Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vybrané determinanty volebního chování

Vybrané determinanty volebního chování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Anna Maroszová
Šetření:28. 01. 2013 - 28. 02. 2013
Počet respondentů:216
Počet otázek (max/průměr):53 / 50.35
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Jsem studentkou 3. ročníku psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a tímto bych Vás ráda požádala o anonymní vyplnění dotazníku, který je součástí výzkumné části mé bakalářské práce. Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jaké faktory působí na člověka při jeho politické volbě.

Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze pro studijní účely. Prosím Vás o pečlivé a pravdivé vyplnění všech odpovědí. Nejedná se o test, neexistují zde tedy žádné špatné ani správné odpovědi. U většiny otázek si můžete všimnout naznačených odpovědí. Vyplňte tedy ta pole, která nejvíce vystihují Váš názor.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14466,67 %66,67 %  
Muž7233,33 %33,33 %  

Graf

2. Jaké je Vaše povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student10749,54 %49,54 %  
Zaměstnaný v soukromém sektoru3817,59 %17,59 %  
Zaměstnaný ve veřejném sektoru3214,81 %14,81 %  
Soukromý podnikatel188,33 %8,33 %  
Ve starobním nebo invalidním důchodu104,63 %4,63 %  
Nezaměstnaný73,24 %3,24 %  
Jiné41,85 %1,85 %  

Graf

3. Jaké je Vaše bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velkoměsto (nad 16 000 obyvatel)12959,72 %59,72 %  
Vesnice (do 1000 obyvatel)3918,06 %18,06 %  
Město (od 6001 do 15 000 obyvatel)3516,2 %16,2 %  
Město (od 2000 do 5 999 obyvatel)136,02 %6,02 %  

Graf

4. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ/VOŠ dokončené7635,19 %35,19 %  
VŠ/VOŠ nedokončené6530,09 %30,09 %  
SŠ/SOU dokončené6128,24 %28,24 %  
SŠ/SOU nedokončené136,02 %6,02 %  
ZŠ dokončené10,46 %0,46 %  

Graf

5. Uveďte svůj věk (odpověď napište v číslech)

Odpověď uveďte v číslech

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
212411,11 %11,11 %  
232411,11 %11,11 %  
222210,19 %10,19 %  
24167,41 %7,41 %  
25136,02 %6,02 %  
26115,09 %5,09 %  
4094,17 %4,17 %  
2883,7 %3,7 %  
1962,78 %2,78 %  
3362,78 %2,78 %  
ostatní odpovědi 20
27
30
35
48
18
43
34
38
45
44
16
59
50
58
62
36
41
46
29
53
61
sedmdesát let
71
47
55
28.2. 68r
72
74 let
64
31
42
17
49
51
32
54
7735,65 %35,65 % 

Graf

6. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á11251,85 %51,85 %  
Partner/ka4520,83 %20,83 %  
Ženatý/vdaná; registrované partnerství4319,91 %19,91 %  
Rozvedený/á104,63 %4,63 %  
Ovdovělý/ovdovělá62,78 %2,78 %  

Graf

7. Zajímáte se o politické dění?

Označte míru svého zájmu na škále od 1 do 5, kde 1 znamená absolutní nezájem a 5 stoprocentní zainteresovanost

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
48338,43 %38,43 %  
37936,57 %36,57 %  
22511,57 %11,57 %  
5209,26 %9,26 %  
194,17 %4,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.4
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.59
Směrodatná odchylka:0.77
Medián:3
Modus:4

Graf

8. Účastníte se aktivně voleb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20293,52 %93,52 %  
Ne146,48 %6,48 %  

Graf

9. Z jakého důvodu se neúčastníte voleb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mé rozhodnutí stejně konečný výsledek neovlivní428,57 %1,85 %  
Žiji mimo republiku/ mimo můj volební okrsek17,14 %0,46 %  
Nemám dostatečné povědomí o politické situaci a okolnostech, abych mohla volit s nejlepším vědomím, svědomím a přesvědčením.17,14 %0,46 %  
nebylo mi 18, nemuyu jeste volit, ale kdyby bylo, k volbam jdu urcite17,14 %0,46 %  
O politické dění se nezajímám17,14 %0,46 %  
Nevěřím 17,14 %0,46 %  
můj věk17,14 %0,46 %  
Ještě nemůžu17,14 %0,46 %  
u prezidentské volby jsem nebyl schopen si vybrat17,14 %0,46 %  
nezletilý17,14 %0,46 %  
Nemám na chození k volbám čas17,14 %0,46 %  

Graf

10. Co podle Vás nejvíce ovlivňuje Vaše rozhodnutí u voleb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze mé rozhodnutí a mé přesvědčení15073,53 %69,44 %  
Aktuální vývoj situace v zemi11254,9 %51,85 %  
Média a zpravodajství6632,35 %30,56 %  
Přátelé a rodina5426,47 %25 %  
Jiné94,41 %4,17 %  

Graf

11. Jak byste charakterizoval/a svou politickou orientaci uvnitř politického spetra?

Na škále od 1 (extrémní levice) do 10 (extrémní pravice) vyznačte Vaši politickou orientaci

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
84120,2 %18,98 %  
74019,7 %18,52 %  
63617,73 %16,67 %  
52914,29 %13,43 %  
4188,87 %8,33 %  
3125,91 %5,56 %  
9104,93 %4,63 %  
294,43 %4,17 %  
1062,96 %2,78 %  
120,99 %0,93 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.19
Minimum:2
Maximum:9
Variační rozpětí:7
Rozptyl:2.62
Směrodatná odchylka:1.62
Medián:6
Modus:8

Graf

Označte křížkem odpověď, týkající se politické preference, která nejvíce odpovídá Vašemu postoji.

