Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výběr základní školy pro Vaše děti

Výběr základní školy pro Vaše děti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Věra Koudelková
Šetření:01. 04. 2011 - 11. 04. 2011
Počet respondentů:154
Počet otázek (max/průměr):21 / 13.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Cílem průzkumu je zjistit, na základě čeho rodiče vybírají základní školu pro své děti, co od školy očekávají, zda zvažují možnost vzdělávání svého dítěte na soukromé základní škole. Získané výsledky budou použity při zpracování bakalářské práce.

 

Moc děkuji za spolupráci. V. K.

Odpovědi respondentů

1. Považujete nabídku základních škol ve Vašem okolí za dostatečnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7548,7 %48,7 %  
Spíše ano5233,77 %33,77 %  
Spíše ne1610,39 %10,39 %  
Ne74,55 %4,55 %  
Nevím42,6 %2,6 %  

Graf

2. Považujete základní školy ve Vašem okolí za kvalitní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7548,7 %48,7 %  
Ano2717,53 %17,53 %  
Spíše ne2214,29 %14,29 %  
Nevím2113,64 %13,64 %  
Ne95,84 %5,84 %  

Graf

3. Proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Jsme malé město a jsou tu dvě školy, což vidím jako plus

Ale děti ještě nemám, proto nemám veškeré potřebné informace a reference.

Bydlím na malém městě, a tak i nabídka zákl. škol je malá. Existuje tu sice jedna základní škola s rozšířenou výukou jazyků, ta ovšem není nijak valná

Bydlím v centru města, kde se nachází většina lepších škol, a jedna jazyková, která je asi nejlepší.

bydlim v okoli skoly kratce, nevim

Bydlím v Praze a v mém okolí je spousta škol s ruzným zaměřením, jazykové, rozšířená hudební, sportovní,.....Mám i dobré reference od rodičů....

Cítím často nezájem o výuku / vzdělání jak zestrany rodičů, dětí, tak i známých pedagogů.

částečně znám učitele osobně, snaží se svou práci dělat zodpovědně a s dobrým záměrem.

dle názoru rodičů, kteří mají své děti v ZŠ

dobry reditel, moznosti vyuky, kvalitni sportoviste

Dohromady vlastně nemám moc informací, v podstatě hodnotím na základě své dávné zkušenosti z mládí.

Chybí mi křesťanská škola.

chybí mi větší kreativnost, využití interaktivncíh pomůcek (škola je jimi dokonce vybavena), širší nabídka jazyků

Je zde více škol podporujících nadané i různě znevýhodněné děti.

Jsem pedagog a byl jsem se ve škole několikrát podívat. Zároveň jsem měl možnost několikrát mluvit s učitelkami.

Jsou otevřené změnám ve školství a snaží se na ně v rámci svých možností reagovat. Nabízí rozšířenou výuku konktrétních předmětů. Vzdělávají své učitele....

jsou to malé vesnické školy kde se učitel může jednotlivým žákúm více věnovat.

Jsou to základní školy se specializacemi. Jako problém vidím fluktuaci učitelů - nedostatečná motivace, finanční ocenění. Zároveň si dnes dost rodičů nevybírá školu, ale konkrétní učitele - zejména na prvním stupni ZŠ.

kvalitní dostupná škola je jen jedna a "přijímací zkoušky" jsou tam již do 1. třídy. mnoho škol se zrušilo, i malé děti musí často dojíždět

Kvalitní učitelé s aprobací a vysokou školou, dobré vybavení školy, nabídka kroužků

Kvalitní učitelský sbor. Sama jsem základní školu v místě bydliště absolvovala - dobrá zkušenost.

Maji dobry pomer poctu prijatych zaku na hlasicich se na gymnazia a prijatych. Celkovy rozvoj zaku tolik nenabizeji (zajmove krouzky, ...)

Mají snahu zdokonalovat výuku a prostředí při výuce.

Malá náročnost výuky.

malé město,horší učitelé

Myslím, že je pořád mnoho učitelek, které jsou ze staré doby a nevedou děti k rozvoji myšlení v dnešní době.

myslím, že se učí ještě "podle starých" osnov a doba se hrne neúprosně dopředu...

Myslím, že to není často ani tak o školách jako o samotných učitelích. O kvalitě škol v mém okolí soudím víceméně jen z doslechu než z vlastní zkušennnosti. Ale myslím, že třeba v Praze se najdou i školy mně bližší.

Nabídka zájmových kroužků a aktivit je široká. Ohlas veřejnosti je vesměs dobrý.

Nabízí dost mimoškolních aktivit

nachází se tam takové školy, které mají velké procento žáků, kteří jsou přijmutí v prvém kole na zvolené střední školy

Navštěvoval jsem je

nebojí se trendů ve výuce (koberec na např. ranní kruh, interaktivní tabule...)

Nebydlím tu tak dlouho

Nějaké výhrady mám, například při vyuce jazyků má učitelka 25 dětí, což je opravdu hodně.

Nekvalitní výuka hlavně cizích jazyků. Nekvalifikovaní učitelé, kteří se na škole stále střídají. U nás konkrétně - syn ve 3.třídě má už 7.učitele na angličtinu.

Nekvalitní výuka jazyků. Dobří studenti odcházrjí na víceletá gymnázia, nejsou ve třídách tahouni a celková učební úspěšnost upadá.

nepreferují vzdělání ani výchovu- spíše snahu zalíbit se nenáročným rodičům

nevím, protože mám ještě malé děti a ještě jsem se o to nezačala zajímat

Nízké pravomoce učitelů, nespolupráce rodiny se školou, žáci nemající o výuku zájem, ...

o základní školy v okolí jsem se nezajímal, měl jsem předem vybranou výběrovou církevní ZŠ

Pracují v nich kvalifikovaní zaměstnanci, většina má dobré finanční zázemí.

Protože pro začátek preferuji menší školu s možností individuálnějšího přístupu, zrovna takovou, kde byla jen 1. a 2. třída ve školičce s obrovskou zahradou v naší ulici zavřeli :-(

První-vlastní zkušenost(2 roky),špatní učitelé. Druhá-z vyprávění nic moc(neznám důvody) Třetí-nevím,čtvrtá-slušná z vyprávění.

