Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výběr zaměstnanců metodou assessment centre (skupinový pohovor)

Výběr zaměstnanců metodou assessment centre (skupinový pohovor)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Sládková
Šetření:06. 02. 2012 - 22. 02. 2012
Počet respondentů:128
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

prosím o vyplnění dotazníku, který mi pomůže ve výzkumu v mé diplomové práci.

 

Dotazník je určen pro osoby, které prošly při hledání zaměstnání assessmentem centrem. Assessement centrum je moderní metoda výběru zaměstnanců, při které se sejde více uchazečů najednou a plní individuální a týmové úkoly.

Odpovědi respondentů

1. Na jakou pozici jste se hlásil(a) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
speciální pozice ( asistent(ka), produktové oddělení, back office)5341,41 %41,41 %  
pracovník call centra, pracovník pobočky3325,78 %25,78 %  
projektový manažer, obchodní a účetní pozice2116,41 %16,41 %  
manažerská pozice, team leader, vedoucí útvaru1713,28 %13,28 %  
zaměstnanec IT21,56 %1,56 %  
neuchazel jsem se nikdy o takove zamestnani10,78 %0,78 %  
učitel a IT10,78 %0,78 %  

Graf

2. Cítíte soupeře spíše v ženách nebo v mužích ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše v mužích7357,03 %57,03 %  
spíše v ženách4031,25 %31,25 %  
určitě v mužích129,38 %9,38 %  
určitě v ženách32,34 %2,34 %  

Graf

3. Preferujete výběrové řízení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
smíšené8163,28 %63,28 %  
složené jen z žen3325,78 %25,78 %  
složené jen z mužů1410,94 %10,94 %  

Graf

4. Jako vedoucí v zaměstnání Vám vyhovuje spíše žena nebo muž ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezáleží mi na tom7256,25 %56,25 %  
spíše muž3829,69 %29,69 %  
spíše žena1814,06 %14,06 %  

Graf

5. Při skupinových úkolech jste se snažil(a) splnit úkol správně a co nejrychleji v rámci celé skupiny, nebo jste chtěl(a) ve skupině vyniknout ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše sám/sama za sebe7860,94 %60,94 %  
spíše skupinově4333,59 %33,59 %  
nevím75,47 %5,47 %  

Graf

6. Otázka zní stejně jako předcházející, avšak nyní zhodnoťte pocitově kolegy ve své skupině:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednotlivci se snažili obstát na úkor ostatních ve skupině9675 %75 %  
skupina fungovala opravdu jako tým2317,97 %17,97 %  
nepamatuji si10,78 %0,78 %  
dominantnější osoby se snažily, aby byly během plnění úkolů více slyšet, ty submisivnější pracovaly spíše týmově10,78 %0,78 %  
zstim jsem to nezazil v takove praci10,78 %0,78 %  
?10,78 %0,78 %  
převládal tvrdý boj10,78 %0,78 %  
jednotlivci se nesnažili být aktivní, tudíž ani jako tým jsme nefungovali.. snažila jsem se to rozhýbat, ale nic..10,78 %0,78 %  
lidé v naší skupině se chovali rozpačitě, nedokázali jsme se dohodnout10,78 %0,78 %  
skupina nepochopila zaměření ukolu10,78 %0,78 %  
někteří se chtěli svézt s ostaními (málo aktivní)10,78 %0,78 %  

Graf

7. Vám osobně vyhovovaly více úkoly individuální nebo skupinové ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální - např. představení se ostatním6349,22 %49,22 %  
nezáleželo mi na typu úkolu, ani zda úkol plním sám/sama nebo v týmu 3829,69 %29,69 %  
skupinové - např. soutěž dvou týmů proti sobě v plnění úkolů2721,09 %21,09 %  

Graf

8. Spřátelil(a) jste se během assessment centra s některým ze zúčastněných kolegů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
během AC jsem si s některými rozuměl(a), ale po ukončení jsem o nich již neslyšel(a)6853,13 %53,13 %  
přišel/přišla jsem soutěžit a získat práci, ne se seznamovat4232,81 %32,81 %  
ano, dokonce jsem s ním byl(a) i po ukončení AC v kontaktu1814,06 %14,06 %  