12. Nepreferuji politickou stranu, volím různé strany podle momentální situace

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8441,58 %38,89 %  
spíše nesouhlasím5828,71 %26,85 %  
souhlasím2713,37 %12,5 %  
nesouhlasím2612,87 %12,04 %  
nevím73,47 %3,24 %  

Graf

Označte křížkem odpověď, týkající se politické preference, která nejvíce odpovídá Vašemu postoji.

13. Volím různé strany, ale při volbě se pohybuji na jedné straně politického spektra

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8944,06 %41,2 %  
souhlasím4321,29 %19,91 %  
spíše nesouhlasím3718,32 %17,13 %  
nesouhlasím188,91 %8,33 %  
nevím157,43 %6,94 %  

Graf

Označte křížkem odpověď, týkající se politické preference, která nejvíce odpovídá Vašemu postoji.

14. Držím se vždy volby jedné preferované strany

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím6331,19 %29,17 %  
spíše nesouhlasím5627,72 %25,93 %  
spíše souhlasím4823,76 %22,22 %  
souhlasím2210,89 %10,19 %  
nevím136,44 %6,02 %  

Graf

15. Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly zítra, jakou politickou stranu byste zvolil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné6833,66 %31,48 %  
TOP095527,23 %25,46 %  
ČSSD - Česká strana sociálně demokratická3014,85 %13,89 %  
ODS - Občanská demokratická strana2512,38 %11,57 %  
KDU-ČSL - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová125,94 %5,56 %  
KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy115,45 %5,09 %  
VV - Věci veřejné10,5 %0,46 %  

Graf

Následující výroky zjišťují Vaše postoje k vybraným politickým otázkám. (Zaškrtněte prosím okénko, které nejvíce odpovídá Vašemu postoji k výroku)

16. Vláda by měla přerozdělovat příjem od těch, kteří jsou na tom lépe, těm, kteří jsou na tom hůře

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7132,87 %32,87 %  
nesouhlasím6027,78 %27,78 %  
spíše souhlasím5023,15 %23,15 %  
souhlasím2310,65 %10,65 %  
nevím125,56 %5,56 %  

Graf

Následující výroky zjišťují Vaše postoje k vybraným politickým otázkám. (Zaškrtněte prosím okénko, které nejvíce odpovídá Vašemu postoji k výroku)

17. Vlastníci velkých podniků bohatnou na úkor dělníků

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5525,46 %25,46 %  
nesouhlasím5224,07 %24,07 %  
spíše nesouhlasím5123,61 %23,61 %  
souhlasím3315,28 %15,28 %  
nevím2511,57 %11,57 %  

Graf

Následující výroky zjišťují Vaše postoje k vybraným politickým otázkám. (Zaškrtněte prosím okénko, které nejvíce odpovídá Vašemu postoji k výroku)

18. Obyčejní pracující lidé nedostávají spravedlivý podíl z národního bohatství

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím5525,46 %25,46 %  
spíše souhlasím5324,54 %24,54 %  
souhlasím4018,52 %18,52 %  
nesouhlasím3516,2 %16,2 %  
nevím3315,28 %15,28 %  

Graf

Následující výroky zjišťují Vaše postoje k vybraným politickým otázkám. (Zaškrtněte prosím okénko, které nejvíce odpovídá Vašemu postoji k výroku)

19. Existuje jedno právo pro bohaté a druhé pro chudé

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím6128,24 %28,24 %  
spíše souhlasím5425 %25 %  
nesouhlasím4319,91 %19,91 %  
souhlasím3817,59 %17,59 %  
nevím209,26 %9,26 %  

Graf

Následující výroky zjišťují Vaše postoje k vybraným politickým otázkám. (Zaškrtněte prosím okénko, které nejvíce odpovídá Vašemu postoji k výroku)

20. Pokud se jedná o finance, všichni občané ČR mají mít stejné/vyrovnané příjmy

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím12557,87 %57,87 %  
spíše nesouhlasím6429,63 %29,63 %  
nevím115,09 %5,09 %  
spíše souhlasím115,09 %5,09 %  
souhlasím52,31 %2,31 %  

Graf

Následující výroky zjišťují Vaše postoje k vybraným politickým otázkám. (Zaškrtněte prosím okénko, které nejvíce odpovídá Vašemu postoji k výroku)

21. Všichni občané ČR mají mít možnost dosáhnout stejných příležitostí a má se s nimi jednat stejným způsobem

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím13863,89 %63,89 %  
spíše souhlasím5826,85 %26,85 %  
spíše nesouhlasím94,17 %4,17 %  
nevím62,78 %2,78 %  
nesouhlasím52,31 %2,31 %  