Sama jsem na třech z nich učila, takže osobní zkušenost, přátelství s učiteli.

skolni program, nekvalitni vyuka zpuobena velikou sortou dochazejicich zaku.

Snaha o vytvoření co nejlepších podmínek pro vzdělávání dětí.

Snaží se :o)

Solidní učitelé, dobré zařízení školy (rozumně rozdělené dostupné finance) at už nepř na fyziku, tak i pro sport

splňují očekávané standardy

Škola i když je vesnická je moderně zařízená, má mladý kolektiv učitelů, neustále se zlepšuje a zapojuje se do různých projektů po celé republice

Školu jsem sama absolvovala. Kdybych se konkrétně rozhodovala o umístnění dítěte, asi bych se šla zeptat na úspěšnost umísťování dětí na školy střední - ale zatím tento problém neřeším. Takže obecně si - na základně vlastní zkušenosti - myslím, že kvalita školy je víceméně dobrá.

špatní učitelé, málo kroužků, málo jazyků

Učitelky na ZŠ všeobecně nejsou příliš kvalitní...

Úspěšnost přijetí na střední školy.

v mém městě není kvalitní základní škola

V mém okolí jsou základní školy bez zaměření, líbilo by se mi, kdyby ZŠ v místě bydliště byla zaměřena na cizí jazyky.

V nabídce jsou různé typy škol, ať už státních či soukromých, s různým zaměřením - jazykové, se zaměřením na matematiku, církevní, montessori, waldorfská - výhoda velkého města

Ve srovnání s dětmi z ostatních škol toho umí mnohem méně. Nekvalitní učitelský sbor.

Vedle ZŠ je i škola PROPOJENÍ - žáci pracují v projektech, účastní se akcí v přírodě - zemědělství, včelařství.....

Velká konkurence, potřebují na sobě pracovat. Navíc je většina fakultních.

velký počet dětí na učitele, což brání individuálním potřebám dítěte

Vidím děti kouřit před školou.

vybavení, učitelé

vybavenost, akce

Výběr mimoškolních aktivit, možnosti cestování do zahraničí, používání pomůcek

výběr zájmových aktivit, kroužků

Výuka dvou jazyků na ZŠ

z doslechu

Zatím má málo známých se školou povinnými dětmi, takže nemám reference.

Zatím nemám dítě na základní škole a ani možnost to nějakým způsobem posoudit.

Ze zkušenosti vlastní i mých blízkých vím, že dobře připraví pro další stupeň vzdělávání.

Znám dobře vyučující.

4. Na základě čeho byste/jste vybrali školu pro Vaše děti? (Lze vybrat více možností.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poloha školy11876,62 %76,62 %  
Reference známých10568,18 %68,18 %  
Nabídka školy (školní vzdělávací program)9863,64 %63,64 %  
Dojem z osobní návštěvy školy9461,04 %61,04 %  
Pověst školy9058,44 %58,44 %  
Informace z médií95,84 %5,84 %  
vyucovani vzdy od 9:0010,65 %0,65 %  
úspěšnost přijetí na víceleté gymnázium10,65 %0,65 %  
kvalita výuky cizích jazyků10,65 %0,65 %  
výuka jazyků, počítačů, možnost kroužků10,65 %0,65 %  
jiná škola by znamenala dojiždění10,65 %0,65 %  
zda je škola církevní10,65 %0,65 %  
znalosti pedagogů, učebních osnov10,65 %0,65 %  
podle učitelů10,65 %0,65 %  
hlavně konkrétní paní učitelka10,65 %0,65 %  
Znalost kolegů ze školy.10,65 %0,65 %  
nabídka volnočasových aktivit10,65 %0,65 %  
pokud možno malá škola kde se všichni znají10,65 %0,65 %  
individuální přístup k výuce10,65 %0,65 %  
setkání s konkrétními vyučujícími -zej. 1stupeň ZŠ10,65 %0,65 %  
výuka křesťanského náboženství10,65 %0,65 %  
církevní škola10,65 %0,65 %  
zprávy ze školních inspekcí10,65 %0,65 %  
informace z webových stránek školy10,65 %0,65 %  
osobnosti pedagogů, ředitele/-ky10,65 %0,65 %  
možnost integrace ditěte10,65 %0,65 %  

Graf

5. Co pro Vás je/bylo při výběru školy pro Vaše děti nejdůležitější? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Kvalita učitelů a výuky1.240.507
Vzdálenost školy od bydliště2.2790.825
Dobré zázemí školy (kvalitní pomůcky a vybavení, příjemné prostředí, školní zahrada, školní hřiště)2.0710.755
Zaměření školy (specializace)2.6361.192
Využívání nových přístupů a metod2.5710.998
Nabídka volnočasových aktivit2.5651.012
Zapojení školy v různých projektech (soutěže, společenské akce, mezinárodní spolupráce)2.8250.937

Graf

6. Jestliže Vás k předcházející otázce napadá ještě jiná možnost, uveďte, prosím, jaká.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Celková atmosféra ve škole

Důležité pro nás bylo, aby naše děti byli zařazení do jedné třídy se svými vrstevníky z naší vesnice.

historie školy, celkové prostředí, spolužáci, přechod na střední školu, přítomnost gymnázia

Hodnoty, které škola preferuje - 1

Jednoznačně vyhrává vzdálenost od bydliště a velikost školy. Vyhovuje nám menší škola, kde se navzájem znají děti i učitelé.

Komunikace rodičů s dětmi.

kvalita stravování, zabezpečení, komunikace s rodiči

Má kritéria byla důležitá, ale nerozhodla o škole, protože ještě důležitější mi přišlo, sdělení mého dítěte, do jaké školy si přeje chodit - tam kam chodili jeho kamarádi.

Malý kolektiv. Nadšení učitelé. Osobní přístup.

