Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výběr vysoké školy a internet

Výběr vysoké školy a internet

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Gerstner
Šetření:01. 04. 2010 - 12. 04. 2010
Počet respondentů:175
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

chtěl bych vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku k mé diplomové práci, která se týká vysokých škol a toho, jak o sobě podávají informace. Zajímají mě hlavně vaše názory na webové stránky.

Výsledky budou po skončení šetření volně dostupné.

Předem velmi děkuji za váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Kde jste se dozvěděl(a) první informace o oborech vyučovaných na škole (vyberte nejvýše 2 nejdůležitější zdroje informací)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet15788,7 %89,71 %  
Učitelské noviny4525,42 %25,71 %  
kamarád/spolužák4223,73 %24 %  
den otevřených dveří3821,47 %21,71 %  
Gaudeamus137,34 %7,43 %  
jinde105,65 %5,71 %  
pracovníci vysoké školy (návšťěva na střední škole)95,08 %5,14 %  
starší sourozenec63,39 %3,43 %  
třídní učitel52,82 %2,86 %  
výchovný poradce31,69 %1,71 %  

Graf

2. jste sbíral(a) další informace o oborech (každé položce přiřaďte bodové hodnocení od 1 do 5, kde 5 je velmi důležitý zdroj a 1 je nedůležitý zdroj)?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
internet4.2322.201
Učitelské noviny2.5932.14
Gaudeamus1.9441.669
den otevřených dveří3.2372.181
výchovný poradce2.0621.855
třídní učitel2.1071.892
kamarád/spolužák2.9771.57
starší sourozenec2.1532.559
pracovníci vysoké školy (návšťěva na střední škole)2.3222.58
jinde2.1132.044

Graf

3. Našel(našla) jste na webu potřebné informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinu14380,79 %81,71 %  
vše2312,99 %13,14 %  
jen základní informace105,65 %5,71 %  
ne10,56 %0,57 %  

Graf

4. Byla podle Vás sekce pro uchazeče webu školy přehledná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano9050,85 %51,43 %  
spíše ne4123,16 %23,43 %  
ano4022,6 %22,86 %  
ne63,39 %3,43 %  

Graf

5. Ovlivnila kvalita webu školy Vaše rozhodnutí při výběru vysoké školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec8145,76 %46,29 %  
trochu8045,2 %45,71 %  
hodně169,04 %9,14 %  

Graf

6. (nepovinná otázka) Co by se podle Vás mohlo na webu školy v sekci pro uchazeče zlepšit (např. které informace Vám chyběly)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

--

Datum konání dnů otevřených dveří

důležitá místa .. trasy na pohybovky ..

hlavně ta přehlednost... informace tam jsou jen je tezke se jich dohledat

Hned v základním dělení v levém sloupci bych nabídla studijní obory. Vždycky jsem se tam ztrácela. Celkově bohužel hodnotím stránky UHK velmi nepřehledné. Na důležité zprávy narážím jen náhodou. Ale když se je snažím vyhledat záměrně, málokdy se doberu zdárně cíle. Často mi unikají informace.

informace ani tak nechyběly, ale bylo by vhodné aby školy dělaly přehlednější soupis oborů a předmětů. V mém případě to je o přehlednosti. Čím víc je to přehlednějí tím víc mi to dá odpovědí.

informace o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů

informace o vyučovaných předmětech (něco jako sylabus - o čem vlastně daný předmět je)

Informací zde bylo dost, ale web je velice nepřehledně strukturován. I doposud přesto, že už vím kde co hledat mám kolikrát problémy se k danému tématu propracovat.

Konkrétnější informace o průběhu přijímacího řízení, možnost prominutí některé části přijímacích zkoušek apod. (zjistila jsem až jaksi "náhodou" při velice důkladném pročítání brožurky, kterou jsem dostala jen tak "mimochodem" na veletrhu Gaudeamus)

konkrétní seznam povinných a nepovinných předmětů

Nemohla jsem najít přehled vyučovaných předmětů, pro jednotlivé obory.

nic mě nenapadá...stránky mi vyhovují

předměty

přehled informací o konkrétních povinných předmětech, které se tam budou vyučovat

přehlednost

přesně doslova napsány jaké předměty se na daném oboru vyučují, čeho všeho se mohu nadále zúčastnit.