Graf

Následující výroky zjišťují Vaše postoje k vybraným politickým otázkám. (Zaškrtněte prosím okénko, které nejvíce odpovídá Vašemu postoji k výroku)

22. Při rozhodování by se politici měli držet tradičních a ověřených postupů a nepřistupovat na nové a neznámé

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím8438,89 %38,89 %  
nevím4822,22 %22,22 %  
spíše souhlasím4822,22 %22,22 %  
nesouhlasím2913,43 %13,43 %  
souhlasím73,24 %3,24 %  

Graf

23. S jakou politickou stranou se dlouhodobě nejvíce identifikujete? (Která je Vám nejbližší).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ČSSD - Česká strana sociálně demokratickáotázka č. 24, KSČM - Komunistická strana Čech a Moravyotázka č. 24, ODS - Občanská demokratická stranaotázka č. 24, TOP09otázka č. 24, VV - Věci veřejnéotázka č. 24, KDU-ČSL - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidováotázka č. 24, Necítím se k žádné straně blíž, než k jinýmotázka č. 25, Jináotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Necítím se k žádné straně blíž, než k jiným7434,26 %34,26 %  
TOP094219,44 %19,44 %  
ODS - Občanská demokratická strana3315,28 %15,28 %  
Jiná3214,81 %14,81 %  
ČSSD - Česká strana sociálně demokratická209,26 %9,26 %  
KDU-ČSL - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová94,17 %4,17 %  
KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy52,31 %2,31 %  
VV - Věci veřejné10,46 %0,46 %  

Graf

24. Pokud jste v otázce číslo 23 uvedl Vámi preferovanou stranu, uveďte prosím jméno jejího současného předsedy.

V případě, že si na jméno nevzpomenete, napiště do prázdného řádku písmeno X

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Karel Schwarzenberg2114,79 %9,72 %  
x1711,97 %7,87 %  
Nečas1611,27 %7,41 %  
Petr Nečas1510,56 %6,94 %  
Bohuslav Sobotka74,93 %3,24 %  
Sobotka53,52 %2,31 %  
Schwarzenberg42,82 %1,85 %  
Petr Mach42,82 %1,85 %  
Ondřej Liška32,11 %1,39 %  
Vojtěch Filip32,11 %1,39 %  
ostatní odpovědi Bělobrádek
Mgr. Bohuslav Sobotka
B. Sobotka
Karel Schwanzenberg
Paroubek
nevím která otázka je č. 23
Kalousek
Jana Bobošíková
Strana Svobodných občanů
ODS
Karel Schwanzeberg
Swanzenberg
Karle Schwarzenberg
Svobodní - Strana svobodných občanů
Svobodní, Petr Mach
nvm
Vandas
Radek John
Filip
Liska
Ing. Vratislav Mynář
Pavel Belobradek
-
Nečas?
scwarzeberg
kníže
Schwanzenberg
cibulka
Karel Schwarcenberg
strana zelených
Pavel Bělohrádek
Petr Mach, svobodní nebyli v možnostech
nevím
Ondřej Liška.
Karel Schwartzenberg
SZ - Ondřej Liška
K.Schwarzemberg
Ivan Bartoš
Piráti, Strana svobodných občanů
Petr Mach (Svobodní)
ČPS - Ivan Bartoš
Swarcenberg
Pter Mach
4733,1 %21,76 % 

Graf

25. V roce 2010 jsem se účastnil/a voleb do Poslanecké sněmovny ČR.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 26, neotázka č. 27, nevímotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17982,87 %82,87 %  
ne3315,28 %15,28 %  
nevím41,85 %1,85 %  

Graf

26. Pokud jste se voleb do Poslanecké sněmovny ČR zúčastnil/a, uveďte, jakou politickou stranu jste volil/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TOP095731,84 %26,39 %  
ODS - Občanská demokratická strana4324,02 %19,91 %  
ČSSD - Česká strana sociálně demokratická1910,61 %8,8 %  
VV - Věci veřejné126,7 %5,56 %  
KDU-ČSL - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová105,59 %4,63 %  
KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy52,79 %2,31 %  
Strana svobodných občanů42,23 %1,85 %  
Strana zelených42,23 %1,85 %  
Svobodni31,68 %1,39 %  
sz21,12 %0,93 %  
Zelení21,12 %0,93 %  
Suverenita10,56 %0,46 %  
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI10,56 %0,46 %  
Volil jsem Piráty10,56 %0,46 %  
To už si nepamatuji.10,56 %0,46 %  
už si to nepamatuji, ale asi Stranu zelených nebo TOP0910,56 %0,46 %  
Svobodní - Strana svobodných občanů10,56 %0,46 %  
už nevím10,56 %0,46 %  
DS10,56 %0,46 %  
piráty10,56 %0,46 %  
-10,56 %0,46 %  
humanistická strana 10,56 %0,46 %  
cibulka10,56 %0,46 %  
pivní strana10,56 %0,46 %  
SSO10,56 %0,46 %  
Strana zelených.10,56 %0,46 %  
Moravany10,56 %0,46 %  
ČPS10,56 %0,46 %  
Pirátská strana10,56 %0,46 %  