školní vzdělávací program, přístup učitelů k dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami

V našem malém městě jsou školy pouze dvě, jedna je od našeho bydliště příliš daleko, takže volba byla pouze z hlediska vzdálenosti o jiných kriteriích nešlo uvažovat.

Velikost tříd, tzn. počet žáků ve třídách.

Vize ředitele. Ocenila bych školu s vedením, které je autoritou a ne pouze byrokratickou loutkou, protože někdo to holt dělat musí...Ve škole, kde se mají pedagogové o koho opřít navíc pamuje dobrá atmosféra mezi vyučujícími a i fluktuace pracovníků je mnohem nižší, což je zásadní předpoklad pro kvalitní výuku. Co mohou žáci umět, pokud se jim 5x na druhém stupni změní vyučující daného předmětu?

vlastní zkušenost

výuka cizích jazyků

výuka křesťanského náboženství

vzdálenost od možné dopravy (zastávka MHD, vlak a pod. bezpečí okolí školy (ne vchod rovnou na chodník u silnice a pod.)

žádná

7. Využili byste možnosti, aby se Vaše dítě vzdělávalo na soukromé základní škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10366,88 %66,88 %  
ano5133,12 %33,12 %  

Graf

8. Proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- jsem spokojená se současnou školou - úroveň většiny soukromých škol je podstatně nižší (samozřejmě existují výjimky) - dokládají to srovnávací testy - bohužel je i trend, kdy si většina rodičů a žáků myslí, že "když platím školné, tak musím prospět i bez větších znalostí" - nevím, nakolik se to týká i základních škol, ale na středních školách tomu tak bohužel je - byl by pro mne problém hradit školné

1. Z finančních důvodů 2. V okolí našeho bydliště je dostatek státních kvalitních škol

1.finanční ptázka-zda by pro mě bylo finančně únosné, aby mé dítě chodilo do soukromé školy. 2.vzdálenost soukromé školy-pokud by byla v dojezdu dál než 30-45 min. jsou to jednak další finance navíc a jednak určitá časová ztráta. 3.kvalita soukromé školy-myslím, že v dnešní době jsou i nesoukromé základní školy na dobré úrovni s velkým výběrem aktivit a s kvalitními pomůckami.

Dítě by pravděpodobně ztratio kamarády ze školky, což se mi zdá pro snadější přechod na ZŠ důležité. Navíc by soukromá ZŠ byla pravděpodobně dále od našeho bydliště a doprovod dítěte do školy by byl mnohem náročnější.

dle mého názoru by děti byly odděleny tímto od ostatních

Dle mého názoru soukromé financování snižuje v řadě případů nároky na děti (učitelé si snaží mnohdy i snižováním požadavků na děti "udžet platícího zákazníka"). Život na základní škole "neelitní" rovněž nepřímo vychovává k soužití i s ostatními, třeba méně nadanými žáky.

Drahota

finance

finance

finance, příliš úzká skupina lidí - myslím, že je lepší, aby děti poznaly všechny sociální skupiny

finančí náročnost a nezajištěná adekvátní kvalita výuky

Finančně bych to nezvládala.

finančně nedostupné

finanční důvod

finanční důvody, a také nedůvěra v kvalitu (v případě, že bych na to měla)

Finanční důvody, snaha dát dítěti "běžný" typ vzdělání

finanční situace

finanční situace početné rodiny

i státní školy jsou kvalitní

Já osobně bych nejraději zaškrtla odpověď "nevím", ale ta v možnostech bohužel není. Nicméně nejdříve bych hledala mezi školami státními, protože si myslím, že je dobrá nabídka kvalitních státních škol. A to, že se za školu platí, není vždy známka kvality...

Je to spíše otázka peněz, pokud by to rodinný výdělek dovoloval, a soukromá škola nabízela něco, co státní škola neposkytuje, tak bych se tomu nebránil.

Jednak z finančních důvodů , jednak důvěřuji více v kvalitu státních škol než soukromých

jvjvhg

Kromě většího množství kroužků a lepšího technického zázemí nevypadá, že kvalita výuky by stála za ty peníze. Z rozhovorů se známými vypadá, že dokážou dítě více zaujmout a pak se učí snadněji, ale nikoli lépe.

kvalita soukromých škol mi nepřipadá valná

Kvalita soukromých škol mnohdy nedosahuje patřičné úrovně. Škola musí z něčeho být a v první řadě musí mít zajištěný stabilní finanční příjem. Finanční prostředky poskytují rodiče. NApadá mě tedy otázka. Jde škole především o to, aby se děti něco naučily nebo o finanční příjem?

Kvůli přátelům ze školky, finance

mám pocit, že se dítě nesetká na soukromé škole s přirozeným prostředím (je uměle vytříděno, kdo na školu má)

Museli bychom platit školné a na to všechny rodiny nemají, nechci, aby se děti nějak vyčleňovali mezi "lepší lidi", kteří si to můžou dovolit.

Myslím , že takový typ školy je hodně drahý takže hlavní důvod je finanční.

myslím se že poměr cena x výkon je u zdravého dítěte nevýhodná. Nadto v okolí bydliště žádná sokromá škola není

Myslím si, že cena často neodpovídá kvalitě výuky, dětem se nemusí pedagogové tolik věnovat, jak může být na první pohled patrné.

Myslím si, že na soukromých školách je to hlavně o penězích a že tam není zdaleka tak kvalitní výuka jako na některých jiných školách.

myslím si, že není o tolik kvalitnější o kolik je dražší

Myslím si, že státní školy jsou na dobré úrovni.

myslím si, že státní školy zajišťují lépe komplexní přípravu dítěte, soukromé školy produkují v jistém smyslu elitu a to není dobře

Myslím, že dostatečná kvalita se existuje i na státní či církevní škole .. Místo peněz (za soukromou šk., ..) chci do budoucna věnovat dětem hlavně čas a klid.

Myslím, že v našem okolí lze najít dostatek kvalitních škol státních.

Na osmiletém gymnáziu možná ano, ale aby dítě navštěvovalo soukromou školu už od 1 třídy to ne.

Nabídka státních škol mi přijde dostatečná.

