Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výběr způsobu připojení domácnosti k Internetu

Výběr způsobu připojení domácnosti k Internetu

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Žoha
Šetření:21. 03. 2009 - 04. 04. 2009
Počet respondentů:49
Počet otázek (max/průměr):23 / 19.02
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:24,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Účelem tohoto dotazníku je zjistit strukturu a preference uživatelů Internetu. Získaná data budou použita jako podklad pro tvorbu bakalářské práce na téma „Výběr způsobu připojení domácnosti k Internetu“. Případné dotazy zasílejte na adresu michal.zoha@student.upce.cz . Děkuji za Váš čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku. Michal Žoha, student Univerzity Pardubice, fakulta ekonomicko-správní

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2755,1 %55,1 %  
Žena2244,9 %44,9 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 263061,22 %61,22 %  
15 – 201122,45 %22,45 %  
27 – 40510,2 %10,2 %  
41 – 5936,12 %6,12 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s maturitou2959,18 %59,18 %  
vysokoškolské1224,49 %24,49 %  
základní510,2 %10,2 %  
vyšší odborné24,08 %4,08 %  
vyučen bez maturity12,04 %2,04 %  

Graf

4. Velikost Vašeho bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 100 000 obyvatel2142,86 %42,86 %  
20 000 – 99 999 obyvatel1122,45 %22,45 %  
2 000 – 4 999 obyvatel612,24 %12,24 %  
do 999 obyvatel510,2 %10,2 %  
1 000 – 1 999 obyvatel36,12 %6,12 %  
5 000 – 19 999 obyvatel36,12 %6,12 %  

Graf

5. Zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3265,31 %65,31 %  
manuální práce510,2 %10,2 %  
jiné510,2 %10,2 %  
informační technologie48,16 %8,16 %  
administrativní práce36,12 %6,12 %  

Graf

6. Do které skupiny byste zařadil(a) průměrný měsíční příjem Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 001 – 25 000 Kč816,33 %16,33 %  
nevím nebo nechci odpovídat714,29 %14,29 %  
30 001 – 35 000 Kč612,24 %12,24 %  
15 001 – 20 000 Kč510,2 %10,2 %  
25 001 – 30 000 Kč510,2 %10,2 %  
35 001 – 40 000 Kč48,16 %8,16 %  
40 001 – 50 000 Kč48,16 %8,16 %  
6 001 – 10 000 Kč36,12 %6,12 %  
50 001 Kč a více36,12 %6,12 %  
10 001 – 15 000 Kč24,08 %4,08 %  
do 6 000 Kč24,08 %4,08 %  

Graf

7. Máte v domácnosti připojení k internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4897,96 %97,96 %  
Ne12,04 %2,04 %  

Graf

8. Jaký je hlavní důvod proč nemáte internetové připojení v domácnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet mohu využívat jinde (práce, škola,..)1100 %2,04 %  

Graf

9. Uvažujete v blízké době o připojení Vaší domácnosti k internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1100 %2,04 %  

Graf

10. Máte již představu o způsobu připojení Vaší domácnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1100 %2,04 %  

Graf

11. Jaká společnost je Váš poskytovatel připojení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiná1225,53 %24,49 %  
Telefónica O21225,53 %24,49 %  
menší lokální poskytovatel Wifi1021,28 %20,41 %  
UPC919,15 %18,37 %  
T-mobile24,26 %4,08 %  
U:fon12,13 %2,04 %  
Volný12,13 %2,04 %  

Graf

12. Kolik osob ve Vaší domácnosti pravidelně využívá internet?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31531,25 %30,61 %  
21327,08 %26,53 %  
41327,08 %26,53 %  
1714,58 %14,29 %  

Graf

13. K přístupu k Internetu využíváte:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PC4185,42 %83,67 %  
notebook3266,67 %65,31 %  
mobilní telefon1225 %24,49 %  
jiné zařízení36,25 %6,12 %  

Graf

14. Jaký hlavní způsob připojení využíváte v domácnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezdrátové připojení (WLAN, Wi-fi, WiMax)1736,17 %34,69 %  
ADSL1225,53 %24,49 %  
kabelovou televizi1021,28 %20,41 %  
nevím510,64 %10,2 %  
mobil – vysokorychlostní CDMA, EDGE, UMTS24,26 %4,08 %  
mobil – nízkorychlostní GPRS12,13 %2,04 %  

Graf

15. Jak často Vy osobně využíváte v domácnosti internet?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den4287,5 %85,71 %  
téměř každý den510,42 %10,2 %  
1 až 4 dny v týdnu12,08 %2,04 %  

Graf

16. Využíváte internet jako zdroj informací nebo spíše ke komunikaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
využívám přibližně rovnoměrně k oběma činnostem3572,92 %71,43 %  
spíše jako zdroj informací714,58 %14,29 %  
spíše pro komunikaci510,42 %10,2 %  
výhradně jako zdroj informací12,08 %2,04 %  

Graf

17. K jakým činnostem využíváte internet v oblasti KOMUNIKACE:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
posílání e-mailů4491,67 %89,8 %  
chat a ICQ3981,25 %79,59 %  
telefonování přes internet (např. Skype)2347,92 %46,94 %  
jiné činnosti (posílání SMS, …)2143,75 %42,86 %  

Graf

18. Dále internet využíváte k:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhledávání informací4797,92 %95,92 %  
práce, studium4185,42 %83,67 %  
stahování a poslech hudby3777,08 %75,51 %  
nakupování přes Internet3675 %73,47 %  
plánování tras (např. mapy.cz)3675 %73,47 %  
stahování softwaru3266,67 %65,31 %  
internetové bankovnictví3266,67 %65,31 %  
stahování a sledování filmů a TV2960,42 %59,18 %  
hraní počítačových her2450 %48,98 %  
jiné činnosti2143,75 %42,86 %  
daňové přiznání48,33 %8,16 %  

Graf

19. Je pro Vás platba za internet samozřejmostí (podobně jako elektřina, nájem, plyn,...)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
platbu beru jako samozřejmý výdaj3472,34 %69,39 %  
neřeším to, internet neplatím919,15 %18,37 %  
platbu si plně uvědomuji (internet je pro mě stále něco navíc)48,51 %8,16 %  

Graf

20. U internetového připojení preferujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spolehlivost1940,43 %38,78 %  
rychlost1429,79 %28,57 %  
přijatelná cena1225,53 %24,49 %  
stahování dat bez limitu24,26 %4,08 %  

Graf

21. O kolika možnostech (poskytovatelích) připojení k internetu ve Vašem okolí víte:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 – 32451,06 %48,98 %  
4 a více2348,94 %46,94 %  

Graf

22. Chtěli byste internet využívat více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 23, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3266,67 %65,31 %  
Ano1633,33 %32,65 %  

Graf

23. Co Vám brání používat internet více?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek času960 %18,37 %  
příliš pomalé připojení853,33 %16,33 %  
vysoká cena za připojení320 %6,12 %  
obavy o bezpečnost a soukromí213,33 %4,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Žoha, M.Výběr způsobu připojení domácnosti k Internetu (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vyber-zpusobu-pripojeni-domacnosti-k-internetu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.