám důkladně mnoho obchodů bez ohledu na jejich akce108,77 %8,77 %  

Graf

18. Myslíte si, že Vás reklama podvědomě ovlivňuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7464,91 %64,91 %  
ne4035,09 %35,09 %  

Graf

19. Kdybyste měl/a vlastní produkt k prodeji a rozpočet pouze na jeden druh reklamy, kde byste ho vystavoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu6355,26 %55,26 %  
v televizi3833,33 %33,33 %  
na billboardech65,26 %5,26 %  
nikde54,39 %4,39 %  
v rádiu21,75 %1,75 %  

Graf

20. Jak na Vás působí vkládání produktů do filmů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
negativně, filmy by měly být neutrální3934,21 %34,21 %  
negativně, přijde mi to jako vsugerovávání3833,33 %33,33 %  
pozitivně, beru to jako legraci2925,44 %25,44 %  
pozitivně, značka mi pak přijde populárnější87,02 %7,02 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Denně strávíte u televize

4. Jak reagujete na reklamy v televizi?

5. Rozhodl/a jste se někdy ke koupi produktu hned po reklamě?

6. Když nakupujete v obchodech, věnujete větší pozornost produktům, které znáte z televize?

7. Vadí Vám reklamy mezi pořady?

8. Vadí Vám reklamy uprostřed filmů?

9. Kolik hodin denně strávíte na internetu?

10. Všímáte si reklam na internetu?

11. Rozhodl/a jste se někdy ke koupi produktu díky internetové reklamě?

12. Objevil/a jste někdy zajímavé internetové stránky jen díky internetové reklamě na jiném webu?

13. Jak vnímáte vloženou reklamu na sociálních sítích?

14. Jak byste porovnali televizní a internetovou reklamu?

15. Všímáte si reklamy na billboardech u dálnic?

16. Myslíte si, že je taková reklama nebezpečná?

17. Jak se chováte v prostředí obchodního centra?

18. Myslíte si, že Vás reklama podvědomě ovlivňuje?

19. Kdybyste měl/a vlastní produkt k prodeji a rozpočet pouze na jeden druh reklamy, kde byste ho vystavoval/a?

20. Jak na Vás působí vkládání produktů do filmů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Denně strávíte u televize

4. Jak reagujete na reklamy v televizi?

5. Rozhodl/a jste se někdy ke koupi produktu hned po reklamě?

6. Když nakupujete v obchodech, věnujete větší pozornost produktům, které znáte z televize?

7. Vadí Vám reklamy mezi pořady?

8. Vadí Vám reklamy uprostřed filmů?

9. Kolik hodin denně strávíte na internetu?

10. Všímáte si reklam na internetu?

11. Rozhodl/a jste se někdy ke koupi produktu díky internetové reklamě?

12. Objevil/a jste někdy zajímavé internetové stránky jen díky internetové reklamě na jiném webu?

13. Jak vnímáte vloženou reklamu na sociálních sítích?

14. Jak byste porovnali televizní a internetovou reklamu?

15. Všímáte si reklamy na billboardech u dálnic?

16. Myslíte si, že je taková reklama nebezpečná?

17. Jak se chováte v prostředí obchodního centra?

18. Myslíte si, že Vás reklama podvědomě ovlivňuje?

19. Kdybyste měl/a vlastní produkt k prodeji a rozpočet pouze na jeden druh reklamy, kde byste ho vystavoval/a?

20. Jak na Vás působí vkládání produktů do filmů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fiala, J.Vy, reklama a její efekty (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vy-reklama-a-jeji-efekty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.