Ne vždy je výuka kvalitnější než na státní škole, záleží na referenci každé školy. Velmi důležitá je možnost výběru.

nedostatek finančních prostředků

nechci dítě separovat od průřezu celou společností nabídka státních škol je vyhovující a dostatečná

Nechci za to platit, když mi Ústava ČR zaručuje bezplatné vzdělání, už takhle platím státu, že bych si mohl platit soukromého učitele.. :-)

Nechci zbytečně platit za docházku, když máme dostatek škol státních.

Nejsem přesvědčena, že tím může být zajištěna kvalitnější výuka. Státním školám důvěřuji.

Nejsem si jistá, jestli bych chtěla, aby se moje děti setkávaly pouze s dětmi z třídy "zbohatlíků". Peníze bohužel nezaručují, že rodiče i jejich děti budou vzdělaní či mimořádně nadaní jedinci.

Nejsem zastánce protekce a myslím si, že i státní školy mohou být velice kvalitní. A nechtěla bych, aby mé dítě vyšlo ze školy s nálepkou protekčního dítěte..

Nemám důvěru k soukromým školám. Soukromé školy vnímám spíše jako školy, které si drží své studenty ne na základě jejich znalostí, ale na základě školného, které platí jejich rodiče. Ve srovnání s veřejnou školou je podle mého názoru nižší kvalita výuky a tím i menší znalosti studenta.

Nemám důvěru v soukromé vzdělání

nemám na to , je to drahé

Nemam na to finance. A soukorme skoly pokud nejsou studijen dlouhodobe nastaveny a secifikaci prizpusobeny nevychovaji kvalitni zaky.

nemám na to peníze a myslím si že děti které chodí do soukromé školy to mají potom v životě těžší, samozřejmě záleží na výchově rodičů, ale většinou tam chodí děti bohatých rodičů které si potom ničeho neváží.

nemám se soukromými školami dobrou zkušenost

nemáme na to finačně

nemyslím si, že na soukromé škole naučí více než na státní dobré škole

nemyslím si, že soukromá škola zabezpečí kvalitní vyúku. Navíc platit školné již na ZŠ by bylo pro nás finančně náročné.

Nemyslím si, že úroveň všech soukromých základních škol musí být lepší než státních.

nemyslím, že soukromé školy musí být nutně lepší

není důvod při dostatečném počtu škol státních

Není třeba.

Není v blízkém okolí, finančně nedostupné.

Nevěřím kvalitě výuky a je to drahé

Nevidím důvod.

Nevidím v tom žádná pozitiva.

nezaručí lepší vzdělání než státní škola

O soukromých školách nemám dobré reference, většinou tam bývá velmi znát z jakých finačních poměrů dítě přichází. Nechci, aby se na moje děti někdo povyšoval, jen kvůli dostatku peněz.

penize

placení školného

platba školného

podle mého názoru veřejná splňuje kriteria pro vzdělávání

pokud by k tomu nebyl nějaký opravdu pádný důvod (problémy dítěte a nedostupnost jiné školy) a záleží, co by škola nabízela; jinak státní školy mi přijdou na dost vysoké úrovni, aby si dítě odneslo hodně znalostí a setkalo se s nejrůznějšími typy dětí (sociálně slabší nebo naopak dobře situované, hudebně, matematicky nebo jinak nadané, ) na soukromou školu zpravidla chodí děti rodičů, "co na to maj"¨nebo nějak zaměřené - od toho jsou pak střední školy a dítě nemá zkreslený přehled o tom, co se děje a není nikam zaměřené

Povinná školní docházka by měla být zajišťována veřejnou školou (státem).

protoze na to by kazdy z prumernych rodicu musel mit tak 2 zamestnani

Protože si myslím, že státních, kvalitních škol máme dostatek, proto nevidím důvod v zakládání nových škol soukromých.

Protože soukromé školy bývají drahé, a ne vždy cena odpovídá kvalitě výuky.

Protože tam neučí Věrka Koudelková.

Připadá mi to zbytečné.

soukromé školy často nezaručují kvalitnější vzdělávání

Soukromé školy mají mnohdy nižší úroveň, neboť se zaměřují především na zisk.

Spise se klonim k nazoru, ze se da vybrat kvalitni skola i z verejnych zakladnich skol. Taky si nejsem jist zarukou kvality u te soukrome. Samozrejme to vzdy zavisi na konkretni situaci v danem meste.

Státní škola nabízí dostatečnou kvalitu všeodecného základního vzdělání.

státní škola stačí

Státní školy jsou kvalitnější a mnohem méně snobské

Státní školy jsou taktéž kvalitní. A také na soukromou školu nemáme.

Státní školy považuji obecně za kvalitnější.

stejná kvalita jako normální

Tahají z lidí jen peníze a kvalita výuky je nejistá - boj o každého žáka.

Tuto možnost jsem vážně zvažoval, ale nakonec jsem jí zavrhnul. Poměrně vysoká finanční částka není zárukou kvalitní školy nebo kvalitních učitelů.

v případě základní školy si myslím, že síť státních škol je dostatečná, možnosti na jejich vybavení také, (pozn. děti chodily do soukromé a později státní MŠ, mohu porovnávat)

velké investice do vzdělání nezaručují kvalitu vzdělání do školy chodí převážně děti z bohatších rodin, které se dle toho často nad ostatními povyšují kdybych měla vyšší příjem, nechtěla bych, aby se mé děti cítily, že jsou něco víc, když chodí na soukromou školu

Věřím státním základním školám více než soukromým.

věřím státnímu školnímu systému

Výuka po odborné stránce na soukromých školách možná dosahuje vyšší kvality než na školách státních, ovšem co se týče výchovy dítěte a formování jeho morálních vlastností, jsou učitelé na soukromých školách na své svěřence často krátcí. Dobré prostředí, ve kterém se moje dítě bude pohybovat, je pro mne prioritou.

z finančních důvodů

Z finančních důvodů

Z finančních důvodů

z finančních důvodů

Z mého pohledu jsou školy odkloněné od standardů méně kvalitní z hlediska upevněného učiva, většinou rozhoduje pouze solventnost rodičů a ne dosažené výsledky.

