Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výběr nejvhodnějšího média pro reklamní kampaň Bedýnky zeleniny

Výběr nejvhodnějšího média pro reklamní kampaň Bedýnky zeleniny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Bedýnka Zeleniny
Šetření:17. 10. 2011 - 18. 10. 2011
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení respondenti,

jsme studenti třetího ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava a chtěli bychom Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který poslouží k výzkumu, zabývajícímu se výběrem nejvhodnějšího média pro reklamní kampaň produktu Bedýnka zeleniny. Váš názor je pro nás velice důležitý. Dotazník je anonymní a nezabere Vám déle než 10 minut času. Děkujeme mnohokrát za Vaši vstřícnost.

Krátké seznámení na začátek:
Bedýnkování je systém, jak dostat co nejrychleji kvalitní čerstvé potraviny od farmáře přímo ke spotřebiteli. Farmář vám naplní bedýnku biozeleninou ze své úrody a vy si ji na patřičném místě vyzvednete. Tento systém velmi úspěšně už několik let funguje např. ve Francii, ve Švýcarsku, v Německu, ve Velké Británii a v dalších zemích.

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o zdravou výživu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2767,5 %67,5 %  
Ne1332,5 %32,5 %  

Graf

2. Zajímá Vás možnost nakupovat zemědělské produkty (zelenina, ovoce, obiloviny, vajíčka, med, atd.) z místní české produkce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3382,5 %82,5 %  
Ne717,5 %17,5 %  

Graf

3. Využíváte možnost bedýnkování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem ji nevyužil/a 3690 %90 %  
Využívám ji občas 25 %5 %  
Už jsem ji v minulosti jednou využil/a.25 %5 %  

Graf

4. Znáte konkrétního dodavatele bedýnek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3895 %95 %  
Ano25 %5 %  

Graf

5. Odkud jste se o bedýnkách poprvé dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zatím jsem se s informacemi o bedýnkách nesetkal/a2767,5 %67,5 %  
Reklama v novinách, časopisech410 %10 %  
Osobní doporučení (rodina, sousedé, přátelé, partner/ka)37,5 %7,5 %  
Internetové stránky37,5 %7,5 %  
Jiné25 %5 %  
Sociální sítě (facebook aj.)12,5 %2,5 %  

Graf

6. Kde hledáte podrobnější informace o zdravé výživě? (Můžete zvolit více odpovědí.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové stránky2767,5 %67,5 %  
Osobní doporučení (rodina, sousedé, přátelé, partner/ka)1947,5 %47,5 %  
Tisk922,5 %22,5 %  
Knihy922,5 %22,5 %  
Nehledám podrobnější informace o zdravé výživě.922,5 %22,5 %  
Letáčky, plakáty aj.615 %15 %  
Sociální sítě (facebook aj.)410 %10 %  
Zájmové spolky a sdružení25 %5 %  
Jiné25 %5 %  

Graf

7. Kolik informací máte o službě bedýnkování zeleniny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám dostatek informací.2767,5 %67,5 %  
Nějaké informace mám, ale přivítal bych jich více.615 %15 %  
Nemám zájem o tyto informace.512,5 %12,5 %  
Mám dostatek informací.25 %5 %  

Graf

8. S kým se bavíte o možnostech nakupování místních zemědělských produktů? (Můžete zvolit více odpovědí.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodinou1947,5 %47,5 %  
s nikým1845 %45 %  
s přáteli1230 %30 %  
s někým jiným12,5 %2,5 %  

Graf

9. Ohodnoťte důvěryhodnost následujících médií známkou jako ve škole:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Regionální tisk2.0751.019
Regionální rádio2.3250.869
Internet2.8250.844
Letáky3.151.228

Graf

10. Ohodnoťte dostupnost následujících médií známkou jako ve škole:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Regionální tisk1.8751.159
Regionální rádio2.32.41
Internet1.4250.894
Letáky2.4751.299

Graf

11. Ohodnoťte Vaši celkovou spokojenost s těmito médií známkou jako ve škole:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Regionální tisk2.4250.944
Regionální rádio2.851.178
Internet1.9751.174
Letáky3.151.178

Graf

12. Která z následujících možností je dle Vás nejvhodnějším médiem pro informování veřejnosti o zdravé výživě (konkrétně o možnosti bedýnkování)? (Zvolte prosím jen jednu možnost.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet1947,5 %47,5 %  
Regionální televize820 %20 %  
Regionální tisk717,5 %17,5 %  
Informační letáčky a plakáty512,5 %12,5 %  
Regionální rádio12,5 %2,5 %  

