Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Berta Felkelová
Šetření:05. 11. 2011 - 12. 11. 2011
Počet respondentů:151
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

prosíme Vás o vyplnění našeho krátkého dotazníku, který se týká trávení volného času. Dotazník je součástí seminární práce ze statistiky.

Moc děkujeme za vyplnění.

 

Odpovědi respondentů

1. Jak často se věnujete sportovním aktivitám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
minimálně 1x týdně8052,98 %52,98 %  
minimálně 1x měsíčně2919,21 %19,21 %  
méně než 1x měsíčně2717,88 %17,88 %  
denně159,93 %9,93 %  

Graf

2. Kolik v současnosti sledujete televizních seriálů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-26945,7 %45,7 %  
nesleduji žádný3925,83 %25,83 %  
3-43019,87 %19,87 %  
5 a více138,61 %8,61 %  

Graf

3. Čemu se ve svém volném čase věnujete více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
četbě knih7046,36 %46,36 %  
četbě novin/časopisů4529,8 %29,8 %  
nastejno3623,84 %23,84 %  

Graf

4. Ve svém volném čase denně trávím u PC průměrně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-4 hodiny6241,06 %41,06 %  
30 minut - 2 hodiny4227,81 %27,81 %  
více než 4 hodiny3623,84 %23,84 %  
0-30 minut117,28 %7,28 %  

Graf

5. Ve svém volném čase denně trávím u televize průměrně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-30 minut6744,37 %44,37 %  
30 minut - 2 hodiny6140,4 %40,4 %  
2-4 hodiny2013,25 %13,25 %  
více než 4 hodiny31,99 %1,99 %  

Graf

6. Jak často průměrně „vysedáváte v hospodě u piva“ ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1x měsíčně nebo vůbec7147,02 %47,02 %  
méně než 4x měsíčně4127,15 %27,15 %  
1-2x týdně3019,87 %19,87 %  
častěji než 2x týdně95,96 %5,96 %  

Graf

7. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12784,11 %84,11 %  
muž2415,89 %15,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často se věnujete sportovním aktivitám?

2. Kolik v současnosti sledujete televizních seriálů?

3. Čemu se ve svém volném čase věnujete více?

4. Ve svém volném čase denně trávím u PC průměrně:

5. Ve svém volném čase denně trávím u televize průměrně:

6. Jak často průměrně „vysedáváte v hospodě u piva“ ?

7. Jaké je vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často se věnujete sportovním aktivitám?

2. Kolik v současnosti sledujete televizních seriálů?

3. Čemu se ve svém volném čase věnujete více?

4. Ve svém volném čase denně trávím u PC průměrně:

5. Ve svém volném čase denně trávím u televize průměrně:

6. Jak často průměrně „vysedáváte v hospodě u piva“ ?

7. Jaké je vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Felkelová, B.Volnočasové aktivity (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyber-volnocasovych-aktivit.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.