Při přihlašování mi chyběla informace, zda platba a přihláška byla přijata a celkově oproti jiným školám, na které jsem se hlásil, jsem tady byl málo informován o stavu přihlášky.

Přivítala bych recenze na školu od již studujících. Třeba jaký obor si zvolit apod.

Rozhodně důležitá informace a sice, že na oboru Management cestovního ruchu v podstatě nelze studovat cizí jazyky na vysokoškolské úrovni.

Řekl bych, že by mohl být více přehledný a jasný graf úspěšnosti přijetí studentů. Například by to mohlo být v číslech v tabulce.

skladba předmětů, profil absolventa, možnost studentských aktivit a akcí, které probíhají na domovské katedře

sylaby vyučovaných předmětů

Už si to moc nepamatuji, ale hodně me zajímala dotace hodin a nějaký sylaby předmětů.

větší srovnání přihlášených/přijímaných uchazečů - jeden rok je málo nepřehledná úvodní stránka - splývající údaje o podmínkách a termínech přijímacího řízení s počty přijímaných uchazečů a podmínkami pro jejich přijetí

více informací o vyučovaných předmětech a jejich náplni

více informací ohledně přijímacího řízení. Např. k oboru čeština - napsat, jak by měl vypadat seznam četby, zda tam mají být přesné citace, jak má být obsáhlý. Uveřejnit vzorový test z čj (u Aj jsou jen 2, v čj jsem nenašla žádný).

Zlepšit by se měla přehlednost stránek, text mi přišel až příliš jednolitý.

zpřehlednit

7. Byly Vaše představy o škole naplněny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano9151,41 %52 %  
ano5631,64 %32 %  
byl(a) jsem příjemně překvapen(a)137,34 %7,43 %  
spíše ne137,34 %7,43 %  
ne42,26 %2,29 %  

Graf

8. Byly Vaše představy o oboru naplněny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano8548,02 %48,57 %  
ano4827,12 %27,43 %  
spíše ne3117,51 %17,71 %  
ne73,95 %4 %  
byl(a) jsem příjemně překvapen(a)63,39 %3,43 %  

Graf

9. Studoval(a) jste před touto vysokou školou už na nějaké jiné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15487,01 %88 %  
ano2312,99 %13,14 %  

Graf

10. (nepovinná otázka) Pokud byla Vaše odpověď na předchozí otázku ano, proč jste ukončil(a) studium na předchozí škole?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevhodně zvolený obor1045,45 %5,71 %  
jiný důvod522,73 %2,86 %  
úspěšné ukončení studia 418,18 %2,29 %  
nesplnění požadavků313,64 %1,71 %  

Graf

11. Jaké je vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11062,15 %62,86 %  
muž6737,85 %38,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. jste sbíral(a) další informace o oborech (každé položce přiřaďte bodové hodnocení od 1 do 5, kde 5 je velmi důležitý zdroj a 1 je nedůležitý zdroj)?

 • odpověď internet=1:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi třídní učitel=5 na otázku 2. jste sbíral(a) další informace o oborech (každé položce přiřaďte bodové hodnocení od 1 do 5, kde 5 je velmi důležitý zdroj a 1 je nedůležitý zdroj)?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi výchovný poradce=5 na otázku 2. jste sbíral(a) další informace o oborech (každé položce přiřaďte bodové hodnocení od 1 do 5, kde 5 je velmi důležitý zdroj a 1 je nedůležitý zdroj)?
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Gaudeamus=5 na otázku 2. jste sbíral(a) další informace o oborech (každé položce přiřaďte bodové hodnocení od 1 do 5, kde 5 je velmi důležitý zdroj a 1 je nedůležitý zdroj)?
 • odpověď pracovníci vysoké školy (návšťěva na střední škole)=5:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi třídní učitel=5 na otázku 2. jste sbíral(a) další informace o oborech (každé položce přiřaďte bodové hodnocení od 1 do 5, kde 5 je velmi důležitý zdroj a 1 je nedůležitý zdroj)?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi výchovný poradce=5 na otázku 2. jste sbíral(a) další informace o oborech (každé položce přiřaďte bodové hodnocení od 1 do 5, kde 5 je velmi důležitý zdroj a 1 je nedůležitý zdroj)?
 • odpověď třídní učitel=5:
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi výchovný poradce=5 na otázku 2. jste sbíral(a) další informace o oborech (každé položce přiřaďte bodové hodnocení od 1 do 5, kde 5 je velmi důležitý zdroj a 1 je nedůležitý zdroj)?
 • odpověď výchovný poradce=5:
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi třídní učitel=5 na otázku 2. jste sbíral(a) další informace o oborech (každé položce přiřaďte bodové hodnocení od 1 do 5, kde 5 je velmi důležitý zdroj a 1 je nedůležitý zdroj)?

