Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výběr zaměstnanců v době krize

Výběr zaměstnanců v době krize

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Vondrušková
Šetření:07. 03. 2011 - 14. 03. 2011
Počet respondentů:150
Počet otázek (max/průměr):16 / 10.74
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou pátého ročníku oboru Provoz a ekonomika na ČZU a prosím Vás tímto o vyplnění krátkého dotazníku, jehož výsledky budou součástí šetření v mé diplomové práci "Specifika výběru zaměstnanců v době současné hospodářské krize". Vyplnění dotazníku je anonymní a nezabere Vám více než 5 minut. Dotazník je možné vyplnit i v případě, že ve vaší firmě noví zaměstnanci v době krize nebyli přijímáni. Předem velmi děkuji za pomoc.

Aneta Vondrušková

Odpovědi respondentů

1. Měla na vaši společnost v rámci řízení lidských zdrojů dopad ekonomická krize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [rozhodně anootázka č. 2, spíše anootázka č. 2, spíše neotázka č. 2, rozhodně neotázka č. 4, nevímotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4832 %32 %  
spíše ano4832 %32 %  
rozhodně ano3724,67 %24,67 %  
rozhodně ne149,33 %9,33 %  
nevím32 %2 %  

Graf

2. Došlo z důvodu krize ke změně počtu zaměstnanců ve vaší firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, došlo ke snížení počtu zaměstnanců6648,53 %44 %  
ne, nedošlo ke změně6144,85 %40,67 %  
ano, došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců64,41 %4 %  
nevím32,21 %2 %  

Graf

3. Reagovala vaše firma na ekonomickou krizi změnou v rámci odměňování pracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nedošlo ke změně7454,41 %49,33 %  
ano, došlo ke snížení průměrné mzdy zaměstnanců5036,76 %33,33 %  
nevím75,15 %4,67 %  
ano, došlo ke zvýšení průměrné mzdy zaměstnanců53,68 %3,33 %  

Graf

4. Probíhala ve vaší firmě výběrová řízení v období ekonomické krize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, přibližně stejný počet řízení za rok jako v minulostiotázka č. 5, ano, ale řízení bylo méně než před krizíotázka č. 5, ano, proběhlo více řízení než v minulostiotázka č. 5, neotázka č. 14, nevímotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5637,33 %37,33 %  
ano, ale řízení bylo méně než před krizí4026,67 %26,67 %  
ano, přibližně stejný počet řízení za rok jako v minulosti3624 %24 %  
nevím128 %8 %  
ano, proběhlo více řízení než v minulosti64 %4 %  

Graf

5. Jako médium pro náborovou kampaň využívá vaše společnost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
inzerci na internetu5465,85 %36 %  
vlastní webové stránky5263,41 %34,67 %  
využívá služeb personální agentury2935,37 %19,33 %  
noviny2328,05 %15,33 %  
odborné časopisy89,76 %5,33 %  
školní a univerzitní kariérová střediska44,88 %2,67 %  
z řad vlastních zaměstnanců11,22 %0,67 %  
reklamní banery11,22 %0,67 %  
pracovní úřad11,22 %0,67 %  
úřad práce11,22 %0,67 %  
poptávka na Úřadu práce11,22 %0,67 %  
infosystém úřadu práce11,22 %0,67 %  
využívané médium se liší podle důležitosti pozice11,22 %0,67 %  
publikuje volná místa na místním úřadu práce11,22 %0,67 %  
interní zdroje11,22 %0,67 %  
doporučení zaměstnanců11,22 %0,67 %  
úřední deska11,22 %0,67 %  
NEPOTŘEBUJEME ŽÁDNOU NÁBOROVOU KAMPAŇ11,22 %0,67 %  

Graf

6. Pokud máte možnost srovnání s dobou před ekonomickou krizí, můžete potvrdit zvýšení počtu zájemců na nabízené pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano3441,46 %22,67 %  
spíše ano3239,02 %21,33 %  
spíše ne910,98 %6 %  
nevím44,88 %2,67 %  
rozhodně ne33,66 %2 %  

Graf

7. Můžete potvrdit zvýšení míry shody požadavků na volnou pozici s profily uchazečů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3745,12 %24,67 %  
spíše ano2834,15 %18,67 %  
nevím78,54 %4,67 %  
rozhodně ano67,32 %4 %  
rozhodně ne44,88 %2,67 %  

Graf

8. Můžete potvrdit, že se v době krize na volné pozice hlásí ve větší míře uchazeči s vyšší než požadovanou kvalifikací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3441,46 %22,67 %  
spíše ne3036,59 %20 %  
rozhodně ne910,98 %6 %  
rozhodně ano67,32 %4 %  
nevím33,66 %2 %  

Graf

9. Jaké metody výběru zaměstnanců vaše společnost používá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výběrový pohovor6680,49 %44 %  
analýza zaslaných podkladů5263,41 %34,67 %  
předběžný pohovor4858,54 %32 %  
zkoumání referencí3137,8 %20,67 %  
testy pracovní způsobilosti2834,15 %18,67 %  
assessment centre89,76 %5,33 %  
praktické vyzkoušení11,22 %0,67 %  
dělnické pozice bez výběru(berou každého)11,22 %0,67 %  

Graf

10. Došlo v rámci metod výběru zaměstnanců z důvodu ekonomické krize ke změně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12, nevímotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6882,93 %45,33 %  
ano1113,41 %7,33 %  
nevím33,66 %2 %  

Graf

11. K jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

analýzu zaslaných podkladů provedl pracovník na asistentské pozici

důslednější

na oddeleni na kterem pracuji se prijimaji pouze zamestnanci kteri maji zaroven doporuceni od stavajiciho zamestnance

omezení spolupráce s personálními agenturami omezení placené inzerce

v menší míře se využívají personální agentry

z důvodu většího počtu uchazečů jsou osobní pohovory prováděny pouze u uchazečů s nejbližšími předpoklady k dané pozici

