Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výběr způsobu připojení domácnosti k Internetu

Výběr způsobu připojení domácnosti k Internetu

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Žoha
Šetření:21. 03. 2009 - 04. 04. 2009
Počet respondentů:49
Počet otázek (max/průměr):23 / 19.02
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:24,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Účelem tohoto dotazníku je zjistit strukturu a preference uživatelů Internetu. Získaná data budou použita jako podklad pro tvorbu bakalářské práce na téma „Výběr způsobu připojení domácnosti k Internetu“. Případné dotazy zasílejte na adresu michal.zoha@student.upce.cz . Děkuji za Váš čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku. Michal Žoha, student Univerzity Pardubice, fakulta ekonomicko-správní

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2755,1 %55,1 %  
Žena2244,9 %44,9 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 263061,22 %61,22 %  
15 – 201122,45 %22,45 %  
27 – 40510,2 %10,2 %  
41 – 5936,12 %6,12 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s maturitou2959,18 %59,18 %  
vysokoškolské1224,49 %24,49 %  
základní510,2 %10,2 %  
vyšší odborné24,08 %4,08 %  
vyučen bez maturity12,04 %2,04 %  

Graf

4. Velikost Vašeho bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 100 000 obyvatel2142,86 %42,86 %  
20 000 – 99 999 obyvatel1122,45 %22,45 %  
2 000 – 4 999 obyvatel612,24 %12,24 %  
do 999 obyvatel510,2 %10,2 %  
1 000 – 1 999 obyvatel36,12 %6,12 %  
5 000 – 19 999 obyvatel36,12 %6,12 %  

Graf

5. Zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3265,31 %65,31 %  
manuální práce510,2 %10,2 %  
jiné510,2 %10,2 %  
informační technologie48,16 %8,16 %  
administrativní práce36,12 %6,12 %  

Graf

6. Do které skupiny byste zařadil(a) průměrný měsíční příjem Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 001 – 25 000 Kč816,33 %16,33 %  
nevím nebo nechci odpovídat714,29 %14,29 %  
30 001 – 35 000 Kč612,24 %12,24 %  
15 001 – 20 000 Kč510,2 %10,2 %  
25 001 – 30 000 Kč510,2 %10,2 %  
35 001 – 40 000 Kč48,16 %8,16 %  
40 001 – 50 000 Kč48,16 %8,16 %  
6 001 – 10 000 Kč36,12 %6,12 %  
50 001 Kč a více36,12 %6,12 %  
10 001 – 15 000 Kč24,08 %4,08 %  
do 6 000 Kč24,08 %4,08 %  

Graf

7. Máte v domácnosti připojení k internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4897,96 %97,96 %  
Ne12,04 %2,04 %  

Graf

8. Jaký je hlavní důvod proč nemáte internetové připojení v domácnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet mohu využívat jinde (práce, škola,..)1100 %2,04 %  

Graf

9. Uvažujete v blízké době o připojení Vaší domácnosti k internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1100 %2,04 %  

Graf

10. Máte již představu o způsobu připojení Vaší domácnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1100 %2,04 %  

Graf

11. Jaká společnost je Váš poskytovatel připojení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiná1225,53 %24,49 %  
Telefónica O21225,53 %24,49 %  
menší lokální poskytovatel Wifi1021,28 %20,41 %  
UPC919,15 %18,37 %  
T-mobile24,26 %4,08 %  
U:fon12,13 %2,04 %  
Volný12,13 %2,04 %  

Graf

12. Kolik osob ve Vaší domácnosti pravidelně využívá internet?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31531,25 %30,61 %  
21327,08 %26,53 %  
41327,08 %26,53 %  
1714,58 %14,29 %  

Graf

13. K přístupu k Internetu využíváte:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PC4185,42 %83,67 %  
notebook3266,67 %65,31 %  
mobilní telefon1225 %24,49 %  
jiné zařízení36,25 %6,12 %  

Graf

14. Jaký hlavní způsob připojení využíváte v domácnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezdrátové připojení (WLAN, Wi-fi, WiMax)1736,17 %34,69 %  
ADSL1225,53 %24,49 %  
kabelovou televizi1021,28 %20,41 %  
nevím510,64 %10,2 %  
mobil – vysokorychlostní CDMA, EDGE, UMTS24,26 %4,08 %  
mobil – nízkorychlostní GPRS12,13 %2,04 %  

Graf

15. Jak často Vy osobně využíváte v domácnosti internet?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den4287,5 %85,71 %  
téměř každý den510,42 %10,2 %  
1 až 4 dny v týdnu12,08 %2,04 %  

Graf

16. Využíváte internet jako zdroj informací nebo spíše ke komunikaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
využívám přibližně rovnoměrně k oběma činnostem3572,92 %71,43 %  
spíše jako zdroj informací714,58 %14,29 %  
spíše pro komunikaci510,42 %10,2 %  
výhradně jako zdroj informací12,08 %2,04 %  

Graf

17. K jakým činnostem využíváte internet v oblasti KOMUNIKACE:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
posílání e-mailů4491,67 %89,8 %  
chat a ICQ3981,25 %79,59 %  
telefonování přes internet (např. Skype)2347,92 %46,94 %  
jiné činnosti (posílání SMS, …)2143,75 %42,86 %  

Graf

18. Dále internet využíváte k:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhledávání informací4797,92 %95,92 %  
práce, studium4185,42 %83,67 %  
stahování a poslech hudby3777,08 %75,51 %  
nakupování přes Internet3675 %73,47 %  
plánování tras (např. mapy.cz)3675 %73,47 %  
stahování softwaru3266,67 %65,31 %  
internetové bankovnictví3266,67 %65,31 %  
stahování a sledování filmů a TV2960,42 %59,18 %  
hraní počítačových her2450 %48,98 %  
jiné činnosti2143,75 %42,86 %  
daňové přiznání48,33 %8,16 %  

Graf

19. Je pro Vás platba za internet samozřejmostí (podobně jako elektřina, nájem, plyn,...)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
platbu beru jako samozřejmý výdaj3472,34 %69,39 %  
neřeším to, internet neplatím919,15 %18,37 %  
platbu si plně uvědomuji (internet je pro mě stále něco navíc)48,51 %8,16 %  

Graf

20. U internetového připojení preferujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spolehlivost1940,43 %38,78 %  
rychlost1429,79 %28,57 %  
přijatelná cena1225,53 %24,49 %  
stahování dat bez limitu24,26 %4,08 %  

Graf

21. O kolika možnostech (poskytovatelích) připojení k internetu ve Vašem okolí víte:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 – 32451,06 %48,98 %  
4 a více2348,94 %46,94 %  

Graf

22. Chtěli byste internet využívat více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 23, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3266,67 %65,31 %  
Ano1633,33 %32,65 %  

Graf

23. Co Vám brání používat internet více?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek času960 %18,37 %  
příliš pomalé připojení853,33 %16,33 %  
vysoká cena za připojení320 %6,12 %  
obavy o bezpečnost a soukromí213,33 %4,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Žoha, M.Výběr způsobu připojení domácnosti k Internetu (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vyber-zpusobu-pripojeni-domacnosti-k-internetu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.