Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výběr veterinární kliniky

Výběr veterinární kliniky

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Stárková
Šetření:06. 02. 2024 - 10. 02. 2024
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):9 / 5.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník má za cíl zjistit podle jakých kritérií si lidé vybírají veterinární kliniky.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6967,65 %67,65 %  
Muž3332,35 %32,35 %  

Graf

2. Vlastníte zvíře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8381,37 %81,37 %  
Ne1918,63 %18,63 %  

Graf

3. Podle jakého kritéria jste si vybrali Vaši veterinární ordinaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Blízko bydliště2732,53 %26,47 %  
Doporučení známých2530,12 %24,51 %  
Recenze1518,07 %14,71 %  
Specializace ordinace1416,87 %13,73 %  
Ordinační hodiny22,41 %1,96 %  

Graf

4. Jak jste se o své ordinaci dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doporučení známých5566,27 %53,92 %  
Internet1619,28 %15,69 %  
Sociální sítě (instagram, facebook)22,41 %1,96 %  
Paní doktorku znám osobně 11,2 %0,98 %  
nevím11,2 %0,98 %  
Praxe- Internet11,2 %0,98 %  
od dcery11,2 %0,98 %  
Reklama11,2 %0,98 %  
Znám ji dlouho, chodím kolem ní11,2 %0,98 %  
Při akutnímu zranění jednoho z mazlíčků11,2 %0,98 %  
Jezdil jsem okolo.11,2 %0,98 %  
Při akutním zranění jednoho z mazlíčů11,2 %0,98 %  
Nevím, prostě znám odjakživa11,2 %0,98 %  

Graf

5. Seřaďte od hlavního po nejméně hlavní kritéria výběru ordinace (1=nejdůležitější, 4=nejméně důležité):

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Cena2.8190.943
Specializace2.0241.084
Doprava2.7471.201
Recenze/doporučení2.411.374

Graf

6. Napsala jste recenzi na svou kliniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7084,34 %68,63 %  
Ano1315,66 %12,75 %  

Graf

7. Byla recenze pozitivní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1292,31 %11,76 %  
ne17,69 %0,98 %  

Graf

8. Podle čeho byste veterinární ordinaci vybírali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doporučení známých736,84 %6,86 %  
Recenze526,32 %4,9 %  
Specializace421,05 %3,92 %  
Doprava210,53 %1,96 %  
Cena15,26 %0,98 %  

Graf

9. Seřaďte kritéria podle kterých byste vybírali od nejhlavnějšího po nejméně hlavní (1=nejdůležitější, 5=nejméně důležité):

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Cena3.1581.712
Specializace2.4741.934
Doprava3.2631.247
Recenze3.2111.85
Doporučení známých2.8952.831

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jak jste se o své ordinaci dozvěděli?

  • odpověď Doporučení známých:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doporučení známých na otázku 3. Podle jakého kritéria jste si vybrali Vaši veterinární ordinaci?

6. Napsala jste recenzi na svou kliniku?

  • odpověď Ano:
    • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Byla recenze pozitivní?

7. Byla recenze pozitivní?

  • odpověď ano:
    • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Napsala jste recenzi na svou kliniku?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Vlastníte zvíře?

3. Podle jakého kritéria jste si vybrali Vaši veterinární ordinaci?

4. Jak jste se o své ordinaci dozvěděli?

5. Seřaďte od hlavního po nejméně hlavní kritéria výběru ordinace (1=nejdůležitější, 4=nejméně důležité):

6. Napsala jste recenzi na svou kliniku?

7. Byla recenze pozitivní?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Vlastníte zvíře?

3. Podle jakého kritéria jste si vybrali Vaši veterinární ordinaci?

4. Jak jste se o své ordinaci dozvěděli?

5. Seřaďte od hlavního po nejméně hlavní kritéria výběru ordinace (1=nejdůležitější, 4=nejméně důležité):

6. Napsala jste recenzi na svou kliniku?

7. Byla recenze pozitivní?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Stárková, J.Výběr veterinární kliniky (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://vyber-veterinarni-kliniky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.