Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výběr poskytovatele Internetu ve Zlíně

Výběr poskytovatele Internetu ve Zlíně

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Honza B.
Šetření:30. 04. 2012 - 30. 05. 2012
Počet respondentů:17
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.35
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům


Dobrý den,

jsem studentem třetího ročníku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, fakulty aplikované informatiky a píši bakalářskou práci na téma: "Připojení LAN do Internetu ve Zlíně".

Rozhodl jsem se tedy připojit k práci získaná data z veřejného výzkumu uživatelů Internetu ve Zlíně. Tímto Vás chci poprosit o vyplnění tohoto anonymního dotazníku k mé bakalářské práci.

 

Jan B.

Odpovědi respondentů

1. Máte ve své domácnosti připojeni k Internetu a bydlíte ve Zlíně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1588,24 %88,24 %  
ne211,76 %11,76 %  

Graf

2. Jak často připojení k Internetu využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně 1493,33 %82,35 %  
měsíčně16,67 %5,88 %  

Graf

3. Jakou variantu připojení využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Wi-fi640 %35,29 %  
kabelové 533,33 %29,41 %  
mobilní320 %17,65 %  
ADSL320 %17,65 %  
optické213,33 %11,76 %  

Graf

4. Jaká je rychlost Vašeho připojení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5001až 10000 kbit/s533,33 %29,41 %  
2001 až 5000 kbit/s426,67 %23,53 %  
20001 kbit/s až 50000 kbit/s320 %17,65 %  
10001 kbit/s až 20000 kbit/s213,33 %11,76 %  
menší než 1000 kbit/s16,67 %5,88 %  

Graf

5. Zvažujete zvýšení rychlosti připojení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1280 %70,59 %  
nevím320 %17,65 %  

Graf

6. K jaké činnosti připojení běžně využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce1173,33 %64,71 %  
sociální sítě1066,67 %58,82 %  
studium960 %52,94 %  
stahování dat853,33 %47,06 %  
online hry426,67 %23,53 %  
Vše dohromady16,67 %5,88 %  

Graf

7. Kolik členů ve Vaší domácnosti připojení využívá?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2640 %35,29 %  
4320 %17,65 %  
3320 %17,65 %  
1213,33 %11,76 %  
616,67 %5,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.62
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.92
Směrodatná odchylka:0.96
Medián:2
Modus:2

Graf

8. Jaký je Váš nynější poskytovatel internetového připojení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
UPC533,33 %29,41 %  
AVONET426,67 %23,53 %  
i2net213,33 %11,76 %  
INTERNEXT213,33 %11,76 %  
T-MOBILE213,33 %11,76 %  

Graf

9. Které další služby od poskytovatele využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné další služby nevyužívám960 %52,94 %  
TV426,67 %23,53 %  
pevná linka213,33 %11,76 %  

Graf

10. Jakou další službu byste u svého poskytovatele uvítal/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
IPv6150 %5,88 %  
přestat brzdit přenosy P2P150 %5,88 %  

Graf

11. Jakou částku měsíčně platíte za služby svému poskytovateli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
301 - 500 Kč960 %52,94 %  
101 - 300 Kč426,67 %23,53 %  
701 - 1000 kč16,67 %5,88 %  
501 - 700 Kč16,67 %5,88 %  

Graf

12. Jste celkově spokojeni s Vaším poskytovatelem? (ohodnoďte jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný746,67 %41,18 %  
výborný533,33 %29,41 %  
dobrý320 %17,65 %  

Graf

13. Máte pocit, že je Vaše připojení stabilní? (nedochází k samovolnému odpojování od sítě, nechochází k výpadkům, aj..)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím853,33 %47,06 %  
spíše souhlasím640 %35,29 %  
spíše nesouhlasím16,67 %5,88 %  

Graf

14. Myslíte, že je trh již přesycen společnostmi nabízejícími přípojení do celosvětové sítě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne640 %35,29 %  
ano533,33 %29,41 %  
nevím426,67 %23,53 %  

Graf

15. Než jste se rozhodl/a zajistit si připojení k Internetu, zjištoval/a jste další možnosti připojení (další společnosti nabízející připojení), v blízkosti Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1280 %70,59 %  
ne320 %17,65 %  

Graf

16. Jste muž/žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž960 %52,94 %  
žena640 %35,29 %  

Graf

17. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let1066,67 %58,82 %  
31 - 40 let320 %17,65 %  
10 - 20 let213,33 %11,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

B., H.Výběr poskytovatele Internetu ve Zlíně (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vyber-poskytovatele-internet.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.