12. Pokud došlo ve vaší společnosti v době krize k dalším změnám ve výběru zaměstnanců, můžete je popsat?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

k žádným změnám nedošlo

ne

nedošlo

nedošlo

NEDOŠLO

standardizace výběrů, a to podle výše úrovně hledané pozice. Pro pozice na nejnižších úrovních stačí pohovor s personálním útvarem, při bližších specifikacích výjimečně i s jejich budoucím nadřízeným

výběr a obsazování volných míst probíhá rychleji, neboť vyšší procento z vybraných uchazečů je bez zaměstnání a tudíž nastupuje ihned a nečekáme na uplynutí výpovědních lhůt k minulému zaměstnavateli.

výrazné změny neproběhli, ale po fúzi společnosti se zahraniční byl zaveden personální manažer a proto se proces nábor mění, ale ne ve spojitosti s ekonomickou krizí

žádné změny

13. Využívá vaše společnost služeb personálních agentur?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4554,88 %30 %  
ano, služby agentur byly využívány i v minulosti3239,02 %21,33 %  
ano, ale jsou využívány až v době ekonomické krize44,88 %2,67 %  
nevím11,22 %0,67 %  

Graf

14. V jakém sektoru ekonomiky působí vaše společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
terciér (stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, služby, veřejný sektor a veškeré ostatní činnosti)10469,33 %69,33 %  
sekundér (veškerý průmysl a výroba)3422,67 %22,67 %  
primér (zemědělství, lesnictví a rybářství)128 %8 %  

Graf

15. V jakém kraji sídlí vaše firma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hl. m. Praha4026,67 %26,67 %  
Moravskoslezský1510 %10 %  
Středočeský138,67 %8,67 %  
Jihomoravský106,67 %6,67 %  
Olomoucký96 %6 %  
Ústecký96 %6 %  
Vysočina96 %6 %  
Karlovarský85,33 %5,33 %  
Liberecký85,33 %5,33 %  
Jihočeský74,67 %4,67 %  
Plzeňský64 %4 %  
Královéhradecký64 %4 %  
Pardubický53,33 %3,33 %  
Zlínský53,33 %3,33 %  

Graf

16. Kolik má vaše společnost zaměstnanců

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-508053,33 %53,33 %  
50-2503624 %24 %  
více než 2503422,67 %22,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jako médium pro náborovou kampaň využívá vaše společnost:

 • odpověď vlastní webové stránky:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Došlo v rámci metod výběru zaměstnanců z důvodu ekonomické krize ke změně?

9. Jaké metody výběru zaměstnanců vaše společnost používá?

 • odpověď analýza zaslaných podkladů:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Došlo v rámci metod výběru zaměstnanců z důvodu ekonomické krize ke změně?
 • odpověď výběrový pohovor:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny na otázku 5. Jako médium pro náborovou kampaň využívá vaše společnost:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi analýza zaslaných podkladů na otázku 9. Jaké metody výběru zaměstnanců vaše společnost používá?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Měla na vaši společnost v rámci řízení lidských zdrojů dopad ekonomická krize?

2. Došlo z důvodu krize ke změně počtu zaměstnanců ve vaší firmě?

3. Reagovala vaše firma na ekonomickou krizi změnou v rámci odměňování pracovníků?

4. Probíhala ve vaší firmě výběrová řízení v období ekonomické krize?

5. Jako médium pro náborovou kampaň využívá vaše společnost:

6. Pokud máte možnost srovnání s dobou před ekonomickou krizí, můžete potvrdit zvýšení počtu zájemců na nabízené pozice?

7. Můžete potvrdit zvýšení míry shody požadavků na volnou pozici s profily uchazečů?

8. Můžete potvrdit, že se v době krize na volné pozice hlásí ve větší míře uchazeči s vyšší než požadovanou kvalifikací?

9. Jaké metody výběru zaměstnanců vaše společnost používá?

10. Došlo v rámci metod výběru zaměstnanců z důvodu ekonomické krize ke změně?

13. Využívá vaše společnost služeb personálních agentur?

14. V jakém sektoru ekonomiky působí vaše společnost?

15. V jakém kraji sídlí vaše firma?

16. Kolik má vaše společnost zaměstnanců

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Měla na vaši společnost v rámci řízení lidských zdrojů dopad ekonomická krize?

2. Došlo z důvodu krize ke změně počtu zaměstnanců ve vaší firmě?

3. Reagovala vaše firma na ekonomickou krizi změnou v rámci odměňování pracovníků?

4. Probíhala ve vaší firmě výběrová řízení v období ekonomické krize?

5. Jako médium pro náborovou kampaň využívá vaše společnost:

6. Pokud máte možnost srovnání s dobou před ekonomickou krizí, můžete potvrdit zvýšení počtu zájemců na nabízené pozice?

7. Můžete potvrdit zvýšení míry shody požadavků na volnou pozici s profily uchazečů?

8. Můžete potvrdit, že se v době krize na volné pozice hlásí ve větší míře uchazeči s vyšší než požadovanou kvalifikací?

9. Jaké metody výběru zaměstnanců vaše společnost používá?

10. Došlo v rámci metod výběru zaměstnanců z důvodu ekonomické krize ke změně?

13. Využívá vaše společnost služeb personálních agentur?

14. V jakém sektoru ekonomiky působí vaše společnost?

15. V jakém kraji sídlí vaše firma?

16. Kolik má vaše společnost zaměstnanců

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vondrušková, A.Výběr zaměstnanců v době krize (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyber-zamestnancu-v-dobe-kri.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.