Graf

9. Považujete AC za spravedlivou a efektivní metodu ? Zhodnoťte na základě stupnice:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný5542,97 %42,97 %  
dobrý3930,47 %30,47 %  
výborný2015,63 %15,63 %  
dostatečný129,38 %9,38 %  
nedostatečný21,56 %1,56 %  

Graf

10. Myslíte si, že assessment centrum lépe prověří schopnosti uchazečů o zaměstnání než klasický pohovor ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8062,5 %62,5 %  
ne3930,47 %30,47 %  
Myslím, že ano. Lidé jsou vystavováni dlouhodobějšímu stresu, takže se lépe odhalí jejich opravdová povaha.10,78 %0,78 %  
nevim10,78 %0,78 %  
Osobní výběr zaměstnanců beru jako základ každé firmy 10,78 %0,78 %  
záleží na situaci10,78 %0,78 %  
jsou-li hodnotitelé odborníci v oboru, tak to má podle mě opravdu úroveň, ale pokud jsou jen krátce proškoleni, tak to někdy nestačí10,78 %0,78 %  
já sám jsem AC procházel a později v roli assessora působil....díky této metodě je možné získat kvalitní pracovníky a poměrně rychle10,78 %0,78 %  
jak pro který obor10,78 %0,78 %  
záleží podle mě na jakou pozici, ale i na přístupu hodnotitelů10,78 %0,78 %  
nic10,78 %0,78 %  

Graf

11. Spatřujete u assessment centra zpětnou vazbu na svůj výkon jako výhodu oproti pohovoru, při kterém Vám zaměstnavatel jen sdělí, zda jste přijat/a či nikoli ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, myslím, že to rozvíjí schopnost na sobě více pracovat6953,91 %53,91 %  
nevím, zpětnou vazbu jsem nedostal(a)3225 %25 %  
ne, nevidím v tom žádný přínos2721,09 %21,09 %  

Graf

12. Vaše pohlaví je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7256,25 %56,25 %  
muž5643,75 %43,75 %  

Graf

13. Patříte do věkové kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 354837,5 %37,5 %  
36 - 453728,91 %28,91 %  
18 - 252922,66 %22,66 %  
46 a více1410,94 %10,94 %  

Graf

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou7054,69 %54,69 %  
VOŠ, VŠ5039,06 %39,06 %  
střední bez maturity75,47 %5,47 %  
Dr.Ekonomickih znanosti10,78 %0,78 %  

Graf

15. Zhodnoťte vlastními slovy, jaký jste měl(a) z celkového assessment centra pocit. Co Vám například příšlo na této metodě zajímavé a přínosné a co se Vám naopak nelíbilo.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- lepší prověření osobnostních předpokladů a schopností na vyšší manažerské pozice - prokáže se, zda by si daný jedinec dokázal vzbudit respekt ve skupině - na pozici, kterou jsem se hlásila (office manager) mi to však přišlo "zbytečné"

Absolvoval jsem 3, u jednoho jsem dostal zpětnou vazbu u zbylých nikoliv. Některé úkoly nevypovídaly nic o ucházené práci a některé mi naopak pomohly k hodnocení sebe sama.

AC považuji za jednu z nejlěpších možností prověření budoucích zaměstnanců. A zúčastnila jsem se ho již s obou stran (uchazeč, hosnotící zaměstnanec).