Zatím děti neplánuji, tak nemohu být přesná. Nemyslím si však, že by rodina chtěla investovat do případného školného. Moje odpověď zní "spíše ne".

Zatím nemám pozitivní reference na kvalitní ZŠ za přijatelné finance.

Zbytečné peníze, musí se naučit vycházet s kýmkoliv a je-li dobrá rodičovská základna, pak škola už dítě tolik pokazit nemůže. Věřím, že děti ze soukromých škol vycházejí s nosem nahoru.

žádná soukromá škola není v blízkosti a nabídka státních je dostačující a kvalitní

9. Proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

aby se dětem dostalo kvalitnějšího vzdělání :-) a aby hodnoty, kterým se je snažíme doma naučit, byly ve škole podporovány nikoliv naprosto znehodnoceny...

Budu-li mít oicit, že zde dostane moje díte lepší vzdělání, tak nebudu váhat.

Doufám v individuálnější přístup ke vzdělávání a rozšířené možnosti výuky cizích jazyků/odborných předmětů.

individuálnější přístup

Intenzivnější, efektivnější a kvalitnější výuka, kontakt rodičů s učiteli, možnost trpělivého soustředění na příp. problémy a rozvíjení silných stránek dítěte.

Jedině pokud by převažovaly výhody, které by jiné školy v okolí neměly (kvalita učitelů, dostupnost..) Jinak bych upřednost'novala nesoukromou školu, mám dojem, že pak dítě lépe zapadne a nevím, jestli by soukromá škola neměla tendenci vychovat prominentní dítě (ale to jen proto, že znám některé lidi, kteří dávají dítě na soukromou školu právě proto, že si myslí, že je to něco víc a pak i vychovávají děti, že jsou někdo víc, což pak ovlivňuje atmosféru na škole. Ale vím, že jsem těmito zkušenostmi a názory z okolí velkou měrou ovlivněna, co se názoru na soukromé školy a školky týče) Další moje nejistota vůči soukromým školám je, zda by bylo zajištěno srovnatelného vzdělání na konci studia (muselo by být průběžně každý rok prokazatelně dokázané, že úroveň znalostí odpovídá nesoukromým školám tak, abych pozdě nezjistila, že úrove'n je nesrovnatelná a tudíž dítě není schopno udělat např. srovnávací maturitu nebo přijímačky na střední - zatím to tak je na některých středních soukromých školách, z toho pramení má ani ne nedůvěra, ale opatrnost.

kdyby byla kvalitní a loíbila by se nám, nevadilo by, kdyby byla soukromá. Alespoň by tym snad nebyli romové

Kdyby byla tady v okolí a byla lepší a kvalitnější s hezkým přístupem k dětem

kdyby to bylo obzvláště nadané dítě a jako rodiče bychom na to měli dostatek financí, tak proč ne???

Když bych ji považoval za kvalitní.

kvalita učitelů, výuky

kvalitnější vybavení

lepší kvalita

mohla by nabídnout to, co nemůže státní

nadstandartní výuka jazyka lektoři z ciziny návaznost na střdní školu-studium VŠ v cizině

např. učitelé cizích jazyků v podobě rodilých mluvčích více výletů související s výukou (přírodověda, výlet a výzkum zvířete v zoo)

Očekávala bych lepší přístup, odbornější - ze strany učitelů

Očekávala bych něco víc od základního školství v dnešní době, než našim dětem nabízí.

Očekávám lepší přístup, lepší pomůcky, lepší učitele...kvalitnější výuku

Osobní zkušenost se soukromou vysokou školou, obecně se domnívám, že soukromé školy umí poskytnout kvalitnější a specializovanější vzdělávání.

počítám s individuálnějším přistupem k dítěti a rodiči

Pokud by byl dobrý poměr cena/výkon a v okolí by nebyla jiná vyhovující nesoukromá škola.

Pokud by byla kvalitnější než státní základní školy v mém okolí a za rozumné školné.

pokud by byla kvalitní, proč ne

pokud by byla zaruka lepsi kvality

Pokud by měla dobrý ohlas u lidí a byla finančně přijatelná a v místě TP.

Pokud by nabízela to, co pro své dítě hledám.

Pokud by škola byla kvalitní

pokud by škola nabídla kvalitnější výuku, tak ano

pokud by to byla skola s nadstandardnimi moznostmi, ktre bychom u statni skoly nenasli, klidne bych dite umistila v soukrome skole

pokud by za to škola stála a dala by mému dítěti maximum do života tak proč ne?Pokud by se mu dostalo dostatečné péče,času,pomůcek a pomoci tak určitě

Pokud by zde byli motivovaní učitelé, pak v tom nevidím problém. Peníze sice dost počítáme, ale není nic smyslupnějšího než investice do kvalitního a dobrého vzdělání našich dětí. Pokud má dítě dobré základy, pak to v budoucnu ušetří nemalé nervy celé rodině, ale i finance - viz. cena doučování jazyků, matematiky etc.... + pokud se dítě cítí ve škole dobře, pak má i rodina o dost víc času fungovat na jiné rovinně než-li řešit kdo, s kým etc...

pokud bych byla přesvědčena o tom, že je opravdu kvalitní a pro mé dítě přínosná

pokud bych si byla jistá, že vybraná skouromá škola je kvalitní a nabídne dítěti to, co (zatím) žádná státní základní škola není schopná poskytnout, tak bych možnost soukromé školy využila - takže důvod je možnost jiného / lepšího způsobu vzdělávání dětí

Pokud na to budeme mít finanční prostředky, škola bude v dojezdové vzdálenosti autobusu max 45 min a reference a kvalita školy bude lepší než na státní základní škole.

Protože kvalitní vzdělání je jen těžko zadarmo

předpokládám kvalitnější individuální přístup, alternativní metody výuky a hodnocení, lepší vybavenost, modernější zázemí, lepší sociální prostředí

Sama pracuji v soukromé britské škole a vím, že se zde opravdu platí za nadstandard. Malé skupiny na učitele a asistenta, interaktivní tabule, počítače, velmi individuální a pozitivní přístup, malé rodinné prostředí...

