Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vybudování tunelu pod Červenohorským sedlem

Vybudování tunelu pod Červenohorským sedlem

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eleni Vaníčková
Šetření:08. 02. 2014 - 15. 02. 2014
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká v posledních měsících tolik diskutované kauze zda vybudovat či nevybudovat tunel pod Červenohorským sedlem na Jesenicku. Vyplnění Vám zabere maximálně 2 minuty a je anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte se stavbou tunelu pod Červenohorským sedlem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3895 %95 %  
ne25 %5 %  

Graf

2. Myslíte si , že jeho vybudováním se sníží nezaměstnanost na Jesenicku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2255 %55 %  
ne1845 %45 %  

Graf

3. Domníváte se, že by se stavbou tunelu zlepšila dopravní dostupnost Jesenicka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3792,5 %92,5 %  
ne37,5 %7,5 %  

Graf

4. Myslíte si, že by vybudování tunelu zvýšila přísun investorů v oblasti Jesenicka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3075 %75 %  
ne1025 %25 %  

Graf

5. Obáváte se, že stavba tunelu by ohrozila životní prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2460 %60 %  
nevím1127,5 %27,5 %  
ano512,5 %12,5 %  

Graf

6. Chtěli byste bydlet na Jesenicku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2357,5 %57,5 %  
nevím1025 %25 %  
ne717,5 %17,5 %  

Graf

7. Zvažovali byste v případě vybudování tunelu pod Červenohorským sedlem koupi nemovitosti na Jesenicku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1947,5 %47,5 %  
ne1127,5 %27,5 %  
nevím1025 %25 %  

Graf

8. Bydlíte na Jesenicku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2255 %55 %  
ne1845 %45 %  

Graf

9. Vlastníte na Jesenicku nějakou nemovitost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2357,5 %57,5 %  
ne1742,5 %42,5 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2137,5 %7,5 %  
3537,5 %7,5 %  
2537,5 %7,5 %  
5025 %5 %  
4025 %5 %  
4525 %5 %  
5225 %5 %  
2425 %5 %  
1412,5 %2,5 %  
3012,5 %2,5 %  
ostatní odpovědi 20
63
32
16
48
54
43
56
36
64
44
123456
27
37
22
55
47
23
18
1947,5 %47,5 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:36.67
Minimum:18
Maximum:63
Variační rozpětí:45
Rozptyl:162.34
Směrodatná odchylka:12.74
Medián:35.5
Modus:21

Graf

11. Jste muž ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2255 %55 %  
ano1845 %45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Bydlíte na Jesenicku?

  • odpověď ne:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Zvažovali byste v případě vybudování tunelu pod Červenohorským sedlem koupi nemovitosti na Jesenicku?

9. Vlastníte na Jesenicku nějakou nemovitost?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Bydlíte na Jesenicku?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Souhlasíte se stavbou tunelu pod Červenohorským sedlem?

2. Myslíte si , že jeho vybudováním se sníží nezaměstnanost na Jesenicku?

3. Domníváte se, že by se stavbou tunelu zlepšila dopravní dostupnost Jesenicka?

4. Myslíte si, že by vybudování tunelu zvýšila přísun investorů v oblasti Jesenicka?

5. Obáváte se, že stavba tunelu by ohrozila životní prostředí?

6. Chtěli byste bydlet na Jesenicku?

7. Zvažovali byste v případě vybudování tunelu pod Červenohorským sedlem koupi nemovitosti na Jesenicku?

8. Bydlíte na Jesenicku?

9. Vlastníte na Jesenicku nějakou nemovitost?

10. Kolik je Vám let?

11. Jste muž ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Souhlasíte se stavbou tunelu pod Červenohorským sedlem?

2. Myslíte si , že jeho vybudováním se sníží nezaměstnanost na Jesenicku?

3. Domníváte se, že by se stavbou tunelu zlepšila dopravní dostupnost Jesenicka?

4. Myslíte si, že by vybudování tunelu zvýšila přísun investorů v oblasti Jesenicka?

5. Obáváte se, že stavba tunelu by ohrozila životní prostředí?

6. Chtěli byste bydlet na Jesenicku?

7. Zvažovali byste v případě vybudování tunelu pod Červenohorským sedlem koupi nemovitosti na Jesenicku?

8. Bydlíte na Jesenicku?

9. Vlastníte na Jesenicku nějakou nemovitost?

10. Kolik je Vám let?

11. Jste muž ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vaníčková, E.Vybudování tunelu pod Červenohorským sedlem (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vybudovani-tunelu-pod-cerven.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.