4. Byla podle Vás sekce pro uchazeče webu školy přehledná?

 • odpověď spíše ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Gaudeamus=4 na otázku 2. jste sbíral(a) další informace o oborech (každé položce přiřaďte bodové hodnocení od 1 do 5, kde 5 je velmi důležitý zdroj a 1 je nedůležitý zdroj)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi třídní učitel=4 na otázku 2. jste sbíral(a) další informace o oborech (každé položce přiřaďte bodové hodnocení od 1 do 5, kde 5 je velmi důležitý zdroj a 1 je nedůležitý zdroj)?

7. Byly Vaše představy o škole naplněny?

 • odpověď spíše ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi starší sourozenec=3 na otázku 2. jste sbíral(a) další informace o oborech (každé položce přiřaďte bodové hodnocení od 1 do 5, kde 5 je velmi důležitý zdroj a 1 je nedůležitý zdroj)?

9. Studoval(a) jste před touto vysokou školou už na nějaké jiné?

 • odpověď ano:
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevhodně zvolený obor na otázku 10. (nepovinná otázka) Pokud byla Vaše odpověď na předchozí otázku ano, proč jste ukončil(a) studium na předchozí škole?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kde jste se dozvěděl(a) první informace o oborech vyučovaných na škole (vyberte nejvýše 2 nejdůležitější zdroje informací)?

2. jste sbíral(a) další informace o oborech (každé položce přiřaďte bodové hodnocení od 1 do 5, kde 5 je velmi důležitý zdroj a 1 je nedůležitý zdroj)?

3. Našel(našla) jste na webu potřebné informace?

4. Byla podle Vás sekce pro uchazeče webu školy přehledná?

5. Ovlivnila kvalita webu školy Vaše rozhodnutí při výběru vysoké školy?

7. Byly Vaše představy o škole naplněny?

8. Byly Vaše představy o oboru naplněny?

9. Studoval(a) jste před touto vysokou školou už na nějaké jiné?

10. (nepovinná otázka) Pokud byla Vaše odpověď na předchozí otázku ano, proč jste ukončil(a) studium na předchozí škole?

11. Jaké je vaše pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kde jste se dozvěděl(a) první informace o oborech vyučovaných na škole (vyberte nejvýše 2 nejdůležitější zdroje informací)?

2. jste sbíral(a) další informace o oborech (každé položce přiřaďte bodové hodnocení od 1 do 5, kde 5 je velmi důležitý zdroj a 1 je nedůležitý zdroj)?

3. Našel(našla) jste na webu potřebné informace?

4. Byla podle Vás sekce pro uchazeče webu školy přehledná?

5. Ovlivnila kvalita webu školy Vaše rozhodnutí při výběru vysoké školy?

7. Byly Vaše představy o škole naplněny?

8. Byly Vaše představy o oboru naplněny?

9. Studoval(a) jste před touto vysokou školou už na nějaké jiné?

10. (nepovinná otázka) Pokud byla Vaše odpověď na předchozí otázku ano, proč jste ukončil(a) studium na předchozí škole?

11. Jaké je vaše pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Gerstner, J.Výběr vysoké školy a internet (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vyber-vysoke-skoly-a-internet.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.