Graf

13. Jak často navštěvujete Farmářské trhy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec ne2665 %65 %  
Občas1127,5 %27,5 %  
Pravidelně 37,5 %7,5 %  

Graf

14. Jak často sledujete tato média? (0-denně, 1- Několikrát za týden, 2- Jednou za týden, 3- Několikrát v měsíci, 4-Jednou za měsíc, 5-Méně často, 6-Vůbec )

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4”, „5” a „6”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Regionální rádio3.353.728
Regionální tisk3.252.388
Letáky3.6752.769
Internet0.3750.434

Graf

15. Měsíční čistý příjem Vaší domácnosti se pohybuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 20 000 Kč1537,5 %37,5 %  
do 40 000 Kč922,5 %22,5 %  
40 000 Kč a více820 %20 %  
do 30 000 Kč820 %20 %  

Graf

16. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední vzdělání s maturitou2460 %60 %  
Vysokoškolské1230 %30 %  
Střední vzdělání bez maturity25 %5 %  
Vyšší odborné12,5 %2,5 %  
Základní12,5 %2,5 %  

Graf

17. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let3382,5 %82,5 %  
26 – 35 let717,5 %17,5 %  

Graf

18. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3587,5 %87,5 %  
muž512,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o zdravou výživu?

2. Zajímá Vás možnost nakupovat zemědělské produkty (zelenina, ovoce, obiloviny, vajíčka, med, atd.) z místní české produkce?

3. Využíváte možnost bedýnkování?

4. Znáte konkrétního dodavatele bedýnek?

5. Odkud jste se o bedýnkách poprvé dozvěděli?

6. Kde hledáte podrobnější informace o zdravé výživě? (Můžete zvolit více odpovědí.)

7. Kolik informací máte o službě bedýnkování zeleniny?

8. S kým se bavíte o možnostech nakupování místních zemědělských produktů? (Můžete zvolit více odpovědí.)

9. Ohodnoťte důvěryhodnost následujících médií známkou jako ve škole:

10. Ohodnoťte dostupnost následujících médií známkou jako ve škole:

11. Ohodnoťte Vaši celkovou spokojenost s těmito médií známkou jako ve škole:

12. Která z následujících možností je dle Vás nejvhodnějším médiem pro informování veřejnosti o zdravé výživě (konkrétně o možnosti bedýnkování)? (Zvolte prosím jen jednu možnost.)

13. Jak často navštěvujete Farmářské trhy?

14. Jak často sledujete tato média? (0-denně, 1- Několikrát za týden, 2- Jednou za týden, 3- Několikrát v měsíci, 4-Jednou za měsíc, 5-Méně často, 6-Vůbec )

15. Měsíční čistý příjem Vaší domácnosti se pohybuje:

16. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Kolik je Vám let?

18. Jste

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o zdravou výživu?

2. Zajímá Vás možnost nakupovat zemědělské produkty (zelenina, ovoce, obiloviny, vajíčka, med, atd.) z místní české produkce?

3. Využíváte možnost bedýnkování?

4. Znáte konkrétního dodavatele bedýnek?

5. Odkud jste se o bedýnkách poprvé dozvěděli?

6. Kde hledáte podrobnější informace o zdravé výživě? (Můžete zvolit více odpovědí.)

7. Kolik informací máte o službě bedýnkování zeleniny?

8. S kým se bavíte o možnostech nakupování místních zemědělských produktů? (Můžete zvolit více odpovědí.)

9. Ohodnoťte důvěryhodnost následujících médií známkou jako ve škole:

10. Ohodnoťte dostupnost následujících médií známkou jako ve škole:

11. Ohodnoťte Vaši celkovou spokojenost s těmito médií známkou jako ve škole:

12. Která z následujících možností je dle Vás nejvhodnějším médiem pro informování veřejnosti o zdravé výživě (konkrétně o možnosti bedýnkování)? (Zvolte prosím jen jednu možnost.)

13. Jak často navštěvujete Farmářské trhy?

14. Jak často sledujete tato média? (0-denně, 1- Několikrát za týden, 2- Jednou za týden, 3- Několikrát v měsíci, 4-Jednou za měsíc, 5-Méně často, 6-Vůbec )

15. Měsíční čistý příjem Vaší domácnosti se pohybuje:

16. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Kolik je Vám let?

18. Jste

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zeleniny, B.Výběr nejvhodnějšího média pro reklamní kampaň Bedýnky zeleniny (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyber-nejvhodnejsiho-media-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.