Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výběr zdravotní pojišťovny

Výběr zdravotní pojišťovny

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Wanecká
Šetření:10. 01. 2010 - 17. 01. 2010
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.85
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, píši bakalářskou práci na téma Konkurenceschopnost zdravotních pojišťoven. V této práci bych ráda blíže specifikovala důvody, které jsou pro občany rozhodující při výběru konkrétní zdravotní pojišťovny. Za vyplnění tohoto dotazníků Vám předem moc děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Změnil/a jste v posledních 2 letech zdravotní pojišťovnu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3790,24 %92,5 %  
ano49,76 %10 %  

Graf

2. Uvažujete o změně zdravotní pojišťovny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3482,93 %85 %  
ano49,76 %10 %  
nevím37,32 %7,5 %  

Graf

3. Co Vás vedlo/vede ke změně zdravotní pojišťovny?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Doporučení mého praktického lékaře2.7782.173
Doporučení mého odborného lékaře2.5562.358
Doporučení mého zaměstnavatele2.8892.988
Doporučení mého známého3.4743.091
Lepší nabídka služeb3.3333.111
Program prevence (příspěvek na antikoncepci, očkování, vitamíny, jednorázová finanční částka)3.3892.46
Jiné32.571

Graf

4. Sledujete aktuální nabídky zdravotních pojišťoven?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3278,05 %80 %  
ano921,95 %22,5 %  

Graf

5. Využil/a jste nějaké výhody své zdravotní pojišťovny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2253,66 %55 %  
ne1639,02 %40 %  
nevím37,32 %7,5 %  

Graf

6. Z kterých zdrojů se dozvídáte o nabídkách zdravotních pojišťoven: z internetu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2356,1 %57,5 %  
ne1843,9 %45 %  

Graf

7. Z kterých zdrojů se dozvídáte o nabídkách zdravotních pojišťoven: z reklamy nebo inzerce v tiskovinách

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2253,66 %55 %  
ano1946,34 %47,5 %  

Graf

8. Z kterých zdrojů se dozvídáte o nabídkách zdravotních pojišťoven: z reklamy nebo inzerce v rádiích a TV

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2868,29 %70 %  
ano1331,71 %32,5 %  

Graf

9. Z kterých zdrojů se dozvídáte o nabídkách zdravotních pojišťoven: zeptám se přímo na pojišťovně

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3380,49 %82,5 %  
ano819,51 %20 %  

Graf

10. Z kterých zdrojů se dozvídáte o nabídkách zdravotních pojišťoven: od přátel a známých

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2356,1 %57,5 %  
ne1843,9 %45 %  

Graf

11. Z kterých zdrojů se dozvídáte o nabídkách zdravotních pojišťoven: z jiného zdroje

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2868,29 %70 %  
ano1331,71 %32,5 %  

Graf

12. Navštěvujete www stránky své zdravotní pojišťovny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2151,22 %52,5 %  
ne2048,78 %50 %  

Graf

13. Jste spokojen/a s výběrem své zdravotní pojišťovny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2970,73 %72,5 %  
nevím1024,39 %25 %  
ne24,88 %5 %  

Graf

14. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3278,05 %80 %  
muž921,95 %22,5 %  

Graf

15. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 až 26 let2765,85 %67,5 %  
26 až 60 let1331,71 %32,5 %  
nad 60 let12,44 %2,5 %  

Graf

16. Vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské2767,5 %67,5 %  
vysokoškolské1127,5 %27,5 %  
základní12,5 %2,5 %  
vyučen12,5 %2,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Wanecká, E.Výběr zdravotní pojišťovny (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vyber-zdravotni-pojistovny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.