Soukroma skola ma moznost vytvorit vhodnejsi podminky.

soukromé školy většinou nabízejí něco navíc

Škola může mít jiné možnosti než státní (vybavení, přístup k žákovi, apod.)

U soukromých skol očekávám vyšší kvalitu vzdělání, systematičtější přápravu pro další vzdělávnání,....

v nouzi

V případě že dítě potřebuje individuálnější přístup, je nadané v určitém oboru, lze výběrem správné soukromé školy podpořit jeho rozvoj a další vzdělávání. Při výběru preferuji příjemné prostředí, aby nebylo dítě zbytečně stresováno, ale ne na úkor kázně, která mnohdy ve školách dnes chybí.

větší individuální přístup ke každému jednotlivému žákovi. a pokud by byla kvalitnější než státní škola, proč by ne

Větší možnosti, které dětem nabízejí. Individuálnější přístup.

Většinou je tam kvalitnější a intenzivnější vzdělání

využila bych možnosti soukromé základní školy pouze v případě, že bych si byla jistá, že kvalita učitelů a výuky je na vyšší úrovni než na stávající státní škole

zalezelo by na podminkach. tuhle moznost bych nevyloucil

Záleželo by na zaměření dítěte

Zpravidla lepší komunikace s dětmi.

10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Rozšířená výuka cizích jazyků1.7841.306
Rozšířená výuka přírodovědných předmětů (matematika, přírodověda/přírodopis, fyzika, chemie)2.3731.057
Rozšířená výuka společenskovědních předmětů (vlastivěda/ dějepis, občanská výchova)2.7650.964
Rozšířená výuka hudební výchovy2.8821.359
Rozšířená výuka tělesné výchovy2.981.47
Rozšířená výuka výtvarné výchovy2.8821.202
Zařazení vyučovacích předmětů • etická výchova2.5881.458
• dramatická výchova2.8431.309
• taneční výchova2.981.745
• výchova ke zdraví2.7061.345
Nižší počet žáků ve třídě, důraz na individuální přístup k dítěti1.3920.631
Asistent učitele v každé třídě2.5491.228
Důraz na sociální rozvoj dítěte a na předávání etických a společenských hodnot a norem1.8821.163
Hodnocení dětí jinak než známkami2.6471.64
Netradiční členění vyučování (výuka v blocích apod.)2.491.662
Pravidelná výuka v terénu2.2161.15
Účast na mezinárodních projektech2.5881.379

Graf

11. Jestliže Vás napadá ještě jiná možnost, co nadstandardního by měla soukromá škola nabízet, uveďte, prosím, co.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ahoj mohl bych se nějakou cestou dostat k výsledkům tohoto dotazníku? Dost by mě to zajímalo. Díky můj mejl je xwat@seznam.cz ps: sry, že to píši sem. Vojta

Co se týká ovovědí na otázku č.10, u možností rozšířené výuky se nelze zaměřit na všechny oblasti zároveň. K hodnocení dětí jinak než známkami: Ne nahrazení klasického známkování, ale doplnění o slovní hodnocení (min.1/rok).

Křesťanské směřování a výchova.

Kvalitní, vzdělaný pedagogický sbor s přehledem o svém oboru. Osobnosti!!! - Nic netáhne víc než-li osobní příklad - ? Jak může kantor chtít po žácích, aby byli tvůrčí, pokud on sám tuto vlastnost nemá. + prostor pro další vzdělávání pedagogů a jejich podpora x dnešní stav - "Studujete doktorantské? Ne pane kolego, na konferenci kde máte mít příspěvěk Vás neuvolním, pro nás už jste vzdělaný až až..." Důstojné platové ohodnocení pedagogů, aby se neustále nemuseli "rozptylovat" dalšími vedlejšáky, aby rodina vůbec mohla zejm. ve velkých městech fungovat.

nevím

stačí kvalitní výuka, vzdělání a vztahy

větší informovanost rodičů

více praktického přístupu, méně těžko představitelné teorie (vyšší názornost výuky)

výměnné pobyty v zahraničí s výukou cizího jazyka, to spíše až pro větší děti, např na druhém stupni

zájmové kroužky v čase odpolední družiny v rámci areálu školy

12. Jakou výši školného byste považovali za přijatelnou? (v Kč/měsíc), (Pozn. Školné na soukromých základních školách v Praze se pohybuje v rozmezí 2 900 – 18 000 Kč/měsíc.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50001223,53 %7,79 %  
2000611,76 %3,9 %  
300047,84 %2,6 %  
100023,92 %1,3 %  
2OOO11,96 %0,65 %  
800011,96 %0,65 %  
Nedokážu posoudit bez konkrétní nabídky školy.11,96 %0,65 %  
dle poskytovaných služeb max. 1000011,96 %0,65 %  
400011,96 %0,65 %  
600011,96 %0,65 %  
ostatní odpovědi 10 000,-
3 000Kč
dvatisíce
na státních školách žádnou. Na soukromých 4-5 tis.
do 5000
pokud bychom měli dost peněz, tak je to asi jedno
znám soukromé školy kde školné nevybírají
podle ceníku zvolené školy
pokud by tomu odpovídala kvalita, 10tis. Kč max
3.000
10000
1500
do 5ooo
do 3000 Kč/měsíc
5000 Kč
Uvedené rozmezí je nad naše možnosti
max. 2.000 Kč
3500
3-4000
12000
max. 4000
2141,18 %13,64 % 

Graf

13. Zvolili byste pro své dítě kvalitní soukromou školu i přesto, že by muselo do školy dojíždět delší dobu (např. 30 min či déle)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2039,22 %12,99 %  
Ano1325,49 %8,44 %  
Spíše ne1121,57 %7,14 %  
Nevím59,8 %3,25 %  
Ne23,92 %1,3 %  

Graf

14. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11373,38 %73,38 %  
muž4126,62 %26,62 %  

Graf

15. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 35 let6844,16 %44,16 %  
do 25 let5032,47 %32,47 %  
36 a více3623,38 %23,38 %  