Graf

27. Kdybyste se přesto voleb do Poslanecké sněmovny ČR účastnil/a, kterou stranu byste volil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TOP09923,68 %4,17 %  
ČSSD - Česká strana sociálně demokratická923,68 %4,17 %  
ODS - Občanská demokratická strana410,53 %1,85 %  
KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy37,89 %1,39 %  
nikoho37,89 %1,39 %  
táňu fisherovou (nevím jak přesně se jmenuje její strana)12,63 %0,46 %  
nevím12,63 %0,46 %  
Nyní nevím12,63 %0,46 %  
zeleni12,63 %0,46 %  
stranu svobodných občanů12,63 %0,46 %  
DSSS12,63 %0,46 %  
stranu zelených12,63 %0,46 %  
Dělnickou stranu12,63 %0,46 %  
Pirátská strana12,63 %0,46 %  
KDU-ČSL - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová12,63 %0,46 %  

Graf

28. Představte si hypotetickou situaci. Jste účastníkem politického meetingu, při kterém se setkáváte s politickými představiteli Vámi preferované strany. Svým vystupováním na Vás však zapůsobí negativně. Ovlivní tato negativní zkušenost Váš názor na volbu?

Označte míru ovlivnění na škále od 1 do 5, kde 1 znamená nejnižší a 5 nejvyšší ovlivnění

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
48639,81 %39,81 %  
36228,7 %28,7 %  
53114,35 %14,35 %  
22913,43 %13,43 %  
183,7 %3,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.52
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.74
Směrodatná odchylka:0.86
Medián:4
Modus:4

Graf

29. Lidé konzultují politickou problematiku s někým, kdo má na věc stejný/odlišný pohled. Bavíte se někdy o této problematice Vy, případně s kým?

Zaškrtněte maximálně 2 z uvedených odpovědí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S přáteli nebo se spolužáky16475,93 %75,93 %  
S rodinou15973,61 %73,61 %  
S lidmi z práce nebo z volnočasových aktivit4319,91 %19,91 %  
S nikým73,24 %3,24 %  

Graf

Následující výrok se zaměřuj na působení okolí na politickou volbu

30. Místem, kde jsou politické názory ovlivněny, může být škola nebo pracoviště

Zaškrtněte prosím okénko, které nejvíce odpovídá Vašemu postoji k výroku

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím10649,07 %49,07 %  
souhlasím5927,31 %27,31 %  
spíše nesouhlasím2612,04 %12,04 %  
nevím177,87 %7,87 %  
nesouhlasím83,7 %3,7 %  

Graf

Následující výrok se zaměřuje na působení okolí na politickou volbu

31. Se spolužáky nebo spolupracovníky si sdělujeme, koho se chystáme volit

Zaškrtněte prosím okénko, které nejvíce odpovídá Vašemu postoji k výroku

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím9945,83 %45,83 %  
souhlasím5927,31 %27,31 %  
spíše nesouhlasím4319,91 %19,91 %  
nesouhlasím94,17 %4,17 %  
nevím62,78 %2,78 %  

Graf

Následující výrok se zaměřuje na působení okolí na politickou volbu

32. Před volbami se dotazuji druhých na jejich volební preference

Zaškrtněte prosím okénko, které nejvíce odpovídá Vašemu postoji k výroku

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8639,81 %39,81 %  
spíše nesouhlasím5625,93 %25,93 %  
nesouhlasím3315,28 %15,28 %  
souhlasím3214,81 %14,81 %  
nevím94,17 %4,17 %  

Graf

Následující výrok se zaměřuje na působení okolí na politickou volbu

33. Rád/a sděluji druhým motivaci, proč jsem si vybral konkrétní stranu

Zaškrtněte prosím okénko, které nejvíce odpovídá Vašemu postoji k výroku

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7032,41 %32,41 %  
spíše nesouhlasím5425 %25 %  
souhlasím4420,37 %20,37 %  
nesouhlasím3013,89 %13,89 %  
nevím188,33 %8,33 %  

Graf

Následující výrok se zaměřuje na působení okolí na politickou volbu

34. Sám/a rozhoduji o tom, koho zvolím. Názory druhých mě nezajímají

Zaškrtněte prosím okénko, které nejvíce odpovídá Vašemu postoji k výroku

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím9142,13 %42,13 %  
souhlasím6329,17 %29,17 %  
spíše nesouhlasím3616,67 %16,67 %  
nevím219,72 %9,72 %  
nesouhlasím52,31 %2,31 %  

Graf

35. Jaká je politická orientace Vašich rodičů?

Odpovídejte pouze v případě, že se se svými rodiči setkáváte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oba spíše pravicová orientace7434,26 %34,26 %  
Oba spíše levicová orientace4721,76 %21,76 %  
Nevím4118,98 %18,98 %  
Oba mají odlišnou politickou orientaci2511,57 %11,57 %  
Mám pouze jednoho rodiče - spíše levicová orientace177,87 %7,87 %  
Mám pouze jednoho rodiče - spíše pravicová orientace125,56 %5,56 %  

