Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výběr vinotéky

Výběr vinotéky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Ponížilová
Šetření:10. 02. 2015 - 24. 02. 2015
Počet respondentů:87
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente, 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se mé diplomové práce, která nese název Projekt založení nové vinotéky. Na otázky odpovídejte prosím označením varianty, která Vám nejvíce vyhovuje. Tento dotazník je anonymní a všechny v něm obsažené údaje slouží pouze k vypracování mé diplomové práce.

 

Předem děkuji za ochotu a Váš čas!

bc. Ivana Ponížilová 

2. ročník oboru Ekonomika podnikání v obchodě a službách 

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Odpovědi respondentů

1. Jak často nakupujete víno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyjíměčně2832,18 %32,18 %  
1x za měsíc2326,44 %26,44 %  
1x za týden2022,99 %22,99 %  
častěji než-li 1x týdně1618,39 %18,39 %  

Graf

2. V jakém obchodě preferujete nákup vína?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vinotéka4855,17 %55,17 %  
kdekoliv kde víno prodávají2022,99 %22,99 %  
supermarket1921,84 %21,84 %  

Graf

3. V jakém místě preferujete prodejnu vína?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
docházková vzdálenost od domu - sídliště3843,68 %43,68 %  
v centru města2933,33 %33,33 %  
u supermarketu2022,99 %22,99 %  

Graf

4. Kdy víno nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kdykoliv když mám na něj chuť - aktuální rozhodnutí5866,67 %66,67 %  
při běžném nákupu2022,99 %22,99 %  
na cestě z práce910,34 %10,34 %  

Graf

5. Jaké víno preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kupuji obě3944,83 %44,83 %  
lahvové3843,68 %43,68 %  
stáčené1011,49 %11,49 %  

Graf

6. Co preferujete u stáčeného vína?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chuť4962,03 %56,32 %  
původ (moravské víno)2126,58 %24,14 %  
cenu911,39 %10,34 %  

Graf

7. Kolik jste ochotni zaplatit za běžný nákup vína?

víno pro 2 osoby, na všední den, návštěva kamaráda

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101-150 Kč3337,93 %37,93 %  
201 Kč a více2022,99 %22,99 %  
151 - 200Kč1820,69 %20,69 %  
do 100Kč1618,39 %18,39 %  

Graf

8. Kolik jste ochotni zaplatit za víno které byste věnovali jako dárek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
200 Kč a více4652,87 %52,87 %  
151 Kč - 200 Kč2528,74 %28,74 %  
101 - 150 Kč1618,39 %18,39 %  

Graf

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6473,56 %73,56 %  
střední s maturitou / vyučen2225,29 %25,29 %  
základní11,15 %1,15 %  

Graf

10. Jaký je měsíční příjem Vaší domácnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 000 Kč - 35 000 Kč2832,56 %32,18 %  
35 000 Kč a více2529,07 %28,74 %  
15 000 Kč - 25 000 Kč1719,77 %19,54 %  
do 15 000 Kč1618,6 %18,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Kolik jste ochotni zaplatit za víno které byste věnovali jako dárek?

  • odpověď 200 Kč a více:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 201 Kč a více na otázku 7. Kolik jste ochotni zaplatit za běžný nákup vína?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často nakupujete víno?

2. V jakém obchodě preferujete nákup vína?

3. V jakém místě preferujete prodejnu vína?

4. Kdy víno nakupujete?

5. Jaké víno preferujete?

6. Co preferujete u stáčeného vína?

7. Kolik jste ochotni zaplatit za běžný nákup vína?

8. Kolik jste ochotni zaplatit za víno které byste věnovali jako dárek?

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

10. Jaký je měsíční příjem Vaší domácnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často nakupujete víno?

2. V jakém obchodě preferujete nákup vína?

3. V jakém místě preferujete prodejnu vína?

4. Kdy víno nakupujete?

5. Jaké víno preferujete?

6. Co preferujete u stáčeného vína?

7. Kolik jste ochotni zaplatit za běžný nákup vína?

8. Kolik jste ochotni zaplatit za víno které byste věnovali jako dárek?

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

10. Jaký je měsíční příjem Vaší domácnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ponížilová , I.Výběr vinotéky (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vyber-vinoteky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.