Bylo to nejzajímavější výběrové řízení, kterým jsem v rámci hledání zaměstnání prošla. I díky tomu jsem nakonec tu práci přijala. Měla jsem tento "hravý" přístup ještě ze střední školy a z přijímacích zkoušek na VŠ. Nikdo z ostatních se do toho nedokázal tak položit.. lidi se zkušenostmi, starší lidé byli v tomto hrozně svázaní... Nedokázali se do toho s plnou vervou pustit.. Bohužel v zaměstnání zjišťuji, že modelové zaměstnání zástupce správce panství Křeliv by mě naplňovalo daleko více a daleko více by mě to bavilo.. Práce v bance na pokladně (o kterou jsem se tam ucházela) je totálně o něčem jiném. Chápu, že chtěli vidět aktivitu jednotlivce, postřeh a přirozenou inteligenci.. to jak dokáže tým "nakopnout", zda dokáže srovnat priority.. Ale o tom to místo, kam jsem se hlásila není... Bohužel. Každopádně nejzajímavější výběrové řízení.. i když spousta mých kolegů to považuje za šaškárnu.. Mě to upřímně bavilo.

Je to zábavnější forma pohovoru, více se uplatní kominikační schopnosti, které již člověk má. Přínosem je pozorování chování jiných lidí, dají se poznat nové věci více než na individuálním pohovoru. Nevím co přesně označit negativně :-(

metoda assessment centra byla pro mě zajímavá zkušenost, postrádala jsem zpětnou vazbu.

Modelové situace jsou určitě prospěšné, zajímavé a dokážou prověřit uchazeče. Ne vždy, ale ten uchazeč, který je nejvýřečnější a nejvíce se prosazuje na pohovoru (AC), musí být zaručeně ten nejlepší.

mohou se zde ukázat i skryté povahové rysy, reakce an stresové podmínky, což u běžnéhopohovoru je takřka nemožné poznat. Je nuntá pečlivá příprava AC. Myslím, že u pozice, kde jsem se hlásila bylo AC jen "do počtu" a bylo zaměřeno spíše na výběr na pozici manažerskou - tyto AC byli spojeny.

Ne vim jak bih to napsal , to stejno delajo v Slovinskem a to ne dava nejakih pozitivnih retultatov , jak majtel 17 společnosti , mam zamestnane lide ktery se s tim zabivaju ale každi ktery ma u mne pracu a to prumerno dobro zaplaceno cca1000EU čistoh jede k meni na osobni pohovor... A to proto že musim najti osobni kontakt jak je ta osoba jak človek a mam 508 zamestnanih ... A každy den hledam za shopnimi novoimi kadry ne zaleži od kdy oni pohaze...

Nelíbil se mi čas strávený na výběrovém řízení, líbí se mi výsledek řízení - to, že člověka opravdu přověří ve všech směrech

Nelíbila se mi rychlost závěrů "zkoušejících". Chvílema si člověk připadá jak u výslechu StB a chvílema jak ve škole 1. třídy. Jsem přesvědčen, že metoda Assessment centra nezaručí výběr nejlepšího kandidáta. Jedinou výhodu vidím ve zpětné vazbě, která umožní uchazeči na sobě více pracovat, ale zpětnou vazbu umožňuje i "klasický pohovor". Osobně dávám přednosti přijímacímu řízení "face to face" mezi budoucím přímým nadřízeným a uchazečem. Preferuji také více setkání. Jedině tak lze dle mého názoru předejít zklamání z obou stran.

Nepochopila jsem, jaký mají některé úkoly význam pro přijímání pracovníků.

Nespornou výhodou je přímé porovnání s "konkurenty", kde člověk, pokud má kvality, může lépe vyniknout. Naopak se mi nelíbí, že mnoho uchazečů se "veze" při skupinových úkolech. Nakonec se to ukáže v jejich neprospěch, ale říkám si, proč vůbec na takový typ pohovoru někdo jde, když ví, že právě skupinový "test" je jednou z nejsledovanějších aktivitt v rámci AC:

nevěřím moc modelovým situacím (používaným v assesmentech dost často). Ti kdož se dovedou obratně chovat v modelových situacích jsou obvykle jen lepšími herci a extrovertněji orientovanými typy...takže modelové situace mi nepřišly moc přínosné

omlouvam se. nemohu napsat nic. ctu to poprve

Pocit z AC dobrý, nicméně nakonec se zjistilo, že kandidát byl dopředu vybraný...