Graf

36. Která média podle Vašeho názoru poskytují nejdůvěryhodnější a nestranné informace o politice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV - veřejnoprávní (Česká televize,...)11653,7 %53,7 %  
Rozhlasové stanice - veřejnoprávní (Český rozhlas,...)6831,48 %31,48 %  
Novinové deníky (Regionální, MF Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Právo,...)6128,24 %28,24 %  
Internet6027,78 %27,78 %  
Nevím4420,37 %20,37 %  
TV - soukromé (Nova, Prima,...)94,17 %4,17 %  
Sociální sítě (Facebook,...)83,7 %3,7 %  
Rozhlasové stanice - soukromé (Frekvence 1,...)10,46 %0,46 %  
Bulvární deníky (Blesk,...)10,46 %0,46 %  

Graf

Posuďte, do jaké míry postihuje výrok Vaše postoje týkající se médií

37. Mediální programy týkající se politiky mě nezajímají

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím8639,81 %39,81 %  
spíše souhlasím6731,02 %31,02 %  
nesouhlasím2612,04 %12,04 %  
nevím198,8 %8,8 %  
souhlasím188,33 %8,33 %  

Graf

Posuďte, do jaké míry postihuje výrok Vaše postoje týkající se médií

38. Myslím, že média obecně ovlivňují jaké politické strany lidé volí

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím10347,69 %47,69 %  
spíše souhlasím9543,98 %43,98 %  
nevím115,09 %5,09 %  
spíše nesouhlasím73,24 %3,24 %  

Graf

Posuďte, do jaké míry postihuje výrok Vaše postoje týkající se médií

39. Předvolební průzkumy jsou jedním ze zdrojů, které spoluurčují volební rozhodnutí

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím9644,44 %44,44 %  
souhlasím5023,15 %23,15 %  
spíše nesouhlasím3114,35 %14,35 %  
nevím2913,43 %13,43 %  
nesouhlasím104,63 %4,63 %  

Graf

Posuďte, do jaké míry postihuje výrok Vaše postoje týkající se médií

40. Mediální zpravodajství je důležité pro tvorbu politického povědomí jedince

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím10146,76 %46,76 %  
souhlasím5324,54 %24,54 %  
spíše nesouhlasím3013,89 %13,89 %  
nevím2411,11 %11,11 %  
nesouhlasím83,7 %3,7 %  

Graf

Posuďte, do jaké míry postihuje výrok Vaše postoje týkající se médií

41. Občas se ze zvědavosti dívám na politické debaty

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím9041,67 %41,67 %  
souhlasím7434,26 %34,26 %  
spíše nesouhlasím2913,43 %13,43 %  
nesouhlasím167,41 %7,41 %  
nevím73,24 %3,24 %  

Graf

Posuďte, do jaké míry postihuje výrok Vaše postoje týkající se médií

42. Předvolební průzkumy poskytují dobrý přehled o úspěšnosti stran

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím9041,67 %41,67 %  
spíše souhlasím5625,93 %25,93 %  
nesouhlasím3013,89 %13,89 %  
nevím3013,89 %13,89 %  
souhlasím104,63 %4,63 %  

Graf

43. Představte si hypotetickou situaci. Den před plánovanými volbami média odhalí potenciální korupční kauzu, ve které má hrát klíčovou roli Vámi preferovaná strana. Jaký postoj v takovém případě zaujmete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kauzu beru s rezervou, ale promyslím si, jestli budu volit tuto nebo jinou stranu14667,59 %67,59 %  
Je mi to jedno, rozhoduji se podle jiných měřítek2511,57 %11,57 %  
Pro mě se nic nezmění. Vybrané straně důvěřuji stejně jako dříve a budu jí volit2310,65 %10,65 %  
V takovém případě již dál nemůžu vybrané straně důvěřovat a rozhodně volím jinou115,09 %5,09 %  
Nejrpve si ověřím, zda je zpráva pravdivá a nakolik je podložená důkazy a zda si informaci nikdo nezaplatil. Až poté se rozhodnu.10,46 %0,46 %  
vzhledem k tomu, že je potenciální, taky by mě to neovlivnilo10,46 %0,46 %  
nevolím10,46 %0,46 %  
prohledám dostupná data (i odlišná) na internetu10,46 %0,46 %  
Záleží, na reálnosti obvinění a důvěryhodnosti strany.10,46 %0,46 %  
Snažím se zjistit více informací a pokud je tvrzení pravda, volím jinou stranu. 10,46 %0,46 %  
Protože se to stane den před volbami, volit stranu budu stejně a protože by se to stalo zrovna u nás, budu spíš přemýšlet komu to má posloužit.10,46 %0,46 %  
kdyby to psali v blesku, asi by mě to nevzrušovalo. záleželo by na "velikosti" kauzy, ale asi by mě to znejistilo10,46 %0,46 %  
Budu volit tu samou stranu-ODS,ale s tím,že ti lidé,co jsou obviněni,tam nebudou.Tj.odejdou z politiky,z vlády,atp.10,46 %0,46 %  
není to vina strany, ale členů - mou volbu to neovlivní10,46 %0,46 %  
Kauzu beru s rezervou a volím mnou preferovanou stranu10,46 %0,46 %  

Graf

44. Ověřujete si pro Vás zajímavé informace, které jste získali v některých z médií ještě u jiných zdrojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, v jiných mediálních zdrojích15672,22 %72,22 %  
Ano, u přátel, spolužáků nebo spolupracovníků6027,78 %27,78 %  
Ano, u rodinných příslušníků3616,67 %16,67 %  
Získané informace dále neověřuji2812,96 %12,96 %  

