Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výběr typu spodního prádla v závislosti na vnímání hudby

Výběr typu spodního prádla v závislosti na vnímání hudby

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Lhota
Šetření:23. 11. 2010 - 11. 12. 2010
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):13 / 11
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
právě se Vám dostal do ruky dotazník zaměřený na výběr typu spodního prádla v závislosti na vnímání hudby.
Dotazník sestavil student 2. ročníku Vyšší odborné školy Cestovního ruchu jako ročníkovou seminární práci.


Děkuji za Váš čas a ochotu


Jiří Lhota
 

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 29 let7982,29 %82,29 %  
Mladší než 18 let1111,46 %11,46 %  
30 – 44 let66,25 %6,25 %  

Graf

2. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ, SOU4344,79 %44,79 %  
Gymnázium2425 %25 %  
VOŠ, VŠ1717,71 %17,71 %  
1212,5 %12,5 %  

Graf

3. Hudba je pro Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každodenní potřeba5456,25 %56,25 %  
Zpestření určitých činností2728,13 %28,13 %  
Koníček1212,5 %12,5 %  
Okrajová záležitost33,13 %3,13 %  

Graf

4. Hudbu…

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Bych si přál dělat aktivněotázka č. 5, Dělám aktivněotázka č. 5, Mě neláká dělat aktivněotázka č. 6, Nedělám aktivněotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedělám aktivně3839,58 %39,58 %  
Bych si přál dělat aktivně2222,92 %22,92 %  
Mě neláká dělat aktivně2222,92 %22,92 %  
Dělám aktivně1414,58 %14,58 %  

Graf

5. K hudbě...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mě přivedl vlastní zájem2158,33 %21,88 %  
Mě vedli od dětství1541,67 %15,63 %  

Graf

6. K hudbě...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy mě ani nenapadlo se hudbě věnovat4270 %43,75 %  
Mě vedli od dětství, ale přesto mě nijak neláká věnovat se jí aktivně1830 %18,75 %  

Graf

7. Provozuje ve Vašem blízkém okolí někdo hudbu? (Hudební kroužky pro školní mládež neberte prosím v potaz)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6769,79 %69,79 %  
ne2930,21 %30,21 %  

Graf

8. Jaký druh hudby posloucháte nejraději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rock a vše jemu příbuzné6466,67 %66,67 %  
Pop, Hip-Hop1818,75 %18,75 %  
Folk, Jazz, Blues99,38 %9,38 %  
Elektronická hudba44,17 %4,17 %  
Vážná a dechová hudba11,04 %1,04 %  

Graf

9. Hudbu nejraději poslouchám

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je mi to jedno6264,58 %64,58 %  
Sám2829,17 %29,17 %  
Ve společnosti jiných lidí66,25 %6,25 %  

Graf

10. Mám raději hudbu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Živou6264,58 %64,58 %  
Reprodukovanou3435,42 %35,42 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mužotázka č. 13, Ženaotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7881,25 %81,25 %  
Muž1818,75 %18,75 %  

Graf

12. Nejraději nosím spodní prádlo

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kalhotky5874,36 %60,42 %  
Tanga 2025,64 %20,83 %  

Graf

13. Nejraději nosím spodní prádlo

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trenky1688,89 %16,67 %  
Slipy211,11 %2,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Hudba je pro Vás?

  • odpověď Každodenní potřeba:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 2. Dosažené vzdělání
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mladší než 18 let na otázku 1. Věk

11. Pohlaví

  • odpověď Muž:
    • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trenky na otázku 13. Nejraději nosím spodní prádlo

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Dosažené vzdělání

3. Hudba je pro Vás?

4. Hudbu…

5. K hudbě...

7. Provozuje ve Vašem blízkém okolí někdo hudbu? (Hudební kroužky pro školní mládež neberte prosím v potaz)

8. Jaký druh hudby posloucháte nejraději?

9. Hudbu nejraději poslouchám

10. Mám raději hudbu

11. Pohlaví

12. Nejraději nosím spodní prádlo

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Dosažené vzdělání

3. Hudba je pro Vás?

4. Hudbu…

5. K hudbě...

7. Provozuje ve Vašem blízkém okolí někdo hudbu? (Hudební kroužky pro školní mládež neberte prosím v potaz)

8. Jaký druh hudby posloucháte nejraději?

9. Hudbu nejraději poslouchám

10. Mám raději hudbu

11. Pohlaví

12. Nejraději nosím spodní prádlo

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Lhota, J.Výběr typu spodního prádla v závislosti na vnímání hudby (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vyber-typu-spodniho-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.