Graf

16. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 18, anootázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8051,95 %51,95 %  
ano7448,05 %48,05 %  

Graf

17. Jaký je věk Vašich dětí? (Pozn. V případě dvojčat zapište prosím věk každého z nich.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
322,7 %1,3 %  
2 roky22,7 %1,3 %  
1,522,7 %1,3 %  
1 a 3 roky22,7 %1,3 %  
422,7 %1,3 %  
722,7 %1,3 %  
3 a 722,7 %1,3 %  
222,7 %1,3 %  
1 a 311,35 %0,65 %  
16, 1311,35 %0,65 %  
ostatní odpovědi 1
11, 9, 8
9,16
3, 5
8 měsíců
3; 5
7,3
0,5 a 4
5
17,10,9
3,5 roku
19, 17, 16,
10, 15
10 měsíců
16 a 9
devět
10,2
11; 12; 19
1rok
1 rok
10
24,22
6, 4, 2, 0
19,17,16
1 mesic
9,8,4
16/10
3, 9
9l et, 7l et, 5 let
22, 25
6 let, 4 roky, 1 rok
6,4,1
4, 6
8,4,2
10,14 let
22, 10
2, 7, 9 1/2
6,11,
12 a 9
23,22,8,6,3
8, 10
15, 12, 7 a 7
4 roky
jeden rok, tři roky
10, 13
čtyři .tři, a jeden rok
8 a 18
17 a 20 .let
3, 2
3 roky, 2 měsíce
22, 17
26
7let, 5 let, 1rok
deset, dvanáct a patnáct let
18, 20, 22
15
5675,68 %36,36 % 

Graf

18. Váš průměrný měsíční příjem je

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 15 0004260,87 %27,27 %  
15 001 - 25 0001420,29 %9,09 %  
25 001 - 35 000710,14 %4,55 %  
35 001 - 45 00022,9 %1,3 %  
45 001 a více22,9 %1,3 %  
15 001 - 25 000              15 001 - 25 000      end_of_the_skype_highlighting11,45 %0,65 %  
15 001 - 25 000              15 001 - 25 000      end_of_the_skype_highlighting11,45 %0,65 %  

Graf

19. Průměrný měsíční příjem Vaší rodiny je

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 001 - 40 0002743,55 %17,53 %  
do 25 0001320,97 %8,44 %  
55 001 - 70 0001117,74 %7,14 %  
40 001 - 55 000914,52 %5,84 %  
70 001 a více11,61 %0,65 %  
40 001 - 55 000              40 001 - 55 000      end_of_the_skype_highlighting11,61 %0,65 %  

Graf

20. Vaše bydliště (uveďte prosím okres, resp. městskou část)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jindřichův Hradec106,49 %6,49 %  
Praha106,49 %6,49 %  
Praha 595,84 %5,84 %  
Jihlava74,55 %4,55 %  
Praha 474,55 %4,55 %  
Kladno63,9 %3,9 %  
Praha 953,25 %3,25 %  
Příbram42,6 %2,6 %  
Jičín42,6 %2,6 %  
Praha 631,95 %1,95 %  
ostatní odpovědi Sedlčany
Brno
Semily
Praha 8
Dačice
Praha 10
blansko
Praha-Východ
Česká Lípa
Chomutov
Mladá Boleslav
Jablonec nad Nisou
Jilemnice
Břeclav
Plzen
Brno město
J.Hradec
brno venkov
J. Hradec
Jablonec n. N.
Praha 5 Stodůlky
Vysocina
Tuchlovice
dačice, okr. jindřichův hradec
JH, Dačice
Praha 11
okres Blansko,obec Valchov
Štětí (Litoměřice)
Praha západ
Turnov, ork. Semily
Praha Hostavice
Plzeň sever
Příbram, Sedlčany
Praha Kyje
roudnice nad labem
Brno - město
České Budějovice
Brno - střed
Ústí nad Orlicí
Český Brod, okr. Kolín
okr. Příbram
Stochov
Pelhřimov
vsetín
Boskovice
Strakonice
Dejvice
Praha 13
Jindřichův Hradec, Dačice
Stodůlky
Dačice, Jindřichův Hradec
Praha 5 Lipence
Jindř. Hradec, Dačice
Zlín
Praha Vršovice
Brno- Černá Pole
Praha 2
Brno - jih
Trutnov
Jindř. Hradec
Cerekvice nad Bystřicí
Praha4
Zlín,Otrokovice
praha dejvice
střešovice, praha 6
novy jicin, koprivnice
domažlice, plzeň
Ústí nad Labem
praha5
Karlovy Vary
Vysočína, Havlíčkův Brod
Litoměřice
8957,79 %57,79 % 

Graf

21. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8957,79 %57,79 %  
5334,42 %34,42 %  
SOU63,9 %3,9 %  
VOŠ53,25 %3,25 %  
10,65 %0,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Na základě čeho byste/jste vybrali školu pro Vaše děti? (Lze vybrat více možností.)

 • odpověď Nabídka školy (školní vzdělávací program):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozšířená výuka tělesné výchovy=2 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
 • odpověď Pověst školy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5000 na otázku 12. Jakou výši školného byste považovali za přijatelnou? (v Kč/měsíc), (Pozn. Školné na soukromých základních školách v Praze se pohybuje v rozmezí 2 900 – 18 000 Kč/měsíc.)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 2. Považujete základní školy ve Vašem okolí za kvalitní?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozšířená výuka společenskovědních předmětů (vlastivěda/ dějepis, občanská výchova)=2 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)