Graf

Následující výrok se zaměřuje na propagaci politických stran

45. Politické akce jsou potřebné a tvoří důležitou součást volebního procesu

Zaškrtněte okénko, které nejvíce odpovídá Vašemu postoji

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8037,04 %37,04 %  
spíše nesouhlasím5324,54 %24,54 %  
nevím4822,22 %22,22 %  
souhlasím2712,5 %12,5 %  
nesouhlasím83,7 %3,7 %  

Graf

Následující výrok se zaměřuje na propagaci politických stran

46. Politických akcí se účastním. Sbírám zde informace pro své rozhodnutí

Zaškrtněte okénko, které nejvíce odpovídá Vašemu postoji

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím10749,54 %49,54 %  
spíše nesouhlasím7936,57 %36,57 %  
spíše souhlasím177,87 %7,87 %  
nevím104,63 %4,63 %  
souhlasím31,39 %1,39 %  

Graf

Následující výrok se zaměřuje na propagaci politických stran

47. Politické akce jsou reklama konkrétní strany, ke zmanipulování voliče

Zaškrtněte okénko, které nejvíce odpovídá Vašemu postoji

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím9845,37 %45,37 %  
souhlasím6530,09 %30,09 %  
nevím3013,89 %13,89 %  
spíše nesouhlasím156,94 %6,94 %  
nesouhlasím83,7 %3,7 %  

Graf

Následující výrok se zaměřuje na propagaci politických stran

48. Politických akcí se neúčastním, nepovažuji je za validní zdroj informací o politice

Zaškrtněte okénko, které nejvíce odpovídá Vašemu postoji

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7836,11 %36,11 %  
spíše souhlasím7635,19 %35,19 %  
nevím3315,28 %15,28 %  
spíše nesouhlasím2210,19 %10,19 %  
nesouhlasím73,24 %3,24 %  

Graf

Následující výrok se zaměřuje na propagaci politických stran

49. Lidé navštěvují politické akce, i když se o politiku a volby nezajímají

Zaškrtněte okénko, které nejvíce odpovídá Vašemu postoji

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8941,2 %41,2 %  
nevím4922,69 %22,69 %  
souhlasím4721,76 %21,76 %  
spíše nesouhlasím2612,04 %12,04 %  
nesouhlasím52,31 %2,31 %  

Graf

Následující výrok se zaměřuje na propagaci politických stran

50. S konáním politických akcí nesouhlasím, neměly by se konat

Zaškrtněte okénko, které nejvíce odpovídá Vašemu postoji

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7233,33 %33,33 %  
nevím5123,61 %23,61 %  
nesouhlasím4319,91 %19,91 %  
spíše souhlasím3516,2 %16,2 %  
souhlasím156,94 %6,94 %  

Graf

51. V médiích jsou pravidelně prezentovány politické debaty s představiteli politických stran. Jak se k těmto debatám stavíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Debaty sleduji nárazově a nezáleží na tom, kdo se jich účastní9343,06 %43,06 %  
Pokud se nemohu rozhodnout, komu dám svůj hlas, sleduji debaty s danými politiky5123,61 %23,61 %  
Politické debaty sleduji často a nezáleží na tom, kdo se jich účastní3214,81 %14,81 %  
Žádné politické debaty nesleduji a nezajímají mě2812,96 %12,96 %  
Sleduji debaty s představitely preferované strany, o jiné se nezajímám125,56 %5,56 %  

Graf

52. Docela dobře rozumím politické problematice naší země

Posuďte výrok

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8840,74 %40,74 %  
spíše nesouhlasím5425 %25 %  
nevím4822,22 %22,22 %  
souhlasím188,33 %8,33 %  
nesouhlasím83,7 %3,7 %  

Graf

53. Většina lidí je o politice a činnosti státu informována lépe než já.

Posuďte výrok

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7132,87 %32,87 %  
nevím6630,56 %30,56 %  
nesouhlasím4219,44 %19,44 %  
spíše souhlasím2612,04 %12,04 %  
souhlasím115,09 %5,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaké je Vaše povolání?

 • odpověď Student:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 na otázku 5. Uveďte svůj věk (odpověď napište v číslech)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 22 na otázku 5. Uveďte svůj věk (odpověď napište v číslech)

15. Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly zítra, jakou politickou stranu byste zvolil/a?

 • odpověď Jiné:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiná na otázku 23. S jakou politickou stranou se dlouhodobě nejvíce identifikujete? (Která je Vám nejbližší).

17. Vlastníci velkých podniků bohatnou na úkor dělníků

 • odpověď souhlasím:
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy na otázku 15. Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly zítra, jakou politickou stranu byste zvolil/a?