Přínos bohužel nevidím pro mne v ničem a mé pocity byly spíše nepříjemné, protože personalistka i ředitel pobočky (banka ČSOB) se chovali dost nadřazeně, ale možná to bylo účelové, aby se zjistily naše reakce. Je mi 38 let a myslím si, že takový typ pohovorů se hodí spíše pro mladé lidi, kteří se učí dravě prosazovat a prezentovat již na školách a mají tím přirozeně vyšší sebevědomí a tudíž pro ně není ani problém se tohoto typu výběrového řízení účastnit. Já osobně bych dotoho už nešla.

přišlo mi to velmi amatérské, bez zpětné vazby, celý den bez možnost občerstvení..., personalista negativní, znuděný

stresující, časově náročné

Velice neosobní, nevím, jestli je to cesta vpřed. Dobrá firma by měla své zaměstnance hodnotit na základě osobního pohovoru. Personální oddělení by mělo vyhodnotit potenciál daného uchazeče jinak než pomocí formuláře

Vzhledem k tomu, že pracuji na pozici HR, využívám AC jako součást výběrových řízení, především na manažerské nebo obchodní pozice. Skladby úkolů se různí dle kompetečního profilu požadové pozice. Některé z vašich otázek nepovažuji za příliš relevantní (např.7,8), vzhledem ke skutečnosti, že někdy je v úkolech posuzován individuální, někdy týmový přístup, bez ohledu na možné domněnky či "hry " kandidátů. S pozdravem Edita Vokounová

zajimava zkusenost a zpetna vazba

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Na jakou pozici jste se hlásil(a) ?

2. Cítíte soupeře spíše v ženách nebo v mužích ?

3. Preferujete výběrové řízení:

4. Jako vedoucí v zaměstnání Vám vyhovuje spíše žena nebo muž ?

5. Při skupinových úkolech jste se snažil(a) splnit úkol správně a co nejrychleji v rámci celé skupiny, nebo jste chtěl(a) ve skupině vyniknout ?

6. Otázka zní stejně jako předcházející, avšak nyní zhodnoťte pocitově kolegy ve své skupině:

7. Vám osobně vyhovovaly více úkoly individuální nebo skupinové ?

8. Spřátelil(a) jste se během assessment centra s některým ze zúčastněných kolegů ?

9. Považujete AC za spravedlivou a efektivní metodu ? Zhodnoťte na základě stupnice:

10. Myslíte si, že assessment centrum lépe prověří schopnosti uchazečů o zaměstnání než klasický pohovor ?

11. Spatřujete u assessment centra zpětnou vazbu na svůj výkon jako výhodu oproti pohovoru, při kterém Vám zaměstnavatel jen sdělí, zda jste přijat/a či nikoli ?

12. Vaše pohlaví je:

13. Patříte do věkové kategorie:

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Na jakou pozici jste se hlásil(a) ?

2. Cítíte soupeře spíše v ženách nebo v mužích ?

3. Preferujete výběrové řízení:

4. Jako vedoucí v zaměstnání Vám vyhovuje spíše žena nebo muž ?

5. Při skupinových úkolech jste se snažil(a) splnit úkol správně a co nejrychleji v rámci celé skupiny, nebo jste chtěl(a) ve skupině vyniknout ?

6. Otázka zní stejně jako předcházející, avšak nyní zhodnoťte pocitově kolegy ve své skupině:

7. Vám osobně vyhovovaly více úkoly individuální nebo skupinové ?

8. Spřátelil(a) jste se během assessment centra s některým ze zúčastněných kolegů ?

9. Považujete AC za spravedlivou a efektivní metodu ? Zhodnoťte na základě stupnice:

10. Myslíte si, že assessment centrum lépe prověří schopnosti uchazečů o zaměstnání než klasický pohovor ?

11. Spatřujete u assessment centra zpětnou vazbu na svůj výkon jako výhodu oproti pohovoru, při kterém Vám zaměstnavatel jen sdělí, zda jste přijat/a či nikoli ?

12. Vaše pohlaví je:

13. Patříte do věkové kategorie:

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sládková, I.Výběr zaměstnanců metodou assessment centre (skupinový pohovor) (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vyber-zamestnancu-metodou-as.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.