7. Využili byste možnosti, aby se Vaše dítě vzdělávalo na soukromé základní škole?

 • odpověď ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi • dramatická výchova=3 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi • taneční výchova=3 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi • výchova ke zdraví=2 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi • výchova ke zdraví=3 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Asistent učitele v každé třídě =1 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Asistent učitele v každé třídě =2 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Asistent učitele v každé třídě =3 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Důraz na sociální rozvoj dítěte a na předávání etických a společenských hodnot a norem=1 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Důraz na sociální rozvoj dítěte a na předávání etických a společenských hodnot a norem=2 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hodnocení dětí jinak než známkami=1 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hodnocení dětí jinak než známkami=3 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netradiční členění vyučování (výuka v blocích apod.)=1 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netradiční členění vyučování (výuka v blocích apod.)=2 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netradiční členění vyučování (výuka v blocích apod.)=3 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nižší počet žáků ve třídě, důraz na individuální přístup k dítěti=1 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelná výuka v terénu=1 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelná výuka v terénu=2 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelná výuka v terénu=3 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozšířená výuka cizích jazyků=1 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozšířená výuka hudební výchovy=3 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozšířená výuka přírodovědných předmětů (matematika, přírodověda/přírodopis, fyzika, chemie)=1 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozšířená výuka přírodovědných předmětů (matematika, přírodověda/přírodopis, fyzika, chemie)=2 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozšířená výuka přírodovědných předmětů (matematika, přírodověda/přírodopis, fyzika, chemie)=3 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozšířená výuka společenskovědních předmětů (vlastivěda/ dějepis, občanská výchova)=2 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozšířená výuka společenskovědních předmětů (vlastivěda/ dějepis, občanská výchova)=3 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozšířená výuka tělesné výchovy=2 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozšířená výuka tělesné výchovy=3 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozšířená výuka výtvarné výchovy=3 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účast na mezinárodních projektech=2 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účast na mezinárodních projektech=3 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zařazení vyučovacích předmětů • etická výchova=1 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zařazení vyučovacích předmětů • etická výchova=3 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5000 na otázku 12. Jakou výši školného byste považovali za přijatelnou? (v Kč/měsíc), (Pozn. Školné na soukromých základních školách v Praze se pohybuje v rozmezí 2 900 – 18 000 Kč/měsíc.)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Zvolili byste pro své dítě kvalitní soukromou školu i přesto, že by muselo do školy dojíždět delší dobu (např. 30 min či déle)?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 13. Zvolili byste pro své dítě kvalitní soukromou školu i přesto, že by muselo do školy dojíždět delší dobu (např. 30 min či déle)?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 13. Zvolili byste pro své dítě kvalitní soukromou školu i přesto, že by muselo do školy dojíždět delší dobu (např. 30 min či déle)?

10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)

 • odpověď Nižší počet žáků ve třídě, důraz na individuální přístup k dítěti=1:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Asistent učitele v každé třídě =2 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)
 • odpověď Rozšířená výuka cizích jazyků=1:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5000 na otázku 12. Jakou výši školného byste považovali za přijatelnou? (v Kč/měsíc), (Pozn. Školné na soukromých základních školách v Praze se pohybuje v rozmezí 2 900 – 18 000 Kč/měsíc.)
 • odpověď Rozšířená výuka výtvarné výchovy=3:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozšířená výuka tělesné výchovy=3 na otázku 10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)

16. Máte děti?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25 001 - 40 000 na otázku 19. Průměrný měsíční příjem Vaší rodiny je
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 55 001 - 70 000 na otázku 19. Průměrný měsíční příjem Vaší rodiny je
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 25 000 na otázku 19. Průměrný měsíční příjem Vaší rodiny je
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36 a více na otázku 15. Věk
 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 001 - 25 000 na otázku 18. Váš průměrný měsíční příjem je
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 15 000 na otázku 18. Váš průměrný měsíční příjem je
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 25 let na otázku 15. Věk

21. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

 • odpověď :
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 13. Zvolili byste pro své dítě kvalitní soukromou školu i přesto, že by muselo do školy dojíždět delší dobu (např. 30 min či déle)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Považujete nabídku základních škol ve Vašem okolí za dostatečnou?

2. Považujete základní školy ve Vašem okolí za kvalitní?

4. Na základě čeho byste/jste vybrali školu pro Vaše děti? (Lze vybrat více možností.)

5. Co pro Vás je/bylo při výběru školy pro Vaše děti nejdůležitější? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)

7. Využili byste možnosti, aby se Vaše dítě vzdělávalo na soukromé základní škole?

10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)

12. Jakou výši školného byste považovali za přijatelnou? (v Kč/měsíc), (Pozn. Školné na soukromých základních školách v Praze se pohybuje v rozmezí 2 900 – 18 000 Kč/měsíc.)

13. Zvolili byste pro své dítě kvalitní soukromou školu i přesto, že by muselo do školy dojíždět delší dobu (např. 30 min či déle)?

14. Jste

15. Věk

16. Máte děti?

18. Váš průměrný měsíční příjem je

19. Průměrný měsíční příjem Vaší rodiny je

20. Vaše bydliště (uveďte prosím okres, resp. městskou část)

21. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Považujete nabídku základních škol ve Vašem okolí za dostatečnou?

2. Považujete základní školy ve Vašem okolí za kvalitní?

4. Na základě čeho byste/jste vybrali školu pro Vaše děti? (Lze vybrat více možností.)

5. Co pro Vás je/bylo při výběru školy pro Vaše děti nejdůležitější? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)

7. Využili byste možnosti, aby se Vaše dítě vzdělávalo na soukromé základní škole?

10. Co nadstandardního by měla tato soukromá škola nabízet? (Každou položku můžete ohodnotit 1 – 5 body z hlediska důležitosti, 1 - velmi důležité, 5 – nedůležité)

12. Jakou výši školného byste považovali za přijatelnou? (v Kč/měsíc), (Pozn. Školné na soukromých základních školách v Praze se pohybuje v rozmezí 2 900 – 18 000 Kč/měsíc.)

13. Zvolili byste pro své dítě kvalitní soukromou školu i přesto, že by muselo do školy dojíždět delší dobu (např. 30 min či déle)?

14. Jste

15. Věk

16. Máte děti?

18. Váš průměrný měsíční příjem je

19. Průměrný měsíční příjem Vaší rodiny je

20. Vaše bydliště (uveďte prosím okres, resp. městskou část)

21. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Koudelková, V.Výběr základní školy pro Vaše děti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyber-zs-pro-vase-deti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.