20. Pokud se jedná o finance, všichni občané ČR mají mít stejné/vyrovnané příjmy

 • odpověď nesouhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 18. Obyčejní pracující lidé nedostávají spravedlivý podíl z národního bohatství
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 17. Vlastníci velkých podniků bohatnou na úkor dělníků
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 16. Vláda by měla přerozdělovat příjem od těch, kteří jsou na tom lépe, těm, kteří jsou na tom hůře

23. S jakou politickou stranou se dlouhodobě nejvíce identifikujete? (Která je Vám nejbližší).

 • odpověď ODS - Občanská demokratická strana:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Petr Nečas na otázku 24. Pokud jste v otázce číslo 23 uvedl Vámi preferovanou stranu, uveďte prosím jméno jejího současného předsedy.
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nečas na otázku 24. Pokud jste v otázce číslo 23 uvedl Vámi preferovanou stranu, uveďte prosím jméno jejího současného předsedy.
 • odpověď TOP09:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Karel Schwarzenberg na otázku 24. Pokud jste v otázce číslo 23 uvedl Vámi preferovanou stranu, uveďte prosím jméno jejího současného předsedy.

26. Pokud jste se voleb do Poslanecké sněmovny ČR zúčastnil/a, uveďte, jakou politickou stranu jste volil/a.

 • odpověď ODS - Občanská demokratická strana:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Petr Nečas na otázku 24. Pokud jste v otázce číslo 23 uvedl Vámi preferovanou stranu, uveďte prosím jméno jejího současného předsedy.

48. Politických akcí se neúčastním, nepovažuji je za validní zdroj informací o politice

 • odpověď souhlasím:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 50. S konáním politických akcí nesouhlasím, neměly by se konat

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaké je Vaše povolání?

3. Jaké je Vaše bydliště?

4. Jaké je Vaše vzdělání?

5. Uveďte svůj věk (odpověď napište v číslech)

6. Jaký je Váš rodinný stav?

7. Zajímáte se o politické dění?

8. Účastníte se aktivně voleb?

10. Co podle Vás nejvíce ovlivňuje Vaše rozhodnutí u voleb?

11. Jak byste charakterizoval/a svou politickou orientaci uvnitř politického spetra?

12. Nepreferuji politickou stranu, volím různé strany podle momentální situace

13. Volím různé strany, ale při volbě se pohybuji na jedné straně politického spektra

14. Držím se vždy volby jedné preferované strany

15. Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly zítra, jakou politickou stranu byste zvolil/a?

16. Vláda by měla přerozdělovat příjem od těch, kteří jsou na tom lépe, těm, kteří jsou na tom hůře

17. Vlastníci velkých podniků bohatnou na úkor dělníků

18. Obyčejní pracující lidé nedostávají spravedlivý podíl z národního bohatství

19. Existuje jedno právo pro bohaté a druhé pro chudé

20. Pokud se jedná o finance, všichni občané ČR mají mít stejné/vyrovnané příjmy

21. Všichni občané ČR mají mít možnost dosáhnout stejných příležitostí a má se s nimi jednat stejným způsobem

22. Při rozhodování by se politici měli držet tradičních a ověřených postupů a nepřistupovat na nové a neznámé

23. S jakou politickou stranou se dlouhodobě nejvíce identifikujete? (Která je Vám nejbližší).

24. Pokud jste v otázce číslo 23 uvedl Vámi preferovanou stranu, uveďte prosím jméno jejího současného předsedy.

25. V roce 2010 jsem se účastnil/a voleb do Poslanecké sněmovny ČR.

26. Pokud jste se voleb do Poslanecké sněmovny ČR zúčastnil/a, uveďte, jakou politickou stranu jste volil/a.

28. Představte si hypotetickou situaci. Jste účastníkem politického meetingu, při kterém se setkáváte s politickými představiteli Vámi preferované strany. Svým vystupováním na Vás však zapůsobí negativně. Ovlivní tato negativní zkušenost Váš názor na volbu?

29. Lidé konzultují politickou problematiku s někým, kdo má na věc stejný/odlišný pohled. Bavíte se někdy o této problematice Vy, případně s kým?

30. Místem, kde jsou politické názory ovlivněny, může být škola nebo pracoviště

31. Se spolužáky nebo spolupracovníky si sdělujeme, koho se chystáme volit

32. Před volbami se dotazuji druhých na jejich volební preference

33. Rád/a sděluji druhým motivaci, proč jsem si vybral konkrétní stranu

34. Sám/a rozhoduji o tom, koho zvolím. Názory druhých mě nezajímají

35. Jaká je politická orientace Vašich rodičů?

36. Která média podle Vašeho názoru poskytují nejdůvěryhodnější a nestranné informace o politice?

37. Mediální programy týkající se politiky mě nezajímají

38. Myslím, že média obecně ovlivňují jaké politické strany lidé volí

39. Předvolební průzkumy jsou jedním ze zdrojů, které spoluurčují volební rozhodnutí

40. Mediální zpravodajství je důležité pro tvorbu politického povědomí jedince

41. Občas se ze zvědavosti dívám na politické debaty

42. Předvolební průzkumy poskytují dobrý přehled o úspěšnosti stran

43. Představte si hypotetickou situaci. Den před plánovanými volbami média odhalí potenciální korupční kauzu, ve které má hrát klíčovou roli Vámi preferovaná strana. Jaký postoj v takovém případě zaujmete?

44. Ověřujete si pro Vás zajímavé informace, které jste získali v některých z médií ještě u jiných zdrojů?

45. Politické akce jsou potřebné a tvoří důležitou součást volebního procesu

46. Politických akcí se účastním. Sbírám zde informace pro své rozhodnutí

47. Politické akce jsou reklama konkrétní strany, ke zmanipulování voliče

48. Politických akcí se neúčastním, nepovažuji je za validní zdroj informací o politice

49. Lidé navštěvují politické akce, i když se o politiku a volby nezajímají

50. S konáním politických akcí nesouhlasím, neměly by se konat

51. V médiích jsou pravidelně prezentovány politické debaty s představiteli politických stran. Jak se k těmto debatám stavíte?

52. Docela dobře rozumím politické problematice naší země

53. Většina lidí je o politice a činnosti státu informována lépe než já.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaké je Vaše povolání?

3. Jaké je Vaše bydliště?

4. Jaké je Vaše vzdělání?

5. Uveďte svůj věk (odpověď napište v číslech)

6. Jaký je Váš rodinný stav?

7. Zajímáte se o politické dění?

8. Účastníte se aktivně voleb?

10. Co podle Vás nejvíce ovlivňuje Vaše rozhodnutí u voleb?

11. Jak byste charakterizoval/a svou politickou orientaci uvnitř politického spetra?

12. Nepreferuji politickou stranu, volím různé strany podle momentální situace

13. Volím různé strany, ale při volbě se pohybuji na jedné straně politického spektra

14. Držím se vždy volby jedné preferované strany

15. Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly zítra, jakou politickou stranu byste zvolil/a?

16. Vláda by měla přerozdělovat příjem od těch, kteří jsou na tom lépe, těm, kteří jsou na tom hůře

17. Vlastníci velkých podniků bohatnou na úkor dělníků

18. Obyčejní pracující lidé nedostávají spravedlivý podíl z národního bohatství

19. Existuje jedno právo pro bohaté a druhé pro chudé

20. Pokud se jedná o finance, všichni občané ČR mají mít stejné/vyrovnané příjmy

21. Všichni občané ČR mají mít možnost dosáhnout stejných příležitostí a má se s nimi jednat stejným způsobem

22. Při rozhodování by se politici měli držet tradičních a ověřených postupů a nepřistupovat na nové a neznámé

23. S jakou politickou stranou se dlouhodobě nejvíce identifikujete? (Která je Vám nejbližší).

24. Pokud jste v otázce číslo 23 uvedl Vámi preferovanou stranu, uveďte prosím jméno jejího současného předsedy.

25. V roce 2010 jsem se účastnil/a voleb do Poslanecké sněmovny ČR.

26. Pokud jste se voleb do Poslanecké sněmovny ČR zúčastnil/a, uveďte, jakou politickou stranu jste volil/a.

28. Představte si hypotetickou situaci. Jste účastníkem politického meetingu, při kterém se setkáváte s politickými představiteli Vámi preferované strany. Svým vystupováním na Vás však zapůsobí negativně. Ovlivní tato negativní zkušenost Váš názor na volbu?

29. Lidé konzultují politickou problematiku s někým, kdo má na věc stejný/odlišný pohled. Bavíte se někdy o této problematice Vy, případně s kým?

30. Místem, kde jsou politické názory ovlivněny, může být škola nebo pracoviště

31. Se spolužáky nebo spolupracovníky si sdělujeme, koho se chystáme volit

32. Před volbami se dotazuji druhých na jejich volební preference

33. Rád/a sděluji druhým motivaci, proč jsem si vybral konkrétní stranu

34. Sám/a rozhoduji o tom, koho zvolím. Názory druhých mě nezajímají

35. Jaká je politická orientace Vašich rodičů?

36. Která média podle Vašeho názoru poskytují nejdůvěryhodnější a nestranné informace o politice?

37. Mediální programy týkající se politiky mě nezajímají

38. Myslím, že média obecně ovlivňují jaké politické strany lidé volí

39. Předvolební průzkumy jsou jedním ze zdrojů, které spoluurčují volební rozhodnutí

40. Mediální zpravodajství je důležité pro tvorbu politického povědomí jedince

41. Občas se ze zvědavosti dívám na politické debaty

42. Předvolební průzkumy poskytují dobrý přehled o úspěšnosti stran

43. Představte si hypotetickou situaci. Den před plánovanými volbami média odhalí potenciální korupční kauzu, ve které má hrát klíčovou roli Vámi preferovaná strana. Jaký postoj v takovém případě zaujmete?

44. Ověřujete si pro Vás zajímavé informace, které jste získali v některých z médií ještě u jiných zdrojů?

45. Politické akce jsou potřebné a tvoří důležitou součást volebního procesu

46. Politických akcí se účastním. Sbírám zde informace pro své rozhodnutí

47. Politické akce jsou reklama konkrétní strany, ke zmanipulování voliče

48. Politických akcí se neúčastním, nepovažuji je za validní zdroj informací o politice

49. Lidé navštěvují politické akce, i když se o politiku a volby nezajímají

50. S konáním politických akcí nesouhlasím, neměly by se konat

51. V médiích jsou pravidelně prezentovány politické debaty s představiteli politických stran. Jak se k těmto debatám stavíte?

52. Docela dobře rozumím politické problematice naší země

53. Většina lidí je o politice a činnosti státu informována lépe než já.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Anna Maroszová, M.Vybrané determinanty volebního chování (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vybrane-determinanty-volebni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.